Intervjui

Intervju: Günter Landa, generalni direktor, Advancis Austria

Advancis je 2001. izrastao u kompaniju srednje veličine koja posluje na globalnom nivou, a danas je jedan od lidera u softveru za upravljanje informacijama o tehničkoj sigurnosti (PSIM) na međunarodnom tržištu. Naš biznis se temelji na principu stalnog rasta kreiranjem održivih i dobro osmišljenih rješenja za svoje klijente. Pored u cijelosti interno razvijenog PSIM softvera, Advancis nudi i potrebne usluge, podršku i održavanje

Razgovarao: Damir Muharemović; E-mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Kada ste, gospodine Landa, počeli raditi za Advancis, koja je vaša funkcija i koje ste pozicije ranije obnašali?

Landa: Ja sam generalni direktor Advancisa Austrije, regionalnog predstavništva kompanije zaduženog za tržište Austrije i Jugoistočne Evrope. Po struci sam softverski inžinjer i radio sam u tom sektoru – na kraju na vodećoj poziciji – do 2008. godine. Nakon toga sam se fokusirao na automatizaciju i upravljanje zgradama. Tada sam se susreo s Advancisovim otvorenim PSIM softverom WinGuard. Bio sam oduševljen i fasciniran širokom paletom njegovih funkcionalnosti, pa sam odlučio plasirati ga na lokalno tržište. Dogovorio sam se s Janom Meiswinkelom, izvršnim direktorom Advancisa, i 2010. osnovao prvo predstavništvo te kompanije u Austriji. Sada smo odgovorni za prodaju i usluge i u cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Imamo devet zaposlenih u prodaji, podršci i servisu i naši kupci cijene što smo im dostupni za sve probleme.

a&s Adria: Ispričajte nam priču o Advancisu: najvažnijim prekretnicama, broju zaposlenika, ureda i zemalja u kojima poslujete, prihodima itd.? Primijetio sam da ste posljednjih godina otvorili nekoliko novih ureda?

Landa: Advancis Software & Services GmbH je softverska kompanija s ISO 9000 certifikatom i sjedištem u blizini Frankfurta. Osnovao ju je 1994. godine, kao regionalnog proizvođača softvera, jedan od njenih generalnih direktora Hartmut Nöll. Kompanija je bila pionir u upravljanju sigurnošću s vlastitim otvorenim PSIM softverom WinGuardom, koji su u potpunosti razvili kvalificirani softverski inžinjeri u Njemačkoj. Uz učešće drugog generalnog direktora Jana Meiswinkela, Advancis je 2001. izrastao u kompaniju srednje veličine koja posluje na globalnom nivou, a danas je jedan od lidera u PSIM-u na međunarodnom tržištu. Naš biznis se temelji na principu stalnog rasta kreiranjem održivih i dobro osmišljenih rješenja za svoje klijente. Pored u cijelosti interno razvijenog PSIM softvera, koji se stalno nadograđuje, Advancis nudi i potrebne usluge, podršku i održavanje.

S vremenom je broj zaposlenih rastao, što je dovelo do širenja poslovnih prostora, izgradnje vlastitog Advancis Campusa u sjedištu kompanije u blizini Frankfurta u Njemačkoj 2014. godine, kao i nedavnim otvaranjem nekoliko novih regionalnih predstavništava. Danas Advancis ima oko 130 zaposlenika širom svijeta s uredima u Austriji, Velikoj Britaniji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Holandiji, Belgiji i Švedskoj – otprilike 50% naše prodaje dolazi izvan zemalja njemačkog govornog područja. Prema B2B modelu prodaje, internacionalni certificirani WinGuard partneri (integratori) distribuiraju softver širom svijeta, izvode projekte na lokacijama kupaca i pružaju sve potrebne dodatne usluge.

 a&s Adria: Upravljanje informacijama o tehničkoj sigurnosti (PSIM), softverska platforma koja integriše različite sigurnosne sisteme, u srži je vašeg poslovanja. Ali, Advancis nudi i više – WinGuard platformu definisali ste kao PSIM+. U čemu je razlika između to dvoje?

Landa: PSIM softver je platforma koja integriše različite sigurnosne sisteme, kontrolišući ih putem samo jednog korisničkog interfejsa. Ovo omogućava operateru da otkrije događaje koje su detektirali različiti sigurnosni sistemi i riješi ih na optimalan način. S našim PSIM+ softverom WinGuard, platformom otvorene arhitekture i neutralnom u odnosu na proizvođače, nudimo rješenje koje seže daleko izvan uobičajenog opsega, integrišući ne samo sve sigurnosne već i komunikacijske i tehnologije upravljanja objektima. Nadalje, moguća je direktna veza sa sistemima najvišeg nivoa ili drugim softverima koji podržavaju određene procese, npr. upravljanje incidentima, izdavanje karata ili rudarenje podataka.

a&s Adria: Predstavite nam najvažnije funkcionalnosti WinGuarda?

Landa: WinGuard je softverska platforma otvorene arhitekture koja može vizualizirati i kontrolisati ukupnu tehničku infrastrukturu zgrade. Operater radi s intuitivnim i prilagodljivim korisničkim interfejsom koji im pruža sadržaje kao što su mape i slike kamere, u zavisnosti od situacije. Ključno je prikupiti informacije uživo sa svih povezanih sistema i filtrirati ih kako bi se olakšalo procesiranje događaja, posebno u hitnim situacijama. Sistemi integrisani u WinGuard automatski ostvaruju interakciju u slučaju incidenta: naprimer, u slučaju pokušaja neovlaštenog pristupa, podaci vlasnika kartice se automatski prenose do operatera, prikazuje se videosnimak kamera u nadgledanom području, uspostavlja se interfonska veza itd. Najvažniji su usmjereni radni procesi (SOP) koji pružaju podršku korisnicima u obradi događaja i vode ih kroz potrebne radnje za brzo i sigurno rješavanje situacije. Moguće je automatski proslijediti poruku o događaju iz kontrolnog centra drugim operaterima ili osoblju na licu mjesta putem telefona, e-maila ili SMS-a. Automatske radnje i dinamični radni procesi povećavaju sigurnost u slučaju hitnih slučajeva ili kvarova, ali i pojednostavljuju svakodnevne zadatke kontrolnog centra.

Pouzdanost WinGuarda je osigurana redundantnošću, npr. koristeći servere kojima se može pristupiti dok su u stanju mirovanja ili vraćanja arhive. Ako dođe do kvara važne komponente, sistem je dostupan. Kompletna baza podataka glavnog sistema se sve vrijeme čuva na jednom ili više drugih računara, izbjegavajući prekid rada i gubitak podataka. WinGuard je skalabilan, od sistema s jednom radnom stanicom do kontrolnog centra koji nadzire više lokacija kompanije u različitim gradovima ili zemljama. Softver se u bilo koje vrijeme može proširiti dodatnim serverima i klijentima, funkcijama i interfejs-modulima. Trenutno je daljinski pristup veoma tražen kako bi se olakšao rad iz udaljenih operaterskih stanica ili od kuće. Uz WinGuard aplikaciju za iOS i Android, mobilni pristup platformi i svim povezanim sistemima moguć je u bilo koje vrijeme.

 Integracija WinGuard sistema

a&s Adria: Koje vrste sigurnosnih i drugih sistema može integrisati?

Landa: WinGuard integriše sve sisteme u zgradi i nadziranim prostorijama, odnosno sigurnosne, komunikacijske i sisteme upravljanja različitih proizvođača. To mogu biti videonadzor, interfon, kontrola pristupa, vatrodojava, protivprovala, zaštita perimetra i lični sigurnosni sistemi, upravljanje ključevima, grijanje, ventilacija i klimatizacija, detekcija curenja gasova i vode, sistemi upravljanja parkingom i još mnogo toga. Osim toga, moguće je direktno povezati sisteme kao što su oni za izdavanje ulaznica ili kompjuterski dispečerski sistemi. I druge vrste sistema moguće je integrisati u bilo koje vrijeme jer Advancis stalno razvija nove interfejse, samostalno i na zahtjev.

 a&s Adria: Jednostavan rad jedna je od važnih prednosti ulaganja u PSIM softver koji je nezavisan u odnosu na proizvođače. Kako to pomaže u smanjenju troškova i pojednostavljivanju procedura?

Landa: Jednostavan je i štedi novac jer se operateri u kontrolnoj sobi brzo obuče za sigurnosni nadzor i upravljanje incidentima budući da rade sa samo jednim sistemom i korisničkim interfejsom. Softver objedinjuje informacije iz svih povezanih sistema i priprema ih za korisnika na način da detektuje one incidente koji su zaista kritični, umjesto izazivanja mnoštva lažnih alarma. Kad god se desi incident, softver vodi korisnike korak po korak s dinamičkim radnim procesima koji im pokazuju specifične procedure za bilo koje upozorenje iz bilo kojeg povezanog sistema. To znači da se radnim opterećenjem upravlja veoma efikasno, što može smanjiti broj radnika. Koristeći PSIM softver, kompanija s više lokacija može centralno nadgledati sve svoje objekte, npr. tokom noći, što zahtijeva manje ljudi.

Kako otvoreni PSIM može integrisati bilo koji sistem, korisnik može, radi manjih troškova, odlučiti koje uređaje preferira ugraditi, proširiti ili obnoviti u svojoj organizaciji te izabrati bilo koji sistem koji najviše odgovara njegovim internim procesima i infrastrukturi. PSIM otvorene arhitekture automatizira prikupljanje i dijeljenje informacija, pojednostavljuje procedure i uklanja većinu ljudskih grešaka prilikom upravljanja incidentom, a posjeduje i integrisane alate za evaluaciju i izvještavanje, koji pomažu u daljoj analizi i poboljšanju načina na koji se incidenti trebaju rješavati u budućnosti.

a&s Adria: Na tržištu nudite nekoliko tipova WinGuarda: Express, Basic, Professional i Enterprise. Jesu li oni namijenjeni za različite svrhe?

Landa: Kako bismo pružili optimalno rješenje za projekte bilo koje veličine, nudimo četiri verzije, od WinGuard Expressa za male projekte (jedna lokacija koja ne zahtijeva dodatne klijente) do WinGuard Enterprisea za sisteme s neograničenim brojem lokacija, klijenata i interfejsa kao što su prodavnice globalnog maloprodajnog lanca. Četiri verzije uglavnom se razlikuju po broju priključenih senzora i sistemskim interfejsima koji su uključeni. Postoje kupci koji žele samo povezati kontrolu pristupa s videonadzorom ili vizualizirati i kontrolisati vatrodojavne sisteme, uključujući automatizirano kreiranje planova pozicioniranja detektora požara u slučaju nekog događaja, pa mogu izabrati WinGuard Express rješenje. Drugi zahtijevaju da se poveže veliki broj senzora i klijenata, kao i viši nivo redundantnosti, npr. u finansijskom sektoru, podatkovnim centrima ili drugim vrlo osjetljivim područjima, te mogu odabrati WinGuard Professional ili Enterprise. Međutim, odabrana verzija ne ograničava korisnika na određenu veličinu ili obim, ona služi samo kao osnovna instalacija za projekat jer je WinGuard skalabilan, tako da se manja instalacija može u bilo kojem trenutku proširiti.

a&s Adria: Samo prošle godine imali ste 30 novih i 188 proširenih interfejsa. Za one koji nisu upoznati s vašim softverom, šta ovi interfejsi predstavljaju, koliko ih do sada nudite i sa koliko kompanija sarađujete?

Landa: Dva su načina da se tehnički sistemi povežu sa PSIM softverom: ili putem standardnih protokola kao što su BACnet, OPC ili Modbus IP ili putem interfejsa specifičnih za proizvođača. Drugi je poželjniji jer samo pojedinačni interfejsi mogu integrisati cjelokupni funkcionalni opseg dotičnog sistema u PSIM softver i mogu se ažurirati u slučaju da funkcije ili karakteristike povezanog tehničkog sistema promijeni njegov proizvođač. Advancis savjetuje integraciju sistema putem takvih pojedinačnih interfejsa i zato se i fokusiramo na njihov razvoj i proširenje. Trenutno je u WinGuardu dostupno gotovo 500 drajvera interfejsa za sisteme sigurnosti, upravljanja objektima i komunikacija mnogih proizvođača, a novi se stalno razvijaju.

Kako Advancis ne prodaje nikakav hardver i sposoban je da razvije nove interfejse, krajnji kupci imaju slobodu da odaberu vlastitu instalaciju. Ovo nam također omogućava da uspostavimo snažnu saradnju s proizvođačima sistema prilikom razvoja i održavanja interfejsa te da poboljšamo kvalitet integracija. Kako bismo takvu saradnju još više pojačali, sredinom 2019. pokrenuli smo naš tehnološki partnerski program. Stoga trenutna verzija WinGuarda već podržava razvoj drajvera interfejsa trećih strana – čak i ako je funkcionalni opseg projekta jedinstven, može se izvesti.

Pandemija kao izazov

a&s Adria: Svakako je uspjeh ostvariti rast za vrijeme pandemije. Koliko je inače vaše poslovanje bilo pogođeno ovim događajima? Na koji način ste se prilagodili promijenjenim okolnostima?

Landa: Naša PSIM platforma WinGuard se koristi u različitim industrijama kao što su odbrana, kritična nacionalna infrastruktura, maloprodaja i finansije, da spomenemo samo neke. Pandemija je bila izazov za sve, ali neki od naših kupaca u određenim sektorima su bili pogođeni više od drugih. Hotelijerstvo i industrija zabave te javni prijevoz bili su teško pogođeni krizom, dok su drugi sektori poput zdravstva, farmacije, podatkovnih centara i druge kritične infrastrukture manje pogođeni i, u mnogim slučajevima, povećali prihode. Drugo, između odluke kupca za PSIM sistem i početka projekta uglavnom prođe i po nekoliko godina, što znači da se na projektima radi duže vrijeme, tako da naša kompanija nije iskusila manjak narudžbi tokom pandemije.

 a&s Adria: Koje ste cyber sigurnosne mjere poduzeli da osigurate prijenos podataka?

Landa: Najnovija verzija WinGuarda nudi inovacije u cyber sigurnosti kao što je šifriranje mrežne komunikacije i baza podataka pomoću AES-a. Zaštićena pohrana potpisa štiti sve vanjske datoteke kao što su CAD tlocrti od neovlaštene manipulacije. Podrška za centralno upravljanje ključevima (PKI) omogućava jednostavnu administraciju, kao i integraciju u već postojeće sisteme i sigurnosne koncepte. S obzirom na trenutni globalni fokus na sigurnost mreže i uređaja, WinGuard je jedan od najzaštićenijih sistema te vrste na tržištu.

 a&s Adria: Koliko ste instalacija imali do sada i navedite nam neke od najzahtjevnijih i najznačajnijih?

Landa: Advancis je realizovao 2.000 instalacija u različitim poslovnim sektorima u više od 70 zemalja širom svijeta. Kako je povjerljivost glavni prioritet u sigurnosnoj industriji, vrlo mali broj kupaca pristaje na objavljivanje njihovih imena ili detalja o njihovim instalacijama. Među onima koje smijemo navesti su svjetski lider u poluprovodničkim rješenjima Infineon, Austrijske savezne željeznice OEBB, hemijska kompanija Henkel, lanac supermarketa Auchan i njemački rekreativni park Europa-Park. Za sve dostupne reference možete pogledajte i našu web-stranicu: https://advancis.net.

SPELL platforma

a&s Adria: U junu 2021. godine pokrenut je istraživački projekat SPELL, koji finansira njemačko Ministarstvo ekonomije i energetike. Vaša kompanija je dio toga. Možete li nam reći nešto više o projektu? Kako će se vještačka inteligencija koristiti za pomoć stanovništvu u slučaju krize?

Landa: SPELL je skraćenica za “Semantičku platformu za inteligentno donošenje odluka i podršku pri raspoređivanju u kontrolnim i situacijskim centrima”. Cilj ovog projekta je korištenje vještačke inteligencije da se brže i u skladu sa situacijom u slučaju krize (npr. velikih incidenata, pandemije, prirodne katastrofe ili nestanka struje) pokrene hitan odgovor, hitna pomoć i mjere snabdijevanja stanovništva. Preduslov je uvid u sve relevantne informacije na osnovu prikupljenih podataka kao opća slika stanja i umrežavanje svih uključenih strana. Vještačka inteligencija može stvoriti ovu osnovu i znatno pomoći ispravnijem donošenju odluka i njihovom provođenju kako bi se minimizirale pogrešne odluke. Advancisov fokus u okviru projekta je na integraciji, harmonizaciji i korištenju senzorskih podataka iz sistema sigurnosti, upravljanja zgradama, komunikacija i informacijskih tehnologija u skoro realnom vremenu. Uz pomoć vještačke inteligencije, kao i tehnologija za prikupljanje podataka, u kriznim situacijama mogu se prikupiti važne informacije i uštedjeti vrijeme.

 a&s Adria: Koji su glavni trendovi na PSIM tržištu? I u skladu s tim, šta možemo očekivati od Advancisa u narednim godinama?

Landa: U budućnosti će se još više sistema morati integrisati u PSIM platformu, što zahtijeva veliki napor i mnogo resursa za razvoj novih drajvera interfejsa. Osim toga, proizvođači sistema stalno unapređuju i proširuju svoj funkcionalni opseg, tako da drajveri interfejsa moraju biti stalno ažurirani. Uz veliki napor u razvoju interfejsa, sama PSIM platforma mora ponuditi širok spektar funkcija i stalno ih povećavati. Kako se nove tehnologije pojavljuju i sigurnost nastavlja konvergirati, nema sumnje da će integracija biti u srcu budućnosti industrije.

Stoga bismo se u narednim godinama željeli još više fokusirati na otvorenost našeg softvera. Naš cilj je ponuditi potpuno fleksibilnu platformu za obradu i pripremu podataka. Stalno poboljšavamo WinGuardovu funkcionalnost kako bismo odgovorili na nove i postojeće izazove u upravljanju incidentima, određivanju prioriteta događaja, inteligentnoj automatizaciji, sigurnosti podataka i analizi. Što više funkcija pokrivaju sistemi povezani na WinGuard, to više moraju biti inteligentno integrisani i u PSIM platformu kako bi korisnik dobio dobro pripremljene podatke ovisno o incidentu. Razmislite o kreiranju inteligentne grafike za prikaz poređenja vrijednosti ili o integraciji komunikacijskih mehanizama kako biste informisali upravo one članove tima koji su trenutno dostupni na licu mjesta za rješavanje incidenta.

a&s Adria: Prisustvovali ste oktobarskom Adria Security Summitu u Beogradu. Kakvo je vaše mišljenje o tržištu sigurnosti Jadranske regije i Advancisovoj poziciji u ovom dijelu Evrope? Kakvi su vaši planovi, tražite li regionalne partnere?

Landa: Tržište sigurnosti Jadranske regije je još mlado, ali pokazuje veliki potencijal. Advancis kao globalni igrač u PSIM-u može dati vrijedan doprinos ovdje i izoštriti percepciju za sigurnost, umrežene sisteme, korištenje sinergije i usmjerene radne procese. To možemo uočiti na raznim tenderima: PSIM je već našao svoje mjesto u sigurnosnom okruženju i njegove prednosti su visoko cijenjene. Naša prodajna struktura ima za cilj jačanje lokalnih partnera za integraciju kako bi se najbolja moguća podrška krajnjem kupcu pružila lokalno. Već radimo zajedno s visokokvalificiranim kompanijama koje distribuiraju naš softver u Jadranskoj regiji, izvode projekte na lokacijama kupaca i pružaju sve dodatne usluge kao što su pojedinačna prilagođavanja ili održavanja. No, želimo svakako nastaviti širiti našu partnersku mrežu na ovim prostorima.

 

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *