Intervjui

Intervju: Jaroslav Barton, direktor Odjela za kontrolu pristupa za EMEA regiju, HID Global

Mi ne možemo pružati podršku svim instalaterima direktno iz našeg Evropskog distributivnog centra. Zato smo izgradili partnersku mrežu kako bismo pomogli svakom sigurnosnom profesionalcu koji radi za naše regionalne partnere. Mi razumijemo vrlo dobro da naši kupci i partneri trebaju više od prostog dobavljača proizvoda. Što su naši partneri obrazovaniji, to će i njihovo iskustvo s proizvodima i uslugama HID Globala biti bolje

Razgovarao: Semir Kapetanović

E-mail: redakcija@www.asadria.com

a&s Adria: Prošle su tačno tri godine otkada smo imali priliku da razgovaramo o tržištu kontrole pristupa u regiji i svijetu. Gospodine Barton, šta se promijenilo od našeg posljednjeg razgovora? Koje su se nove tehnologije pojavile i koje je proizvode HID Global predstavio u međuvremenu?

J. Barton: Iako smo posljednjih godina predstavili nekoliko novih proizvoda i rješenja, glavni okvir HID-ovog poslovanja ostao je nepromijenjen. Kao globalni lider u rješenjima za zaštitu identiteta, naša kompanija i dalje nudi najširi portfolio interoperabilnih rješenja u industriji kontrole pristupa, koja uključuju čitače, kartice, kontrolere i softver za kreiranje, upravljanje i korištenje sigurnih identiteta. Dizajnirana kako bi bila interoperabilna, otvorena platfoma HID Globala podržava višestruke tehnologije za upravljanje akreditivima i nudi najveću fleksibilnost i izbor na tržištu kontrole pristupa. Kada je riječ o svjetskom tržištu, najvidljivija promjena vjerovatno je bila pojava mobilnih uređaja. Novi životni stil sa zaštićenijim identitetom bazira se na pogodnostima sveprisutnih mobilnih uređaja. Naši korisnici sada imaju izbor da koriste tradicionalne kartice ili vlastiti smartfon da uđu na svoj posjed, što im omogućava bolje korisničko iskustvo. Ovo je postignuto ispunjavanjem sve većih zahtjeva za sigurnošću i privatnošću.

a&s Adria: Koja su ključna vertikalna tržišta za vašu kompaniju?

J. Barton: Proizvodi HID Globala su izuzetno raznovrsni i stoga ih, zapravo, možete pronaći u svakoj vertikali. U Jadranskoj regiji naši proizvodi se uglavnom koriste u komunalnim preduzećima, korporativnom i finansijskom sektoru, te u transportu. Ono što u odnosu na zapadnu Evropu još nismo pokrili su sigurnosna rješenja u obrazovnom sektoru i zdravstvenim ustanovama. U tim vertikalama vidimo budući veliki potencijal u ovoj regiji.

a&s Adria: U čemu se još ogleda vaš uspjeh? Da li konsultativno-dizajnerski prodajni pristup vašim kupcima ili ispravno korištenje HID-ove razgranate prodajne mreže igra veliku ulogu u zadržavanju vodeće pozicije?

J. Barton: Mi vjerujemo da je od ključne važnosti da kupci razumiju šta dobijaju za uloženi novac. Oni investiraju u sigurnost, a mi im trebamo pomoći da postignu željeni nivo sigurnosti, privatnosti i pogodnosti. Stoga nezavisni konsultanti i integratori sa detaljnim pristupom igraju ključnu ulogu u procesu izbora najboljeg rješenja. Na tržištu je mnogo proizvoda koji mogu na prvi pogled izgledati atraktivno, naročito iz ugla cijene. Bez znanja o svim detaljima krajnji korisnik će možda kupiti rješenje koje apsolutno nije prikladno njegovom okruženju i na kraju će biti prinuđen da investira dodatni novac. Zato su stručnjaci iz oblasti sigurnosti izuzetno značajni kako za nas tako i za krajnjeg korisnika.

a&s Adria: Iz perspektive krajnjeg korisnika, integracija također ima važnu ulogu. Na koji bi način HID, naprimjer, riješio problem klijenta koji ima stariji sistem kontrole pristupa?

J. Barton: HID je poznat po nuđenju rješenja koja kupcima omogućavaju da bez poteškoća pređu sa starijih tehnologija na novija, snažnija i sigurnija rješenja. Ne postoji proizvođač koji pruža podršku za tako širok spektar RFID tehnologija implementiranih i u čitačima i u kredencijalima. Mi razumijemo kako je teško nadograditi sistem kontrole pristupa ne narušavajući svakodnevnu rutinu u organizaciji i ponosni smo na to što kupcima možemo pomoći da lakše prebrode tu tranziciju koristeći HID-ove multitehnološke čitače i kartice. Pri tome nismo ograničeni na samu tehnologiju ili nadogradnju sistema. Mi također pružamo podršku sve većim zahtjevima za dodatnim funkcionalnostima na karticama za kontrolu pristupa, kao što su bezgotovinsko plaćanje, evidencija radnog vremena i sigurno štampanje.

a&s Adria: Šta biste mogli kazati o trenutnim najvećim trendovima u kontroli pristupa, kao i onima koji nas očekuju? I koji strateški pravac će zauzeti kompanija HID Global?

J. Barton: Industrija brzo napreduje sa statičnih, vlasnički zaštićenih arhitektura za kontrolu pristupa ka sigurnijim, otvorenijim i prilagođenijim rješenjima, koja udovoljavaju potrebama kupaca za posljednjim inovacijama u proizvodima i tehnologijama koje unapređuju njihovo poslovanje. Korisnici žele biti sigurni da će moći koristiti sistem mnogo godina i da će ga lahko moći nadograditi kada za tim bude potrebe. HID Global nudi najfleksibilnija i za izazove budućnosti najspremnija rješenja na tržištu, godinama štiteći investicije naših krajnjih korisnika i čineći ih usklađenim s inovacijama koje će doći. Osim sigurnosti, koja će i dalje biti ključni zahtjev kupaca, krajnji korisnici su sve više zabrinuti za zaštitu privatnosti i kompatibilnost. Još jedan trend koji se brzo pojavljuje u korporativnom sektoru jeste integracija tehničke kontrole pristupa i informacijske sigurnosti.

Historijski, funkcije fizičke (tehničke) i logičke kontrole pristupa bile su međusobno isključive unutar organizacija i svakom su upravljale posebne grupe ljudi. Sada, međutim, linija među njima počinje blijedjeti. Preduzeća žele kontrolu pristupa i IT identitet na jednoj kartici (ili pametnom telefonu), kojom će moći otvarati vrata i logovati se na kompjuter za korištenje ostalih aplikacija. Ovo će omogućiti jednostavno i sigurno korisničko iskustvo prilikom korištenja vrata, podataka ili cloud servisa i, zapravo, unaprijediti način na koji organizacije kreiraju, koriste i upravljaju identitetima u mnogim primjenama kako na pametnim karticama tako i na pametnim telefonima. S obzirom na to da su smartfoni postali svakodnevna pojava, potpuno je prirodno da se koriste i za mobilni pristup i zajedno s tradicionalnim karticama, čak da ih u nekim područjima i zamijene. Koristeći bežične tehnologije kao što su Bluetooth Smart i NFC, koje su već prisutne u današnjim pametnim telefonima, otvaranje vrata pomoću tih smartfona otvara cijeli niz novih mogućnosti.

a&s Adria: Kada već govorimo o kontroli pristupa putem mobilnih uređaja, mnogi izražavaju bojazan da nije sigurno imati kredencijale na jednom uređaju. Recite nam nešto više o ovom pitanju i koje tehnologije HID koristi u mobilnoj kontroli pristupa?

J. Barton: Ovo je veoma dobro pitanje. Primijetili smo da neki proizvođači koriste jednostavnu imitaciju kartice na telefonu, što može izazvati ozbiljan rizik po sigurnost. Naš pristup je značajno drugačiji jer za HID sigurnost dolazi prije svega ostalog. HID Mobile Access temelji se na našoj posljednjoj tehnologiji za upravljanje kredencijalima. Seos stoga ima više slojeva zaštite. Mi pohranjujemo mobilne identifikacijske podatke na sandbox (sigurnosni mehanizam koji ograničava program na definirani set privilegija i akcija, op. pr.), dio unutar uređaja koji je odvojen za pohranu osjetljivih informacija. U dodatku tome, mobilni ID pohranjuje se kao SIO (objekt sigurnog identiteta), koji je enkriptovan koristeći NIST Suite B kriptografiju (set kriptografskih algoritama koji su standard za vladu i industriju, op. pr.). Mobilni ID je na sigurnosnom nivou vezan za određeni telefon, tako da neće raditi na drugom uređaju. HID Global stalno vrši testiranja na svim komponentama za mobilna rješenja, uključujući testiranje uređaja trećih strana, kako bi omogućio najviši mogući nivo sigurnosti.

Nosivi uređaji

a&s Adria: Jesu li nosivi uređaji sljedeći korak? Da li već radite na tome?

J. Barton: To je zasigurno naredni korak. Iako predviđanje futuriste dr. Iana Pearsona o tome da će standardni ključevi zastarjeti do 2025. godine možda i nije u potpunosti tačno, rast upotrebe pametnih telefona svakako ih čini manje važnim kada je u pitanju otvaranje vrata. Rast nosivih uređaja razdrmat će način na koji koristimo pametne telefone. Već danas možete koristiti Apple Watch ili Android Ware sa HID-ovim mobilnim pristupom, što podiže iskustvo korisnika na novi nivo. U budućnosti sa novim generacijama nosivih uređaja, koje će nuditi nove funkcionalnosti, ovo će postati osnovni pokretač u mnogim segmentima poslovanja, uključujući i sigurnost.

a&s Adria: Vaše mišljenje o multifaktorskoj autentifikaciji? Neki kažu da je ona odgovor na potrebu za većom sigurnosti prilikom provjere identiteta?

J. Barton: Funkcionalnosti koje će se sve više koristiti u pametnim telefonima, poput biometrijske autentifikacije i kontrole pristupa bazirane na prepoznavanju gestikulacija, svakako će povećati sigurnost prilikom upotrebe telefona za otvaranje vrata. Predviđa se da će prihodi biometrijske industrije do 2020. iznositi više od 20 milijardi dolara, naročito imajući u vidu da će prepoznavanje otisaka prstiju postati uobičajena funkcionalnost u telefonima. Kombinirajući biometriju s mobilnim pristupom, preduzeća mogu implementirati djelotvornu i prilagođenu proceduru multifaktorske autentifikacije za ostvarivanje najveće moguće sigurnosne provjere.

a&s Adria: Šta je to ActivID Tap Authentication rješenje i recite nam nešto o HID-ovoj poziciji u segmentu kontrole pristupa kao usluge (ACaaS)? 

J. Barton: Kontrola pristupa kao usluga primjenjuje principe softvera kao usluge (SaaS) u industriji kontrole pristupa. ACaaS je alternativna metoda upravljanja kredencijalima, vratima i korisnicima u odnosu na tradicionalnu metodu upravljanja i održavanja na licu mjesta. Za nas je to rastući segment poslovanja koji ima nove zahtjeve. Kao proizvođač mi ne nudimo direktno sigurnosne usluge. Ipak, naše partnere snabdijevamo ključnim komponentama za ACaaS. Dobar primjer je HID-ov Mobile Access Portal, usluga koja pruža sigurnije mobilne kredencijale putem clouda. Uz ovo, ActivID Tap Authentication prvo je rješenje u ovoj industriji za sigurnu, brzu i jednostavnu provjeru identiteta prilikom pristupanja Microsoft Office 356 alatima i ostalim aplikacijama u cloudu s Android telefona ili Windows tableta i laptopa. Rješenje koristi generator šifri ugrađen u HID iCLASS Seos kartice i omogućava brz i izuzetno siguran cloud pristup s istom karticom kojom možete otvarati vrata.

a&s Adria: Tržište kontrole pristupa se konsoliduje. Spajanje Kabe i Dorme, te Allegionova akvizicija SimmonsVossa imali su ogroman utjecaj na industriju. Kakvo je Vaše mišljenje o ovome, hoće li ove promjene utjecati na kontrolu pristupa u budućnosti, da li je vaše poslovanje “ugroženo” udruživanjem konkurentskih kompanija? 

J. Barton: Upravu ste, dogodilo se mnogo toga na tržištu sigurnosti u posljednje vrijeme. Potpuno je prirodno da kompanije stalno traže prilike da učine svoje poslovanje efikasnijim i skalabilnijim. U industriji se dogodio značajan razvoj posljednjih godina, a krajnji korisnici postaju sve obrazovaniji i zahtijevaju fleksibilnija i prikladnija “end-to-end” rješenja. Stoga su akvizicije logičan korak ka udovoljavanju zahtjevima tržišta.

a&s Adria: HID Global posluje u Jadranskoj regiji već duže vrijeme. Vaše mišljenje o regionalnom tržištu sigurnosti, da li je napredovalo, sustiže li globalne trendove, šta je potrebno učiniti kako bi se unaprijedilo njegovo stanje i za koje su tehnologije i proizvode regionalni korisnici najviše zainteresovani?

J. Barton: Na tržištu Jadranske regije HID uspješno posluje mnogo godina. Gledajući unazad nekoliko godina, možemo ustvrditi da se regionalno tržište promijenilo. Čini se da se slična stvar desila i sa zahtjevima kupaca. Iako mnogi kupci imaju ograničen budžet, sve više organizacija razumije da je ključni faktor u investiranju u sigurnost ukupna cijena posjedovanja takvog sistema. Dugoročna isplativost mora nadići kratkoročnu uštedu. Instalirali smo proizvode za kontrolu pristupa širom Jadranske regije. U posljednje vrijeme prisutan je trend nadogradnje starih sistema kako bi se udovoljilo posljednjim sigurnosnim standardima. Kao rezultat toga primijetili smo rast interesa za našom Seos tehnologijom, koja je danas najbolji izbor kako za sigurnost tako i za druge primjene. Sa Seosom našim kupcima nudimo mogućnost da sigurnosne kredencijale koriste u karticama, pametnim telefonima ili nosivim uređajima, i to istovremeno.

a&s Adria: Koji su najveći izazovi za HID i njegovo poslovanje u regiji?

J. Barton: Mislim da je i dalje najveći izazov kako objasniti nekim kupcima da sistem kontrole pristupa dolazi prije svih sigurnosnih sistema. To je razlog zašto se mora sastojati od sigurnosnih komponenata koje će raditi u zatvorenom sistemu ne ostavljajući iza sebe nikakve propuste. Trošenje novca na ranjivo rješenje koje svakom pojedincu bez nekog posebnog znanja dozvoljava da uđe u vaš posjed – a ovo je, da budem iskren, prilično često – predstavlja kako sigurnosnu prijetnju tako i bacanje para. Prilično je jednostavno putem interneta nabaviti duplikator kartica s ciljem ostvarivanja neovlaštenog pristupa i zaobilaženja sigurnosnog sistema. Ovo je, doduše, više globalni nego regionalni izazov.

a&s Adria: Ko su vaši glavni distributeri i da li je lista vaših partnera otvorena za kompanije koje su zainteresovane da rade s vama? Na koji im način pružate podršku, igra li tu garancija i servis važnu ulogu?

J. Barton: Ovo je veoma važno pitanje. Mi ne možemo pružati podršku svim instalaterima direktno iz našeg Evropskog distributivnog centra. Zato smo izgradili partnersku mrežu kako bismo pomogli svakom sigurnosnom profesionalcu koji radi za naše regionalne partnere. Želeći udovoljiti zahtjevima tržišta za rješenjima za zaštitu identiteta, osmislili smo HID Advantage Partner program kako bismo našim distributerima, integratorima i OEM partnerima pružili polaznu tačku s koje će širiti svoju ponudu proizvoda i usluga. Mi razumijemo vrlo dobro da naši kupci i partneri trebaju više od prostog dobavljača proizvoda. Također smo osmislili edukativni centar, koji im je dostupan putem interneta. Genuine HID akademija nudi niz kurseva iz svih proizvodnih segmenata. Što su naši partneri obrazovaniji, to će i njihovo iskustvo s proizvodima i uslugama HID Globala biti bolje. Kada je riječ o garanciji, potrebno je istaći da naša kompanija nudi izvanredne uslove garancije. Većina čitača i kartica za kontrolu pristupa imaju doživotnu garanciju.

Važnost Adria Security Summita

a&s Adria: Koje kanale i aktivnosti koristite da promovirate vaš brend? U tom pogledu, da li je Adria Security Summit kao najveća regionalna konferencija i izložba iz oblasti sigurnosti važna prilika da prezentirate vašu kompaniju i upoznate nove kupce?

J. Barton: Nama je uvijek zadovoljstvo da posjetimo postojeće i upoznamo nove partnere, njihove preprodavače, sigurnosne profesionalce i krajnje korisnike. Učestvovali smo na Adria Security Summitu prošli septembar i prepoznali taj događaj kao važnu priliku da upoznamo ljude koji su ozbiljno zainteresovani za sigurnost i koji žele da razgovaraju o izazovima, prilikama i trendovima u ovoj industriji. Namjeravamo ponovo učestvovati na Adria Security Summitu.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *