Fizička zaštita Security Services

Izazovi javnih manifestacija u procesu zaštite ličnosti

Koju ulogu ima osoba koju štitimo na javnim manifestacijama poput koncerata, opera, sportskih skupova ili manifestacija sa ograničenim brojem posjetilaca? Da li je ona samo posjetilac, domaćin, govornik ili neko drugo središte interesovanja? Svi ovi faktori imaju iznimno važan utjecaj na vrstu i način organizacije našeg zadatka i primjene adekvatnih taktika

Piše: Džemal Arnautović, instruktor IPSTA-e (International Personal Security and Training Association)

Do mjesta javnog okupljanja zajedno sa štićenom osobom stižemo najčešće motorizivano, a nakon parkiranja krećemo se pješke do prostorija u kojima se odvija manifestacija. Pri tome moramo uvijek biti spremni na moguću evakuaciju i tačno poznavati sve puteve i prepreke. Osoba odgovorna za štićenu osobu ostaje kao i obično, i ukoliko je to moguće, u području štićene osobe na razmaku od dužine ruke. Ako se iz nekog razloga, npr., zbog održavanja govora ili nastupa mora povećati taj razmak, bitno je da sa štićenom osobom ostati u kontaktu očima, a unaprijed dogovoriti jasne znakove za evakuaciju.

Ovisno o vrsti događaja kojem prisustvujemo, naše djelatnosti možemo koordinirati sa lokalnom službom za sigurnost i tako izvući određene koristi od njenog prisustva. Također, važno je da se tim za zaštitu raspodijeli taktički vješto da bi tako mogao dobiti najbolji pregled svih aktivnosti. Imajte na umu da ne smijete dopustiti da vam se oduzme mobilnost i mogućnost komandovanja u gužvi, što se može dogoditi, recimo, za vrijeme davanja autograma. Da bi se ovakve manifestacije uspješno sprovele, izviđanje i priprema su od ključne važnosti. Potrebno je provjeriti sve prostorije, stolice, stolove, osoblje, pa i goste, a ne smije se zanemariti sama suština i pozadina manifestacije, kao ni moguća motivacija protivničke strane. Sve te informacije i okolnosti potrebno je uključiti u odluku.

Izviđanje

Da bi mogli donijeti ispravne odluke o načinu zaštite štićene osobe, neophodne su nam informacije i podaci o svim područjima kojima ćemo se kretati. Informacije ćemo sakupiti stalnim izviđanjem lokaliteta i prostorija koje se trebaju koristiti. Pored čistog prikupljanja i uzimanja podataka, tim za izviđanje također mora ocijeniti i klasificirati sve pojedinačne elemente kada su opasnost, prijetnja i rizik u pitanju. Zaključci tima za izviđanje imaju direktan i ključan utjecaj na odabir, ali i učinkovito sprovođenje taktike, kao i na resurse koji su potrebni za samu operaciju. U normalnom slučaju tim za izviđanje ima na raspolaganju određenu vremensku prednost, sate ili čak i dane, da razgleda područja i uzme podatke, procijeni, ali također i traži ili predloži alternative. Pošto se okruženje i osobe sa kojima ćemo biti u kontaktu moraju ispravno procijeniti, razumljivo je da ćemo ovaj zadatak povjeriti veoma iskusnim članovima tima. U timu za zaštitnu pratnju se pri dinamičnoj kretnji i brzim promjenama u planiranom odvijanju također moraju, u više navrata, obavljati poslovi izviđanja. Ovdje smo, nažalost, najčešće u škripcu s vremenom i ponekad ćemo na raspolaganju imati samo nekoliko minuta za pregled situacije i uvođenje tima u novo okruženje. Ali, i protivnička strana također ima ograničene mogućnosti. Izviđanje je u normalnim slučajevima raspodijeljeno na područja, faze mobilnosti, oblasti i prostorije, kao i na objekte.

Predizviđanje/postizviđanje

U normalnom slučaju izviđanje se obavlja prije pravih mjera zaštitne pratnje i zbog toga se i označava kao predizviđanje. Sa taktičkog stanovišta, može biti korisno i krajnje od pomoći, ovisno o zadatku i mogućnostima, da se još jednom izvide ista područja koja smo već pregledali i da se te dvije slike precizno uporede jedna s drugom. Zbog toga se ovo i naziva postizviđanje. Ono će nam pomoći da lakše prepoznamo i shvatimo moguće aktivnosti protivničke strane. Također, možemo utvrditi gdje je i kako protivnička strana izviđala i koje su aktivnosti za pripremu već urađene. Isto tako se mogu otkriti vlastite slabe tačke i nepažnja, te pozitivno utjecati na sljedeće aktivnosti izviđanja. Ovisno o prijetnji, timovima ćemo podijeliti iste zadatke i usporediti oba rezultata, a to će nam dati prilično opsežnu sliku i vjerovatno interesantne izjave.

Da bi se podaci, rezultati i izjave mogli uporediti, najbolje bi bilo da se odgovori unesu u formulare za prikupljanje podataka (check-liste). Ova pomagala su, bez sumnje, veoma korisna, ali njihova vrijednost je značajna samo onoliko koliko su značajni i sami odgovori. To znači da ukupna ocjena situacije na terenu ipak ponajviše ovisi od osoba koje preuzimaju zadatak izviđanja. U mnogim slučajevima timu su potrebne i dodatne informacije kao što su karte, fotografije, videi, prospekti i opisi, analize i podaci iz baze podataka ili direktno sa interneta.

Izvještaj o izviđanju trebao bi sadržavati sljedeće:

Vrsta izviđanja

Ovaj izvještaj je izradio tjelohranitelj XY zbog posjete štićene osobe, gosp. XY, i njegove porodice na navedenim mjestima i u označenom vremenskom periodu.

Aktivnosti

Planirana vremena i podaci o dolasku i odlasku, podaci o mjestima, sudionicima, transportnim sredstvima (avion, brod, vozilo) i vozačima. To se može odnositi na više dana i lokaliteta.

Logistika

Kako i koje osoblje će, kad i gdje biti potrebno? Ovdje su obuhvaćeni specijalni zahtjevi za transportom ili smještajem i snabdijevanjem hranom i pićem. Logistički problemi, obaveze, norme.

Rute

Informiše se o preciznom vremenu i udaljenosti između mjesta i o opisu puta za konvoj. Ovdje je riječ o tačnom opisu ruta i njenih posebnosti.

Formativno okvirni uslovi

Gdje ćemo, kako i u kojem području biti ograničeni? Šta su mjerila nalogodavca?

Informacije

Koje informacije i upute su nam predočene u vezi sa mogućim opasnostima i prijetnjama ili opasnim osobama i klasifikacijom opasnosti? Ovdje bi se mogla navesti i mjerila za ponašanje u slučaju opasnosti ili koga se treba izvjestiti.

Područja urgentne medicine

Moraju se nabrojati hitna pomoć i bolnice poimenično i sa punom adresom, kao i neophodne osobe za kontakt i brojevi telefona.

Izviđanje: faza mobilnosti

Pod ovim se podrazumijevaju, prije svega, rutinske dionice na kojima se štićena osoba svakodnevno vozi, kao i sve druge dionice koje štićena osoba i tim za zaštitnu pratnju biraju ili pješke ili motorizovano. Zadatak izviđanja u fazi mobilnosti je da se donesu ispravne odluke vezane za odabir dionice ili da se dionice koje se koriste provjere sa aspekta sigurnosti. Ovdje se kontinuirano bilježe i provjeravaju promjene isto kao i potrebe djelovanja.

Utvrđivanje glavne i sporedne rute

Neophodno je povezati glavnu i sporednu rutu. Ukoliko bi bilo neophodno da se sa glavne siđe na sporednu rutu, važno je da se poznaju sva moguća povezivanja.

Dužina dionice, brzina i trajanje vožnje pojedinačnih ruta

Vrijeme vožnje ima utjecaj na vremenski plan, organizaciju i transport štićene osobe. Dionicama na kojima se može voziti većom brzinom daje se prednost nad onima sa sporijom brzinom, čak i kad bi se dužina te dionice povećala.

Imena ulica i opis puteva, odnosno tačke puta

Za ovo se treba sastaviti tzv. „roadbook“ ili dnevnik vožnje, koji će sa stanovišta vozača pojednostaviti navigaciju. Za tumačenje se mogu koristiti i grafička pomagala, mape, slike ili čak videozapisi.

Utvrđivanje kontrolnih tačaka

Kontrolne tačke (npr. crveno 4) mogu služiti kao dogovorene tačke za javljanje prilikom određivanja lokacije i najčešće su od pomoći.

Sigurna mjesta

Ranije se kod zaštite lica računalo na etiku protivničke strane i polazilo se od toga da je zaštita veća kod policijskih stanica, bolnica, škola ili vrtića, jer bi protivnička strana tamo odustala od svojih aktivnosti. Nedavni događaji pokazali su da ni djeca ni nesudjelujuća masa ljudi ne mogu ograničiti protivničku stranu u njenim aktivnostima.

Prilikom odabira ruta mora se postupiti prema sljedećim aspektima:

  • Birati prvenstveno najkraći put
  • Birati put sa dozvoljenom najvećom brzinom
  • Omogućiti rute za skretanje
  • Broj tačaka opasnosti treba biti što je moguće manji

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *