Intervjui

Intervju: Radek Havlis, viši potpredsjednik za regiju Evropa (Region 9) u organizaciji ASIS International

ASIS-ovi certifikati pomažu profesionalcima zato što certifikacija sama po sebi nosi kako obrazovnu tako i iskustvenu komponentu. Oni, dakle, omogućuju sigurnosnim stručnjacima da pokažu kako su, uz edukaciju, stekli i određeni nivo neophodnog iskustva. Osim toga, certifikati imaju i recertifikacijsku komponentu. Certificirani profesionalci moraju zaraditi i recertifikacijske bodove sudjelujući na obrazovnim događajima. Dakle, raspolaganje diplomom dokazuje nečiju posvećenost profesionalnom razvoju i cjeloživotnom učenju

Razgovarao:Nebojša Bogunović

redakcija@www.asadria.com

ASIS International je nedvojbeno jedna od najvećih profesionalnih sigurnosnih organizacija u Evropi čiji je cilj da kroz razvoj obrazovnih programa i publikovanje edukativnih materijala iz oblasti sigurnosti kontinuirano povećava učinkovitost i produktivnost profesionalaca koji posluju unutar industrije sigurnosti. Imajući na umu da je jedan od najznačajnijih ciljeva organizacije, zapravo, postavljanje standarda i preporuka kojima se definira obavljanje mnogih poslova vezanih za sigurnost, ASIS International se, između ostaloga, bavi i utvrđivanjem kriterija za stjecanje vrijednih CPP, PCI i PSP certifikata. Kako bi stekli pravo da apliciraju za ASIS-ovu diplomu, kandidati moraju zadovoljiti stroge uslove po pitanju obrazovanja i prethodnog radnog iskustva, dok sveobuhvatan ispitni proces koji slijedi od kandidata zahtijeva mnogo pripreme, posvećenosti, vremena i energije. Ovi certifikati su izrazito cijenjeni u uređenim društvima u kojima je struka prepoznata kroz sistem obrazovanja ili zapošljavanja. No, kakva je percepcija ovih certifikata od strane struke u društvima čiji obrazovni sistem još uvijek nije prepoznao vrijednost ovih diploma? Koliki je, zapravo, interes sigurnosnih profesionalaca iz zemalja regije za stjecanje ovih vrijednih certifikata? Koje su to prednosti koje nosilac ASIS-ove diplome ima u odnosu na konkurenciju na tržištu rada u industriji sigurnosti u zemljama Adriatic regije? O ovim, ali i o drugim interesantnim temama vezanim za organizaciju ASIS International u ovom broju magazina razgovarali smo sa gospodinom Radekom Havlisom, višim potpredsjednikom ASIS Internationala za regiju Evrope (Region 9).

a&s Adria: Poštovani gospodine Havlis, da li biste bili ljubazni predstaviti se našim čitaocima i reći nam riječ-dvije o vašoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri?

Radek Havlis: Moja dosadašnja profesionalna karijera ima svoje korijene u pravnoj i poslovnoj administraciji, a do sada sam proveo više od 13 godina na različitim upravnim pozicijama u sektoru sigurnosti, uključujući tu i moj gotovo osmogodišnji angažman na pozicijama glavnog sigurnosnog službenika. Trenutno sam, kao potpredsjednik Odjela za međunarodnu sigurnost u sjedištu Deutsche Telecom grupe u Bonnu, u Njemačkoj, odgovoran za sigurnosnu koordinaciju i saradnju između Deutsche Telecom grupe i međunarodnih poslovnih jedinica prisutnih u više od 50 zemalja širom svijeta. Osim toga, na volonterskoj bazi vodim organizaciju ASIS International u svojstvu višeg potpredsjednika za regiju Evrope. Nositelj sam međunarodnog ASIS-ovog CPP certifikata i britanskog Chartered Security Professional (CSyP) certifikata, koji izdaje kompanija Worshipful Company of Security Professionals iz Londona, a koji potvrđuje moje kompetencije na polju sigurnosti na strateškom i višem operativnom nivou.

a&s Adria: Šta je to što ASIS Certified Protection Professional (CPP), Professional Certified Investigator (PCI) i Physical Security Professional (PSP) certifikati omogućavaju onima koji ih posjeduju?

Radek Havlis: ASIS International je prva organizacija koja je počela izdavati posebne kredencijale za sigurnosne menadžere još davne 1977. godine. Od tada su ASIS-ovi certifikati postavili standard za ocjenu profesionalnih kvaliteta zaposlenika u sigurnosnoj industriji. ASIS-ovi certifikati su priznati globalno i stoga imaju veliku vrijednost i za profesionalce iz Adriatic regije koji posluju na međunarodnom planu. ASIS-ovi zahtjevi su veoma visoki, a stjecanje naših certifikata osigurava njihovim nositeljima visok nivo priznanja i uvažavanja od strane kolega, zaposlenika i poslodavaca, te predstavlja potvrdu da kandidati kojima je izdat certifikat raspolažu značajnim iskustvima i visokim kompetencijama, praktično dokazanim tokom procesa certifikacije. Certificirani sigurnosni stručnjaci također imaju koristi od ASIS-ovih certifikata u smislu konkurentske prednosti, jer su ASIS-ovi CPP, PCI i PSP certifikati podržani i kredibilitetom kojega uživa organizacija ASIS International kao vodeća svjetska organizacija koja okuplja stručnjake iz sigurnosne branše. Ukratko, certificirani sigurnosni stručnjaci imaju koristi od ASIS-ovih certifikata u smislu većih mogućnosti za dobijanje zaposlenja i ostvarivanje veće potencijalne zarade. Tako, naprimjer, u SAD-u certificirani sigurnosni stručnjaci zarađuju i do 24% više u odnosu na necertificirane sigurnosne stručnjake.

a&s Adria: Na koji način spomenuti ASIS-ovi certifikati pomažu njihovim vlasnicima u zemljama u kojima su isti prepoznati i priznati kroz sisteme obrazovanja i zapošljavanja?

Radek Havlis: ASIS-ovi certifikati pomažu profesionalcima iz takvih zemalja zato što certifikacija sama po sebi nosi kako obrazovnu tako i iskustvenu komponentu. Oni, dakle, omogućuju sigurnosnim stručnjacima da pokažu kako su, uz edukaciju, stekli i određen nivo neophodnog iskustva. Osim toga, certifikati imaju i recertifikacijsku komponentu. Certificirani profesionalci moraju zaraditi i recertifikacijske bodove sudjelujući na obrazovnim događajima poput ASIS-ove 13. Evropske konferencije i sajma sigurnosti, a sve u cilju obnavljanja stečenog certifikata. Dakle, raspolaganje certifikatom dokazuje nečiju posvećenost profesionalnom razvoju i cjeloživotnom učenju. Recertifikacija također osigurava da certificirani sigurnosni stručnjak neprestano ažurira svoja znanja vezana za najbolje industrijske prakse, a što je u današnjem promjenljivom i izazovnom okruženju itekako vrednovano od strane ozbiljnih poslodavaca. U takvim zemljama ASIS-ovi certifikati mogu biti i stepenica u smislu napredovanja sigurnosnog stručnjaka ka magistarskom zvanju. 2013. godine organizacija ASIS International potpisala je ugovor sa britanskom visokoškolskom ustanovom Bucks New University, prema kojem CPP sigurnosni stručnjaci ili novokvalifikovani CPP profesionalci imaju priliku pratiti nastavu, omogućivši im time i stjecanje certifikata. Taj certifikat se može koristiti umjesto nekog od modula na magistarskom studiju na kojem se izučavaju kontinuitet poslovanja, sigurnost i upravljanje vanrednim situacijama. Studenti koji su slijedili ovakav program pokazali su vrhunske sposobnosti, istovremeno povećavši sebi šanse za pronalazak adekvatnog zaposlenja.

a&s Adria: Koliko su inače cijenjeni ASIS-ovi programi certificiranja u ostalim zemljama u razvoju i koje korake poduzimate kako bi ASIS-ovi programi certificiranja bili prepoznati i priznati kroz sisteme obrazovanja i zapošljavanja u zemljama u kojima još uvijek na takav način nisu prepoznati, a niti priznati?

Radek Havlis: ASIS-ovi certifikati su priznati globalno i zato su visoko vrednovani u zemljama u razvoju. Certificirani stručnjaci iz zemalja u razvoju pokazuju da mogu raditi potpuno ravnopravno sa svojim kolegama iz razvijenih zemalja, što nam govori o tome da je prepoznavanje na ovoj relaciji zagarantovano. Lokalne ispostave organizacije ASIS International kroz svoje aktivnosti osiguravaju da se ASIS-ovi certifikati smatraju kredencijalima za profesionalce iz sigurnosne industrije koji žele proširiti svoja iskustva i dati još jednu dodatnu dimenziju svojoj profesionalnoj karijeri. U Adriatic regiji ASIS raspolaže sa tri ispostave, i to u Italiji, Hrvatskoj i Srbiji. Ispostave organiziraju različite sastanke i skupove, učestvuju u međunarodnim događajima i promovišu ASIS-ove certifikate zahvaljujući kontaktima sa stručnjacima iz vodećih kompanija i vladinim službenicima.

a&s Adria: Kakvu korist od ASIS-ovih certifikata imaju profesionalci koji posluju van tradicionalne sigurnosne industrije? Sa kojim prednostima mogu računati, npr., javne kompanije koje se prilikom odabira novoga zaposlenika odluče za prijem kandidata koji raspolaže i ASIS-ovim certifikatom?

Radek Havlis: Javna preduzeća koja zapošljavaju certifikovane profesionalce iz takve kadrovske politike mogu izvući veliku korist s obzirom da time pod svoje okrilje dovode radnike koji dokazano raspolažu neophodnim znanjima i iskustvima iz oblasti sigurnosti. To također znači da će ovaj zaposlenik ostati u svom području stručnosti i da će imati pristup mreži profesionalaca koji će mu dati pristup najboljim praksama u oblasti sigurnosti. Zaposlenicima koji planiraju da napuste javni sektor ASIS-ovi certifikati predstavljaju mogućnost za nadogradnju ranije stečenih iskustava, razvoj proaktivne orijentacije i uspješan nastavak karijere u privatnom sektoru.

a&s Adria: Da li ASIS International omogućuje učlanjenje drugih organizacija i kompanija ili isključivo nudi članstvo na individualnoj osnovi? Da li je članstvo u ASIS-u moguće prenijeti sa jedne organizacije na drugu, odnosno sa jednog profesionalca na drugoga?

Radek Havlis: ASIS nudi članstvo isključivo na individualnoj bazi. Članovi ASIS-a uživaju nekoliko prednosti koje su individualne i koje prate naše članove bez obzira na kojoj poziciji bili zaposleni i koliko puta mijenjali radno mjesto. ASIS-ovi članovi dobijaju pristup mreži koju čini 38.000 članova iz svih dijelova svijeta, a članstvo također osigurava i povlašteni pristup ASIS-ovim globalnim događajima, kao što je recimo ASIS-ova 13. Evropska konferencija o sigurnosti, praćena sajmom najnovijih sigurnosnih tehnologija. Članovi tokom trajanja njihovog članstva ostaju na izvoru najsvježijih informacija zahvaljujući ASIS-ovim publikacijama i biltenima, kao što su Security Management i EuroDynamics. Konačno, ASIS-ovi standardi preporučuju najbolje industrijske prakse i osiguravaju ASIS-ovim članovima neophodne alate i procese za implementaciju.

a&s Adria: Kakvi su vaši utisci sa posljednje ASIS-ove konferencije koja je održana početkom aprila u World Forum centru u Hagu u Holandiji i šta je to što su posjetioci imali priliku vidjeti i saznati tokom održavanja spomenutog događaja?

Radek Havlis: ASIS-ova 13. Evropska konferencija i sajam sigurnosti je poslovni događaj fokusiran na krajnje korisnike, a okupio je više od 500 eminentnih sigurnosnih stručnjaka, rukovodilaca kompanija, konsultanata i vladinih dužnosnika, kako onih iz Evrope tako i šire. Sam format ovoga događaja osigurava to da su njegovi učesnici i predavači uglavnom visokocijenjeni stručnjaci u različitim oblastima, da su povezani sa svojim kolegama i upoznati sa najnovijim sigurnosnim tehnologijama i uslugama.

Na dnevnom redu ASIS-ove 13. evropske konferencije sa sajmom sigurnosti našla su se tri ključna predavanja, koja su održali holandski ministar sigurnosti i pravde Ivo Opstelten, direktor EUROPOL-a Rob Wainwright i sekretar američke mornarice Ray Mabus. Ovogodišnji obrazovni program je obuhvatio čak 44 različita predavanja, te sastanak rukovoditelja sigurnosnih odjela  organiziran od strane rukovoditelja sigurnosnih odjela okupljenih oko ASIS-ovog okruglog stola. ASIS-ova 13. Evropska konferencija sa sajmom sigurnosti poslužila je kao svojevrstan forum za diskusiju i razmjenu ideja vezanih za teme o kojima je bilo riječi tokom obrazovnih seminara, omogućivši umrežavanje na svim nivoima. Osim sigurnosnih stručnjaka, ovaj događaj je privukao i vodeće svjetske kompanije, koje su tom prilikom predstavile svoje najnovije sigurnosne proizvode, tehnologije i usluge.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *