Intervjui

Intervju: Miladin Radivojević, izvršni direktor, DBS Konsel Security Service

Krajem 2020. godine, kada su svi prioritetno pravili planove kako da smanje troškove poslovanja i izađu iz pandemije, mi u DBS-u smo se bavili daljim razvojem i iznalaženjem načina da upotpunimo svoj portfolio proizvoda i usluga. Odvažili smo se da investiramo, pojačali smo tim i uspešno osvajamo ovaj segment industrije
Razgovarao: Damir Muharemović
E-mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Gospodine Radivojeviću, kada ste počeli raditi za DBS te koju funkciju i dužnosti obavljate? Kažite nam nešto i o vašem prethodnom profesionalnom iskustvu i obrazovanju?
Radivojević: Kompaniji DBS sam se pridružio 2014. godine. Do tada sam radio u Ministarstvu odbrane Republike Srbije na različitim poslovima koji su u nekim segmentima veoma slični onim čime se bavim danas. Posao u vojsci je veoma izazovan i zahtevan. Najčešće se radi u složenom okruženju gde ne možeš da utičeš na mnogo faktora od kojih zavisi uspešan završetak posla. To ume da bude frustrirajuće, ali kada imaš jasnu viziju i motiv, uvek se završi uspešno, a ako si okružen pravim ljudima, pozitivan ishod je prilično zagarantovan. Pozicija izvršnog direktora, koju danas obavljam, nije mnogo drugačija i zahtevi su veoma slični. Moj posao je da sa svojim kolegama pratim trendove u industriji, da slušamo o izazovima sa kojima se sreću naši kupci i na kraju da pokušamo da nađemo rešenje kojim će im se olakšati poslovanje, smanjiti troškovi i zaštititi svi resursi kojima raspolažu. Industrija u kojoj poslujemo veoma je zahtevna. Rešenja je mnogo, ali nisu sva kvalitetna, a često ih nije moguće primeniti na domaćem tržištu. Prava mera i procena potreba tržišta, a da odnos cena – kvalitet ne bude narušen, pravi je izazov i mi u DBS-u se uvek trudimo da budemo korak ispred svih.

a&s Adria: DBS Konsel Security Service više od decenije uspješno posluje na tržištu sigurnosti. Koje su bile najvažnije prekretnice u vašem poslovanju i kako danas stojite u pogledu broja zaposlenika, prihoda, otvorenih ureda, u kojim zemljama poslujete itd.?
Radivojević: Da budem iskren, bilo je dosta prekretnica, pa me posebno raduje činjenica da DBS ove godine ulazi u treću deceniju postojanja. Istakao bih 2011. godinu, kada je osnovana kompanija Monitoring Net d.o.o. Menadžment naše kompanije je već tada shvatio poslovne mogućnosti i značaj koji će telematika imati kao interdisciplinarna oblast koja će se razvijati i menjati život svakog pojedinca. Sledeća stepenica u sazrevanju naše firme desila se 2014. godine, kada je doneta odluka da se, pored poslovanja u Srbiji, oprobamo i na tržištu Bosne i Hercegovine i tada je osnovan DBS d.o.o. Banja Luka u Republici Srpskoj. Stalno praćenje razvoja tehnologija dovelo je do toga da smo 2015. godine ušli u jedan deo IT industrije. Integracija svih sistema i potreba da se njihovo korišćenje pojednostavi i učini manje skupim usmerila nas je ka BMS (Building Management System) rešenjima. Krajem 2020. godine, kada su svi prioritetno pravili planove kako da smanje troškove poslovanja i izađu iz pandemije, mi u DBS-u smo se bavili daljim razvojem i iznalaženjem načina da upotpunimo svoj portfolio proizvoda i usluga. Odvažili smo se da investiramo, pojačali smo tim i uspešno osvajamo i ovaj segment industrije. Imamo nešto više od 100 zaposlenih specijalista iz različitih oblasti, s velikim iskustvom. Naravno, redovno raspisujemo konkurse, kao što je to slučaj i sada i svoj tim konstantno pojačavamo.

a&s Adria: Tri su oblasti u kojima poslujete: tehnička sigurnost, informacijske tehnologije i upravljanje voznim parkom. Možete li nam predstaviti vaše usluge i rješenja iz oblasti sigurnosti?
Radivojević: Tako je. Poslujemo u više različitih oblasti, a u svakoj se trudimo da pronađemo najkvalitetnija rešenja. S obzirom na to da to najčešće znači da morate obezbediti da oprema različitih proizvođača komunicira i funkcioniše onako kako je to pre svega zamislio klijent, jasno je da to uopšte nije lako. Sistem-integratorima je uvek lakše da se oslone na manji broj vendora jer to znači da će imati manje troškove treninga za zaposlene i jednostavnije organizovanje poslovanja. Tada klijent može da dobije najviše ono što je u brošuri i mora da se prilagodi. Mi u DBS-u razmišljamo drugačije. Rešenja koja mi nudimo moraju biti u potpunosti skrojena prema zahtevu klijenta, bilo da je reč o jednom sistemu i objektu ili o složenim zahtevima i klijentima koji zahtevaju da mesecima razvijate rešenje zajedničkim naporima. Usluge koje pružamo obuhvataju sve faze projektovanja sistema u skladu sa zakonskom regulativom, izvođenje radova na lokaciji, a onda i održavanje ugrađenih sistema. Najčešće se ugrađuju sistemi video-nadzora, kontrole pristupa, protivprovale i protivpožarne zaštite. Naravno, od prošle godine prisutna su i BMS rešenja, odnosno automatsko programsko upravljanje HVAC sistemima, osvetljenjem, ozvučenjem, kvalitetom vazduha u prostorijama itd. Takođe, i IT segment je prisutan u svim već navedenim oblastima i to ne treba naglašavati. Ono čime se treba pohvaliti je da našim klijentima sada rešavamo i kompletnu mrežnu i serversku infrastrukturu, sa rešenjima kojima garantujemo sigurne i zaštićene komunikacije i bezbedne podatke kao jedan od najvažnijih resursa kojima raspolažu. Razvijamo različite aplikacije i softverska rešenja, u zavisnosti od potreba klijenata. Ponuda Monitoring Net-a podrazumeva savremena i inovativna hardverska i softverska rešenja kojima se prikupljaju velike količine najrazličitijih podataka sa više lokacija. Naši zaposleni ih zatim prosleđuju klijentima uobličene u izveštaje iz kojih se pouzdano mogu pratiti parametri poslovanja i donositi kvalitetne poslovne odluke.

a&s Adria: S kojim proizvođačima sigurnosne opreme radite i u kojim oblastima sigurnosti, namjeravate li širiti tu listu i smatrate li da je upravo odabir pravih partnera utjecao i na kvalitet vaših usluga?
Radivojević: Kao što sam već naveo, trudimo se da skrojimo rešenje po zahtevu klijenta, na način da on ne mora previše da menja navike, privikava se na novo rešenje ili da čak svoje poslovne procese prilagođava zbog ograničenja koje ima oprema. To nije lako uraditi ako se osloniš na jednog proizvođača opreme. Trudimo se da hvatamo priključak i zadobijemo poverenje svetskih brendova koji se stalno unapređuju, uz neizostavan kvalitet i renome koji ih prate. Danas partnerski odnos imamo sa kompanijama Honeywell, Axis Communications, Milestone Systems, Promise Technology, ali i mnogim drugima.

a&s Adria: Kažete da danas “više nije optimalno uvoditi sisteme tehničke zaštite pojedinačno, bez sagledavanja šire slike” te da integrisani, cjeloviti sistemi uzimaju primat na tržištu. Koje su konkretne koristi takvog pristupa za vaše klijente? Uspijevate li time smanjiti ukupne troškove?
Radivojević: Generacije senzora koji se sada proizvode sve su preciznije i imaju različite mogućnosti. Kao primer navodim kameru za video-nadzor koja sada može vrlo lako da postane i senzor kojim se detektuje dim ili rast nivoa bujične vode ili da meri intenzitet saobraćaja u raskrsnici itd. Dakle, jedan multifunkcionalan uređaj, a opet možete ga koristiti za jednostavno beleženje video-zapisa. Sve u skladu s potrebama klijenta. Dalje, ako govorimo o BMS rešenjima i njihovim senzorima, oni sada imaju mogućnost da za kratko vreme “nauče” na koji način funkcionišu korisnici. Prikupiće podatke o periodima kada se najviše troši električna energija, gde i kada nema potrebe za osvetljenjem i, ono što je u pandemiji bitno, očitaće kvalitet vazduha u prostoriji i nakon toga učiniće da sistem dodatno prečisti vazduh kako bi prostorija bila bezbedna za korišćenje. Svi prikupljeni podaci biće na računarima koji će u pozadini sve obrađivati i pomagati u ukupnom smanjenju troškova za utrošene resurse. Svim ovim upravljaće manji broj ljudi, kojima neće biti potrebne preduge obuke i treninzi, a moći će mnogo kvalitetnije da upravljaju i zaštite svoju imovinu u svakom pogledu. U ovim situacijama klijenti shvataju potencijal i ne vide opremanje ovim sistemima kao trošak, već kao investiciju.

a&s Adria: Koristite li podatkovne prednosti cjelovitog sistema da pružate usluge i van same sigurnosti, poput onih za optimizaciju poslovanja, i šta konkretno na tom polju možete uraditi?
Radivojević: U prethodnim odgovorima delimično smo dali odgovor na ovo pitanje. Da, podaci se sve više prikupljaju, čuvaju i analiziraju. Kroz naša rešenja koja nudimo godinama unazad u Monitoring Net-u, pa do rešenja koja DBS može da ponudi danas, prava šteta bi bila ne iskoristiti takav potencijal. Naši kupci to očekuju od nas i to je definitivno imperativ u narednom periodu. Zaštititi klijente i obezbediti im dovoljno podataka kako bi oni sami lakše donosili kvalitetne poslovne odluke. Sada možemo da pomognemo klijentu da sa jedne lokacije u potpunosti štiti i upravlja celokupnom svojom imovinom, ali i da na osnovu prikupljenih podataka dalje razvija i planira svoje poslovanje. Kao primer mogu da navedem klijenta kome smo sistemom video-nadzora obezbeđivali parkirališta. Sistem je koristila služba fizičkog obezbeđenja, a dodatno je video-materijal korišćen u postupcima dokazivanja u slučaju oštećenja nastalih na vozilima. Danas, ti sistemi video-nadzora nadograđuju se različitim video-analitikama kojima klijent unapređuje svoje poslovanje. Ovakvih primera je sve više i to nas raduje. Klijenti sve bolje shvataju mogućnosti sistema koje nudimo, čak i ranije ugrađenih sistema kroz njihovu nadogradnju.

a&s Adria: Među vašim uslugama su i razna IT rješenja. Šta DBS može učiniti da kompanijama i organizacijama omogući sigurnu pohranu i korištenje podataka u vremenu sve jačih i složenijih hakerskih napada?
Radivojević: Ovaj segment je u Srbiji pokriven velikim i dobrim kompanijama koje se godinama bave ovim poslom. Naš ulazak u ovu oblast je bio uslovljen zahtevom koji su naši klijenti stavljali ispred nas. Uvek je teško izgraditi odnos pravog poverenja, bez rezervi. DBS je na tržištu stekao renome i poverenje kada je zaštita pokretne i nepokretne imovine u pitanju i bilo je prirodno da za veće korisnike ponudimo rešenja kojima ćemo moći da garantujemo čuvanje njihovih poslovnih podataka i nepovredivost poslovnih komunikacija. Naravno, i u ovom segmentu je neophodno da se korisnicima olakša administriranje i upotreba sistema. Danas možemo da kažemo da smo imali više implementacija NUTANIX rešenja. Reč je o platformi koja je širom sveta ostvarila veliki uspeh, a zauzima čak 52% svetskog tržišta kada je u pitanju virtuelizacija. Našim klijentima smo implementirali i SOPHOS, kao i neka druga rešenja. Dakle, rešenja ima više, a DBS svojim klijentima uvek nudi ono što je provereno i veoma smo zadovoljni postignutim.

a&s Adria: Koliko se vaša kompanija preorijentiše na pružanje sigurnosnih usluga u oblaku, prvenstveno videonadzora i kontrole pristupa kao usluge (VSaaS i ACaaS)? Podaci na globalnom nivou ukazuju na sve veći prelazak na cloud zbog manjih troškova, veće fleksibilnosti i prilagodljivosti itd. Prema vašem iskustvu, u kojem se procentu kompanije na tržištu zemalja Jadranske regije odlučuju na sigurnosne usluge u oblaku?
Radivojević: Kao i za sve ostale novitete, postoje razlozi za i protiv. Moje kolege su pre tri godine interno analizirale mogućnosti nuđenja sistema video-nadzora u cloud-u. Ideja je bila da se preko jednog domaćeg internet-operatera ponudi ova usluga širem krugu korisnika, kako fizičkim licima tako i kompanijama kojima bi ovaj način poslovanja odgovarao. Pokazalo se da su ukupni troškovi internetskog prenosa i usluga čuvanja video-zapisa i dalje visoki i neprihvatljivi za kupce u Srbiji. Mislim da se situacija polako menja i da nas ne može obići ono što je opšteprihvaćeno u celom svetu; u kom procentu i koji klijenti, ostaje da vidimo. Sa druge strane, DBS ima klijente kojima je potpuno neprihvatljivo da bilo kome prepuštaju čuvanje svojih poslovnih podataka, jer u svakom cloud rešenju mora da postoji administrator. I mi u DBS-u to razumemo i poštujemo.

a&s Adria: Listi ekonomskih turbulencija na ovim prostorima prošle se godine pridružila i pandemija, koja je usporila rast tržišta sigurnosti. Dovelo je to do potrebe za novim ili prilagođavanjem postojećih usluga. Šta je DBS poduzeo na tom planu, jeste li proširili portfolio novim uslugama i proizvodima? Da li ste bili primorani reorganizirati i samo poslovanje kako biste se izborili s posljedicama pandemije?
Radivojević: Menadžment DBS-a je imao spreman Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, sa nizom mera koje su se odnosile na svakog pojedinca i svaki radni proces. Svoj rad smo prilagodili novonastalim okolnostima i pre zvaničnog proglašenja pandemije. Sam početak pandemije je bio ozbiljan izazov, prvenstveno zbog psihološkog uticaja na sve nas. Kako je vreme odmicalo, pronašli smo modalitet u kojem su svi zaposleni i klijenti mogli da funkcionišu. Već sam naveo da smo u tom periodu uspostavljali saradnju u segmentu BMS-a sa kompanijom Honeywell, koja je među prvima u svetu počela da razmišlja kako da obezbedi kvalitetan vazduh u radnim prostorijama, kao i da na vreme obezbedi detekciju poremećaja njegovog kvaliteta. Uz njih smo, možda i brže od ostalih, došli do spoznaje da će situacija još dugo biti neizvesna i da je kontrola i provetravanje prostorija kroz adekvatne filtere u radnom prostoru neophodna u budućnosti. Dodatno, u svoju ponudu smo uveli uređaje sa mogućnošću detektovanja lica bez zaštitne maske i sa povišenom telesnom temperaturom i zajedno sa proizvođačima smo učestvovali u njihovom razvoju. Jedan naš dugogodišnji klijent, predstavnik velike multinacionalne kompanije, tada je dao dobru analizu stanja i predviđanje koje se definitivno obistinjuje: “Sve će se usporiti ili stati. Neki možda i neće uspeti da prevaziđu probleme koje je izazvala pandemija. Vaš i naš zadatak je da se spremimo za prvi dan posle svega ovoga.”
I to smo i uradili. Posledice se osećaju, ali kompletan tim je sačuvan, čak i proširen.

a&s Adria: Primjećujete li da se tržište nakon nekoliko valova pandemije polako oporavlja ili i dalje stagnira?
Radivojević: Činjenica je da se tržište promenilo u odnosu na situaciju od pre godinu dana. Srbija se nalazi u jednom investicionom ciklusu. Realizuju se veliki infrastrukturni projekti, građevinska industrija je u punom zamahu. Sve ovo doprinosi tome da se manje osećaju posledice pandemije, ali opet treba biti oprezan. Definitivno nije kraj i treba još dosta strpljenja i mudrosti da prevaziđemo sve što nas čeka.

a&s Adria: Pozitivan je pomak i najava održavanja najvećeg regionalnog sajma i konferencije Adria Security Summita u oktobru u Beogradu. Bit će to prvo veće okupljanje učesnika na tržištu u protekle dvije godine. DBS će biti dijamantni sponzor događaja. Smatrate li da beogradsko izdanje Summita može biti prekretnica za regionalno tržište sigurnosti u smislu fizičkog povezivanja i dogovaranja novih projekata i partnerstava?
Radivojević: DBS je uzeo učešće i na prošloj konferenciji koja se održavala u Beogradu i svima je ostao kao lepa uspomena. Naši klijenti i danas prepričavaju plovidbu brodom na Savi i predstavljanje najnovijih tehnologija u tom momentu. To je cilj i za ovu konferenciju. Želimo da se posle dugo vremena okupimo sa ljudima iz industrije, da, zajedno sa vama, pozovemo i klijente kako bismo ih upoznali sa najnovijim dostignućima u industriji. Vi i vaše kolege to definitivno radite na kvalitetan način i vredi uzeti učešće. Ali i DBS i Beograd imaju šta da pokažu i nadam se da će situacija dopustiti da se svi planovi i realizuju.

a&s Adria: Na kraju, šta možemo očekivati od DBS-a u godinama koje su pred nama? U kojem smjeru namjeravate dalje širiti svoj portfolio proizvoda i usluga?
Radivojević: Postoji mnogo nepoznanica koje nosi budućnost, ali svakako sa sigurnošću mogu da kažem da će DBS nastaviti da prati najnovije trendove u industriji i da ćemo uspostavljati najčvršća partnerstva sa proizvođačima koji dokažu svoj kvalitet i posvećenost. Na kraju, mogu da kažem da ćemo nastaviti da slušamo klijente i njihove potrebe i da im pomažemo u prevazilaženju svih izazova koje nosi period ispred nas.

a&s Adria: Tokom dugogodišnjeg poslovanja uspješno ste realizirali mnogo projekata. Koje biste iz posljednjih godina izdvojili kao posebno važne s aspekta složenosti instalacije i visokih zahtjeva klijenata, kao i važnosti za širu zajednicu?
Radivojević: Bilo je dosta projekata i ne bih isticao ni jedan konkretno. Mogu da kažem da smo ponosni na to što u svojim referencama imamo definitivno najveći sistem video-nadzora na ovim prostorima, koji ima više od 6.000 IP kamera, koje se nadziru iz tri centra za monitoring. Takođe, tu su i najveći pojedinačan sistem integralne perimetarske zaštite, dužine preko šest kilometara, sistemi za nadzor i upravljanje javnim parkiralištima i regulisanjem saobraćaja itd.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *