Fizička zaštita Videonadzorni sistemi

Novi nadzorni centar kompanije NIKOB

Profesionalnost, odgovornost, poverenje i znanje su temelji na kojima je izgrađen NIKOB, najveća makedonska agencija za obezbeđivanje, koja uspešno posluje 25 godina i ima dve hiljade zaposlenih. S povećanjem broja klijenata, javila se potreba za otvaranjem novog Dežurnog operativnog centra, koji će servisirati sve njihove potrebe
Piše: Borče Marković, direktor prodaje, NIKOB
E-mail: borce@nikob.com.mk

Vesti o krađama, otmicama i razbojništvima svakodnevno se objavljuju u medijima. U vreme kada su lopovi postali „kvalifikovaniji“, neophodno je na izazove odgovoriti brzo i efikasno. Statistika Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije za 2018. godinu beleži više od 26 hiljada izvršenih krivičnih dela, od kojih 91,5 odsto čine krađe i teške krađe. Zbog toga građani svoj mir, bezbednost i zaštitu imovine traže kod privatnih agencija za obezbeđivanje.

Nadzor više od 20 hiljada objekata
Dosadašnje uspešno poslovanje NIKOB-a rezultat je liderstva menadžmenta i odgovarajuće organizacione strukture. O liderskoj pozici govori i broj od 22.000 objekata pod kontrolom DOC-a, 90 patrolnih vozila u jednoj smeni, od kojih su u Skoplju neprikosnoveni BMV H1 i BMV H2 automobili, opremljeni namenski izrađenim tabletima sa specijalno dizajniranim softverom za brzu i bezbednu komunikaciju, što omogućava da je u proseku za intervenciju potrebno samo dva minuta. Zbog toga se javila potreba za otvaranjem novog Dežurnog operativnog centra, koji će biti stavljen u funkciju zadovoljavanja potreba klijenata.

Novi DOC sa 24/7 nadzorom nad bezbednosnim sistemima (alarmni monitoring) i sistemima video-nadzora (video-monitoring) funkcioniše kao koordinaciono telo između patrolnog obezbeđivanja, fizičkog obezbeđivanja i transporta novca i vrednosnih pošiljki, kao i Direkcije za fizičko i patrolno obezbeđivanje, Direkcije za transport novca i vrednosnih pošiljki i Direkcije za implementaciju, integraciju i servis bezbednosnih sistema. Ne manje važne su i Direkcija za marketing i prodaju te Administrativno-tehnička direkcija, koja brine da mašinerija zvana NIKOB uvek ostane u pokretu.

Tri puta veći kapacitet
Instaliranjem dodatnog video-zida, novi DOC u Video-monitoring centru sada ima tri puta veći kapacitet nego ranije. Video-monitoringom se upravlja iz centralizovanog sistema za menadžment, putem kojeg se u realnom vremenu nadzire stanje sistema za video-nadzor, detektuju i prijavljuju defekti ili sabotaže te integrišu inteligentne nadzorne funkcije kao što su detekcija prisustva, prelazak virtuelnih ograda, detekcija lica itd. Sistem je potpuno redundantan s hardverskog, softverskog, komunikacionog i aspekta napajanja, čime se dobija apsolutna autonomija od bilo kakvih spoljnih uticaja ili defekata. Stalno se proširuju kapaciteti monitoringa alarmnih sistema, ali i komunikacionih metoda, s akcentom na proširivanje sopstvene alarmne radio-komunikacione mreže kao primarnog medijuma za komunikaciju, koji se tokom proteklih deset godina dokazao kao najbrži i najbezbedniji medijum za prenos alarmnih signala od objekata klijenata do DOC-a kompanije NIKOB.

U proteklom periodu NIKOB je investirao u razvoj sopstvenih aplikativnih rešenja i to: aplikaciju za automatizaciju komunikacije između DOC-a i patrolnih vozila, odnosno radnika korišćenjem softvera i tableta koji su instalirani u patrolnim vozilima, čime se informacija koja inicira reakciju prenosi brzo, tačno i bezbedno do patrolnog radnika; te aplikaciju za patroliranje radnika i kontrolu objekata u fizičkom obezbeđivanju s prenosom podataka u realnom vremenu do centralizovanog sistema za menadžment i kontrolu istih, čime se dobija informacija o izvršenim aktivnostima u objektima i eventualnim problemima.

PATRIOT u pozadini monitoringa alarmnih signala
„Novi DOC inkorporira najnovije tehnologije i trendove u obezbeđivanju“, kaže Dejan Dimov, pomoćnik upravitelja za tehnička pitanja. „Monitoring-centar alarmnih signala baziran je na softveru PATRIOT, koji je svetski lider u oblasti alarmnog monitoringa. U tom softveru implementirani su i integrisani svi dostupniji medijumi za komunikaciju alarmnih sistema u obezbeđivanim objektima i NOC-a kao što su: sopstvena radio-komunikaciona mreža, redundantni prijemnici telefonskih linija i IP/GRPS/3G prijemnici više brendova alarmnih sistema. Video-monitoring centar se sastoji od tri video-zida s profesionalnim bezrubnim 55” LCD monitorima, od kojih primarni zid ima 22, a dva dodatna zida po pet monitora“, istakao je Dimov.

Video-signal se dekodira putem redundantnih MATRIKS uređaja, koji raspodeljuju video-signale kroz monitore na video-zid. Celokupna hardverska i komunikaciona infrastruktura je redundantna s mogućnošću nastavljanja rada s rezervne lokacije. Dežurni operativni centar i NIKOB su strujno posve nezavisni sa sopstvenim UPS uređajem, koji obezbeđuje celokupni proces, kao i dizelskim električnim agregatom, koji omogućava neprekidan rad na duži period.

Izgradnja u rekordnom vremenu
„Razvoj tržišta privatnog obezbeđivanja, sa specifičnijim zahtevima klijenata, kao i tehnološke inovacije i razvoj postojećih rešenja o tehničkom obezbeđivanju bili su signal kako pristupiti investiranju u kapacitet Dežurnog operativnog centra, koji može da odgovori zahtevima u narednih 5–10 godina, a istovremeno biće tehnološki neprikosnoven u regionu“, rekao je Kiril Lazarov, vlasnik kompanije NIKOB. Imajući navedene zahteve kao cilj, u rekordnom vremenu je projektovana i realizovana izgradnja novog savremenog DOC-a na površini od 800 m2 i sa svim pomoćnim prostorijama za osoblje. Dežurni operativni centar počeo je s radom početkom juna 2019. U njegovom sklopu funkcionišu alarmni i video-nadzorni centar s više od 2.000 kamera u preko 200 objekata.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *