Istraživanja Najave II

Sigurna rješenja za lakše upravljanje voznim parkom

Ako nas je COVID-19 naučio išta, to je lekcija o važnosti tehnologije. Ona igra ključnu ulogu u ublažavanju posljedica pandemije jer omogućava da ljudi ostanu povezani, a kompanije nastave s radom. Zato donosimo pregled promjena koje je COVID-19 donio na tržište rješenja za upravljanje voznim parkom i kako se ta rješenja mogu iskoristiti u transportu osnovnih proizvoda
Izvor: a&s International
E-mail: redakcija@asadria.com

Logistika je segment koji se ne smije zanemariti za vrijeme pandemije jer igra važnu ulogu u borbi da ljudi širom svijeta imaju pristup hrani i lijekovima. U teškim situacijama tehnologija spašava stvar. Izbijanjem pandemije novog koronavirusa povećana je potreba za osnovnim artiklima. Hrana, lijekovi i medicinska oprema su važniji od bilo čega drugog. Ali strah od širenja pandemije naveo je mnoge zemlje da kontrolišu i ograničavaju kretanje ljudi i robe. Nova ograničenja pojačala su potrebu za strogim pridržavanjem sigurnosnih smjernica. Prema riječima Rica Bedarda, direktora kompanije Cetaris, prilikom transporta osnovnih artikala ključnu ulogu igra šest faktora koje je potrebno razmotriti.

Sigurnost i čistoća
Pravilna higijena i dezinfekcija su najvažnije mjere u borbi protiv koronavirusa. Bedard preporučuje uvođenje dodatnih mjera čišćenja i distanciranja u sve osnovne operacije. Tu spada i olakšan pristup sanitarnim sredstvima na bazi alkohola i ličnoj zaštitnoj opremi, uz obavezu da svi zaposleni održavaju distancu od dva metra. Vozni parkovi trebali bi utvrditi pravilan ritam organizacije poslova dezinfekcije vozila prije servisa, utovara i istovara, a svakodnevna kontrola voznog parka može osigurati i redovnu primjenu ove prakse. Rješenja za upravljanje voznim parkom često uključuju mobilne obrasce za kontrolu kojim menadžeri mogu dodati posebne predloške ili pitanja o koracima koji se tiču oboljenja COVID-19. Neki pružaoci rješenja za upravljanje voznim parkom već nude i posebne obrasce ove namjene nakon izbijanja pandemije.

Automatizacija i mobilnost
Većina transportnih kompanija prešla je s tradicionalnih metoda vođenja evidencije na moderne. Za one koje nisu ovo je odlična prilika za to. Rješenja za upravljanje voznim parkom omogućavaju kompanijama da u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavaju direktne kontakte, dok zaposleni imaju mogućnost rada od kuće. “Organizacija koja može raditi bez papirologije nikada nije bila bitnija za vozne parkove nego danas. Tako se smanjuje broj dodirnih tačaka u vidu papira, a određeni dio radne snage može raditi i na daljinu”, objašnjava Bedard.

Sigurnost hrane
Specifični su zahtjevi zaštite kvarljivih artikala. Menadžeri voznog parka moraju osigurati odgovarajuću sanitarnu zaštitu između utovara i obavljati kontrole kako bi se osigurala ispravna temperatura za osjetljivu robu. Sa sistemom upravljanja voznim parkom koji je uvezan putem oblaka menadžeri na bilo kojem nivou mogu pratiti primjenu ovih smjernica. Potrošači širom svijeta sada su zabrinuti zbog kvaliteta hrane koju jedu, a kompanije mogu preživjeti pandemiju samo ako im to mogu garantovati.

Predvidivost, pouzdanost i neprekidnost rada
Ovi faktori oduvijek su bili u centru pažnje upravljanja voznim parkom. Međutim, u vrijeme kada vozila prevoze kritične zalihe, kao što su lična zaštitna oprema, lijekovi i hrana, ulozi su još i veći. “Posljedice privremenih prekida rada mogu biti nesagledive. Prema istraživanju koje smo proveli, mnoge transportne kompanije prijavile su smanjenu raspoloživost radnika, što znači da su planiranje ruta, koordinacija vozača, neprekidnost rada i radni sati vozila postali važniji nego ikad”, kaže Bedard.

Upravljanje rutama
Kako države uvode karantin, kretanje postaje problematično. To znači da bi vozači trebali znati kojom rutom mogu ići i da li u određenim područjima postoje ograničenja. Rješenja za upravljanje voznim parkom omogućavaju im da to lakše rade te da što prije dobiju tačne informacije. “Mnogi vozni parkovi prijavljuju kašnjenja zbog uvođenja karantina u određenim zonama, državama ili općinama. Planiranje i optimizacija ruta od presudnog su značaja. U slučaju kvara potražite najbliži otvoreni objekat za popravku”, kaže Bedard.

Optimizacija troškova
Na kraju, treba se pozabaviti i finansijskim posljedicama tekuće pandemije. Dugotrajna recesija je neizbježna. To znači da kompanije moraju razmotriti stroge mjere štednje. I ovdje rješenja za upravljanje voznim parkom mogu biti od pomoći.
“Mnogi vozni parkovi prijavljuju pad prodaje. Ovo je ključno vrijeme da se iskoriste alati za produktivnost koji pomažu u optimizaciji radnog vremena koje se troši na održavanje, većoj dostupnosti vozača i smanjenju zastoja u radu”, rekao je Bedard.

Kako odabrati najbolje rješenje?
Terrence Wang, direktor marketinga u kompaniji FreightPath, ističe da glavna razlika između upravljanja standardnim voznim parkom i upravljanja vozilima za prijevoz osnovnih artikala leži u pratećem riziku. Iako je korištena tehnologija vrlo slična, kod prijevoza osnovnih artikala postoje kraći rokovi i roba se mora isporučiti na vrijeme. Najbolji rezultati se postižu ako unaprijed znate gdje početi s potragom. Tehnološka dostignuća navela su mnoge kompanije da uđu na tržište rješenja za upravljanje voznim parkom. Na taj način se poboljšava položaj kupaca, jer je konkurencija uvijek poželjna, a i kombinacija zdrave konkurencije i pristupačne tehnologije pomaže industriji. Ali, postupak odabira pravog rješenja time postaje još zahtjevniji.
Kako da saznate koje je pravo rješenje za vas?

Ključne funkcije
Idealno rješenje za upravljanje voznim parkom trebalo bi poboljšati performanse vaših vozila, uz omogućavanje praćenja i održavanja i fokusa na ekonomičnosti. Ovakvo rješenje mora poboljšati sigurnost osoblja, vozila i robe koja se prevozi. Općenito govoreći, funkcije ovog tipa obuhvataju šest glavnih kategorija kao što su: praćenje lokacija i slanje upozorenja, smanjenje troškova povezanih sa životnim ciklusom vozila, optimizacija potrošnje goriva i integrisani sistem za upravljanje ovim segmentom, pojednostavljeni i olakšani postupak zamjene i utvrđivanja budžeta za vozila, interfejs koji je prilagodljiv za podršku radnim tokovima te podrška ispunjenju regulatornih zahtjeva.

Zahtjevi koji se tiču borbe protiv pandemije
Kada je u pitanju integracija s transportom, Bedard dodaje da tu ključnu ulogu igraju sistemi održavanja voznog parka i upravljanja imovinom preduzeća (EAM), kao i kompjuterizirani sistemi upravljanja održavanjem (CMMS). Oni omogućavaju da obavještavate interne aktere o predstojećim regulatornim kontrolama, prediktivnom održavanju i drugim intervencijama potrebnim za održavanje vozila u skladu s propisima. “Za vrijeme pandemije važno je osigurati da osnovni proizvodi koji idu kroz lanac opskrbe, roba, vozila, prikolice i dr. budu pravilno održavani prije nego što dođe do samog utovara. Ako se pokvare vozila za prijevoz tereta, moramo se angažirati kako bismo otklonili problem. Isto tako, treba uzeti u obzir i radne sate u vožnji (HOS) i usklađenost s pratećim propisima. U protivnom se lako izgubi kontrola, što negativno utječe na cijeli lanac opskrbe”, kaže Bedard.

Ništa nije nepromjenjivo
Wang naglašava da dodatni faktori koji se moraju razmotriti uveliko zavise od prirode poslovanja samog kupca. “Najvažnije je uzeti u obzir veličinu kompanije. Potrebe velikog kupca, odnosno nekoga ko ima oko 3.000 do 4.000 pošiljki mjesečno, veoma su različite od onih koji mjesečno obave između 50 i 100 pošiljki. Manjim firmama treba ponuditi mogućnosti da se posao uradi ručno i brzo. Ali, za veće klijente prilagodljivost, integracija i automatizacija postaju najvažniji faktori”, kaže on.

U osnovi, riječ je o skaliranju. Najprije je potrebno izbalansirati ekonomičnost i jednostavnost upotrebe, a nakon toga postići ravnotežu između fleksibilnosti i automatizacije. “Drugi aspekt koji morate uzeti u obzir jeste činjenica da su informacije koje dobijate kolaborativne. Prikupljanje podataka o vidljivosti tereta i njihova distribucija manje su korisni ako ih ne možete podijeliti sa svim akterima i klijentima. Stoga morate provjeriti je li vaš softver kolaborativan i nudi li jednostavne mogućnosti dijeljenja, praćenja, kontrole vidljivosti narudžbe itd.”, objašnjava Wang. Praćenje stanja na terenu uključuje upotrebu kamera. Vidljivost tereta je važan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom nabavke rješenja. Osim lokacijskih senzora, tu su i kamere i senzori za udarce koji prate sigurnost i stabilnost tereta. Vrsta prevožene robe određuje i tip senzora koji se koriste. Naprimjer, za farmaceutske proizvode i kvarljivu hranu moraju se utvrditi jedinstveni temperaturni pragovi koje senzori moraju pratiti. S druge strane, prijevozniku koji transportuje zaštitne maske tako sofisticirani senzori uopće nisu potrebni.

Rješenje je dobro koliko i način korištenja
Kupovinom željenog rješenja za upravljanje voznim parkom obavili ste tek pola posla. Kako biste iskoristili sve prednosti sistema, morate obratiti pažnju na njegovu ispravnu instalaciju direktno preko dobavljača ili uz korištenje usluga nezavisnih integratora.
Bedard objašnjava da bi se najprije trebalo ustanoviti koje ciljeve i ključne etape želite ostvariti pomoću novog rješenja. Stavite ih na papir i provjerite postoji li opća usklađenost između vašeg tima i poslovnih ciljeva na najvišem nivou same organizacije.
“Obavezno prikupljajte tzv. čiste podatke. Teško je popraviti štetu na sistemu koji radi s podacima lošeg kvaliteta. Ako je potrebno, posavjetujte se i s trećom stranom kako biste razumjeli kako se vaši podaci mogu očistiti prije nego što započnete bilo kakvu implementaciju”, nastavlja Bedard. Trebali biste kvalitetno razumjeti i koji su sistemi ključni za vašu misiju i odrediti način na koji možete integrisati sisteme za razmjenu podataka s vašim operativnim softverom. Ustanovite gdje treba slati podatke kako bi se postigla efikasnost u stvarnom vremenu ili osiguralo ažuriranje informacija koje će se odvijati približno onom u stvarnom vremenu. Imajte na umu da ćete morati kreirati efikasne tokove kretanja tereta od pošiljaoca do destinacije.

Izvlačenje maksimuma
Svi akteri i klijenti moraju biti uključeni u procese kako bi se iz sistema izvukle najbolje performanse. Prije nego što krenete s instalacijom i postavljanjem rješenja, trebate jasno definisati koje probleme pokušavate riješiti pomoću njega. Ako vam je glavni cilj produženje vremena rada opreme, odabrani softver mora ponuditi upravljanje ovim segmentom, navodi se na blogu kompanije Cetaris. S druge strane, ako su sigurnost i pouzdanost od ključnog značaja za vas, i softver mora posjedovati naprednu funkcionalnost kako bi podržao ove zahtjeve. Imati jasnu sliku o željenim ciljevima ključno je za donošenje ispravnih odluka. Osim toga, morate imati jasnu ideju koji ćete sistem integrisati u softver za upravljanje voznim parkom. To uključuje sisteme za praćenje, vozila, telematiku itd. “Jednom kada vaš tim postavi ključne zahteve, veoma je važno utvrditi koji sistemi moraju biti povezani sa softverom kako bi se optimizirao protok podataka između svih potrebnih aplikacija. To uključuje i sama vozila, sisteme praćenja, telematiku, elektronske uređaje za prijavu vozača, računovodstveni softver i druge stavke”, objašnjava se na blogu. Bitno je i ustanoviti ko će sve koristiti kupljeno rješenje.

Očekivanja od rezultata
Wang kaže da je ponekad teško uvidjeti prednosti sistema u početku. Na rezultate će trebati pričekati najmanje sedam dana. Tu je i krivulja učenja u pogledu pravilne implementacije rješenja, ali jednom kada sve to prođete, počet ćete primjećivati veću vidljivost, ekonomičnost i mogućnosti upravljanja. U konačnici, rješenje je dobro u mjeri u kojoj su kvalitetni podaci koji se prikupljaju, kao i aktivnosti koje se poduzimaju u vezi s njima. Zato je potrebno osigurati besprijekorno integrisanje komponenti sa softverom koji će ponuditi što veći nivo kontrole s ciljem postizanja nesmetanog odvijanja ovih procesa. Možete maksimalno iskoristiti svoj sistem upravljanja voznim parkom ako pripremite adekvatan plan za probleme koje je potrebno riješiti i uradite procjenu aktera koji će biti uključeni, zajedno s planiranim komponentama.

Kako COVID-19 utječe na potražnju?
Tržište je prije pandemije bilježilo rast. No, kakva je situacija sada? COVID-19 je ostavio posljedice na industrije i tržišta širom svijeta. Ipak, za razliku od mnogih sektora za koje se očekuje pad, tržište sistema za upravljanje voznim parkom moglo bi, zapravo, zabilježiti povećanu potražnju. Kako navodi Fortune Business Insights, očekuje se da će tržište softvera za upravljanje voznim parkom do 2026. godine bilježiti snažan rast uz visoku godišnju stopu i generisati najveće prihode. To misle i eksperti u ovoj industriji. Wang objašnjava da je u posljednjih nekoliko godina potražnja brzo rasla, a COVID-19 ju je samo doveo do vrhunca. “Najednom su ljudi počeli shvatati da je zaista bitno znati gdje se nalazi teret koji prevozite. Sada je od ključne važnosti da roba stigne na destinaciju na vrijeme i više nema prostora za greške. Mislim da je COVID-19 djelovao kao faktor ubrzanja trenda koji je postojao odranije”, kaže Wang.

Kako rješenja mogu pomoći?
Kompanije za upravljanje voznim parkom nude više uvida u načine na koje njihova rješenja mogu biti od koristi kupcima tokom pandemije. Prema pisanju bloga kompanije Fleetio, svaki prekid rada je prilika da menadžeri voznog parka obave preventivne radove na održavanju, a prateća rješenja im pomažu u njihovom planiranju. “Upravljanje održavanjem vozila preko softvera u oblaku znači da menadžeri voznih parkova mogu kreirati podsjetnike za servise na bazi radnih intervala ili pređenih kilometara kako bi se osiguralo da se preventivni radovi na održavanju ne zanemare. Iako planiranje preventivnog održavanja maksimalno produžava vijek trajanja voznog parka, ono vam pomaže i da dugoročno izbjegnete nepotrebne troškove popravki”, navode u kompaniji Fleetio.

Ostale pogodnosti uključuju kontrolu primjene strogih higijenskih mjera na nivou voznog parka. Dodavanje posebno prilagođenih predložaka u mobilne obrasce za kontrolu omogućava menadžerima da izrade kontrolne liste za sve aktivnosti koje se poduzimaju na dezinfekciji i čišćenju vozila. I praćenje stanja zaliha dijelova je nešto o čemu se mora voditi računa. Praćenje stanja inventara vašeg voznog parka je neophodno u ovom vremenu. Praćenjem stanja zaliha možete izbjeći nestašice u ključnim trenucima i donijeti najbolje odluke u vezi s korištenjem i naručivanjem opreme prije nego što se potrebne komponente rasprodaju sedmicama ili mjesecima unaprijed.

Naglasak na digitalnoj tehnologiji
COVID-19 je primorao kompanije da što češće drže zaposlenike izvan ureda, a to je izvedivo samo uz pomoć dodatne digitalizacije radnih procesa. Iako se čitav koncept rješenja za upravljanje voznim parkom vrti oko digitalne tehnologije, trenutna pandemija samo je naglasila ovu potrebu do neslućenih razmjera. “Nema sumnje da je 2020. godina dala novo značenje definiciji nepredviđene situacije. S pojavom pandemije transportni sektor je bio primoran da se okrene ka digitalizaciji na znatno većem nivou. Vidimo da organizacije i dalje ulažu u tehnologije koje im pomažu da dođu do podataka. Oni im olakšavaju rad i omogućavaju da postanu automatiziranije i mobilnije. To se dešava u vrijeme kada ove prednosti više ne predstavljaju nikakav luksuz koji je namijenjen velikim voznim parkovima”, kaže Bedard. Mnoge transportne kompanije danas uče kako da omoguće svojim timovima da rade uz daljinsko povezivanje. To nam pomaže i da se obori krivulja kada je u pitanju širenje koronavirusa. Pristup tokovima podataka između firmi i udaljenih radnika oslanja se na vezu s rješenjima za upravljanje voznim parkom. To znači da kompanije vjeruju da će ovo tržište rasti i u narednim mjesecima. Svi kritični podaci mogu stići na potrebno mjesto bez potrebe za vlasnički zaštićenim tehnologijama.

Težite efikasnosti
Iako je potražnja i dalje velika, raste i broj kompanija koje ulaze na ovo tržište. Zbog toga je konkurencija velika. To je posebno vidljivo u vrijeme pandemije jer se javila pojačana potreba za boljim performansama. “Potražnja nastavlja vršiti pritisak na kompanije da se poboljša efikasnost, maksimizira pouzdanost, smanji prazan hod i obore troškovi u cijeloj industriji. Sve to se mora postići pomoću rješenja za upravljanje voznim parkom. Kako rad u ovom segmentu postaje sve više digitaliziran, automatizacija će podržati nove tokove rada koji mogu dovesti do prave revolucije u pripremi odgovora na buduće krize”, zaključuje Bedard.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *