Kontrola pristupa

SMARTair kao ključni faktor u planiranju zaštite škola

Školska kapija je više od fizičke barijere. U trenutku kada dijete prođe kroz nju, škola na sebe preuzima brigu o njemu. Zato propisi u Francuskoj predviđaju da škole moraju provjeravati identitet svih lica koja prolaze kroz kapije. One su mjesta na kojim će SMARTair obavljati svoju dužnost u krugu škole Lycée Kreisker u Bretanji.

Ova velika škola za različite uzraste učenika postavila je visoke standarde kada je u pitanju novi sistem kontrole pristupa. Sigurnost lokacije, učenika i osoblja koje ga svakodnevno koristi igrala je ključnu ulogu u odabiru.

Uprava škole je planirala i da se riješi ključeva. Ranija rješenja su korištena uz mnogo stresa jer su uključivala upravljanje sa dva odvojena sistema ključeva. Međutim, menadžeri su predvidjeli da bi elektronski sistem koji bi bio jednostavan za korisnika probio planirani budžet. Oni su smatrali i da bi elektronski sistem pristupa bio previše komplikovan za upravljanje i vremenski zahtjevan za isporuku i instalaciju.

Bežična kontrola pristupa iz JPM-a

Ekonomično rješenje pronađeno je u sistemu kontrole pristupa sa bravama na baterije. Prva faza instalacije SMARTair sistema je sada završena. SMARTair čitači kontrolišu pristup na glavnoj školskoj kapiji koja je ključna prva linija odbrane od upada. Učionice i prostorija za stažiste zaštićene su SMARTair bežičnim maskama za brave. Oko 2000 akreditiva je izdato osoblju i učenicima.

Osnovno upravljanje vrši interno netehničko osoblje pomoću jednostavnog SMARTair softvera. Konfiguracija i održavanje sistema su na jednostavan i pristupačan način povjereni trećoj strani. Tako se, na primjer, odabrana vrata mogu unaprijed programirati da ostanu otvorena između 9 i 17 sati, ali i da traže akreditive za pristup izvan radnog vremena.

Pristupačnost je bila još jedan važan faktor kao i kod mnogih drugih institucija javnog sektora. U školi Lycée Kreisker nije bilo dovoljno budžetskih sredstava za složeni i skupi sistem kontrole pristupa kakvi su npr. žičani sistemi. Sa SMARTair tehnologijom nema potrebe za postavljanjem žica oko vrata, tako da je instalacija brza i nenametljiva. Postoji više SMARTair uređaja za zaštitu različitih tipova ulaza, tako da su intervencije na postojećim vratima minimalne.

Francuski PPMS

SMARTair igra ključnu ulogu u ispunjavanju regulatornih obaveza škole da zaštiti osoblje i učenike u vanrednim situacijama, uključujući terorizam ili prirodne katastrofe. To se u prvom redu odnosi na „Plan za implementaciju sigurnosti“ (ili PPMS)*.

SMARTair omogućava isključivo ovlaštenim osobama da uđu u zgradu. U okvirima PPMS plana, kontrola u realnom vremenu kakvu nudi SMARTair omogućava osoblju i djeci da ostanu zaštićeni unutar zaključanih učionica dok čekaju dolazak interventnih službi.

Mit o tome da kontrola pristupa mora biti skupa je sada srušen. Škola Lycée Kresiker planira proširiti SMARTair instalacije na sva vrata. Proces oslobađanja od ključeva i stresa je u toku.

Saznajte više o tome kako SMARTair može učiniti vašu školu sigurnijom i uštediti vam vrijeme i novac – posjetite https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/smartair-schools

*: posjetite www.education.gouv.fr/cid130264/making-schools-and-educational-establishments-safe.html

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *