Softveri Vatrodojava

Zašto je proaktivna zaštita važna u vatrodojavi

Zaštita života, imovine i kontinuiteta poslovanja i dalje je u osnovi zaštite od požara, ali pojava pametnih zgrada i veća uloga vatrodojave spojene na IoT znači da se način postizanja tog cilja promijenio. Od detekcije i evakuacije do gašenja i upravljanja opasnostima, potencijal koji pruža sve veća digitalizacija i oblak nikada nije bio veći

Piše: Andrej Potočnik, regionalni šef prodaje za zaštitu i sigurnost, Siemens; E-mail: andrej.potocnik@siemens.com

 Podaci sami po sebi uglavnom nemaju smisla, no njihovom efikasnom analizom omogućena su sredstva za pametniju zaštitu od požara. Kako budemo prelazili iz ere velikih podataka u hiperpodatke, efektivno upravljanje podacima postat će još važnije. Ovaj pristup omogućava pametnije donošenje odluka radi ostvarenja osnovnih zahtjeva: pružanja zaštite tokom cijele godine i povezivanja tehnologije radi optimizacije performansi, ne prekidajući kontinuitet poslovanja.

Prediktivno održavanje ključ za optimizaciju vatrodojave

Protivpožarna rješenja sve više sadrže komponente s ugrađenom inteligencijom. Podaci prikupljeni detektorima s mogućnošću spajanja na IoT mogu uključivati rezultate testova funkcija, statistiku nivoa opasnosti, a sve se može poslati u oblak kako bi se stekao uvid u rad sistema u realnom vremenu. Takvi uređaji u velikoj mjeri doprinose proaktivnom, a ne reaktivnom pristupu održavanju, kontinuiranom i automatskom mjerenju i procjeni performansi sistema ili uređaja, i time predviđanju kvarova i potrebe za provjerama održavanja. Provjere se uvođenjem usluga na daljinu djelomično mogu obavljati van lokacije. Ovo smanjuje dugotrajne i potencijalno ometajuće posjete na licu mjesta, a pozitivan je i utjecaj na okoliš jer je potrebno manje goriva, a samim tim su niže i emisije CO2.

IoT rješenja smanjuju ometanje rada u objektima

Neugodnosti koje se često povezuju s provođenjem pregleda uređaja su dugo bile problem, posebno u javnim zgradama. Održavanje sistema za zaštitu od požara u bolnici ili hotelu, naprimjer, posebno može smetati osoblju. Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, ove provjere se sada mogu obavljati u bilo koje vrijeme, čak i tokom radnog vremena. Detektori nove generacije omogućavaju redovno testiranje, znatno smanjujući vrijeme prekida rada u poređenju s konvencionalnim načinom testiranja. Oni rade u pozadini, autonomno, tiho i inteligentno. Uz oblak i podršku kvalificiranih inžinjera koji s udaljene lokacije pružaju neophodno održavanje i podršku, detektori rade neprestano, kontinuirano mjereći i procjenjujući vlastite performanse te predviđajući kvarove i buduća održavanja.

Višestruke promjene paradigme

Uz prelazak s reaktivnog na prediktivno održavanje, tu je i trend prelaska na zaštitu od požara u čijoj su osnovi performanse. Nauka i inžinjering u projektovanju sistema zaštite života primjenjuju se kako bi se identifikovali rizici i potencijalni požarni scenariji. Ovo ne samo da pruža veću efikasnost već – što je još važnije – nudi i rješenje koje zadovoljava specifične potrebe lokacije bez ugrožavanja zaštite od požara. Digitalizacija vatrodojave u konačnici je prilika da se promijeni status quo i krene prema savremenijem, kompetentnijem i rigoroznijem pristupu kako bi se osigurala zaštita od požara tokom cijele godine uz neometanje rada u objektima. Zato je pametnija zaštita važna u vatrodojav

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *