Kontrola pristupa Sistemi za kontrolu pristupa

Ajax sistem zaštite

Uređaji za ometanje nazivaju se generatorima smetnji ili prigušivačima signala. Oni djeluju unutar određenog radijusa na frekvenciji uređaja čiji rad žele ometati. Naravno, postoje sistemi koji reagiraju na ometanje stvaranjem smetnji unutar radijskih kanala
Priredila: redakcija a&s Adrije
E-mail: redakcija@asadria.com

Ometanje signala (jamming) je nezakonito stvaranje smetnji unutar radijskih kanala i koristi se za sprečavanje komunikacije alarma unutar bežičnih sigurnosnih sistema. Uređaji za ometanje nazivaju se generatorima smetnji ili prigušivačima signala. Generatori smetnji djeluju unutar određenog radijusa na frekvenciji uređaja čiji rad žele ometati. Ako se frekvencije uređaja i generatora smetnji ne podudaraju, ometanje neće utjecati na rad uređaja. Samo ometanje može biti usmjereno na pojedinačne detektore, kao i na sigurnosni sistem u cjelini. Naravno, postoje sistemi koji reagiraju na ometanje stvaranjem smetnji unutar radijskih kanala, a Ajax je jedan od njih.

Kako sistem radi
Hub koristi GSM i Ethernet za povezivanje s uslugom Ajax Cloud i prijenos upozorenja korisniku i zaštitarskoj kompaniji. Hub Plus je jedinstven među centralama sigurnosnog sistema i istovremeno koristi četiri komunikacijska kanala: Wi-Fi, Ethernet i dva 2G/3G utora za SIM karticu. Za komunikaciju s uređajima sigurnosnog sistema centralni uređaji koriste Jeweller radiotehnologiju.

Ometanje kanala
Ometanje GSM kanala može biti uspješno samo ako je GSM signal slab. Snažan signal gotovo je nemoguće ometati zbog jačine signala odašiljača mobilnog operatera. Kada se komunikacija putem GSM kanala izgubi, u Ajax aplikaciji se, na ikonu centralnog uređaja vašeg sistema, brojaču grešaka dodaje broj “1” (crvena oznaka). U međuvremenu, centralni uređaj i dalje ispravno funkcionira putem Etherneta (i/ili putem Wi-Fi kanala kod Hub Plus uređaja). Ako drugi komunikacijski kanali nisu dostupni ili su odspojeni, Hub gubi vezu sa poslužiteljem koji šalje alarm korisnicima sigurnosnog sistema i zaštitarskim kompanijama. U međuvremenu, sistem nastavlja raditi te izvanmrežno bilježi alarmne događaje i šalje odgovarajuće obavijesti koristeći HomeSiren/StreetSiren sirene. Kada se veza ponovno uspostavi, svi će zabilježeni alarmni događaji biti isporučeni aplikaciji i zaštitarskom preduzeću.

Ometanje Jeweller kanala
Centralni uređaj i uređaji povezani s njim neprestano mjere razinu buke u kanalu koji koriste Jeweler frekvencije. Sigurnosni sistem Ajax detektira ometanje signala ako razina buke prelazi -70 dBm duže od 30 sekundi. Nakon toga centralni uređaj automatski šalje obavijest o ometanju svim korisnicima i zaštitarskoj kompaniji, a kako bi se izbjegao gubitak veze, komunikacija se zatim prebacuje na frekvenciju koja je manje zagađena bukom. U međuvremenu, ako centralni uređaj izgubi komunikaciju s detektorom ili s nekim drugim uređajem u sistemu, on šalje odgovarajuće obavijesti korisnicima sigurnosnog sistema te zaštitarskim firmama.

Ometanje Wi-Fi kanala
Kada dođe do ometanja signala, Hub Plus će i dalje ispravno raditi putem Etherneta i SIM kartice (pod pretpostavkom da se ti komunikacijski kanali koriste). Kada se komunikacija putem Wi-Fi kanala izgubi, u Ajax aplikaciji, na ikonu centralnog uređaja sistema, brojaču grešaka će se dodati broj “1” (crvena oznaka). Ako drugi komunikacijski kanali nisu dostupni ili su odspojeni, centralni uređaj gubi vezu sa serverom i šalje alarm korisnicima sigurnosnog sistema i zaštitarskim kompanijama. U međuvremenu, sistem nastavlja raditi te izvanmrežno bilježi alarmne događaje i šalje odgovarajuće obavijesti koristeći HomeSiren/StreetSiren sirene.

Ometanje GSM, Wi-Fi, Jeweller kanala
Generatori smetnji koji mogu istovremeno ometati 2G/3G, Wi-Fi i Jeweller frekvencije na velikom području su skupi uređaji koji nisu dostupni na širem tržištu. Međutim, ako pljačkaši imaju takav generator smetnji, sigurnosni sistem Ajax će otkriti visoku razinu buke na Jeweller frekvencijama te će poslati odgovarajuće obavijesti putem Etherneta (ako je spojen). U Ajax aplikacijama vidjet ćete da su veze putem Wi-Fi i 2G/3G mreža neaktivne. Ako nema Ethernet veze, Hub će izgubiti komunikaciju sa serverom, a server će prijaviti problem slanjem upozorenja korisnicima sigurnosnog sistema i zaštitarskoj firmi.

Kako zaštititi sigurnosni sistem od ometanja signala
1. Postavite centralni uređaj na mjesto skriveno od trećih osoba, daleko od vrata i prozora. Tokom instalacije imajte na umu da lokacija Hub uređaja mora osigurati stabilnu jačinu signala za sve Ajax uređaje.
2. Koristite sve dostupne komunikacijske kanale. Ako imate Hub, koristite SIM karticu i Ethernet. Ako imate Hub Plus: koristite dvije SIM kartice koje podržavaju 3G, Ethernet i Wi-Fi s različitih pristupnih tačaka te se mogu spojiti na mrežu različitih pružatelja usluga.
Ako Wi-Fi i Ethernet kanali nisu dostupni, Hub Plus prebacuje komunikaciju na SIM karticu i koristi 3G mrežu. Ako se podaci ne prenose putem 3G interneta, centralni uređaj prebacuje se na 2G mrežu unutar sekunde. Ako problem nije riješen, koristi drugu SIM karticu koja slijedi istu logiku: 3G kao glavna mreža i 2G kao rezervna. Potrebno je do četiri minute za zamjenu SIM kartica, dok 17 minuta predstavlja standard za sigurnosne sisteme. Korištenje dvije SIM kartice neće štititi od ometanja GSM kanala budući da obje koriste iste frekvencije, ali pomaže u slučajevima kada jedna od SIM kartica prestane reagirati iz bilo kojeg razloga. Naprimjer, zbog kvara na strani mobilnog operatera

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *