Događaji Seminari

Alarm automatika predstavila integrirana safety rješenja u Sarajevu

Alarm automatika je 5. decembra 2018. predstavila svoje integrirano safety rješenje, koje obuhvata sisteme dojave požara i plina, panik-rasvjete, evakuacijski razglas, odvođenje dima i topline te kontrolu pristupa. Svrha sistema zaštite je da osiguraju ranu detekciju požara, njegovu brzu signalizaciju ljudima koji se nalaze u požarom zahvaćenom prostoru i vatrogasnoj službi te sigurnu evakuaciju ljudi. Integracijom im se značajno povećava efikasnost, što je posebno važno kada je riječ o velikim objektima s većim brojem ljudi koji ne poznaju prostor.

U uvodnom izlaganju gosp. Avdo Konaković je govorio o propisima kojima se u Bosni i Hercegovini regulira primjena safety sistema te o standardima koji su prihvaćeni ili su u fazi prihvatanja. Usporedio je i status regulative u regionu, s osvrtom na tržišta Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

Miroslav Ćirić, direktor projektne prodaje, govorio je o vatrodojavi kao centralnom sistemu integriranog rješenja koje upravlja ostalim sistemima zaštite. On se posebno osvrnuo na novu seriju Inim vatrodojavnih centrala Previdia Max i Previdia Compact, čije inovativne karakteristike značajno olakšavaju upravljanje integriranim sistemima zaštite (grafički ekran osjetljiv na dodir, grafičke mape s prikazom statusa detektora, videoverifikacija). Inim Previdia centrale podržavaju BACNET komunikacijski protokol, koji omogućava komunikaciju između uređaja za automatizaciju različitih proizvođača.

 

Više sistema u funkciji evakuacije

O karakteristikama sistema koji omogućavaju brzu evakuaciju govorio je inžinjer Teo Miljenović. Zbog iznimne važnosti sigurne evakuacije ljudi u velikim objektima u tu se svrhu koristi više sistema, koji u slučaju požara funkcioniraju kao izvršni elementi vatrodojave, pa zato moraju biti usklađeni sa svim normama s područja dojave požara. Sistem glasovne evakuacije (EVAC) kompanije Ambient sistem omogućava upravljanje na način da se zvučni signal pali prvo u zoni (spratu) u kojoj je detektiran alarm i svim spratovima iznad te zone, a tek nakon nekog vremena na spratovima ispod ako je alarm i dalje prisutan. Panik-rasvjeta treba jasno označavati smjer evakuacije. Preporučuje se upotreba adresabilne evakuacijske rasvjete Harper, koja omogućava da se panik-lampe pale prema scenariju za alarm u određenoj zoni. Sistem odvođenja dima i topline osigurava da ljudi na evakuacijskom putu ne budu izloženi dimu. Centrala za odimljavanje Hautau može se povezati sa sistemom za dojavu požara, koji aktivira zone odimljavanja prema zoni u kojoj se detektirao požar.

Nove tehnologije omogućavaju dalju integraciju, pri čemu je posebno zanimljiva integracija s videonadzorom jer omogućava verifikaciju signala alarma. O karakteristikama videa bitnima za integraciju govorio je rukovodilac tehničke podrške Mustafa Osmić, koji je istakao primjere takvih integracija realizirane s IDIS videonadzorom.

Zbog složenosti upravljanja preporučuje se njihovo povezivanje s ABSistemDCi softverom, koji omogućava da se integriranim sistemima upravlja putem jedinstvenog grafičkog interfejsa. Gospodin Teo Miljenović predstavio je i novi modul ABSistemDCi® softvera Konfigurator, koji omogućava konfiguraciju sistema, elemenata i podloga.

Pogledajte fotografije sa prezentacije:

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *