Kontrola pristupa

ID Shop: iLOQ tehnologije zaključavanja

U sve više industrija klasični sistemi mehaničkog zaključavanja i kontrole pristupa prestaju biti dovoljni. Sigurnosni zahtjevi postaju složeniji, a korisnici i menadžment traže više fleksibilnosti i funkcionalnosti. Uz poplavu pametnih rješenja, optimizacija i digitalizacija radnih procesa, uz zaštitu informacija, postaju sve važniji

Piše: Mateja Mirtič, voditeljica ključnih kupaca, ID Shop; E-mail: mateja.mirtic@idshop.si

Ovaj trend prisutan je i u oblasti tehničke zaštite objekata – sistema zaključavanja i kontrole pristupa, zbog čega ID Shop kompanijama, posebno onima iz kritične infrastrukture, preporučuje iLOQ digitalni sistem zaključavanja. ID Shop radi na podizanju sigurnosti u organizacijama na viši nivo, nudi konsalting prilikom projektovanja i osigurava izvedbu najadekvatnijeg sistema kontrole pristupa.

 Po čemu se ovaj sistem zaključavanja izdvaja od ostalih?

Digitalna kontrola pristupa iLOQ je rješenje koje je, s aspekta sigurnosti, ali i funkcionalnosti, kreirano za zahtjevna sigurnosna okruženja i sinonim je za inovativna rješenja za zaključavanje. iLOQ kombinuje prednosti mehaničkih i elektronskih sistema zaključavanja i zamjenjuje ih ekološkim rješenjima bez baterija i bežičnim rješenjima.

S iLOQ-om izbjegavamo fizičke ključeve i sve sigurnosne rizike, troškove i održavanje koji dolaze s tim. Više nije potrebno dijeliti ključeve na terenu, jer sistem omogućava slanje mobilnih ključeva u realnom vremenu i na daljinu. Komponente ne koriste baterije i nije potrebno ožičenje ili dorada vrata za montažu, već se napajaju putem NFC energije iz mobilnog telefona, pri čemu je digitalni cilindar pasivni transponder. To znači da se iLOQ digitalni cilindri, polucilindri, lokoti i druge komponente mogu postaviti bilo gdje na terenu, čak i u područjima izvan napojne mreže. A samim tim su i znatno smanjeni troškovi održavanja, jer zamjena baterija, održavanje cilindara i izrada novih fizičkih ključeva više nisu potrebni. iLOQ digitalne komponente napravljene su tako da su zaštićene od ulaska prašine, vlage i prljavštine, tj. otporne su na vremenske uslove. Zbog toga su pouzdan izbor za vanjsku instalaciju bilo gdje na terenu jer, za razliku od baterijskih komponenti, vremenski uslovi ne utječu na performanse.

Sigurno centralizirano upravljanje objektima

Ovi sistemi, nadalje, nude centralizirano upravljanje svim objektima na daljinu. Podaci o ulascima, osobama i evidenciji korištenja dostupni su u realnom vremenu, kao i slanje mobilnih ključeva ili mogućnost blokiranja pristupa. Putem jedne platforme možemo upravljati cijelom mrežom objekata na terenu, a standardi enkripcije i komunikacije između uređaja zadovoljavaju potrebe zaštite u kritičnoj infrastrukturi na najvišem nivou (PKI i AES-256 enkripcija). Širok raspon komponenti uključuje digitalne cilindre i polucilindre, lokote, zidne sefove, kao i RFID i PIN čitače, što znači da njima možemo opremiti sve pristupne tačke koje želimo uključiti u kontrolu pristupa. Na kraju, iLOQ je sinonim za zeleno, održivo rješenje. Sve komponente se mogu reprogramirati i ponovo koristiti. Rad bez baterija i činjenica da se sve komponente mogu fizički reciklirati, obraditi i ponovo koristiti predstavljaju veliki doprinos zaštiti okoliša i efikasnoj upotrebi energije.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *