Intervjui

Intervju: Danilo Duraković, CEO, Comita grupacija

Comita danas predstavlja samo jednu kompaniju u grupaciji kompanija koja zapošljava više od 500 radnika u 10 država svijeta i koju karakterizira zajednička privrženost inovacijama, konstantno stjecanje novih iskustava te njegovanje ugleda kod strateških i novih partnera. Naše iskustvo na području telekomunikacija, gdje povjerenje između partnera i zaštita strateško važnih informacija predstavljaju temelj uspješne saradnje, podstaklo nas je na širenje na područje sigurnosti. Mislim da je to za kompaniju koja se već decenijama susreće sa sigurnosnom tehnikom i tehnologijom posve logičan korak

Razgovarao: Damir Muharemović
E-mail: redakcija@www.asadria.com

a&s Adria: Gospodine Duraković, prije svega da vam se zahvalimo na odvojenom vremenu za razgovor sa našim čitaocima. Oni koji su prisustvovali Adria Security Summitu imali su priliku da se upoznaju sa vašim timom, a ovaj intervju je mogućnost svima ostalima da saznaju više o vama i kompaniji za koju radite.
Duraković: Najljepša hvala za ovu priliku, a najprije bih uputio čestitke za odličnu organizaciju Adria Security Summita, koji zaista predstavlja jedan od ključnih događaja na području sigurnosnih rješenja na Balkanu, a to kompanije na ovom tržištu posebno cijene. Smatramo da takvi događaji koji imaju akcent na razmjeni mišljenja, iskustava i novih rješenja među učesnicima itekako utječu na poboljšanje kako legislative tako i proizvoda koje nude kompanije. Isto tako, a to zna biti još važnije, jača se povjerenje između partnera i potencijalnih korisnika.

a&s Adria: Sa nekoliko stotina radnika Comita je jedna od najvećih slovenskih kompanija. Posluje na tržištu već 30 godina, a sama priča seže do nekadašnje renomirane jugoslavenske kompanije Iskre, čiji počeci datiraju još iz 1946. Danas Comita ima tri korporativna odjela: Telekomunikacije, Elektroenergetiku i Sigurnost. Predstavite nam vašu kompaniju, sa naglaskom na odjel sigurnosti?
Duraković: Comita, koja danas važi za jednu od najvećih slovenskih kompanija, potiče iz tradicije vašim čitaocima dobro poznate – slovenske Iskre. Tradiciju smo u segmentima telekomunikacija i energetike ne samo uspjeli očuvati nego smo je i nadogradili novim, inovativnim i kupcima posebno prilagođenim rješenjima. Konstantan rast nam omogućuje i aktivan odnos prema ključnim partnerima. Prije svega, tu mislim na ruski Gazprom, sa kojim već decenijama sarađujemo na najvažnijim energetskim projektima (Plavi tok, Južni tok…) i na brojna ruska ministarstva (Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanrednih mjera…) te operatere telekomunikacija. Fokusiranost na brojna tržišta, od Ruske Federacije pa do država CIS-a i Zapadnog Balkana, od nas traži uspostavljanje dobro organizirane, a ujedno i fleksibilne organizacijske strukture. Comita tako danas predstavlja samo jednu kompaniju u Grupi kompanija Comita, koja zapošljava više od 500 radnika u 10 država svijeta i koje karakterizira zajednička privrženost inovacijama, konstantno stjecanje novih iskustava te njegovanje ugleda kod strateških i novih partnera. Naše iskustvo na području telekomunikacija, gdje povjerenje između partnera i zaštita strateško važnih informacija predstavljaju temelj uspješne saradnje, podstaklo nas je na širenje na područje sigurnosti. Mislim da je to za kompaniju koja se već decenijama susreće sa sigurnosnom tehnikom i tehnologijom kako sa zapadnih tako i sa istočnih tržišta posve logičan korak. Zato je prije tri godine osnovano sigurnosno odjeljenje, koje čini tim stručnjaka koji su, između ostalog, vodili sigurnosne službe u Sloveniji i inostranstvu. Pošto smo svjesni koliko znače kvaliteta i kompletnost rješenja, pozvali smo na saradnju i visokokvalificirane inostrane stručnjake i zajedno sa njima – našim partnerima – formirali konzorcij slovenskih kompanija, koji je i razvio kompletno sigurnosno rješenje Comita.

a&s Adria: Posljednja istraživanja u svijetu sigurnosti su detektirala stagnaciju onih kompanija koje nisu učinile korak više u svom poslovanju nudeći kompletno rješenje. Comita je već napravila taj korak. Možemo li reći da je upravo to jedna od najvažnijih prednosti vaše kompanije? Recite nam više o tome, odnosno koje usluge vaše cjelovito rješenje obuhvata?
Duraković: Polazeći iz tradicije saradnje sa strateškim kompanijama i ustanovama koje zahtijevaju kompletna, a ujedno i posebno prilagođena rješenja, mi smo se integralno prihvatili posla na području sigurnosnih rješenja. Naše jedinstveno, integrisano i kompletno sigurnosno rješenje Comita spaja sve elemente bezbjednosti koji smanjuju sigurnosne rizike i omogućuju potpun i jednostavan nadzor objekata. Rješenje isto tako sprečava zloupotrebu informacija i vodi ka efikasnom upravljanju kompanije na svim razinama i područjima, a to povećava korporativnu sigurnost. U jedan sistem udružili smo sve mjere odvraćanja i sprečavanja, a koje i sam klijent može efikasno nadograditi mjerama intervenisanja ili fizičke zaštite. Pri tome mu, naravno, pomažu naši stručnjaci sa područja organizacijske sigurnosti.

a&s Adria: Budući da pokrivate više segmenata sigurnosti, koje/čije proizvode ugrađujete i zašto?
Duraković: U Grupi kompanija Comita svjesni smo toga da je danas na tržištu prisutna ogromna količina sigurnosne opreme različitih proizvođača. No, nažalost, mnoga oprema nije toliko kvalitetna i ne zadovoljava visoke standarde koji važe u Grupi kompanija Comita. Zato smo pažljivo selektivno odabrali tehniku i opremu čija se kvaliteta iskazuje dugogodišnjom praksom proizvođača, a između ostalih to su kompanije Rivatech, Eneo, Texecom, Entia… Ujedno, mislim da izbor opreme predstavlja važan, ali ne i jedini segment pripreme i izvedbe nekog rješenja. Zato smo posebnu pažnju posvetili planiranju rješenja koje se bazira na poznavanju poslovnih procesa klijenata, budućoj integraciji rješenja i, naravno, održavanju te školovanju krajnjih korisnika putem seminara i praktičnih kurseva.

a&s Adria: Posjedujete li vlastiti R&D odjel i koliku ulogu on ima u razvoju vaše kompanije?
Duraković: U Grupi kompanija Comita posvećujemo posebnu pažnju istraživanju i razvoju na svim područjima. Sigurnost nije nikakav izuzetak i upravo naša posvećenost traženju najsavremenijih rješenja omogućuje nam da ostanemo korak ispred konkurencije. Rješenja kreiramo zajedno sa partnerima, članovima konzorcija, koji već godinama teže ka traženju novih i integraciji postojećih rješenja. Tako su integracija elemenata kompletnog rješenja, o kojem sam već govorio, i razvoj CNS-a plod našeg zajedničkog razvoja i znanja. Isto tako vidimo naša ulaganja u razvoj u okviru kompletne politike vođenja kvalitete i postupanja sa okolinom, koji vršimo u skladu sa ISO standardima.

a&s Adria: Comita posluje u Rusiji, Zajednici nezavisnih država te zemljama Zapadnog Balkana. Iako mnogo bliže, težište vašeg poslovanja ipak nije bilo na balkanskom prostoru. Danas nastojite više energije uložiti u povećanje poslovnih prilika u Jadranskoj regiji. Koja tržišta namjeravate više adresirati, jeste li u potrazi za novim partnerima te koje biste prednosti Comite istaknuli kao najvažnije ukoliko bi se klijenti odlučili za rad s vama?
Duraković: Za nas je ključno svako tržište, kao što je ključan i svaki pojedinačni klijent ili partner. U tom pogledu smo naravno otvoreni za saradnju sa svima onima koji sa nama dijele iste vrijednosti i posvećenost kvaliteti, znanju i pouzdanosti. Kasnije u međusobnom dijalogu možemo potražiti rješenja koja odgovaraju svima. Projektima na području sigurnosti pristupamo saradnjom sa partnerima, a ne s isključivanjem, i mogu vam reći da već u ovome trenutku možemo mnogo ponuditi, ali spremni smo prihvatiti i drugačije, nove poglede i razmišljanja. Mi smo trkači na duge staze. Kada je riječ o otvaranju novih tržišta, prilike tražimo i šire od spomenutih područja. Skoro smo sa našim partnerima bili pozvani da predamo ponude za specifična rješenja u Africi, a otvaramo i predstavništvo u Iranu.

a&s Adria: Koje kanale i aktivnosti koristite kako biste promovisali vaš brend? Kakva vrsta podrške vam je najpotrebnija i na šta se fokusirate prilikom rada sa medijima iz oblasti sigurnosti?
Duraković: Uprkos tome što smo na tržištu sigurnosti relativno nov igrač, mi posvećujemo veliku pažnju direktnom dijalogu sa postojećim i potencijalnim kupcima, mnogo više nego medijskoj promociji. Svaki izvedeni projekt predstavlja novu referencu, a ujedno privuče i interes novih klijenata. Možda će zvučati stereotipno, ali najvažniji elementi sigurnosnih rješenja su baš ljudi i to važi i za sam proces prodaje rješenja.

a&s Adria: Predstavite nam nekoliko uspješnih slučajeva iz prakse na regionalnom ili evropskom tlu koji bi bili od značaja vašim potencijalnim kupcima?
Duraković: Kao što sam već rekao, mi smo relativno nov igrač na području sigurnosti, ali možemo se pohvaliti sa nekoliko uspješnih projekata, između kojih bih posebno izdvojio aplikaciju kompletnog rješenja na OŠ Vuk Karadžić u Beogradu, zatim brojne instalirane sigurnosne rasvjetne sisteme u Rusiji, gdje smo posebno ponosni na opremu Gazpromove kompresorske stanice Volokolamskaja, i još nekoliko manjih projekata u Sloveniji. Moram spomenuti da kompanije, članovi našeg konzorcija, također imaju mnogo iskustva i mnoštvo profesionalno izvedenih projekata iza sebe na tržištima kao što su azijska tržišta, a posebno u Indiji.

a&s Adria: Koji su najveći izazovi s kojima se vaša kompanija susreće u Jadranskoj regiji? Je li to spuštanje cijena nauštrb kvalitete, nedostatak dovoljno jake lokalne podrške, nemogućnost naplate potraživanja, neuređenost zakonske regulative ili nešto drugo?
Duraković: Tu bi možda izdvojio dvije stvari. Prvo želim istaći da je Comita potpuno svjesna specifičnosti kako struke tako i regije i konkurencije koja djeluje na ovim tržištima. Nju poštujemo, ali ujedno i pomno pratimo. Isto tako pomno pratimo i zakonodavstvo. Mnogo puta smo, nažalost, ustvrdili da ono u Sloveniji, ali i drugim državama Jadranske regije nije usmjereno ka povećanju zdrave konkurencije i time podizanju kvalitete, nego na zaštitu monopolnog položaja onih koji su već na tržištu. Pošto već djelujemo na vrlo konkurentnom ruskom tržištu, koje nas svakodnevno prisiljava na poboljšanja i inovacije, mi smo potpuno ubijeđeni da je previše opsežna regulativa u stvari prepreka koja ne štiti potrošača.

a&s Adria: Prema vašem mišljenju, kako biste ocijenili tržište sigurnosti Jadranske regije? Da li ono i dalje zaostaje za ekonomski razvijenijim tržištima ili je, zapravo, uhvatilo korak za globalnim trendovima? Na čemu bi se trebalo raditi u budućnosti i smatrate li da je u tom pogledu važna razmjena iskustava stručnjaka i kompanija iz svih zemalja regije?
Duraković: Mislim da se na području sigurnosti regije ili države razlikuju u najmanje tri tačke: po ekonomskoj snazi građana, u stepenu potrošnje na području sigurnosti i u stepenu razvijenosti i konkurentnosti samog tržišta sigurnosti. Odgovor na pitanje gdje se nalazi Jadranska regija ili pojedinačne države u njoj rado bih prepustio čitaocima jer činjenica da razmjena znanja i saradnja s onima koji imaju objektivno više iskustva povećava osviještenost kako izvođača tako i korisnika. To je sigurno ključno da bi se sustigla razvijena tržišta na tom području.

a&s Adria: Koji su glavni tehnološki trendovi u oblasti sigurnosti čiju primjenu možemo očekivati i na našem prostoru u skorije vrijeme? Koliko će, primjerice, tehnologije poput 4K rezolucije, H.265 standarda kompresije, smarta, koncepta Internet of Things, mobilne kontrole pristupa i sl. imati utjecaja na regionalno tržište?
Duraković: Razvoj različitih tehnologija danas je prilično skokovit. Sva dostignuća se u pravilu najprije upotrijebe na području sigurnosti. Tu mislim na sigurnost i zaštitu u osnovnom značenju riječi, ali i sigurnost i zaštitu kao komercijalne djelatnosti. Istovremeno, uz razvoj tehnologija, skokovito se razvijaju i metodologije upada u različite sisteme. Zato tvrdimo da upotreba najnovijih tehničkih rješenja nije samo nužna, nego i neizbježna. Ali, svjesni smo toga da kod klasične vrhunske brave sa ključem koji držiš u rukama neće previše pomoći nikakva dodatna tehnologija. Bravi je potrebno prići fizičkim putem i otvoriti je ključem. Naša doktrina bazira se na poštovanju klasike i najmodernije tehnologije i zato među saradnike, pored stručnjaka sa bogatim iskustvom, često pridružujemo mlade stručnjake sa turbulentnim razmišljanjem.

a&s Adria: Šta možemo očekivati od Comite u skorijoj budućnosti? U kojem smjeru će se razvijati vaš proizvodni portfolio, razvoj novih tehnologija, poslovnih strategija?
Duraković: Djelovanje u skladu s našim dosadašnjim vrijednostima, upotreba zapadnih znanja i tehnologija te dovođenje na naša tržišta najkvalitetnijih proizvoda s istoka. Naš doprinos je u načinu razmišljanja i kontaktu s krajnjim korisnicima koje želimo i podučiti šta je za njih i njihove potrebe optimalno. A prije svega upozoriti korisnika da je njegova unutrašnja organizacija osnova, jer se svi sigurnosni sistemi uspostavljaju unutrašnjim redom i osviješćenošću zaposlenih, a raspadaju unutrašnjim neredom i neznanjem zaposlenih. Svjesni smo toga da je tehnička zaštita samo alatka i da nije odlučujući faktor u sigurnosti, zato smo i pristupili razvoju CNS-a, modularnog i otvorenog za svu tehniku. To će korisniku i izvođačima omogućiti da planiraju i plate samo ono što trebaju – optimalno rješenje.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *