Fizička zaštita Lična zaštita Security Services

Sastavni dijelovi koncepcije plana

Putem naloga primalac će saznati radni nalog prema kojem će se usmjeriti sve radnje i aktivnosti. Radni nalog čini centralni dio sadržaja i može biti predstavljen u pismenoj i/ili grafičkoj formi. Često čak i najjednostavnije ilustracije ili grafički prikazi mogu olakšati sudionicima da brže razumiju radni nalog i prema njemu formiraju ukupnu sliku činjeničnog stanja, zadataka i obaveza koje se od njih traže

Piše: Džemal Arnautović, instruktor IPSTA-e (International Private Security Training Association)
E-mail: redakcija@asadria.com

U prošlom tekstu govorili smo više o tome kako najefikasnije iskoristiti vrijeme planiranja i realizacije. Naglasili smo da postoje određeni uvjeti koji su neophodni kako bi naše planiranje bilo precizno i učinkovito. U ovome broju nastavit ćemo sa istom temom, ali i reći nešto više o daljnjim fazama u realizaciji naših planova i koncepata u procesima bliske zaštite.

Razvijanje

U takozvanoj fazi „razvijanja“ na temelju radnih naloga se razvijaju i sastavljaju pojedinačni koncepti, planovi operacije i naredbe, kao i pismeni nalozi za administrativna i pitanja logistike. Pismeni koncept operacije čini osnovu za pojedinačne detaljne planove. Koncepti se najjednostavnije strukturiraju sljedećim redoslijedom: Situacija/orijentacija, Radni nalog, Zadaci, Posebnosti, Lokaliteti/dosežnost, Prilozi.

Situacija/orijentacija

Posredstvom ovog dijela plana primalac će dobiti sve neophodne informacije o čemu će se uopće raditi, kakva je akcija i plan u pitanju, kakvo je okruženje itd. U normalnom slučaju to će sadržavati sljedeće:

 • Dobiveni nalog sa oznakom vremena,
 • Kratak opis štićene osobe (pozadina, fizičko i psihičko raspoloženje itd.),
 • Uključeni ciljevi zaštite,
 • Mogućnosti protivničke strane (trenutno stanje, mogući razvoj situacije, motivacija itd.),
 • Resursi (formativni okvirni uslovi),
 • Mogući partneri (saradnja s policijom, drugim partnerima, konkurentima itd.),
 • Vrijeme/okolina (ukoliko utječu na izvođenje naloga),
 • Željeno konačno stanje nalogodavca.

Radni nalog

Putem ovog dijela primalac će saznati radni nalog prema kojem će se usmjeriti sve radnje i aktivnosti. Radni nalog čini centralni dio sadržaja i može biti predstavljen u pismenoj i/ili grafičkoj formi. Često čak i najjednostavnije ilustracije ili grafički prikazi mogu olakšati sudionicima da brže razumiju radni nalog i prema njemu formiraju ukupnu sliku činjeničnog stanja, zadataka i obaveza koje se od njih traže.

Zadaci

Radni nalog često se usmjerava na cjelokupno trajanje mjere zaštite lica, a nasuprot tome zadaci se mogu podijeliti i prema pojedinačnim fazama. Time postižemo veću slobodu djelovanja i fleksibilnost, a zadaci se usmjeravaju ka konkretnim timovima i određuju ko, šta i kako radi, te na koji način su regulisane odgovornosti. Zadaci obično obuhvataju:

 • Osoblje (ko, kako, šta, zadaci, očekivani učinak)
 • Materijal i oprema (oružje, vozila, pomoćna sredstva itd.)
 • Očekivano konačno stanje (učinak, dokumentacija, odbrana od opasnosti itd.)
 • Vremenski omjeri/termini
 • Program štićene osobe

Zadaci su u osnovi: izviđanje, pratnja, nadgledanje, zakloni, opservacija, promatranje, kontrolisanje, organizovanje, pomjeranje iz tačke A u tačku B itd.

Posebnosti

U ovom dijelu konceptnog plana regulišu se organizacijska, logistička, taktička i administrativna pitanja, koja ovisno o nalogu mogu biti veoma opsežna:

 • Plan operacije (smjena/plan smjena)
 • Jelo/opskrba
 • Prenoćište (raspored soba, pravila, stanje pripravnosti itd.)
 • Novac (budžet za svakog pojedinca, vrste plaćanja, troškovi itd.)
 • Odjeća/lična oprema
 • Regulisanje zamjenika
 • Medicinska pomoć (adrese, bolnice, ljekari, oprema, ljekar prve pomoći, hitna pomoć, po potrebi helikopter itd.)
 • Oprema/materijal (raspoloživost, ophođenje, korištenje itd.)
 • Komunikacija (brojevi telefona, radiofrekvencije, kodovi, signali itd)
 • Identifikacija (pristupnice, iskaznice, kodovi, prepoznavanje štićene osobe, kako će nas ona prepoznati; pažnja: pločice s imenima su neprofesionalne i kriju mnoge opasnosti)
 • Ključevi (uprava, rezervni ključ, lokacije na kojima se mogu pronaći)
 • Veza s partnerima (policija, spasilačke službe, druge sigurnosne službe itd.)
 • Povezanost s kontakt-osobama
 • Specijalci za eksploziv (kako dobiti tim specijalaca, koliko vremena je potrebno da dođu na lice mjesta)
 • Upute i pravila
 • Kontrolne tačke
 • Zone opasnosti
 • Ključna mjesta
 • Regulisanje pažnje (piramida boja, ko je kada u kojem stanju)
 • Izvještaj (šta se i kako izvještava, obim, težišta, pismena ili digitalna forma, lokacija)
 • Sigurnosno ponašanje (upotreba oružja, borba izbliza, evakuacija itd.)
 • Kamuflaža/zavaravanje
 • Sljedeća fiksna tačka (linija okupljanja tima, nove upute, novi nalozi itd.)

Lokacije/dostupnost

U ovom dijelu plana daju se vremenski okviri te detaljni podaci o različitim lokacijama i ciljevima zaštite tako da svi članovi timova znaju podatke i da u slučaju nužde mogu samostalno stići do definisane lokacije. Isto tako se definiše gdje će se formirati baza tima, odnosno gdje se nalazi operativna prostorija ili kako se još naziva komandna služba. Uz lokacije se utvrđuju i dostupnosti. Plan treba sadržavati detaljan opis sljedećih komponenti: operativna prostorija (lokacija, dostupnost itd.), štićena osoba, ciljevi zaštite, vođa tima, vođa operacije i nalogodavac (mjesto za nadređenog).

Prilozi

Ovaj dio podrazumijeva skup djelomičnih koncepata i općenito važnih dokumenata koji su doveli do odluke. Također, i dragocjene ček-liste sa izviđanja spadaju u ovo područje. Prilozi mogu sadržavati informacije o nekim pojedinostima vezanim za štićenu osobu, planovima ruta, podjeli tima, alternativnim rutama, vremenskim planovima, uputama (opće i specifične), analizi opasnosti i ocjenama te popunjenim ček-listama.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *