Kontrola pristupa Tehnologija i proizvodi

Kontrola pristupa

Prošle godine ovaj sektor je ostvario dobre rezultate, do čega je jednim dijelom dovela i bolja prihvaćenost IP rješenja. Trend rasta tržišta kontrole pristupa nastavlja se i ove godine, pri čemu se očekuje pojava novih, naprednijih tehnologija. Prelazak na integraciju i otvorene standarde dodatno će potaknuti rast ove oblasti sigurnosti. Kontrola pristupa je ranije tretirana kao bitan segment sigurnosne industrije, a danas bilježimo njenu sve veću primjenu Izvor: a&s International

E-mail: editorial@www.asadria.com

U 2014. godini globalno tržište kontrole pristupa zabilježilo je rast 7,4 posto, navodi istraživačka kompanija IHS. Ova cifra je tek nešto niža od 10 posto rasta koji je predvidio Memoori Business Intelligence. Brojni faktori su doprinijeli ovakvom rastu, među kojima je ključni prelazak na IP rješenja, posebno u kontekstu izgradnje novih zgrada, od kojih većina koristi upravo navedene proizvode. „Kompanija IHS je procijenila da gotovo 60 posto globalnog tržišta kontrole pristupa čine IP rješenja. Iako zastarjela oprema i dalje čini krupan segment ovog tržišta, uz rast građevinske industrije gotovo svi novi objekti imaju IP kontrolu pristupa“, kaže Blake Kozak, analitičar u IHS-u.

Za ovu godinu očekuje se nastavak rasta, i to zbog kontinuirane potražnje među korisnicima koji žele zaštititi svoje živote i imovinu. Kontrola pristupa je evoluirala od tradicionalnih čitača kartica prema naprednim tehnologijama. Iako će se čitači kartica zadržati još neko vrijeme, tehnologije poput biometrije, mobilnih akreditiva i bežičnih brava će se popularizirati i koristiti u većoj mjeri. Prema IHS-u, predviđa se da će ukupni rast industrije rješenja za kontrolu pristupa u 2015. iznositi 8,8%.

Eksperti predviđaju sektore rasta 

„Mislim da će se ovaj trend mijenjati, što znači da bi ovogodišnji rast mogao biti nešto manji na području Sjeverne Amerike, dok se veći rast očekuje u Azijsko-pacifičkoj regiji i Latinskoj Americi“, kaže Jason Ouellette, direktor za razvoj proizvoda u oblasti kontrole pristupa u kompaniji Tyco Security Products. Mike Sussman, tehnički direktor u kompaniji TDSi, dijeli njegovo mišljenje: „Tržište bilježi veliki rast na međunarodnom nivou, posebno na području Afrike i jugoistočne Azije, jer se tamošnja tržišta razvijaju u komercijalnom pogledu. Čak je i u Velikoj Britaniji došlo da rasta građevinske industrije nakon stagnacije krajem 2000-ih.“ Iako se kontrola pristupa koristi u različitim sektorima, očekuje se da će rast biti posebno izražen u određenim tržišnim segmentima. Tu spadaju:

‐ Obrazovanje: potražnja u sektoru obrazovanja i dalje je snažna zbog nasilja u školama i napora osoblja da privuku strane studente. „Postoji veliki broj škola, univerziteta i fakulteta koji još nisu implementirali holistička rješenja za kontrolu pristupa i to ove godine može predstavljati prostor u kome će se razvijati industrija rješenja za kontrolu pristupa“, kaže Norana Johar, izvršna direktorica u kompaniji FingerTec;

‐ Zdravstvo: druga oblast u kojoj se nastavlja bilježiti snažan rast, naročito u kontekstu potražnje za elektronskim bravama s ciljem zaštite podataka pacijenata, ostava, prostora s lijekovima, ormarića i dr;

‐ Stambeni sektor: potreba za sigurnošću na nivou stambenog sektora raste na području Sjeverne Amerike jer elektronske brave i videonadzor pomažu prilikom popularizacije pametnih domova. Kada je riječ o drugim regijama, „iako EMEA regija i Azija još nisu iskusili ovaj trend, prisutna je izražena potražnja za luksuznim stanovima i apartmanima, posebno u jugoistočnoj Aziji“, kaže Kozak;

‐ Komunalni sektor: I u ovoj vertikali će doći do popularizacije ovih rješenja, posebno u zemljama u razvoju koje se žele fokusirati na razvoj infrastrukture u narednih pet do deset godina;

‐ Mala i srednja preduzeća: Potražnja u MSP sektoru također raste. „Vjerujemo da će za rast u sektoru malih i srednjih preduzeća biti važna dva faktora. Prvi su troškovi sistema koji zastarijevaju, a drugi je rastuća svijest i potražnja za uslugama u ovom segmentu“, kaže Lee Odess, zamjenik direktora marketinga u kompaniji BrivoLabs.

Biometrija: jeftinija i bolja

Generalni trend u oblasti biometrije ukazuje na to da će postati manje skupa zbog nekoliko faktora, uključujući jačanje ponude. Cijene biometrijskih rješenja su u padu širom svijeta zahvaljujući dolasku novih tržišnih igrača, naročito onih iz Kine, kao i boljoj upoznatosti potrošača s tehnologijom, ističe Johar. „Mislim da će cijene malo pasti, posebno zbog tržišne potražnje i konkurencije, ali i proizvođači moraju uvesti neke jedinstvene funkcije u postojeću tehnologiju kako bi zadržali postojeću cijenu.“ Napredak je ostvaren i u oblasti biometrije, u segmentu kontaktnih i beskontaktnih rješenja.

Dominacija otisaka prstiju

Kontaktna rješenja prisutna su primarno u segmentu otisaka prstiju i očekuje se da će ona ostati važna tehnologija zbog različitih prednosti koje ima. „Otisci prstiju najčešće su korišteni vid biometrije, posebno zbog pristupačnosti i manjeg faktora forme. Zbog toga očekujem da segment otisaka prstiju zadrži vodeću tržišnu poziciju u odnosu na druge tehnologije“, kazao je Brad Aikin, menadžer za elektronske brave u kompaniji Allegion. On dodaje da je publika danas bolje upoznata sa biometrijom zahvaljujući njenoj integraciji s popularnim proizvodima kakav je, naprimjer, iPhone 6. Napredak na planu preciznosti doprinio je popularizaciji ove tehnologije ne samo među operaterima ključne infrastrukture, koji se smatraju tradicionalnom publikom za korištenje biometrije, nego i među zaposlenicima ostalih kompanija.

„Naša tehnologija danas je zrela. Iako nekada nije bilo neuobičajeno da se nečiji otisak prsta ne može pročitati, to je danas sve rjeđa pojava“, kaže Bill Kotwicki, menadžer prodaje u kompaniji AMAG Technology. „Ljudi je sve više prihvataju i, uz niže troškove, jasno je da je riječ o tehnologiji čiji će se rast nastaviti.“

Ubrzani rast segmenta prepoznavanja lica

Beskontaktna biometrijska rješenja se, u prvom redu, tiču skeniranja šarenice oka i prepoznavanja lica. Prema Mikeu Sussmanu, tehničkom direktoru u kompaniji TDSi, skeniranje mrežnice imalo je svoju priliku prije nekoliko godina, no kako je jedan od glavnih proizvođača napustio svoje rješenje, čini se da se više nije riječ o rastućoj tehnologiji.

Biometrija je doživjela uspon u segmentu prepoznavanja lica, koje će „od cjelokupne biometrije u bliskoj budućnosti zabilježiti najbrži rast“, kaže Paul Bodell, direktor kompanije ECKey Smartphone Access Systems. Kao beskontaktna i neinvazivna tehnologija, prepoznavanje lica predstavlja odlično rješenje za lokacije sa strogim sanitarnim zahtjevima. „Ona je idealna za objekte poput bolnica, u kojim zaraza može predstavljati problem“, kaže Sussman. „Osim toga, lice je pouzdaniji biometrijski marker u odnosu na ruke, na koje može utjecati oštećenje kože ili neadekvatno okruženje, poput gradilišta ili industrijskih pogona.“ Tehnološke inovacije poput obrade 3D-a doprinijele su većoj pouzdanosti prepoznavanja lica i mogu dovesti do jačanja prihvaćenosti ove tehnologije iako cijena i dalje predstavlja problem. 3D, naprimjer, zahtijeva više procesorske snage i podiže proizvodnu cijenu. Zbog toga je jasno da će 3D prepoznavanje lica ostati proizvod u tehnološkoj niši.

Multimodalna biometrija: trend ili višak?

Kako bi se unaprijedila autentifikacija, alternativna rješenja su multimodalna biometrija ili kombinacija dva ili više rješenja. „Stopa pogreške je takva da za populaciju 25.000 osoba možete imati otprilike od 25 do 200 osoba za koje iz različitih razloga neće biti moguće dobiti odgovarajući otisak prsta ili sken šarenice“, kaže Jason Ouellette iz kompanije Tyco Security Products. „Klijenti su već u stadiju kada moraju imati multimodalnu ili višestruku biometriju kako bi osigurali stopostotnu pokrivenost osoblja.“ Ipak, popularno mišljenje je da je takva multimodalna biometrija nepotrebna za standardne kompanije zbog visokih troškova i pratećih komplikacija.

„Taj nivo sigurnosti nije neophodan za nešto izvan sfere ključne infrastrukture, državnih institucija, laboratorija i slično. Na to se još gleda kao na višak u koji ne vrijedi ulagati“, kaže Kotwicki. Neki kao bolju alternativu vide multifaktorsku autentifikaciju ili primjenu biometrije paralelno s tokenima i šiframa.

Jačanje mobilne kontrole pristupa

Korištenje mobilnih telefona za potrebe autentifikacije sve je popularnije, a očekuje se da će se ovaj trend nastaviti. Jedna od najvažnijih prednosti je činjenica da telefon podrazumijeva faktor „brige“. „Prosječna osoba ima jaču svijest o svom telefonu i njegovoj lokaciji u poređenju sa bilo kojim drugim predmetom koji nosi sa sobom, uključujući novčanik ili ključeve“, kaže Aikin. „Potrošači više paze na mobitel nego na bilo koju drugu stvar koju nose.“

Rezidencijalni sektor nudi veliki potencijal za rast u oblasti mobilne kontrole pristupa iz prostog razloga što ova tehnologija može kreirati automatizirano okruženje, a ne samo služiti za upravljanje pristupom. Korištenje mobilnih uređaja za paljenje ili gašenje svjetla ili računara danas je moguće i kod kuće i ovaj trend će se nastaviti. Trenutno se koriste dvije konkurentske tehnologije mobilne autentifikacije, odnosno NFC i Bluetooth Low Energy (BLE). Svaka od njih posjeduje jedinstvene karakteristike i od obje se očekuje da će oblikovati tržište.

NFC: sve popularnija tehnologija

NFC tehnologija danas je dio uređaja kakvi su iPhone 6 i drugi brendovi: Alcatel, Asus, BlackBerry, Nexus, HTC, Kyocera i LG. „Kako danas sve veći broj telefona na tržištu nudi NFC funkcije, samo je pitanje vremena kada će se njihova primjena proširiti i na oblast kontrole pristupa“, kaže Aikin. Ipak, aplikacije su za sada ograničene i uglavnom se tiču mobilnog plaćanja, posebno preko Apple Pay platforme. „Sve u svemu, uređaji s NFC mogućnostima predstavljaju samo jednu stranu jednačine. Bit će potrebno pozabaviti se i uvođenjem novih usluga i kreiranjem novih politika“, kaže Kozak.

BLE: nemoguće ga je ignorisati

BLE, odnosno Bluetooth Smart tehnologija, još je jedan faktor na koji treba obratiti pažnju. Za mnoge ona nudi dodatne prednosti u odnosu na NFC. „U slučaju NFC tehnologije morate biti udaljeni nekoliko centimetara od čitača, jer ona funkcioniše slično kao tradicionalne plastične kartice“, kaže Ouellette. Situacija s BLE tehnologijom je drugačija, jer ona omogućava detekciju više objekata u radijusu devet, 12, pa i 15 metara, pri čemu treba uzeti u obzir i dostupnost telefona s Bluetoothom. „Riječ je o tri milijarde uređaja koji danas posjeduju Bluetooth Smart tehnologiju, bez potrebe za korištenjem posebnih čipova“, kaže Ouellette. Aplikacije uključuju kontrolu unutar pametnih domova u kojima se klima-uređaji i izvori svjetla mogu kontrolisati pomoću mobilnog uređaja. Dostupne su i medicinske aplikacije, koje omogućavaju korisnicima da telefonom provjeravaju svoje tjelesne funkcije. Bez obzira da li je riječ o NFC ili BLE tehnologiji, važno pitanje predstavlja sigurnost, odnosno zaštita od presretanja podataka. „Mislim da je ‘prisluškivanje’ najvažnije pitanje koje se mora riješiti“, kaže Johar. „Ljudi mogu presretati bilo koje podatke koje šaljete.“ „Kada se mobilni uređaj koristi kao sigurnosno rješenje, potrebna je jača enkripcija“, kaže Rene von Franquemont, voditelj marketinga za EMEA regiju u kompaniji Honeywell Security.

Jednostavniji elektronski pristup pomoću bežičnih brava

Iako bežične brave nisu nova tehnologija, i njih u dolazećem periodu čeka popularizacija korištenja, posebno na lokacijama na kojima je kontrola pristupa putem kablova otežana ili nemoguća. „Studentski domovi i kampusi pogodne su lokacije za bežične brave“, kaže Kotwicki. „Mogu predvidjeti da će se bežična tehnologija nastaviti koristiti i za zaštitu medicinskih ormarića u bolnicama.“

AcaaS kao alternativa tradicionalnim sistemima

Upravljanje kontrolom pristupa može predstavljati svojevrsno opterećenje, pa se na nivou industrije poduzimaju koraci da se ovo pitanje riješi. Više nego ikada ranije dobavljači i sistem-integratori traže nove načine da unaprijede korisničko iskustvo i ponude „kontrolu pristupa kao uslugu“, odnosno ACaaS model. „Kao i ostali proizvodi, kontrola pristupa se sve više prebacuje u ‘oblak’. Ovim se otklanja potreba za postavljanjem skupe opreme i ulaganjem u radnu snagu i instalaciju kablova“, kaže Paul Bodell, direktor kompanije ECKey Smartphone Access Systems. „Sve veći broj kompanija prelazi na prodaju usluga kontrole pristupa na bazi pretplate i korištenja, u odnosu na model trajne instalacije i godišnje softverske nadogradnje.“ ACaaS model donio je uspjeh i kompaniji Brivo Labs. „Više od 90 posto našeg poslovanja otpada na hostovanu kontrolu pristupa i svake godine bilježimo minimalni rast 30 posto, bez znakova skorog usporavanja“, kaže Lee Odess, zamjenik direktora marketinga. IHS previđa da će do 2018. u Sjevernoj i Južnoj Americi biti ukupno oko 1,8 miliona vrata za koja će se koristiti ACaaS model.

Bežične brave

Jednostavnost instalacije i niski troškovi predstavljaju dvije ključne prednosti bežičnih brava. „Bežične brave rade na baterije i aktiviraju se tek kada dođu u kontakt sa digitalnim akreditivom. Standardna vrata moraju biti trajno povezana s izvorima napajanja, zbog čega su i skuplja“, kaže Thomas Schulz, menadžer marketinga i komunikacija za EMEA regiju u kompaniji Assa Abloy. Bežične brave se sve češće instaliraju i u pametnim domovima. Prema IHS-u, godišnja stopa rasta za bežične brave u pametnim domovima iznosit će više od 50% u narednih pet godina. „Neki od ranih korisnika su već tu: mi, naprimjer, na području Skandinavije prodajemo hiljade digitalnih brava u rezidencijalnom sektoru“, kaže Schulz. „Dovoljno je da posjetite popularnije sajmove tehnologije kakav je CES da biste utvrdili kako potrošački interes za digitalnim proizvodima za pametne domove raste brzo.“

Ipak, prije jačanja popularizacije kućne primjene brava potrebno je riješiti i nekoliko pitanja. To se posebno odnosi na povjerenje korisnika koji su se naviknuli na mehaničke brave i ključeve. „Da li se vlasnici domova lahko odlučuju na odustajanje od tradicionalnih ključeva i brava i smatraju li da bežične brave nude jednak nivo sigurnosti?“, pita se Von Franquemont.

Trenutno su na tržištu prisutni konkurentski standardi za bežične brave. Tu spada i Standard Offline Access Application, koji su kreirali Assa Abloy, Nedap i drugi, kao i standardi na kojima rade grupacije poput PSIA-e. „Većina proizvođača elektronskog hardvera i softvera pokazala je snažan interes za standardizaciju kako bi se ojačala prihvaćenost bežičnih brava i rješenja za elektronsku kontrolu pristupa“, kaže Aikin.

Sve jača integracija

Integracija kontrole pristupa i videonadzora ili drugih sigurnosnih sistema nastavit će se i u dolazećem periodu. Integracija u okviru koje se kombiniraju kontrola pristupa, videonadzor, kontrola perimetra i drugi sistemi sigurnosnim menadžerima nudi holistički pregled situacije. Također, na taj način se olakšava i nadzor samog objekta i ljudi koji se štite. Ipak, izvan sfere fizičke i tehničke sigurnosti, kontrola pristupa može ponuditi i mnogo više, posebno u segmentu upravljanja osobljem, posjetiocima i drugim osobama unutar nekog objekta. „Krajnji korisnici kontinuirano traže potpunu integraciju, odnosno optimizaciju radnog ritma od trenutka angažmana pojedinca do momenta kada on napusti kompaniju“, kaže Mitchell Kane, direktor kompanije Vanderbilt Industries. Kako bi se optimizirale performanse integrisanih rješenja, kontrola pristupa se često koristi kao jezgra sistema s kojom se integrišu ostali sistemi. „Ona postaje noseća platforma koja nudi integraciju sa širokim spektrom rješenja“, kaže Ouellette.

Otvoreni standardi u usponu

Kako bi se osigurao ovakav nivo integracije i interoperabilnosti, neophodni su otvoreni standardi. „S ciljem podizanja sigurnosti na najviši nivo, moderni korisnici kontrole pristupa potražuju otvorene proizvode koji se lahko koriste i integrišu sa drugim sistemima, posebno videonadzorom“, kaže Kane. „Prihvatanje ovih standarda korisnicima sigurnosnih sistema nudi brojne prednosti, od kojih su najvažnije sloboda odabira i rješavanje pitanja zastarjele opreme“, kaže Arjan Bouter, direktor prodaje u kompaniji Nedap Security Management. „Uvođenje standarda omogućava klijentima da kombiniraju i povezuju ne samo kamere koje su im potrebne ili čitače kartica pogodne za njihov budžet već i da odaberu odgovarajuću funkciju koja odgovara njihovoj sigurnosnoj politici.“ Na nivou industrije detektirana je potreba za integracijom i interoperabilnošću, što je organizacije poput PSIA-e i ONVIF-a navelo na forsiranje otvorenih standarda. To se posebno odnosi na Profil C i A, kao i na PLAI Agent, koji omogućavaju kombiniranje više brendova unutar jednog sistema.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *