Fizička zaštita Lična zaštita Security Services

Opća načela upravljanja prilikom zaštite osoba

Uspjeh je zagarantovan samo ako sve osobe uključene u proces naše mjere i naredbe provedu dosljedno. Ako dosljedno djelujemo, protivničkoj strani će biti veoma teško da djeluje protiv nas. Ukoliko naše ciljeve dosljedno slijedimo, onda imamo najveće šanse da iste i postignemo. No, bez obzira na to koje mjere preduzimali, vlastitu sigurnost ne smijemo nikad zanemariti

Piše: Džemal Arnautović, instruktor IPSTA-e (International Private Security Training Association)
E-mail: redakcija@asadria.com

Načela su praktična pomagala koja pomažu da u svakodnevnom upravljanju ne bismo trošili vrijeme i da bismo stalno bili usmjereni ka ciljevima koje moramo postići. Svaki vođa mora sam odlučiti koja načela želi primjenjivati i prema kojem prioritetu. Mnogi pojmovi će vam biti poznati zato što su u direktnoj vezi sa našim načinom rada, ali i načinom rada protivničke strane. Uvijek moramo imati na umu da ako želimo nadvladati protivničku stranu, moramo se stalno prilagođavati spram njenog načina rada. Dakle, za uspjeh u poslovima bliske zaštite ličnosti imajmo na umu sljedeće:

Fleksibilnost

Trajne promjene u svakodnevnom djelovanju nisu dobre. Ali fleksibilnost komande i svakog člana našeg tima je neophodna. Pogotovo što se dinamika uvijek može narušiti aktivnostima štićene osobe ili mogućim djelovanjem protivničke strane. Svaki vođa operacije treba članovima tima dati jasan nalog koji dozvoljava fleksibilnost djelovanja, jer se time u neku ruku garantuje i sigurnost. Što smo fleksibilniji, protivnička strana će nas teže pročitati.

Jednostavnost

Odluka treba biti jasno i jednostavno formulisana i prezentirana, čime dobijamo veće garancije da će ona biti shvaćena i provedena u djelo. Posebno se to odnosi na situacije kada smo pod stresom ili utjecajem agresivnog djelovanja protivničke strane. Tada jedino funkcionišu jednostavne komande i mjere. Na kraju, za jednostavne mjere potrebno je manje pripreme i koordinacije.

Dosljednost

Uspjeh je zagarantovan samo ako sve osobe uključene u proces naše mjere i naredbe dosljedno provode. Ako dosljedno djelujemo, protivničkoj strani će biti veoma teško da se probije i djeluje protiv nas. Ukoliko naše ciljeve dosljedno slijedimo, onda imamo najveće šanse da ih i postignemo.

Vlastita zaštita

Bez obzira na to koje mjere preduzimali i u kojim vremenskim okvirima, vlastitu zaštitu ne smijemo nikad zanemariti i toga uvijek moramo biti svjesni. Ako smo povrijeđeni ili ranjeni (čak i smrtno), nećemo biti u mogućnosti nikome pomoći, a shodno situaciji čak možemo biti i teret za akciju.

Ekonomičnost resursa

Umajte uvijek na umu da naši resursi nisu neograničeni. Kako god to izgledalo tokom pripreme i izvođenja akcije, resursi su samo privremeni, tj. uslovni. Gorivo koje koristimo će kad-tad nestati, municija također, pa će i učinak svakog pojednica veoma oslabiti. Zato resursima moramo posvetiti mnogo pažnje, moramo pažljivo planirati i imati na umu mnoge nepredviđene stvari, kao i sposobnosti i učinke svakog pojednica. Prečesto se događa da osobe u prvim danima previše uzimaju zadataka, a nakon toga više ne budu potpuno učinkoviti jer im nedostaje sna, odmora ili opskrbe.

Anterfile (pozicionirati negdje na 2 str. na vrhu)

Komanda za akciju

Komanda za akciju mora u svako doba biti u našim rukama. Ukoliko se to dogodi, druge osobe će određivati dalji tok naše akcije, a mi ćemo onda biti prisiljeni da se tome prilagodimo. Međutim, postoje metode koje nam mogu pomoći da zadržimo ili ponovo dobijemo komandu. To su: detaljno planiranje i djelovanje, zaštita od iznenađenja, ekonomičnost resursa i formiranje rezervi, čuvanje tajnosti i obmana te brzo i fleksibilno djelovanje.

—————————————

Iznenađenje

Iznenađenje uvijek mora biti na našoj strani i moramo učiniti sve da ni na koji način mi ne budemo iznenađeni. Ukoliko je moguće, potrebno je iskoristiti svu pomoć tehničkih sistema zaštite.

Mobilnost

Od izuzetne važnosti je konstantno održavati našu mobilnost, koju ne smijemo ni ustupiti niti izgubiti. Moramo pažljivo planirati našu mobilinost, održavati je i u slučaju nužde iskoristiti je u našu korist, kako pješice tako i motorizovano.

Menadžment rizika

Menadžment rizika je taj koji procjenjuje opasnosti i prijetnje. On tretira sve rizike, od mogućih vjerovatnoća njihovog nastanka i mogućih posljedica koje mogu proizvesti na naše djelovanje ili život, te definiše mjere za adekvatan odgovor. Zapamtite, razmatranje rizika je sastavni dio svake odluke! Rizik se može podijeliti shodno opasnostima koje nam prijete od protivničke strane na dva glavna „tipa“:

Rizici protivničke strane – misli se na razmatranje svih opasnosti koje dolaze sa bilo koje protivničke strane, i neovisno o tome da li su usmjerene direktno ili indirektno na nas ili naše štićene osobe. Te opasnosti i prijetnje uvijek se pokreću s namjerom, što implicira da je protivnička strana uložila dosta energije, vremena i resursa, a naš zadatak je da ih razmotrimo, suzbijemo ili potpuno odbijemo planiranjem različitih mjera sigurnosti.

Rizik uopćeno ili rizici bez namjere, tj. ona vrsta rizika koja obuhvata sve opasnosti i prijetnje koje na nas mogu djelovati bez utjecaja protivničke strane. To su nezgode i događaji koje su izazvali ljudi ili tehnika i koji u osnovi ne odaju zle namjere, ali koji nas ili naš zadatak mogu dovesti u opasnost. Protiv ove vrste rizika koristimo sveobuhvatne mjere sigurnosti, pri čemu uključujemo sve članove tima. Sve uključene osobe moraju konstantno težiti ka tome da se svi mogući rizici minimiziraju i da predložene mjere prevencije budu adekvatne.

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *