Regija

PREPORUKE HRVATSKOG CEHA ZAŠTITARA: NOVA TEHNIČKA RJEŠENJA ZA VRIJEME KORONA EPIDEMIJE

Epidemijom korona virusa su propisane i uvedene nove posebne mjere za ulazak u javne i poslovne prostore, poput obvezne dezinfekcije, održavanja socijalne distance, korištenja zaštitnih maski i drugih sredstava.

Također sa ciljem prevencije i zaštite korisnika i zaposlenika uvodi se uporaba termalnih kamera, mjerenja temperature, beskontaktnog pristupa u prostore gdje je to moguće i drugih rješenja zaštite zdravlja.

Poslovi čuvara i zaštitara propisani su Zakonom o privatnoj zaštiti, dok su nova zaštitna ponašanja u objektima i prostorima uvedeni Odlukama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH.

Zbog epidemije korone pojavila se potreba za pojačanom kontrolom ulaza u poslovne prostore kako bi se spriječilo širenje bolesti.

Standardna rješenja tehničke zaštite omogućuju kontrolu ulaza u prostore koristeći identifikaciju karticama ili biometrijskim sustavom te nadzor aktivnosti osoba putem sustava video nadzora.

Nova rješenja koja pomažu u detekciji zaraženih osoba s mjerenjem temperature osobe, te pri provjeri pridržavanja mjera zaštite kao što je nošenje maske na licu ili određivanje broja osoba u nekom prostoru u kojem je to ograničeno mogu se integrirati u postojeće sustave kontrole pristupa/ulaza/prolaza koji spadaju u sustav tehničke zaštite.

Nova rješenja koja se pojavljuju kao integracija sustavima tehničke zaštite možemo podijeliti na:

1. Mjerenje temperature osoba s mogućnošću njihove evidencije, identifikacije i ograničenja ulaska u objekt/prostor
2. Kontrola nošenja maske za lice osoba s mogućnošću njihove evidencije, identifikacije i ograničenja ulaska u objekt/prostor
3. Kontrola broja osoba u nekom prostoru s mogućnošću njihove evidencije i ograničenja ulaska u objekt/prostor
4. Ostala rješenja koja pomažu sprječavanju zaraze

1. Mjerenje temperature osoba

Jedna od tehnologija koja omogućava mjerenje temperature je termalna kamera, ona se uobičajeno koristi za mjerenje temperature u sigurnosnoj industriji radi detekcije pregrijavanja i time mogućeg požara. Međutim, sigurnosne kamere imaju uobičajenu preciznost mjerenja +/- 2oC što za mjerenje temperature osobe nije dovoljno precizno.

S obzirom na povećanu potrebu za mjerenjem temperature osoba neki proizvođači sigurnosnih termalnih kamera napravili su preinake u softveru kamera, prilagodili ih temperaturnom području ljudskog tijela i deklarirali da je sada preciznost +/- 0.3°C. To je vjerojatno moguće u idealnim uvjetima, ali treba naglasiti da očitana temperatura ovisi i o tome iz kojeg kuta kamera „vidi“ osobu (mjerenje s boka može dati nerealno nisku temperaturu, kao na slici), da li se osoba kreće, da li je prije ulaska u objekt prethodno bila na visokoj ili niskoj temperaturi okoline.

Za preciznost mjerenja naročito na većoj udaljenosti jako je važna i rezolucija termalne kamere tako da veće rezolucije omogućuju veću preciznost. Ono što je svakako neophodno je precizan izvor zračenja tzv. „black body“ u vidnom polju kamere prema kojem se kamera kalibrira i uspoređuje temperaturu osobe s tom referentnom temperaturom. Ako se takva prilagođena termalna kamera koristi za snimanje šire scene i istovremeno određivanje temperature više osoba u prostoru bit će potreban operater/zaštitar koji će reagirati ako sustav detektira osobu s povišenom temperaturom. Osim kamere i „black body“ uređaja u tom je slučaju potrebno i računalo s monitorom.

Termalna kamera se može koristiti i u svrhu kontrole pristupa na način da daje signal na neku vrstu sekvencijalne barijere (kao na ovoj slici) da li je ulaz dozvoljen (ako osoba nema povišenu temperaturu). Kamera je tada usmjerena na jednu osobu i treba imati izlaz koji se aktivira u slučaju alarma prevelike temperature.

Drugi način korištenja termalnih kamera za mjerenje temperature je u kompaktnim uređajima za kontrolu pristupa gdje se kombinira detekcija lica i mjerenje temperature. U tom slučaju osoba mora stati ispred uređaja i „očitati“ se, te je mjerenje manje zahtjevno.

Proizvođači deklariraju preciznost mjerenja od +/- 0.3°C iako se u ovom slučaju ne koristi referentno tijelo. Uređaji se mogu koristiti na ulazima sa sekvencijalnim barijerama ili kao dodatak na postojeću kontrolu pristupa u poslovnim objektima.

Osim tehnologije mjerenja termalnim kamerama neki proizvođači nude mjerenje temperature infracrvenim termoelementima sličnim onima koji se koriste u beskontaktnim termometrima gdje osoba mora primaknuti ruku ili čelo u blizinu termo elementa, ali mjerenje je i dalje beskontaktno. Takvim mjerenjem se može postići veća preciznost mjerenja u odnosu na termalne kamere, a i cijena je manja.

2. Kontrola nošenja maske za lice

Više proizvođača je postojeće terminale za prepoznavanje lica osoba („face recognition“ terminali koji se koriste za kontrolu ulaza) promjenom softvera pretvorilo u sustav za prepoznavanje da li osoba nosi masku ili ne. Iako kod nas još ne postoji takva obaveza prema iskustvu nekih zemalja to bi mogao dugoročno biti zahtjev pri ulasku u poslovne zgrade, naročito one javne namjene.

Ovakvi terminali kombinirani s detekcijom temperature osobe mogu zamijeniti osoblje koje će kontrolirati da li se pravilno nošenja maske primjenjuje. Ako se koriste kao dio sustava kontrole ulaza neće dozvoliti otvaranje vrata osobama bez maske ili na otvorenom području zvukom upozoriti na obavezu nošenja maske. Sustav je koristan i radi sprječavanja počinjenja eventualnih kaznenih djela u poslovnicama.

3. Kontrola broja osoba u nekom prostoru

Da bi se zadovoljio uvjet dovoljnog razmaka između osoba u cilju sprječavanja širenja zaraze u nekim prostorima kao što su trgovina potrebno je ograničiti maksimalni broj ljudi u prostoru. To se postiže brojanjem osoba i kada se dostigne maksimalan broj slijedeći ulaz je moguć tek kada prethodno neka osoba izađe iz prostora. Sustavi brojanja kupaca u trgovini se već dulje vrijeme koriste u poslovne svrhe, najviše radi praćenja učinka marketinških akcija.

Najviše se koriste kamere s ugrađenom analitikom brojanja osoba, ali samo na ulazima u trgovinu. Da bi postigli funkciju ograničenja maksimalnog broja ljudi u trgovini potrebno je imati i kameru za brojanje izlaza te sklop koji će računati razliku i signalizirati kada je moguć ulaz slijedećeg kupca tj. otvoriti vrata za slijedećeg kupca. Preciznost sustava brojanja je ovdje značajno važnija od prijašnje poslovne/marketinške svrhe.

4. Ostala rješenja koja pomažu sprječavanju zaraze

Osim navedenih rješenja koja imaju najveću primjenu u borbi protiv korone moguće je i postojeće sustave zaštite nadograditi na način da budu prilagođeni novim uvjetima. Na primjer, treba izbjegavati korištenje tipke na interfonu ili sličnim uređajima koju koriste više osoba.

Umjesto tipke preporuča se ugradnja beskontaktne tipke tzv. „no touch“ tipke. Za komunikaciju između osoba na šalterima gdje je potrebno ugraditi pregradu mogu se koristiti jednostavni dvosmjerni interkom uređaji.

NAPOMENE:

1.Ukoliko se sustavi termalnih kamera i drugih softverskih rješenja integriraju u postojeći sustav tehničke zaštite (video nadzor u svrhu zaštite osoba i imovine i kontrole pristupa/ulaza/prolaza i dr.), te se putem istoga provode aktivnosti koje po prirodi svrhe (zaštita osoba i imovine od protupravnih radnji) koincidiraju s ovlastima ograničavanja slobode kretanja, identifikacije, evidencija, biometrijskih detekcija i dr. koje pripadaju ovlastima iz domena privatne zaštite, navedeni integrirani sustav dobiva elemente tehničke zaštite, pa ga trebaju postavljati jedino osobe koje imaju odobrenje i dopuštenje za djelatnost privatne zaštite.

2. Treba imati na umu da je odredbom članka 43. stavak 3. Zakona o privatnoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 16/20) izrijekom zabranjeno osobama koje obavljaju poslove tjelesne zaštite, prilikom obavljanja tih poslova istodobno obavljati druge poslove kojima se ometa ili onemogućava nesmetana provedba tjelesne zaštite osoba i imovine. Stoga je potrebno higijensko zaštitne mjere uskladiti i harmonizirati s mjerama provedbe tjelesne zaštite, kako bi čuvari i zaštitari zadržali osnovnu funkciju za koju su zaposleni u štićenim objektima i prostorima te nesmetano obavljali obveze sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, a ujedno bili i u funkciji higijensko zaštitnih mjera koje su ovih dana od nacionalnog značaja za javno zdravlje građana.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *