Kontrola pristupa

Sigurniji kampus uz prelazak na kontrolu pristupa u realnom vremenu

Oko 7000 ljudi svakodnevno prođe kroz gradski kampus fakulteta Luminy. U sklopu velikog projekta modernizacije dviju zgrada, upravi univerziteta je zatrebalo rješenje za nadogradnju sistema kontrole pristupa kako bi se unaprijedila sigurnost.

Uprava se odlučila za Aperio brave za zaštitu vrata u novim zgradama. Uz Aperio, osoblje objekta može efikasnije upravljati izgubljenim ključevima. Naporni procesi zamjene brave i ponovnog izdavanja ključeva sada su prošlost a ne svakodnevna obaveza, kao što je to bio slučaj s mehaničkim bravama.

Kampus Luminy sada posjeduje 372 Aperio elektronska cilindra i 42 Aperio elektronske kvake sa ugrađenim RFID čitačima. Brave su integrisane bez problema, umrežene i povezane bežičnim putem, što je izvedeno pomoću ARD sistema kontrole pristupa u kampusu. Jedan od ključnih ciljeva bilo je odvraćanje od krađa koje su predstavljale problem u nastavnim prostorijama, posebno u onim opremljenim računarima.

„Otkako smo instalirali Aperio, nismo se suočavali s pokušajima provala“, kaže Cédric Lopez, menadžer za održavanje na fakultetu Luminy.

Jednostavno proširenje za upravljanje prostorijama i odobravanje pristupa

Pored odvraćanja od krađe, Aperio je zadovoljio više strogih kriterija za nadogradnju sistema sigurnosti. Osoblje i studenti sada sa sobom nose individualne pristupne pametne kartice. Vrata i akreditivi se lako programiraju i reprogramiraju kako bi se prilagodili promjenjivim potrebama pristupa svakog pojedinca.

Sigurnosni tim fakulteta ima potpunu kontrolu nad ovlaštenjima za pristup i kretanjem u kampusu u realnom vremenu. Budući da su novi Aperio uređaji integrisani na mreži, osoblje može uživo pratiti situaciju unutar kampusa i proaktivno reagovati na incidente. Aperio tehnologiji je povjeren zadatak zaštite najosjetljivijih zona u kampusu. „Imamo kritične prostorije, uključujući ostave za hemikalije, od kojih su neke radioaktivne“, dodaje Lopez.

Brave Aperio izgrađene su na otvorenoj platformi, tako da su dovoljno fleksibilne da se integrišu sa sistemom odobravanja pristupa prostorijama na univerzitetu. „Nastavno osoblje može rezervisati svoje sobe. Studenti ne moraju čekati da se profesori pojave, jer imaju pristup odgovarajućim prostorijama u određenim vremenskim intervalima“, kaže Lopez.
Studenti koji imaju akreditive mogu automatski otvoriti vrata učionica ako su im unaprijed odobrena prava pristupa. Timovi za upravljenje objektima koriste ARD sučelje koje im u stvarnom vremenu prikazuje raspored korištenja odgovarajućih prostorija.

Menadžeri kampusa već planiraju dodatne nadogradnje sistema kontrole pristupa u stvarnom vremenu pomoću višestruko nagrađivane bežične tehnologije Aperio. Osoblje fakulteta je već prepoznalo da se prednosti Aperio tehnologije ne odnose samo na poboljšanu sigurnost u kampusu i zaštitu studenata.

U vodiču za primjenu Aperio sistema u visokoškolskim ustanovama opisan je pristup nadogradnji i unapređenju sigurnosti u kampusima. Možete ga preuzeti besplatno na https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/aperio-university

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *