Zdravstvo

Zdravije zgrade za pacijente i osoblje

Veliki je uspjeh koji su zdravstvene ustanove postigle u sprečavanju širenja zaraze. On svjedoči o ključnoj ulozi koju te ustanove imaju u osiguravanju najboljih mogućih ishoda za pacijente. Zdraviji prostori u zgradama dopunjuju zdravstvene usluge koje se u njima pružaju, iskorištavaju podatke za optimizaciju procesa, donose finansijske uštede i čak pomažu u spašavanju života
Piše: Siniša Pintarić, menadžer za razvoj poslovanja, Honeywell Fire & PA/VA rješenja – istočna Jadranska regija
E-mail: sinisa.pintaric@honeywell.com

Pandemija španske gripe od 1918. do 1919. godine ubila je više od 50 miliona ljudi. “Medicinari su otkrili da su se teško bolesni pacijenti s gripom koji su njegovani na otvorenom brže oporavili od onih koji su se liječili u zatvorenom. Čini se da je kombinacija svježeg zraka i sunčeve svjetlosti spriječila smrt pacijenata i širenje zaraze među medicinskim osobljem”, opisuje dr. Richard Hobday iskustvo koje je donijela tadašnja pandemija.

Nova rješenja za stare probleme
No, fokus na svježi zrak i danas je aktuelan. Prilagođavanje grijanja, ventilacije i klimatizacije za dovođenje veće količine svježeg zraka, poboljšanje ventilacije i filtracije, upravljanje temperaturom, vlažnošću i CO2 te primjena strategija korištenja pritiska mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru. Oko 51% zaposlenih u anketi kompanije PWC izjavilo da se ne žele vratiti na posao ako postoji opasnost da će se zbog toga razboljeti. Zato su ovi faktori posebno važni za zdravstvene ustanove. Efikasna izmjena zraka smanjuje količinu hemikalija i nivo ugljičnog dioksida i izbjegava recikliranje čestica u zraku. Tako je moguće kreirati sigurnije okruženje i, u kombinaciji s filterima i kontrolom pritiska, pomoći da se određene zone unutar zgrada kvalitetno izoliraju od štetnih utjecaja.

Praćenje sigurnosti i poboljšanje kvaliteta zraka
HVAC sistemi s UV tehnologijom za prečišćavanje igraju ključnu ulogu u osiguravanju odgovarajućeg kvaliteta klimatiziranog zraka, kao i u uklanjanju opasnih zagađivača iz zraka u kritičnim zonama bolnice. Precizna kontrola protoka zraka je stoga neophodna, zbog čega bolnice, istraživački centri i institucije koriste proizvode poput Phoenix Controls Venturi Valve sistema. On se koristi za efikasnije i preciznije upravljanje protokom zraka u kritičnim okruženjima. U zdravstvenim ustanovama ovaj sistem kontrolira i stabilizira dovod zraka uz održavanje ispuha i praćenje dovoda zraka kako bi se osigurao usmjereni protok.
Tako se omogućava kreiranje prostora s pozitivnim i negativnim pritiskom, uz jednostavno prebacivanje s neutralnog pritiska po potrebi, što može pomoći u procesu kreiranja i opremanja privremenih izolacijskih prostorija i zona za medicinske tretmane.

Održavanje objekata
Prevencija i kontrola širenja infekcija jedna je od primarnih zadaća i briga zdravstvenih ustanova. Ipak, troškovi održavanja objekata moraju biti usklađeni s potrebama onih koji direktno komuniciraju s pacijentima. Njima su potrebni kreveti, mašine, lijekovi i potrošni materijal. Efikasni sistemi za održavanje higijene su tu od suštinskog značaja i njihova implementacija može pomoći da se smanji potreba za angažmanom timova za kreiranje biološki sigurnih okruženja. Tako se smanjuje rizik po njihovo zdravlje i ometanje procesa pružanja medicinskih tretmana. Ovo je oblast u kojoj je bolje spriječiti nego liječiti. Sprečavanje nakupljanja patogena smanjuje vjerovatnoću da će objekti biti prinuđeni obustaviti rad zbog dubinskog čišćenja, što se može postići ugradnjom pasivnih sistema za čišćenje pomoću ultraljubičastih zraka. UVC je alat za dezinfekciju površina koji može pomoći u prevenciji širenja ili uništavanju virusnih, bakterijskih i gljivičnih organizama.

Inteligentno praćenje resursa
Centralizacija sistema kontrole i nadgledanja resursa i sistema unutar objekata odvija se preko objedinjenog korisničkog interfejsa, čime se korisnicima omogućava da prepoznaju rizike prije nego što oni postanu problemi. Kontrolne ploče na sličan način omogućavaju upotrebu integriranih lokacijskih sistema u realnom vremenu (RTLS) za praćenje fizičkih resursa i ljudi.
To se radi nadogradnjom tradicionalnih sistema zaštite koji uključuju praćenje kontakata i zalutalih pacijenata. Istovremeno, senzori i videoanalitika mogu otkriti da li korisnici unutar zgrade nose maske i da li se pridržavaju propisa o socijalnoj distanci.

Cyber i tehnička sigurnost
Rješenje za lociranje u stvarnom vremenu i srodne tehnologije su ključni alat kada je u pitanju zaštita osjetljivih zona unutar zdravstvene ustanove. Njihova primjena može ograničiti pristup sigurnosno osjetljivim zonama, kao što su operacijske sale i sobe za oporavak te prostori za skladištenje medicinskih sredstava, lijekova i radiološkog materijala. Od ključne je važnosti da takve mjere u isto vrijeme ne ometaju kretanje ovlaštenog osoblja. Opcije biometrijske kontrole, kao što je IDEMIA MorphoWave, rješavaju ovaj problem. One mogu regulirati pristup osjetljivim područjima i ponuditi provjeru identiteta za manje od jedne sekunde po korisniku, a sve se odvija uz održavanje protoka ovlaštenog osoblja kako bi se omogućio blagovremeni pristup svakoj željenoj zoni.

Centralizirana kontrola pristupa ključna je komponenta u arhitekturi povezanih bolnica. Tako je moguće brzo i jednostavno proširiti postojeći sistem instaliranjem biometrijskih čitača gdje god su oni potrebni. Povlačenje podataka iz objedinjene baze podataka smanjuje troškove i složenost instalacije, dok primjena biometrije kao alternative akreditivima na kartici ili tagu može unaprijediti sigurnost. Također, izgubljene kartice više nisu izvor rizika koji može omogućiti pristup neovlaštenim korisnicima.

Protivpožarna zaštita
Pomaganje pacijentima, osoblju i posjetiocima da se zaštite od požara i sigurnosnih incidenata važna je za zdravstvene ustanove. To je posebno važno za pacijente koji su nepokretni ili zdravstveno ugroženi, jer je njihova mobilnost i sposobnost reagovanja znatno smanjena. Kada se dogodi požar, za pravovremeno suzbijanje vatre jako je važno da integrisani sistem pruži rano upozorenje. Prioritet je rana i pouzdana detekcija i verifikacija, kojima se izbjegava evakuacija zgrade i ometanje pacijenata. Ovi sistemi također detektuju ostale opasnosti poput curenja kisika i otrovnih plinova. Kvalitetan protivpožarni sistem može smanjiti broj lažnih i alarma koji nisu opasni po život. Time se sprečava bespotrebna panika i zbrka, što, u konačnici, utječe na povjerenje i pouzdanje pacijenata. Izvan same detekcije i prevencije, razglas i glasovni alarm mogu ukazati na, potvrditi i komunicirati hitne slučajeve svih vrsta. Instrukcije mogu biti ranije snimljene ili se puštati uživo, tako da će pacijenti, osoblje i posjetioci pravovremeno dobiti jasne i koncizne informacije.

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *