Home Articles posted by a&s Adria (Page 100)
Fizička zaštita Security Services

Važnije od naprava je poznavanje sigurnosnih procedura i protokola

Nakon što smo objasnili profile samog počinioca, te općenito njihovih potencijala, u ovom broju ćemo reći nešto više o taktikama koje koriste, kao i samim oružjima – sa posebnim osvrtom na eksplozivne naprave. Njih ne moramo poznavati do u detalje kao ni načine njihovog aktiviranja. Ipak, kada ih uočimo, najbitnije je da znamo protokole ponašanja […]
Fizička zaštita Security Services

Za odbijanje napada potrebno je uočiti svaku promjenu okoline

Uspješno odbijanje napada je teško i uvijek sa sobom nosi gubitke u nekoj formi. Zbog toga naša zadaća treba biti da svakodnevno pratimo okruženje i primjećujemo i najsitnije promjene kako bismo napade i aktivnosti usmjerene protiv nas odbili već u samom planiranju i pripremi. Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training Association) U
Fizička zaštita Security Services

Potencijalna prijetnja

Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training Association) redakcija@asadria.com U jednom od ranijih brojeva definirali smo blisku zaštitu ličnosti kao kompleksnu cjelinu koju čini sljedećih pet elemenata: ciljevi zaštite, potencijalne prijetnje, zadatak – percepcija, kadrovi, forme i okviri djelovanja. O ciljevima zaštite već smo
Fizička zaštita Security Services

Ciljevi bliske zaštite ličnosti

U slučaju ozbiljnih prijetnji sigurnosni koncept će zasigurno suziti slobodu i utjecati na kvalitet života osobe koja je ugrožena. U tim situacijama osiguranje mora biti na nivou, da svojim djelovanjem iz date situacije uradi što je najbolje i klijenta maksimalno oslobodi pritiska. Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training
Fizička zaštita Security Services

Osnovni elementi zaštite ličnosti

Dobro organizirana i postavljena zaštita može enormno povećati kvalitet življenja svakog pojedinca, učiniti ga sretnijim i poslovno efikasnijim. Izuzetan je osjećaj kad se možemo u potpunosti posvetiti svojim obavezama i koncentrirati na stvari koje su nam bitne, dok se profesionalci bave organizacijom naše sigurnosti i svakodnevnice. Džemal Arnautović, instruktor IPSTA