a&s Adria Talks Intervjui

Intervju: Anton Mladenov, regionalni menadžer prodaje, AxxonSoft

Rad na platformi nove generacije, koja je kasnije postala osnova za AxxonSoft VMS, počeli smo 2006. godine. Razvoj je uključivao implementaciju novih koncepata poput mikromodularne arhitekture, koja je donijela veću otpornost na kvarove, te fajl sistema za pohranu SolidStore videoarhive, koji je potpuno eliminisao fragmentaciju podataka. Godinu poslije počeli smo širenje na međunarodnom tržištu
Razgovarao: Damir Muharemović
E-mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Gospodine Mladenove, možete li se predstaviti našim čitaocima?
Mladenov: Ja sam regionalni menadžer prodaje u AxxonSoftu i tu funkciju obavljam od 2017. godine. Trenutno sam odgovoran za područje Balkana. Prije toga sam radio kao regionalni prodajni menadžer za Bugarsku ruskih sistema kontrole pristupa Castle. Inače, na studirao sam poslovne informatičke tehnologije, a prve korake napravio sam u bugarskoj kompaniji za softverska rješenja u oblasti maloprodaje.

a&s Adria: AxxonSoft je na tržištu od 2003. i jedan je od najpoznatijih VMS i PSIM softverskih developera u sigurnosnoj industriji. Koje biste faze izdvojili kao najvažnije i koliko danas ljudi zapošljavate?
Mladenov: Za početni uspjeh AxxonSofta zaslužan je razvoj vlastitog algoritma za kompresiju videa Motion Wavelet te koncept univerzalne sigurnosne platforme implementiran u Intellect softveru. Motion Wavelet se pokazao kao efikasan kodek kada je u pitanju omjer nivoa kompresije i zauzeća resursa. On je omogućio razvoj velikih digitalnih videonadzornih sistema s umjerenim zauzećem resursa na serverima, klijent računarima i unutar mreže. Ideja univerzalne platforme podrazumijevala je potrebu za unificiranim softverskim proizvodom koji je u stanju efikasno upravljati svim velikim sigurnosnim sistemima: videonadzorom, perimetarskom zaštitom, kontrolom pristupa te dojavom požara i sigurnosnih incidenata. Takvi sistemi su danas poznati kao PSIM-ovi. Rad na platformi nove generacije, koja je kasnije postala osnova za AxxonSoftov VMS, počela je 2006. godine. Razvoj ove platforme uključivao je implementaciju novih koncepata poput mikromodularne arhitekture, koja je donijela veću otpornost na kvarove, te fajl sistema za pohranu SolidStore videoarhive, koji je potpuno eliminisao fragmentaciju podataka. Godinu poslije kompanija je počela širenje na međunarodnom tržištu. Potpisan je određeni broj međunarodnih ugovora o distribuciji, dok su u Španiji, Kanadi i Argentini otvoreni prvi uredi. Kompanija je 2008. postala lider na tržištu otvorenog softvera za upravljanje mrežnim videom na području Evrope, Bliskog Istoka i Afrike te treća u svijetu u ovoj kategoriji prema IMS Researchu iz Velike Britanije. Danas AxxonSoft ima više od 50 ureda širom svijeta i radi u preko 100 zemalja putem mreže certificiranih partnera, koja uključuje više od 5.800 firmi. Naš portfolio za tržište zaštite i sigurnosti bilježi više od 150 hiljada projekata s 2,5 miliona instaliranih kamera. Zapošljavamo ukupno 400 ljudi.

a&s Adria: Koje su najbitnije AxxonSoftove tehnologije? Možete li ukratko predstaviti svoj portfolio?
Mladenov: Ključni proizvodi kompanije su Axxon Next VMS i Intellect PSIM, koji se integrišu sa sistemima kontrole pristupa, perimetarske zaštite i dojave požara i sigurnosnih incidenata brojnih proizvođača. Među proizvođačima VMS-a AxxonSoft je jedan od pionira u oblasti tehnologija za forenzičku pretragu snimljenog videa. Ovi alati uveliko smanjuju vrijeme potrebno za pretraživanje snimljenih incidenata u videoarhivi. Osim toga, AxxonSoft aktivno razvija AI videoanalitiku zasnovanu na dubokom učenju. Kompanija je 2017. implementirala sveobuhvatni program kreiranja neuralno-mrežnih metoda analize videa namijenjenih potrebama specifičnih postrojenja.

a&s Adria: Vaš najistaknutiji proizvod je Axxon Next softver za upravljanje videom. Recite nam nešto o njegovoj sistemskoj arhitekturi i daljinskom pristupu?
Mladenov: Videonadzorni sistemi zasnovani na Axxon Nextu mogu se neograničeno prilagođavati. Ne postoji ograničenje broja videoservera, radnih stanica ili kamera. Axxon Next VMS uključuje web-klijent, iOS i Android aplikacije te AxxonNet besplatni cloud servis, koji se spaja s vašim Axxon Next nadzornim serverima preko interneta. SSL enkripcija omogućava siguran prijenos podataka. AxxonNet možete koristiti da kreirate korisnike i uloge, pregledate video s kamera, primate e-mail notifikacije, šaljete notifikacije o određenim događajima na mobilne aplikacije, pohranjujete Axxon Next licence itd.

a&s Adria: Najnovija verzija je objavljena ove godine. Nadograđena verzija donijela je čak 43 nove funkcionalnosti i poboljšanja. Koji su najbitniji noviteti?
Mladenov: Tako je. Axxon Next 4.2.1 donosi nove mogućnosti videoanalitike i pretrage arhiva, poboljšan web-interfejs i još neka bitna poboljšanja. Uveli smo neuralno-mrežni filter za praćenje objekata, koji prati pokretne ili napuštene objekte kako bi se eliminisale lažne uzbune tokom korištenja alata za analizu događaja. Filter ispravno prepoznaje specifične vrste objekata, naprimjer ljude ili vozila. Također, dodali smo filter za eliminisanje lažnih uzbuna pri prepoznavanju lica, koji uklanja pogrešno identifikovane objekte. Dodali smo i alat za detektovanje velikog broja objekata, koji aktivira uzbunu ukoliko se na određenom području pojavi određeni broj objekata. Osim praćenja objekata, osnovni alat za detekciju pokreta sada generiše metapodatke, koji se mogu koristiti u MomentQuest forenzičkoj pretrazi. Budući da VMS zahtijeva mnogo manje računarskih resursa, možete smanjiti troškove sistema korištenjem većeg broja kamera po serveru. Prošireno je upravljanje sigurnošću korisnika; sada je moguće odrediti dužinu, jačinu i rok trajanja lozinki, pohraniti historiju lozinki i spriječiti više istovremenih sesija pod jednim korisničkim imenom. Postavke za privatnost su sada usklađene sa GDPR-om jer u snimljenom videu od određenih korisnika možete sakriti bilo koji nepokretni ili pokretni objekt.

a&s Adria: Sada je moguće pregledati rezultate pretrage u dva moda: TimeCompressor modu ili u okviru MomentQuest forenzičke pretrage. Kako sve to funkcioniše?
Mladenov: Ova dva moda mogu se koristiti za različite zadatke. Ako znate kriterije pretrage, koristite MomentQuest. To je prilagodljivi alat za forenzičku pretragu, koji brzo pronalazi videosnimke na osnovu boje, veličine, smjera kretanja objekta itd. Pretraživanje u MomentQuestu je brzo zato što je zasnovano na metapodacima, koji se generišu za sve pokretne objekte u vidnom polju. U slučaju da morate istovremeno pregledati više događaja koji su se desili u različito vrijeme, koristite TimeCompressor. On vam omogućava da podesite vremenski raspon za videosnimke te da dobijete kratki video svih pokretnih objekata u sceni. Objekti i događaji snimljeni u različito vrijeme prikazuju se istovremeno u koncentrisanom “videosažetku”. Kada ugledate zanimljiv objekt, kliknite da pokrenete čitav odgovarajući videosnimak.

a&s Adria: Jedna od najbitnijih novih mogućnosti jeste i integracija s alatima za detekciju požara i dima?
Mladenov: Naši alati za detekciju požara i dima zasnovani na neuralnoj mreži dizajnirani su za rano detektovanje požara u uslovima u kojima su standardni senzori za detekciju požara i dima neefikasni, kao što je slučaj na otvorenim područjima ili u velikim zatvorenim prostorima s visokim plafonima ili intenzivnom cirkulacijom zraka. Već su implementirani u šumarstvu u Bjelorusiji radi rane detekcije šumskih požara.

a&s Adria: Tag&Track Pro je također nova mogućnost. Kako ona koristi PTZ kamere?
Mladenov: Axxon Next Tag&Track Pro funkcija omogućava vam da dobijete “širu sliku” svega što se dešava na zaštićenoj lokaciji, uz detaljni pregled objekata koji se kreću oko nje, a koji se dobija njihovim praćenjem preko više kamera. Ova mogućnost zahtijeva najmanje dvije kamere, fiksnu i PTZ kameru. Fiksna kamera ima alat za praćenje objekata koji ulaze u njeno vidno polje i izračunava njihove koordinate. Ove koordinate se matematički prebacuju kao vrijednosti za približavanje slike i pomjeranje kamere, koje su neophodne kako bi PTZ kamera mogla automatski pratiti objekt. Obje slike, kako s fiksne tako i s PTZ kamere, mogu se snimiti, što je bitno tokom istraga.

a&s Adria: Predstavili ste i Failover način rada. Koje su njegove prednosti za korisnike?
Mladenov: Niko ne želi biti u situaciji da se server sruši i da se bitni snimci izgube. Kako bismo pomogli da se to izbjegne, predstavili smo Failover, koji sigurnosni sistem izdiže na viši novo stabilnosti i kontinuiteta. Riječ je o ključnom rješenju za velike i geografski udaljene lokacije. Ukoliko glavni server padne, pomoćni server odmah uskače umjesto njega i automatski preuzima sve funkcije sa diskonektovanog ili neispravnog servera.

a&s Adria: Axxon Next ima algoritam za pretragu brojeva registarskih tablica?
Mladenov: Kako bi identifikovao što više potencijalnih poklapanja, naš algoritam za LPR pretragu uključuje naprednu heurističku metodu, koja vrši zamjenu sličnih brojeva i slova. Ukoliko registarska tablica na snimku nije jasno vidljiva, sistem razvija nekoliko hipoteza. Naprimjer, broj tablice “AK 170 B” pojavljuje se u vidnom polju kamere, ali je tablica prljava. U ovom slučaju sistem će kreirati varijante “AX 170 B”, “AK 178 B”, “AK 170 H” itd. Zatim korisnik unosi odgovarajući broj u pretragu, a sistem će mu dati jednu ili nekoliko odgovarajućih opcija kao rezultat. Naš LPR funkcioniše u SAD-u, Kanadi, Meksiku, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i mnogim zemljama Evrope te u Kini, Tajvanu, Koreji, Japanu, Indiji, Latinskoj Americi itd.

a&s Adria: “Zamislite sistem kojem više ne treba zaštitar koji fizički prati svaku kameru, platformu koja se integriše sa svih sigurnosnim i poslovnim sistemima…“, kaže se u pojašnjenju za vaš PSIM softver. Šta je, zapravo, Axxon Intellect Enterprise?
Mladenov: Axxon Intellect Enterprise je izvanredno napredna PSIM softverska platforma, koja na jednom mjestu kombinuje inteligentnu videoanalitiku, univerzalnu IP povezivost i automatizacijske sposobnosti, koje se definišu prema vrsti događaja. Ona podržava integrisane sigurnosne sisteme bilo kojeg nivoa složenosti. Jedan od najprimamljivijih razloga za odabir Intellect ekosistema je izbor specijaliziranih vertikalnih rješenja prilagođenim potrebama specifičnih biznisa i vrsta klijenata, uključujući bankarstvo, transport, maloprodaju, vladine i infrastrukturne lokacije.

a&s Adria: Koje su to tri komponente na kojima je Intellect Enterprise izgrađen i s kojim vrstama sigurnosnih proizvoda on može raditi?
Mladenov: Intellect Enterprise je razvijen na objektno orijentisanoj arhitekturi. Zahvaljujući tome, softver je praktičan za instaliranje, korištenje i upravljanje te se može lako prilagoditi promjenjivim zahtjevima. Izuzetno je fleksibilan, tako da dobijate svu funkcionalnost i mogućnosti koje vam trebaju bez plaćanja za funkcije koje vam ne trebaju. A budući da je Axxon Intellect Enterprise integrisana IP platforma, može vam pomoći u povećavanju vrijednosti vašeg postojećeg sistema i izbjegavanju trošenja novca i truda na zamjenu starijih sistema.

a&s Adria: AxxonSoftovi programi koriste se u raznim vertikalama, na lokacijama različitih veličina i industrija. Možete li navesti neke od najbitnijih primjera iz prakse?
Mladenov: Jedan od najvećih i najznačajnijih u posljednje vrijeme svakako je 21. svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine. Intellect PSIM platforma je bila implementirana na raznim mjestima na 10 od 12 stadiona, na kojima se odigravalo 49 utakmica svjetskog prvenstva. Više od 9.000 Intellect videonadzornih kamera bilo je korišteno za praćenje sigurnosti više od dva miliona gledalaca koji su prisustvovali mečevima, a AxxonSoftov softver se također koristio u trening-kampovima, navijačkim zonama, prijevoznoj infrastrukturi i na drugim lokacijama širom zemlje na koje su pristizali timovi. Što se tiče ranijih projekata, AxxonSoftov softver je instaliran u postrojenjima Autonet grupacije, vodećeg proizvođača automobilskih komponenti u centralnoj i istočnoj Evropi, Grand Trade poslovnom centru u Bosni i Hercegovini, dvije AlbChromeove fabrike ferohroma u Albaniji, na Balticon transportnim terminalima u Poljskoj, u Akademskom računarskom centru Cyfronet AGH u Krakovu u Poljskoj itd.

a&s Adria: Kako se borite protiv sve većih cyber sigurnosnih prijetnji?
Mladenov: AxxonSoftovi proizvodi nedavno su prošli nezavisne cyber sigurnosne testove i nisu pronađeni kritični propusti. Štaviše, u najnovijoj nadogradnji Axxon Nexta implementirali smo nove sigurnosne postavke, koje povećavaju zaštitu vašeg VMS-a od neovlaštenog pristupa. Kako bi se postigla privatnost i zaštita podataka, svi podaci su u vlasništvu krajnjeg kupca te je sve prikupljanje podataka usklađeno s ranijim sigurnosnim protokolima. AxxonSoft ne prikuplja podatke s platforme, tako da nismo imali slučajeva krađe podataka. Također, na AxxonNet cloud servisu koristimo SSL enkripciju za daljinski videonadzor kako bismo omogućili siguran prijenos podataka.

a&s Adria: Koji su najbitniji globalni trendovi koji danas definišu VMS i PSIM industriju. Šta možemo očekivati od AxxonSofta u narednim godinama?
Mladenov: AI i duboko učenje postali su veliki trendovi na tržištu sigurnosti. Neuralne mreže mogu učiti kako bi analizirale slike i riješile komplikovane zadatke u situacijama u kojima je kreiranje klasičnog algoritma preskupo ili gotovo nemoguće. Od 2016. godine smo aktivno razvijali videoanalitičke alate zasnovane na dubokom učenju. A sada je AxxonSoft razvio proces za prilagođavanje neuralno-mrežnih filtera potrebama određene lokacije. Kako bi riješio problem velikog zauzeća resursa kada je u pitanju AI, AxxonSoft koristi kombinovani pristup s neuralno-mrežnim filterom primijenjenim na alat za praćenje objekata. Ova tehnologija se primjenjuje na video u kojem se nalazi velika količina kretanja usljed ometajućih faktora kao što su drveće koje se njiše na vjetru, reflektirajuća svjetlost na površini vode, saobraćaj itd. U narednim godinama ćemo nastaviti raditi na AI-ju i tehnologijama dubokog učenja kako bi nadzornim kamerama omogućili da analiziraju video uživo bez upliva ljudskog operatera.

a&s Adria: Vaše mišljenje o tržištu sigurnosti u Jadranskoj regiji i poziciji i planovima vaše kompanije na njemu?
Mladenov: Naš cilj je širenje mreže partnera u regiji. Uvijek smo u potrazi za novim partnerstvima i ambicioznim kompanijama. Sigurni smo u svoje proizvode i znamo da možemo omogućiti sjajnu funkcionalnost svjetskog kvaliteta.

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *