Intervjui

Intervju: Ovidiu Hriscu, prodajni menadžer, AZiTrend Distribution

Uzmimo za primjer veliko skladište s desecima hiljada proizvoda s bar kodovima i stotinama hiljada skeniranja dnevno. Ako trebate dokumentirati jednu vrstu događaja ili cijelu isporuku pomoću videozapisa, to može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Uz integraciju sistema za upravljanje skladištem i AZiGuard upravljanjem videozapisima, ovaj zadatak može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sekundi

Razgovarao: Damir Muharemović; E-mail: redakcija@asadria.com

 a&s Adria: Gospodine Ovidiu Hriscu, možete li se predstaviti našim čitaocima?

Hriscu: Pozdrav i hvala Vam na prilici da govorimo o našem viđenju upotrebe videonadzora kao sigurnosnog i operativnog rješenja i načina na koji našim partnerima – sistem-integratorima i zaštitarskim agencijama – pomažemo u radu s njihovim klijentima. U kompaniji AZiTrend radim kao menadžer prodaje. Po obrazovanju sam ekonomista, a u oblasti sigurnosti radim još od 2006. godine. Tokom karijere sam obavljao niz uloga, od operativnih, kako iz perspektive krajnjeg korisnika tako i pružaoca usluga, preko upravnih u regionalnoj zaštitarskoj agenciji do prodajnih. Sve to vrijeme, osim stjecanja iskustva, uvijek sam se trudio da pronađem najbolje rješenje u pružanju usluga klijentima te da sklapam ugovore uz odgovarajuću cijenu i mudro rješenje. Kombinacija tada dostupne tehnologije i fizičke zaštite odredila je moje prve korake u tom smjeru. Nakon što sam se upoznao s tehnologijom i načinom na koji AZiTrend dizajnira svoja rješenja, shvatio sam da je njihov koncept upravo ono što sam tražio na tržištu i nudi odgovore na sva moja pitanja, tako da sam se prije pet godina pridružio njihovom timu.

 a&s Adria: Koliko dugo posluje AZiTrend Distribution, koliki su vaši godišnji prihodi i koliko zaposlenih imate? Prošli ste i kroz neke važne prekretnice?

Hriscu: AZiTrend je aktivan na tržištu sigurnosti više od šest godina. U tom se periodu razvijao koncept “sigurnosti kao usluge”, zajedno s vizijom upotrebe videonadzornih sistema zarad optimizacije operativnih ili poslovnih procesa. Vođeni ovim ciljevima, s optimiziranim timom od jedanaest zaposlenika i uz pomoć outsourcing kompanija za razvoj softvera, uspeli smo dostići godišnji prihod od tri miliona eura na rumunskom tržištu.

Kada je riječ o prekretnicama, prvi put smo se u svojstvu izlagača pojavili 2016. na Rumunskom sajmu sigurnosti. Prvi projekat AZiGuard zaštite perimetra završili smo 2017. godine za mrežu od 32 hipermarketa. Projekat je uključivao: zaštitu perimetra, integraciju sa dispečerskim centrom zaštitarske agencije, automatizaciju ulaska transportnih vozila na parkiralište tokom noći, automatizaciju prilaza glavnoj kapiji, od trenutka kada prvi zaposlenik dođe na posao do otvaranja prodavnica, te optimizaciju budžeta, gdje smo uspjeli smanjiti troškove za sigurnosne usluge za 25%, i to već od narednog meseca. Kako je od završetka projekta prošlo više od pet godina, tokom kojih su cijene zaštitarskih usluga porasle najmanje 20–30%, korist za klijenta se itekako pokazala, dok je zaštitarska agencija ostvarila bolje marže. Ovo su vrste projekata koji definišu naš način rada i daju dodatnu vrijednost, bilo da je riječ o logistici, maloprodaji, proizvodnim pogonima, zaštitarskim agencijama ili integratorima.

Prošle smo godine izlagali i na našoj prvoj međunarodnoj izložbi – Adria Security Summitu 2022. Time smo otvorili put ka međunarodnom tržištu. Iskustvo nam je potvrdilo naše povjerenje i razumijevanje tržišta, stoga planiramo da 2023. bude godina u kojoj ćemo učvrstiti ovu poziciju.

a&s Adria: Distributer ste nekolicine kompanija koje posluju u različitim oblastima sigurnosti. Da li njihove proizvode distribuirate samo u Rumuniji ili i u drugim zemljama?

Hriscu: Način na koji pristupamo rumunskom tržištu razlikuje se od pristupa međunarodnim tržištima. Glavni cilj naše kompanije je pružiti srž rješenja – da softverski i hardverski dio rade kao softversko-hardverska kompozicija. Vjerujemo da međunarodnom tržištu trebamo ponuditi ono u čemu smo dobri, a to je softversko rješenje (s mogućnošću upravljanja videozapisima, videoanalitikom i vještačkom inteligencijom) pomoću kojeg kroz sistem videonadzora možete optimizirati rad u različitim industrijama.

a&s Adria: AZiTrend je prvenstveno distributer integrisanih sigurnosnih sistema. Ali, kao što ste naveli na svojoj web-stranici, vaši profesionalci također “dizajniraju najinovativnije i najefikasnije sisteme nadzora, koji uključuju i najmoderniju opremu i integrisane softverske platforme”. Koje sve usluge, zapravo, nudite tržištu?

Hriscu: Naš način gledanja na stvari je: “Recite nam čime se bavite, a mi ćemo vam kazati koje vaše procese možemo optimizirati.” Određivanje cijene rješenja ne ovisi samo o cijeni već o tome koju vrijednost nudi klijentu. Drugim riječima, uprkos cijeni, ako klijent dobije mnogo veću optimizaciju, onda je proces prodaje mnogo lakši, ali, naravno, uz mnogo pripremnih radova. Na međunarodnom tržištu cilj nam je da našim partnerima – distributerima, sistem-integratorima ili zaštitarskim agencijama – pružimo srž rješenja u smislu VMS platforme i videoanalitike kako bi oni svojim klijentima mogli pružiti dodatnu vrijednost i optimizaciju koja im je potrebna.

Uzmimo za primjer veliko skladište s desecima hiljada proizvoda s bar kodovima i stotinama hiljada skeniranja dnevno, u okviru prijema, isporuke, premještanja i pakovanja robe. Ako trebate dokumentirati jednu vrstu događaja ili cijelu isporuku pomoću videozapisa, to može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Uz integraciju sistema za upravljanje skladištem i AZiGuard upravljanjem videozapisima, ovaj zadatak može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sekundi. Samim time skladište nudi sigurniju uslugu svojim klijentima, a prodaja se povećava. Za sistem-integratora ovo može predstavljati novi način dobijanja projekata. Proširite primjer dodatnim prodajnim alternativama, s dopunskim kamerama ili drugim tipovima rješenja namijenjenih logistici kao što su: zaštita perimetra pomoću AZiGuard videoanalitike i integracija sistema upravljanja transportom za kontrolu pristupa transportnim vozilima u vremenskom okviru koji im dozvoljava kupac. Želimo da naši klijenti koriste naše rješenje u svojim operativnim i sigurnosnim procesima kako bi svoje usluge učinili boljim, bržim i profitabilnijim.

a&s Adria: Centar AZiTrendovog integrisanog sigurnosnog sistema je AZiGuard, vaša softverska platforma za upravljanje i analizu videozapisa. Tvrdite da je “karakteriše visoka fleksibilnost i beskonačne mogućnosti automatizacije, čime transformiše informacije postojećeg ili novog videosistema u interaktivan sistem jednostavan za korištenje”. Možete li detaljnije objasniti ovo? Šta mislite pod visokom fleksibilnošću i interaktivnošću?

Hriscu: Korisničko iskustvo je veoma važno i odnosi se na brzinu, kontrolu, znatno veći broj događaja koji se obrađuju, efikasnost, isplativost. Uzmimo za primjer dispečera u dojavnom centru zaštitarske agencije. Njegova glavna odgovornost je da provjeri upozorenja koja prima iz sistema kao prepoznate objekte (čovjek, vozilo, bicikl/motocikl), potvrdi događaj, pošalje interventni tim, obeshrabri provalnika da napravi štetu, obavijesti interventne timove gdje će prvo provjeriti te da, što je također veoma važno, spriječi da ih provalnik iznenadi. Vidimo da u tom procesu dispečer u dojavnom centru dobija na značaju jer su operativne aktivnosti više povezane sa centraliziranim aktivnostima i vještačkom inteligencijom, a ne s lokalnim aktivnostima. To se također prevodi u brzinu, efikasnost, finansijsku optimizaciju. Stoga vidimo da će svi imati koristi od usvajanja tehnologije. Zaposlenici će raditi specijaliziranije poslove, koji su bolje plaćeni, zaštitarska agencija može štititi veći broj lokacija s manjim brojem zaposlenih i većom rentabilnošću, a klijenti će manje plaćati za kvalitetniju uslugu osiguranja.

Što se tiče proaktivnosti, ovo može biti primjer visoke tačnosti i proaktivnosti AZiGuard sistema i načina na koji upozorava svoje korisnike o važnim događajima. Tako se mogu koncentrisati na svoj posao i samo provjeravati događaje. Mogu upravljati velikim brojem informacija, kamera, lokacija. Kada je riječ o fleksibilnosti, možda jedan klijent treba potaknuti menadžere prodavnica slušalica da otvore nova prodajna mjesta, dok drugi žele u istima samo generisati audioalarm. Možda neki klijenti žele biti upozoreni nakon što se formira red od pet ljudi, a drugi u slučaju reda od tri osobe. Možda određeni klijenti žele primati obavještenja u vlastitoj poslovnoj platformi kako bi ih integrisali s drugim informacijama kojima upravljaju. Zaštitarska agencija možda želi upravljati upozorenjima iz svoje već postojeće platforme za upravljanje događajima ili želi upravljati samo videodogađajima. Mi pružamo ovu vrstu fleksibilnosti u smislu programiranja načina na koji se događaji šalju ili obrađuju, što AZiGuard čini vrlo fleksibilnim rješenjem.

a&s Adria: AZiGuardovi moduli Active Search, Multi Search i Event Search zasigurno olakšavaju rad sigurnosnog osoblja i istražitelja. Na koji način?

Hriscu: AZiGuard platforma za upravljanje videozapisima od početka je bila zamišljena kao brz način korištenja videosnimaka i pronalaženja važnih događaja. Ove funkcionalnosti su dostupne u osnovnoj licenci čak i na VMS platformi, bez potrebe za pristupom komplikovanim događajima putem videoanalitike. Zamislite da ste lokalni dispečer i na parkingu morate provjeriti automobil koji je izgreban. Naravno da ne znate koji vremenski okvir pretraživati jer vozilo nije pomjereno sedmicu-dvije. Ovo ponekad može biti ogroman posao za dispečera. Ali, šta ako biste mogli odabrati područje interesovanja i tražiti samo sekvence kretanja na toj lokaciji, od posljednjeg sata, dana, sedmice ili kad god želite? Da, ova funkcija je dostupna. Dispečeru je potrebno nekoliko sekundi da pronađe ovu vrstu događaja te će gledanjem kraćih sekvenci vrlo brzo otkriti incidentnu situaciju. Sve je to dostupno na AZiGuard VMS platformi, u osnovnoj licenci, i funkcionira čak i na AZiGuard mrežnim snimačima. Najjednostavniji i najjeftiniji način kupovine AZiGuard VMS-a.

a&s Adria: Ovisno o dostupnim događajima, mogu se kreirati različiti scenariji za kreiranje obavijesti ili njihovo traženje u arhivi videozapisa. Koji se događaji mogu automatizirati?

Hriscu: Sve dok imamo informacije u VMS platformi kao događaje, možemo programirati različite vrste scenarija, u namjenskom modulu za automatizaciju, gdje se može pisati pomoću Python jezika. Tipovi događaja mogu biti: povezani sa VMS-om ili hardverski (s kamere) – napredna detekcija pokreta, sabotaže, gubitka kamere, požara i dima i zvuka, ulazni/izlazni signali; videoanalitika – prepoznavanje ljudi, vozila (pet vrsta), bicikala, zaštitnih kaciga, zaštitnih prsluka, položaja tijela, registarskih tablica, boja, brojanje ljudi i proizvoda na polici; softver drugih kompanija – baza podataka iz sistema upravljanja skladištem, baza podataka POS sistema, baza podataka iz sistema upravljanja transportom; oprema drugih proizvođača – alarmni sistem, vatrodojava, aktiviranje/deaktiviranje ili uzbunjivanje.

Uzmimo primjer sistema upravljanja redovima u lancu od nekoliko do više stotina apoteka. Klijent je želio da budu upozoreni kada broj kupaca u redu pređe maksimum kako bi znali kada otvoriti novi šalter. Specifičnost apoteka je to što red nije kao u hipermarketima, u jednoj liniji, već je raspoređen u jednom prostoru. Stoga je kreiran scenarij kako bi se riješio ovaj problem: sistem detektuje broj kupaca u redu i broj prisutnih farmaceuta. Ako je prosječan broj kupaca po jednom farmaceutu veći od tri, treći apotekar se poziva na šalter. Ako je dostignut maksimalan broj farmaceuta, postupak se zaustavlja. Klijent ima i raspored radnog vremena, na način da za jedan dio programa ima samo dva zaposlena, a za drugi dio tri ili četiri. Dakle, skripta se treba prilagoditi rasporedu rada apoteka, tri puta dnevno. Također, u klijentovom BI sistemu se dostavlja podatak o broju klijenata koji čekaju u redu, a on podatke prima kao grafičku analitiku, tako da može predvidjeti broj zaposlenih na svakoj lokaciji. Na ovaj način možemo pomoći našim partnerima da realizuju namjenske zahtjeve kako bi s našim rješenjem osvojili projekte.

a&s Adria: Uz pomoć VMS softvera i AZiGuard videoanalitike, AZiTrend nudi sigurnosnim kompanijama koncept elektronskog čuvara, koji funkcioniše na osnovu prepoznavanja objekata u videosnimcima. Koja su četiri koraka koja čine ovaj koncept?

Hriscu: U razvoju AZiGuarda, elektronskog čuvara, identificirali smo četiri glavna koraka. Prvi je prepoznati događaj putem AZiGuard videoanalitike. Prepoznavanje objekta zavisi od servera, odnosno što su moćniji resursi i što je jači softver, to je veća tačnost. Drugi korak je obavještavanje. Sa VMS platformom dispečeri imaju moćan alat za primanje i kretanje kroz primljene događaje. Potvrda događaja je treća. Dispečer će potvrditi sve događaje na videosnimku. Na taj način može poslati interventne timove samo u stvarnim alarmnim situacijama uz minimalne troškove za zaštitarsku agenciju. Konačno, intervencija. Nakon što je događaj potvrđen, interventni tim se šalje na lokaciju. Ostali alati su u ruci dispečera, od onih za lakše praćenje uljeza do sistema zvučnika putem kojih može komunicirati s njim da je viđen i savjetovati ga da napusti lokaciju.

 a&s Adria: Koje su prednosti korištenja elektronskog čuvara za zaštitarske kompanije?

Hriscu: Prave prednosti se mogu dobiti korištenjem tehnologije ili kombinacijom tehnologije i fizičke zaštite, ovisno o lokaciji. Iz perspektive klijenata, prednost je manji budžet. Prema našem iskustvu, klijenti će trošiti barem 25% manje na zaštitu perimetra, a dobiti viši nivo sigurnosti. Iz perspektive zaštitarske kompanije, ovaj im alat može pomoći da svojim klijentima pruže viši nivo sigurnosti te da ostvare višu maržu na ponuđenim uslugama. Troškovi intervencije su dosta manji, jer se interventne ekipe šalju samo na one alarmne događaje koji su potvrđeni na videosnimku. Sve u svemu, resursi utrošeni na slanje zaštitara na teren su efikasnije iskorišteni. Jedan dispečer može lako pratiti događaje sa hiljadu kamera. Sistem se također može integrisati sa CMS platformom, tako da dispečeri mogu raditi u jednoj platformi, kako za nadzor alarma tako i za videonadzor.

 a&s Adria: AZiGuard se može proširiti i prilagoditi bilo kojoj vrsti lokacije i zahtjeva. U kojim ste vertikalama do sada koristili svoj VMS i za koje važne klijente? Bilo je zanimljivo saznati da su neke velike instalacije povezane s vašom softverskom platformom. Možete li nam reći o tim instalacijama i koliko uređaja je povezano na AZiGuard?

Hriscu: Naše proizvode segmentiramo po vertikalama, uglavnom za maloprodaju, logistiku, industriju (proizvodne jedinice), bankarstvo i ugostiteljstvo. Maloprodajna industrija, budući da je riječ o velikoj mreži lokacija, ima najsugestivnije razmjere. Naprimjer, najveći trgovac na malo u Rumuniji, s više od hiljadu prodavnica, koristi VSM platformu za upravljanje kamerama iz četiri centralna upravljačka mjesta u zemlji. Ovo je primjer prilično malih tipova lokacija, s oko 16-32 kamere po lokaciji. Drugi primjeri su mreže od 23 lokacije s više od 250 kamera ili 32 lokacije s najmanje 150 kamera.

U logističkoj industriji naš najvažniji projekat bila je integracija sistema upravljanja skladištem sa snimcima sa 370 kamera, što je pomoglo dispečerima da vrlo lako pronađu potrebne sekvence. Ostale funkcionalnosti su uvedene kako bi se kompletirala ponuda za logističku vertikalu, poput zaštite perimetra i integracije upravljanja transportom i upravljanja videozapisima. U industrijskim postrojenjima, pored zaštite velikog područja, možemo spomenuti funkcionalnosti vezane za zdravlje i zaštitu radnika, kao što su prepoznavanje nošenja kacige ili zaštitnog prsluka, sistem alarmiranja u slučaju pada radnika te identifikacija odgovarajuće zdravstvene i sigurnosne obuke za svaku osobu prisutnu u različitim dijelovima fabrike.

a&s Adria: Na kraju, izlagali ste na posljednjem Adria Security Summitu u Zagrebu, gdje ste imali priliku predstaviti AZiGuard kupcima iz Jadranske regije. Je li vaš integrisani elektronski sigurnosni sistem izazvao interesovanje posjetilaca?

Hriscu: Naše učešće na Adria Security Summitu kao prvoj izložbi van zemlje i sam rezultat su vrlo obećavajući. Bilo je mnogo zainteresovanih za naše rješenje i započeli smo nove razgovore o partnerstvu, tako da planiramo u 2023. godini potvrditi naša prva partnerstva u Jadranskoj regiji. Trudimo se svojim partnerima predočiti zanimljive ideje kako bismo im pomogli da pridobiju klijente. A to možemo učiniti samo tako što ćemo izgraditi pouzdan odnos s njima, tako da će i naše prisustvo na tržištu sigurno biti veće.

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *