Maloprodaja Vertikalna tržišta

Sprečavanje krađa uz kvalitetnije poslovne odluke

Maloprodaja je jedna od tržišnih vertikala koja se najčešće povezuje s videonadzornim sistemima, posebno u kontekstu sprečavanja krađe robe. U ovom tekstu kroz razgovor s proizvođačima opreme saznali smo koje funkcije su im bitne prilikom instaliranja sigurnosnih sistema u maloprodajnim objektima

Izvor: a&s International

E-mail: editorial@www.asadria.com

Trgovački lanci igraju dominantnu ulogu unutar sektora maloprodaje u svim dijelovima svijeta. Može ih se pronaći i u sektoru maloprodaje, ugostiteljstvu i drugim uslužnim kategorijama. Oni uključuju različite tržišne igrače, od manjih lokalnih kompanija s dvije do tri ispostave do nacionalnih trgovačkih lanaca sa stotinama objekata. Uprkos njihovoj različitosti, sve ih povezuju slične karakteristike, poput zajedničkog imidža brenda, centraliziranog upravljanja i standardnih poslovnih metoda i pristupa.

Centralizirano upravljanje

Jasno je da posebne karakteristike prodajnih objekata u okviru većih lanaca utječu na planiranje i instaliranje videonadzornih i drugih sigurnosnih sistema. Naprimjer, centralizirano upravljanje i postojanje više lokacija određuju samu strukturu sigurnosnog sistema. Jedan tim obično pokriva više lokacija i sigurnosni sistem mora biti u mogućnosti da pruži pomoć u pronalaženju rješenja za ograničenja s kojim se osoblje suočava u svom radu. „Sigurnosno osoblje je centralizirano u većoj mjeri i zato mu treba automatski pristup videu koji se pohranjuje tokom nadzora unutar čitavog lanca“, kaže Karl Pardoe, regionalni menadžer prodaje za Veliku Britaniju i Irsku u kompaniji March Networks.

„Ono što sigurnosni menadžeri obično traže je integracija naprednog videonadzora s podacima o transakcijama na prodajnom mjestu, tako da se pretrage u vezi s otkrivanjem incidenata mogu vršiti na brz način, i to u desecima pa i stotinama različitih prodajnih objekata“, dodaje Pardoe i objašnjava da prodajni lanci žele biti u mogućnosti da sebi prilagođavaju izvještaje i prate transakcije koje potencijalno upućuju na krađu, kao i da na dnevnoj bazi preuzimaju izvještaje koje dobijaju s različitih kamera ili lokacija s ciljem detekcije sumnjivog ponašanja. Osim toga, ovaj proces može biti vremenski zahtjevan i onemogućiti vršenje brzih analiza, osim ako ga se ne automatizira.

Daljinski pristup videu i mogućnost jednostavne razmjene datoteka s trećim stranama (poput lokalnih vlasti) tokom vođenja istraga navode se kao vrlo bitne funkcije za sektor maloprodaje. „Za menadžere koji brinu o sprečavanju krađa pristup videu na lokacijama većeg broja prodajnih objekata pomaže prilikom ograničavanja troškova putovanja, skraćuje vrijeme reagovanja i omogućava vođenje brzih i učinkovitih istraga“, smatra Jumbi Edulbehram, zamjenik regionalnog direktora za područje Sjeverne i Južne Amerike u kompaniji Oncam.

Tehnički zahtjevno okruženje

Instalacija, održavanje i pristup videosistemu u različitim objektima ili čak regijama zahtijeva visok nivo pouzdanosti. Osim toga, trgovački lanci su sami po sebi jedno dinamično okruženje. Svaki lanac se želi proširiti i otvarati nove prodajne objekte, tako da skalabilnost samog sistema igra ključnu ulogu. „Za velike prodajne lance s distributivnim skladištenjem i centralnim upravljanjem važan je odabir ponuđača koji mora imati dovoljno kapaciteta da kreira učinkovitu i stabilnu mrežnu strukturu koja obuhvata različite regije“, kaže Adler Wu, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Hikvision Digital Technology. „Ovo je prednost ponuđača cjelovitih rješenja jer ona nude niže ukupne troškove vlasništva, posebno ako se u obzir uzme optimizacija sistemske skalabilnosti i vođenja održavanja“, stava je Wu. S poslovne tačke gledišta, ovi sistemi moraju biti jednostavni za upravljanje kao cjelina. Ažuriranje softvera i izmjene postavki moraju obuhvatiti cijeli sistem. Praćenje i izvještavanje o problemima sa sistemom također ima ključnu ulogu.

„Za podršku uposlenicima koji pokrivaju više različitih prodajnih objekata potrebno je ponuditi konzistentno iskustvo u svakom od njih. Sistemi se moraju podesiti i konfigurisati na istovjetan način, uključujući i detalje poput procesa imenovanja kamera za svaku kasu. Mora se osigurati jednostavan način da korisnici mogu pratiti sve objekte za koje su zaduženi i da softver može prepoznati kojim uposlenicima i prodajnim objektima treba posvetiti više pažnje“, kaže Charlie Erickson, zamjenik direktora upravljanja proizvodima u kompaniji 3xLOGIC.

Erickson naglašava da je pažnja potrebna i kod početnih instalacija i pokretanja sistema. Sistem-integratori koji rade na različitim lokacijama moraju isporučiti konzistentan i objedinjen sistem. „Razvili smo alate koji integratorima omogućavaju da u svakom prodajnom objektu unutar lanca instaliraju sistem i jednostavno odaberu broj objekta iz pratećeg menija, nakon čega sistem automatski podesi sve informacije koje su specifične za tu lokaciju. To znači da je za tehničare sada potrebna manje obimna obuka za korištenje digitalnih videosnimača. Imamo alate koji omogućavaju konzistentno imenovanje kamere unutar mreže. Ako želite usporediti promet na ulaznim vratima na svakoj lokaciji, potrebno je da senzor na njima svuda nosi isto ime. Imamo i alate koji nude prikaz videa s kamera po okončanju instalacije, a za potrebe praćenja odjavljivanja krajnjeg korisnika i vođenje evidencije o tome“, dodaje on.

Donošenje odluka na temelju podataka

Osim sprečavanja krađa, predstavnici maloprodajnog sektora često naglašavaju da se sigurnosni sistemi u trgovačkim lancima mogu iskoristiti i u druge svrhe. Njima su od koristi informacije do kojih dolaze pomoću sigurnosnih sistema i one im pomažu radi unapređenja prodaje i marketinga. Brojanje ljudi i toplotne mape su dva standardna vida primjene koji im pomažu da izračunaju stopu konverzije, kao i da testiraju i mijenjaju tlocrt objekta. Pošto su trgovački lanci standardizirani, u njima je relativno lahko testirati efekte izmjene marketinške strategije. Naprimjer, može se uraditi izmjena rasporeda unutar jednog prodajnog objekta i usporediti dobivene rezultate s drugim objektom u kojem se to nije uradilo. U sektoru maloprodaje se sistemi videonadzora i elektronske zaštite artikala (EAS) već decenijama koriste za potrebe zaštite sigurnosti i sprečavanja krađa. Iduća faza u njihovoj evoluciji je korištenje ovih informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka na temelju podataka. Poslovna analitika je alat koji se u maloprodaji koristi kako bi se došlo do potrebnih informacija.

Analiza informacija do kojih se dođe pomoću videonadzora ili EAS sistema poslovnom svijetu nudi uvid u ponašanje kupaca i u poslovni učinak. RFID tagovi, naprimjer, mogu se koristiti za preciznu kontrolu inventara na nivou samog artikla unutar cijelog lanca snabdijevanja. Nekima ovo može poslužiti za unapređivanje zarade i ostvarene prodaje pomoću boljeg iskorištenja pojedinačnih artikala i smanjenja troškova vođenja inventara, jer tada dolazi do smanjenja zahtjeva u pogledu njegovog tretmana u prijelaznoj fazi.

„Naše iskustvo je pokazalo da su vlasnici trgovačkih lanaca često sposobni preduzetnici koji znaju mnogo toga o rješenjima za sprečavanje krađa. Oni se zanimaju za tačke interakcije s kupcima, njihovo ponašanje i različite načine da unaprijede njihovo zadovoljstvo. Oni traže rješenja koja im pomažu u optimizaciji rada prodajnog objekta, donose operativna poboljšanja i poslovni rast“, objašnjava Atul Ghaisas, direktor poslovnog razvoja za Azijsko-pacifičku regiju i Indiju u kompaniji Tyco Retail Solutions. Ghaisas ovo vidi kao jedan od indikatora zrelosti tržišta. „Na nekim tržištima najvažniji fokus je ostao na implementaciji rješenja koja nude napredniju elektronsku zaštitu artikala i prevenciju krađe, dok na zrelijim tržištima svojevrsni ‘sveti gral’ predstavlja dolaženje do sve preciznije i korisnije analitike u vezi s kupcima jer se na taj način jačaju konverzija i prodaja, a i unapređuje iskustvo kupaca“, smatra on.

Njegov kolega Robert Verhulst, menadžer poslovnog razvoja u sektoru maloprodaje za EMEA regiju u kompaniji Bosch Security Systems, stava je da tržište intenzivno zanimaju integrisana rješenja koja maloprodaji nude dodatnu vrijednost i sinergiju, te smanjenje operativnih troškova. Sve se svodi na iskorištavanje ovih informacija na način da se upoznate s ponašanjem kupaca kako biste preduzeli adekvatne mjere i akcije. Na taj način investicija u videonadzorni sistem postaje ulaganje u snažan alat za marketinšku analitiku.

Poslovna analitika

E-trgovina je primjer sektora koji se temelji na podacima. Poslovni subjekti u njemu koriste algoritme kako bi pratili svaki mogući vid interakcije korisnika s njihovom web-stranicom za prodaju. Zadržavanje, historija pretraživanja i drugi aspekti se analiziraju kako bi se ponudili proizvodi koji imaju najveću šansu da budu kupljeni. Pošto se danas kompanije aktivno bave prodajom koja uključuje sve kanale i vidove marketinga, kao i tzv. online-to-offline prodaju, nivo analitike u fizičkim prodajnim objektima mora biti jednak onom u slučaju e-trgovine. „Kada su u pitanju fizički prodajni objekti, analitika koju sigurnosni sistemi nude poslovnim subjektima u maloprodaji ista je kao kada se prati pretraživanje ili kupovina putem interneta“, kaže Johan Åkesson, direktor poslovnog razvoja za maloprodaju u kompaniji Axis Communications. „Različiti vidovi poslovne analitike, poput brojanja ljudi, često se traže. Ovo je jedan od načina da lanci dobiju uvid u stope konverzije i da prate rad osoblja. Učinci promotivne kampanje, izmjene rasporeda u objektu i optimizacije se na ovaj način mogu pratiti i uspoređivati između više prodajnih objekata“, dodaje Åkesson. Prema njemu, drugi primjeri uključuju unapređenje iskustva kupaca u prodajnom objektu na način da se koristi prediktivno upravljanje redovima ili da se manje posjećene zone čine atraktivnijim. Poslovnu analitiku traže ne samo poslovni i marketinški subjekti nego i odjeli za sprečavanje krađa radi unapređenja sigurnosti. Istovremeno korištenje uređaja na ovaj način te iskorištavanje analitičkih podataka s mrežnih IP kamera znači da kamere mogu biti od koristi različitim akterima, i to za više vidova primjene. Njegovo mišljenje dijeli i Verhulst: „Maloprodaja je izrazito konkurentno vertikalno tržište s različitim međunarodnim igračima i svi oni moraju ponuditi odgovor na isto pitanje: kako zadržati kupce, poboljšati nivo usluge, realizirati dodatnu prodaju i poboljšati zaradu i prihode. U tom kontekstu, mi pratimo sve izraženiju potrebu za analitikom u maloprodaji. Sve se svodi na iskorištavanje ovih informacija na način da se upoznate s ponašanjem kupaca kako biste preduzeli adekvatne mjere i akcije. Na taj način investicija u videonadzorni sistem postaje ulaganje u snažan alat za marketinšku analitiku“, zaključuje on.

Ne postoji univerzalno rješenje za sve 

Brojni proizvođači na sigurnosnom tržištu nude rješenja prilagođena maloprodaji. Ponuđena rješenja se čine sličnim i odabir pravog može biti zbunjujući zadatak. „Nabavka sistema se ne svodi samo na kupovinu tehnologije na temelju cijena i specifikacija. U pitanju je pronalaženje odgovora na izazove i ciljeve. Morate kvalitetno razumijevati potrebe korisnika i načine na koje tehnologija može donijeti dodanu vrijednost i to je najvažniji korak u ovom procesu“, kaže Verhulst. Predstavnici maloprodaje se slažu u vezi s načinom na koji ova rješenja mogu ponuditi bolji povrat uloženog, niže troškove vlasništva i primjenu izvan sfere sigurnosti. Ipak, iako maloprodajni objekti imaju slične karakteristike, oni nisu identični: naprimjer, lanac supermarketa se suočava s drugačijim izazovima u odnosu na onaj za prodaju odjeće ili elektronike. Kako bi odabrali pravi sistem, krajnji korisnici se moraju fokusirati na kompaniju koja najbolje razumije njihov operativni i poslovni model i koja im može ponuditi njima prilagođeno rješenje.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *