Najave II Videonadzorni sistemi

Šta odabrati: NVR ili VSaaS?

Prilikom postavljanja videonadzora jedno od prvih pitanja koje krajnji korisnik postavlja je da li odabrati lokalni mrežni videosnimač (NVR) ili cloud arhitekturu (VSaaS). Arhitektura mrežnih videosnimača (NVR) dominira sigurnošću već desetljećima, pri čemu kamere snimaju video i prenose ga na snimač na kojem se on čuva. Ipak, posljednjih godina na popularnosti dobija i VSaaS koncept, koji privlači korisnike nižim početnim troškovima postavljanja sistema videonadzora
Izvor: a&s International
E-mail: redakcija@asadria.com

Koje faktore treba uzeti u obzir prilikom odabira između mrežnih videosnimača i videonadzora kao usluge? U nastavku teksta govorimo o prednostima i nedostacima obje tehnologije, njihovim namjenama i kriterijima na temelju kojih svako treba donijeti odluku za sebe. Mrežni videosnimači i VSaaS su jedinstvene tehnologije u smislu opreme, propusnosti i vještina koje krajnji korisnik mora posjedovati za rad s njima. NVR arhitektura podrazumijeva da se video snima, obrađuje i pohranjuje lokalno, što je poznato krajnjim korisnicima dugi niz godina. Međutim, sve više njih danas razmatra model videa kao usluge (VSaaS), koji znači obradu i pohranu videozapisa u oblaku. Da biste odabrali najbolju opciju, potrebno je razumjeti prednosti i nedostatke svake od njih.

Prednosti mrežnih videosnimača
Arhitektura mrežnih videosnimača podrazumijeva da se većina videonadzorne opreme nalazi u fizičkim prostorijama krajnjeg korisnika, što uključuje kamere, mrežni videosnimač (NVR) sa serverom, kao i kapacitete za upravljanje videozapisima. Jedna od prednosti ove tehnologije je to što korisnik može bez problema iskoristiti svoje dostupne propusne resurse i snimati u visokoj rezoluciji. “Arhitektura je jednostavnija jer je većina opreme povezana u lokalnu mrežu”, kaže Daniel Lim, projekt-menadžer u kompaniji Prowler International. “NVR arhitektura je u potpunosti u vlasništvu kupca i njena funkcionalnost se ne oslanja na internetsku vezu. Ovo je posebno važno za područja u kojima je mrežna veza nepouzdana”, kaže Rémy Javelle, globalni menadžer nadzornih proizvoda u Axis Communicationsu. “Kao uređaj za pohranu podataka, mrežni videosnimač se može instalirati direktno i lokalno, zajedno s kamerom, kako bi formirao jedinstveni sistem u LAN-u. On ne opterećuje propusnost javne mreže kada se slika prikazuje u visokoj rezoluciji”, kaže Wu Yang, direktor Odjela za poslovanje u cloudu u kompaniji Hikvision. Osim toga, korisnik ima potpunu kontrolu nad postavkama videonadzora. “NVR će krajnjem korisniku pružiti više kontrole u pogledu rada i upravljanja, a i sama tehnologija općenito nudi bogatije korisničko iskustvo za operatere i administratore sistema. Možete dobiti i dublju integraciju za hardver i softver nezavisnih proizvođača”, kaže Fabliha Chowdhury, menadžer marketinga proizvoda Stratocast u kompaniji Genetec.

Nedostaci mrežnih videosnimača
Međutim, instalacija mrežnih videosnimača ima i svojih nedostataka. Za početak, troškovi kupovine lokalne opreme mogu biti preveliki za neke korisnike. “Očekujte mnogo veće početne kapitalne izdatke za uvođenje ovog sistema, a to uključuje i više osoblja i vremena za instalaciju, konfiguraciju i održavanje. Zato je to veća obaveza i veći početni trošak”, kaže Chowdhury.
Sličnog je mišljenja Javelle, koji kaže da početne potrebne investicije mogu biti previsoke za manje kompanije, jer organizacije moraju uzeti u obzir i znanje i talent koji im je dostupan budući da održavanje rješenja i otklanjanje problema moraju obavljati sami. I sigurnost je važan problem kod postavljanja mrežnih videosnimača. “Tri su izvora briga kod mrežnih videosnimača: krađa, oštećenje i kvarovi prilikom snimanja. Ako se desi provala u objekat, velika je vjerovatnoća da će NVR biti ukraden. Ako dođe do požara, uređaj za snimanje često bude previše oštećen da bi bio koristan u utvrđivanju je li požar namjenski postavljen i, ako jeste, ko je krivac za to”, kaže R. Nandakumar, osnivač kompanije ATSS. “Mrežni videosnimači mogu biti izloženi i prijetnjama iznutra. Uz to, cyber napadi na mrežu kompanije mogu dovesti do gubitka snimaka, nemogućnosti upravljanja i velikih troškova oporavka i zamjene”, kaže Chris Grniet, zamjenik direktora Odjela za sigurnost i tehnologiju u Guidepost Solutionsu.

U konačnici, NVR arhitektura korisniku daje manje fleksibilnosti za dodavanje ili smanjivanje broja kamera, dok paralelno pregledanje materijala i pristup snimcima opterećuju sistem. “U NVR instalaciji možete povezati tek ograničeni broj kamera. Performanse mogu biti loše, pogotovo ako više korisnika pokušava istovremeno koristiti videosnimač. Dozvoljen je samo ograničeni broj istovremenih pregledanja”, kaže Viachaslau Hrytsevich, osnivač i direktor kompanije 3dEYE.

Prednosti VSaaS usluge
Nedostaci NVR arhitekture naglašavaju prednosti VSaaS tehnologije, koja obično zahtijeva samo kamere, mrežni prekidač ili ruter za prosljeđivanje videa na internet. Zbog toga su početni troškovi postavljanja videonadzora znatno manji. “Upotreba hardvera je minimalna, pri čemu VSaaS korisnika usmjerava na predvidivi model promjenjivih troškova. Tako se pomaže organizacijama da iskoriste cjenovnu efikasnost ovog rješenja za postizanje boljih rezultata”, kaže Keven Marier, direktor tehnološkog poslovnog razvoja u Milestone Systemsu. “Troškovi instalacije i postavljanja su niski ili ih uopće nema, što obično povlači veoma niske kapitalne izdatke i veći povrat uloženog. Svako preduzeće ili organizacija može postaviti sistem nadzora bez nabavke skupog hardvera”, kaže Ritesh Gupta, direktor tehničkih usluga za proizvode u Happiest Minds Technologiesu, te dodaje da treba samo povezati IP kamere s VSaaS aplikacijama u oblaku te da su i troškovi pohrane obično niski u odnosu na bilo koji NVR/DVR sistem.

“Eliminisanjem troškova kupovine servera, hard diskova i licenci za kamere krajnji korisnici mogu očekivati uštedu od više desetaka hiljada dolara na opremi koja bi ionako bila pod nečijim stolom ili zaključana u električnom ormaru. Tako se kupcima omogućava da ulože ovaj novac u dodatne kamere ili druge aspekte svog poslovanja”, kaže Hrytsevich, pojašnjavajući kako ponuđači rješenja za videonadzor u oblaku objedinjuju troškove upravljanja, umrežavanja i potrošnje energije u jedan pretplatnički model. Budući da se računarski zahtjevni hardver i softver nalaze u oblaku, korisnik se ne mora brinuti o podršci ili održavanju.

Kontinuirana dostupnost funkcija
“VSaaS smanjuje ukupne troškove, iako je 1 TB prostora za pohranu u oblaku često pet puta skuplji od troškova pohrane 1 TB prostora na ugrađenom disku. VSaaS također djeluje kao multiplikator sigurnosnih kapaciteta jer omogućuje brži daljinski uvid u situacije koje zahtijevaju vašu pažnju”, kaže Carter Maslan, izvršni direktor kompanije Camio. Zapravo, sigurnost i pouzdanost su manji problem za VSaaS rješenja jer je za održavanje i nadogradnju softvera zadužen pružalac usluga. Marier iz Milestonea kao primjer navodi rješenje Xprotect na AWS-u. “AWS-ova pouzdana infrastruktura smanjuje rizik od prekida rada, tako da možete uživati u neprekidnoj funkcionalnosti”, kaže on. Budući da nije potrebna lokalna instalacija servera kao ni konfiguracija sistema, korisnici ne moraju brinuti o organizaciji IT timova, kvaru hardvera, ažuriranju zakrpa i prosljeđivanju portova. VSaaS sistemi nude kontinuiranu dostupnost funkcija i uvijek će biti sigurni i ažurirani. “Kvalitetno VSaaS rješenje je zaštićeno od cyber napada cjelovitom enkripcijom, TLS-om i HTTPS-om. Takvo rješenje održava više šifriranih kopija podataka u oblaku i tako kreira rješenje visoke dostupnosti i redundancije. Konačno, rješenja u cloudu su prilagodljivija i fleksibilnija, što omogućava korisniku da proširi ili smanji broj kamera na osnovu svojih potreba”, kaže Gupta. Kako nema potrebe za fizičkim hardverom, skaliranje i širenje pokrivenosti nadzorom mogu se obaviti veoma brzo. Nove zone se mogu staviti pod nadzor uz jednostavno instaliranje novih kamera i njihovo povezivanje na VSaaS.

Nedostaci VSaaS tehnologije
Ipak, VSaaS rješenja imaju i određene nedostatke. Kao prvo, potrebna im je stalna i pouzdana internetska veza za prijenos videopodataka do oblaka. “Internetska veza je uvijek potrebna, osim ako kamere nisu konfigurisane za snimanje na rubnim sistemima. U tu svrhu se moraju otvoriti dvosmjerni portovi firewalla kako bi se omogućilo snimanje i pregled podataka. Osim toga, pristup internetu nije uvijek pouzdan, a troškovi rješenja za snimanje na rubnim uređajima povećavaju trošak kapitalnih ulaganja povezan s početnom instalacijom, kao i operativne troškove održavanja”, kaže Grniet. VSaaS zahtijeva ogromnu propusnost za potrebe pohrane u oblaku i pratećeg softvera. Ako imate mnogo kamera, mjesečni troškovi mogu biti visoki. Osim toga, uz ograničenu propusnost, možda se mora žrtvovati i kvalitet videozapisa. “Snimak se može izgubiti kada se internetska veza prekine. Ograničenja kapaciteta propusnosti povlače kompromise u pogledu kvaliteta slike i brzine snimanja”, kaže Michael A. Silva, direktor Silva Consultantsa. Osim toga, u poređenju s arhitekturom mrežnih videosnimača koja se koristi već dugo, cloud tehnologija je relativno nova. To znači da se kvalitet usluge može razlikovati od pružaoca do pružaoca. “VSaaS nema standardnu ponudu na cijelom tržištu i još se razvija. Pružaoci usluga pokušavaju dodati nove i inovativne funkcije u svoju ponudu kako bi privukli korisnike. U takvom je ambijentu moguće da određene funkcije koje pruža jedan VSaaS dobavljač usluga neće biti dostupne kod drugih, što može uzrokovati neugodnosti za korisnika”, kaže Birwadkar. Na kraju, prilikom odabira NVR-a ili VSaaS-a nema univerzalnih odgovora. Svaka arhitektura ima svoje prednosti i nedostatke. Prije nego što se odluči za neku opciju, korisnik treba sagledati svoje okolnosti, naprimjer svoj budžet, veličinu instalacije i toleranciju na sigurnosne propuste.

Hibridna arhitektura nudi alternativu
Pored čistih NVR i VSaaS instalacija sve više korisnika razmatra i hibridna rješenja, koja kombinuju elemente mrežnih videosnimača i cloud arhitekture. “Dostupna su hibridna rješenja, kod kojih se koriste ugrađeni hardver za upravljanje i interfejs za vezu s drugim sistemima i kratkoročno snimanje. Istovremeno, dugoročno snimanje se radi na VSaaS platformi. To omogućava niže kapitalno ulaganje u hardver, kontrolisane prijenose podataka u oblak i niže troškove pohrane, s obzirom na raspoređeno opterećenje”, kaže Chris Grniet iz Guidepost Solutionsa. “Hibridno rješenje u oblaku obično uključuje lokalni mrežni videosnimač za cjelodnevno snimanje, dok se u oblaku postavljaju resursi za rezervno ili dopunsko snimanje događaja ili za ključne snimke. Tako se osigurava da se ključni snimci u oblaku neće izgubiti ako se lokalni mrežni videosnimač pokvari”, kaže Yang. Istovremeno, kod hibridne cloud arhitekture mrežni videosnimač je, kao i kamera, aktivno registrovan u oblaku. Kada korisnici žele koristiti mobilni telefon za pristup mrežnom videosnimaču ili pristup s više lokacija, nema potrebe za lokalnim konfigurisanjem fiksne IP adrese na javnoj mreži niti za mapiranjem NAT porta na ruteru. U određenim okolnostima korisnik može iskoristiti hibridno rješenje za rubno snimanje, pri čemu se video najprije snima na ugrađenu SD karticu kamere, a zatim prebacuje u oblak. Prednost je u tome što vam za to nije potreban dodatni hardver.

“Većina novijih kamera nudi ono što je poznato kao funkcija rubnog snimanja, kod koje se video može snimati na SD karticu u samoj kameri. Uvođenjem SD kartica sve većeg kapaciteta može se podržati snimanje videozapisa u trajanju od više sedmica ili čak mjeseci. Ovaj video se pohranjuje na kameri i tako se otklanja potreba za mrežnim videosnimačem”, kaže Silva. “Rubna pohrana može ponuditi efikasnost. Ona će nivo iskoristivosti dostupne propusnosti učiniti daleko efikasnijim tako što će postavljati samo referentne snimke tokom perioda većeg opterećenja, dok će ostatak podataka biti postavljen kada opterećenje bude slabije”, kaže Danny Berković, zamjenik direktora elektronske sigurnosti u Securitasu Australia. To može utjecati na performanse sistema ako su podaci hitno potrebni, jer to znači da se sistem mora povezati s rubnom pohranom kako bi preuzeo podatke. Ipak, sva rješenja imaju prednosti, a u većini nekritičnih aplikacija ovakvo rješenje danas može imati važnu ulogu na australskom tržištu.

Kako se odlučiti za NVR ili VSaaS tehnologiju
I NVR i VSaaS arhitekture imaju prednosti i nedostatke. Zato vrijedi razmotriti kako što bolje iskoristiti svaku od ovih tehnologija, koliko je VSaaS zaista isplativ i koju arhitekturu treba odabrati. U NVR arhitekturi većina opreme, uključujući mrežni videosnimač za pohranu podataka, nalazi se na fizičkoj lokaciji korisnika. S druge strane, kod VSaaS modela se većina obrade i pohrane obavlja u cloudu, za šta korisnik plaća mjesečnu naknadu. Zbog suštinskih razlika ove tehnologije pogodne su za različite tipove projekata.

Kome odgovaraju mrežni videosnimači?
Arhitekturu mrežnih videosnimača mogu razmotriti srednje do velike kompanije koje obično imaju više sredstava za ulaganje u početne nabavke opreme i interno IT osoblje. “One imaju kupovnu moć da redovno nabavljaju mrežnu opremu i uspostave odnose s dobavljačima IT opreme, kao i da iskoriste svoju kupovnu moć, dijele resurse i stručnost”, kaže Nicholas Yap, operativni direktor ICD Security Solutionsa. “Veće organizacije s većim obimom operacija imaju robusnu IT infrastrukturu, sisteme upravljanja i cyber sigurnosti te sofisticirane operacije fizičke zaštite. Zahvaljujući tome, one mogu upravljati velikim sistemima na licu mjesta kao dijelom šireg poslovnog sistema”, kaže Grniet. Projekti koji imaju veći broj kamera također mogu imati koristi od NVR arhitekture. To je zato što bi prijenos videozapisa sa svih kamera do oblaka bio skup i zahtjevan u pogledu potrebne propusnosti. “NVR je pogodan za korporativne ili institucionalne korisnike koji imaju veliki broj kamera koncentrisanih na jednom mjestu. Primjeri su korporativni kampusi, fabrike, bolnice i škole”, kaže Silva. Konačno, NVR je možda jedina opcija za krajnje korisnike kojima je zakonom zabranjeno prenositi video u oblak ili koji imaju izuzetno lošu internetsku vezu.

“Mrežni videosnimači su pogodni za vojne lokacije kojima je zabranjeno spajanje na internet. Lokacije bez 4G ili internetske veze također mogu imati koristi od njih”, kaže Maslan. “Postoje subjekti koji čuvaju osjetljive podatke i moraju se pridržavati strogih propisa, poput državnih agencija, aerodroma ili istraživačkih instituta. Za njih je pogodan model cjelovitih sistema instaliranih na licu mjesta, kao i hibridni model koji osigurava da se osjetljivi podaci i dalje čuvaju lokalno”, kaže Gupta.
Lokacije koje nemaju internetsku vezu za kamere ili imaju vrlo slabu mrežnu propusnost (pod pretpostavkom da LTE modem sa solidnim planom nije opcija) mogu imati koristi od mrežnih videosnimača.

Ko može imati koristi od VSaaS modela?
Što se tiče VSaaS poslovnog modela, on je poželjniji za manja preduzeća s manje sofisticiranim informatičkim vještinama i operativnim budžetima. “VSaaS odgovara manjim objektima s ograničenim brojem kamera kod kojih je količina podataka koji se prenose u oblak mala. Isto važi i za lokaciju koja koristi podatke s malom brzinom prijenosa (niska rezolucija, niži broj sličica u sekundi – fps). Prijenos podataka s ovim modelom obično je isplativ i odgovara kompanijama s ograničenim budžetom”, kaže Javelle. “VSaaS je idealan za mala i srednja preduzeća s osnovnim potrebama u pogledu nadzora, tj. koja imaju VMS s manje od deset kamera”, kaže Chowdhury. Manji klijenti će imati koristi od usluge koja se uvijek ažurira i nudi potpunu kontrolu nad upravljanjem. To je korisno i za kratkoročne primjene (npr. u intervalu od 12 mjeseci) kod kojih se početni troškovi kupovine servera i pohrane ne bi mogli isplatiti.

Zbog mogućnosti oblaka da ponudi centralizirano upravljanje organizacije krajnjih korisnika s više objekata u nekoj regiji ovu opciju mogu smatrati privlačnom jer nema potrebe za postavljanjem mrežnih videosnimača na svakoj lokaciji. “Instalacije unutar malih i velikih preduzeća na više lokacija koje su udaljene imaju veliku korist od VSaaS modela. Tradicionalnim VMS operacijama je teško upravljati, koristiti ih i održavati bez mogućnosti centralizacije kakvu nudi cloud. Što je sistem veći, to će ovaj efekt biti naglašeniji”, kaže Drako. “Koristi se znatno manje hardverskih komponenti, posebno kod instalacija na više lokacija. Uzmite za primjer vlasnika kafića. Na jednoj lokaciji mrežni videosnimač može imati smisla. Međutim, ako taj vlasnik ima dva ili tri objekta, sve je teže opravdati cijenu postavljanja NVR-a, posebno ako uzmete u obzir održavanje hardvera koji se kvari”, napominje Zukich.

Da li VSaaS zaista donosi uštede?
Jedna od ključnih vrijednosnih propozicija pretplate na model videa kao usluge (VSaaS) jeste mogućnost uštede. U njoj krajnji korisnik može uživati ako ne želi platiti hardversku opremu, softverske licence, prateće održavanje i popravke. No, je li to doista tako? U određenim scenarijima novac se zaista može uštedjeti. “Većina pružalaca usluga nudi pristup plaćanja u hodu. Vi plaćate samo dio cjelokupne serverske infrastrukture i uživate fleksibilnost da je proširite, bez gubitka postojećih ulaganja. Za stambeni sektor i manje poslovne korisnike ukupna godišnja cijena koja se plaća pružaocu usluga i dalje je niža u odnosu na nabavku rješenja za lokalnu primjenu (mrežni videosnimač). Naprimjer, sistem s dvije kamere s mjesečnom naknadom za uslugu u iznosu od 20 američkih dolara po kameri ima godišnju cijenu od 480 američkih dolara. To je daleko niže od troškova nabavke namjenskog računara i komponenti uključenih u konfiguraciju softvera za videonadzor i omogućavanje daljinskog pristupa”, kaže Yap. Ipak, na pitanje može li VSaaS pomoći krajnjim korisnicima da ostvare uštede nije lako odgovoriti jer odgovor zavisi od raznih faktora. “VSaaS može biti skup. Cijena varira ovisno o ponuđenim funkcijama u okviru plana, odnosno o broju kamera, količini prostora za pohranu i softverskim funkcijama. To može biti skupa opcija za velike instalacije s većim brojem kamera”, kaže Nandakumar. “Zavisi od broja kamera i dana tokom kojih želite zadržati datoteke. Tu je i pitanje želite li stalno snimanje ili ga organizovati na bazi detekcije pokreta”, kaže Sakchai Somsuk, tehnički direktor u T-Solutionsu.

“Moguće je uštedjeti na troškovima servera i pohrane u manjim objektima sa samo nekoliko kamera. Međutim, u većim objektima s mnogo kamera trošak VSaaS-a po kameri ubrzo bi poništio sve uštede ostvarene na troškovima servera i pohrane. U manjim objektima s malim brojem kamera trajni troškovi videa kao usluge mogu se smatrati razumnim s obzirom na prednosti koje pruža. Međutim, u većim objektima s mnogo kamera vjerovatno je isplativije koristiti lokalno rješenje kao što je mrežni videosnimač”, kaže Silva.

Faktori odabira za nabavku NVR-a i VSaaS paketa
Koje faktore krajnji korisnik treba razmotriti prilikom nabavke mrežnih videosnimača i VSaaS paketa? Javelle iz Axisa preporučuje sljedeće:
• Broj kamera
• Rezolucija, broj sličica u sekundi (fps) i nivo kompresije za svaku kameru
• Vrijeme čuvanja snimaka (naprimjer, da li se snimci čuvaju u intervalu od 30 dana u odnosu na 60 ili 90 dana)
• Da li se snima kontinuirano ili na osnovu događaja? Koliko se često očekuju događaji i koliko dugo bi mogli trajati?
• Koliko se često pristupa snimkama i koliko korisnika ima tu privilegiju?
• Postoji li neka analitička aplikacija koju treba koristiti?
• Koje su specifikacije dostupne internetske veze, npr. brzina preuzimanja i postavljanja?

Interne mogućnosti IT odjela
Još jedan faktor koji treba razmotriti je da li krajnji korisnik ima dovoljno internih IT kapaciteta da rukuje opremom koja se instalira lokalno. “Bitno je analizirati sve skrivene troškove (struja, nekretnine, klimatizacija) i dostupnost potrebnih vještina. Kompletan softverski paket se mora krpiti i nadograđivati, tako da za to morate imati obučeno osoblje i resurse”, kaže Berković dodavši da hardver također treba održavati jer će s vremenom zastarijevati, a i komponente poput hard diskova mogu otkazati i tražiti zamjenu.

Sigurnost
Nivo važnosti koji korisnik pridaje sigurnosti svojih videopodataka je još jedan ključni faktor u igri. “Korisnici moraju utvrditi koliki su rizik spremni podnijeti tako što će imati samo lokalno dostupnu pohranu”, kaže Zukich. “S rastom nivoa prijetnji sigurnosti podataka od ključne je važnosti da se u potpunosti ispita šta je sve uključeno u svaku opciju prijenosa podataka koju nude dobavljači. Morate ispitati način na koji oni nude cloud usluge i koliko je sam oblak siguran, jer nisu sve usluge jednake”, kaže Yap. Mnogi krajnji korisnici sporo prelaze na VSaaS ili uklanjaju svoju lokalnu ili hibridnu arhitekturu iz više razloga. To uključuje brigu zbog zaštite privatnosti podataka, mrežnu sigurnost, nedostatak kontrole i pristupačnosti, troškove povezane s pohranom i migracije sa drugih sistema za povezivanje. Iako su određeni izvori zabrinutosti manje utemeljeni, neki su i opravdani, što opet zavisi od profila krajnjeg korisnika.

Na kraju, svaki je korisnički scenarij drugačiji, a odabir NVR ili VSaaS arhitekture umnogome zavisi od korisnikovih okolnosti. “Mislim da je situacija jasna kada su pitanju cijene oba sistema, njihova dostupnost i mjesečni trošak koji korisnik treba snositi za oba rješenja. Sve, dakle, zavisi od toga koja od ovih tehnologija odgovara njihovim potrebama i zahtjevima”, kaže Somsuk. “Korisnik mora razumjeti i procijeniti svaku od dostupnih opcija s rješenjima za videonadzor. Prilikom analize oba rješenja treba razmotriti svaki parametar, kao što su sigurnost, pouzdanost, veličina i skalabilnost, daljinski pristup, kvalitet usluge i cijena”, kaže Birwadkar. Odabir konkretnog rješenja ili kombinacije više njih trebao bi se temeljiti na korisnikovoj potrebi u odnosu na ocjene koje dobijaju različita dostupna rješenja.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *