Detektivske usluge Security Services

Tehnološke istražne tehnike i izrada vizuelnih materijala

U okviru istraga često se koriste vizuelni materijali. Istražitelji u privatnom sektoru moraju posjedovati barem upotrebljive vještine u radu s tri vrste vizuelnih materijala: fotografijom, CCTV videozapisima i snimcima s videokamera. Takvi materijali nude veliku količinu informacija koje se u brojnim kontekstima ne mogu izraziti verbalnim ili pisanim putem. Tačnije, slika doista govori za hiljadu riječi

Piše: Mirza Bahić
E-mail: redakcija@asadria.com

Kako bi vizuelni materijal bio od koristi, on mora biti konzistentan i korektno zabilježen. U kontekstu privatnih istražiteljskih radnji, obično se koristi za prikaz lokacije ključnog događaja ili incidenta, kao i posljedica počinjenog kriminalnog akta, poput vandaliziranih izloga ili tragova na mjestu zločina u slučaju provale. Vizuelni materijal može sadržavati i prikaz samog činjenja nekog nedozvoljenog djela, kao u slučaju blagajnika koji stavlja novac u svoj džep ili predaje ukradenih predmeta trećoj osobi. Uvid u neku situaciju može se steći već na temelju jedne kvalitetne slike, a da ne govorimo o seriji slika koje mogu otkriti važne detalje i ključne dokaze za potrebe istrage.

Fotografija

Iako se fotografija u kriminalistici koristi više od stotinu godina, ona i danas predstavlja svestran i veoma koristan alat. Brojni istražitelji je koriste kao primarni metod prikupljanja vizuelne dokumentacije jer fotoaparat nudi visoke rezolucije, jednostavnu pohranu i zahvalan je za korištenje čak i za početnike. Uz to, za svijet privatnih istražitelja važne su i funkcionalnosti digitalnih kamera, jer mogu na mjestu događaja utvrditi je li neki prizor adekvatno zabilježen i obrisati ga ukoliko nije. Osim toga, digitalne fotografije se jednostavno inkorporiraju u izvještaje i prezentacije o obavljenim istražnim radnjama, a prednost digitalnih kamera jesu i modovi koji i neobučenim osobama olakšavaju adekvatno fotografisanje scene. Objektivi visokog kvaliteta koji omogućavaju zumiranje na većim udaljenostima također su koristan dodatak, pri čemu istražitelji trebaju imati na umu da veći stepen zumiranja obično sužava vidno polje, tako da je tu potrebno pronaći balans. Prije odlaska na teren istražitelji moraju prekontrolisati stanje baterija za aparat, dostupnost materijala za čišćenje objektiva, postolja (ako je potrebno) te papira ili elektronskog uređaja pomoću kojeg će praviti bilješke o snimljenom materijalu.

Tajno snimanje

Videonadzor se već decenijama koristi za osiguravanje poslovnih i rezidencijalnih prostora i njegova uloga u vođenju istraga posebno je važna. Istražitelji videonadzorne kamere mogu koristiti na prikriven ili transparentan način. Za istražitelje koji rade rekonstrukciju određenog kriminalnog akta, videozapisi mogu biti ključni dokazni materijal. Tajno snimanje za potrebe prikupljanja informacija je rutinski dio posla privatnih istražitelja. U većini slučajeva se utvrđuje odgovornost neke osobe za određeno krivično djelo, kao i za praćenje samog akta u trenutku njegova odvijanja. Jedan od primjera je postavljanje kamere na vrata kroz koja se vrši dostava robe radi praćenja radnika za koje se sumnja da potkradaju kompaniju. Prilikom postavljanja nadzornih kamera istražitelj se mora pobrinuti da one budu nenametljive ili zakamuflirane. Moderne kamere su, zahvaljujući svojim manjim dimenzijama, naročito pogodne za to. One se na jednostavan način mogu postaviti u utikače, satove ili detektore požara, te zamaskirati da izgledaju neprimjetno u odnosu na komade odjeće ili nosive predmete na nekoj osobi (naočale, ručni satovi i dr.).  Pri tome, istražitelj mora najprije razmotriti je li tajna instalacija kamere u nekoj zoni dozvoljena ili ne. Prikupljanje vizuelnog dokaza o tome da neko, naprimjer, koristi ilegalne narkotike ili krade robu može povući pitanje pravne odgovornosti istražitelja ili kompanije. Narušavanje privatnosti u nekim zemljama je prekršaj, koji može povlačiti isplaćivanje visokih naknada oštećenom, koji može tužiti kompaniju ili samog istražitelja. Zbog toga istražitelj prije odlučivanja na ovaj korak mora detaljno razmotriti sve zakonske implikacije takvog čina.

Dokumentiranje i vođenje evidencije na terenu

U nemalom broju situacija vizuelni materijal ostaje trajni dokaz za incidente, pljačke, akte vandalizma i druga krivična djela. Pri tome je potrebno voditi i kvalitetnu evidenciju o ovim materijalima. Primarni razlog za to je činjenica da se takva dokumentacija može naknadno analizirati u bilo kojoj fazi istrage. Istražitelj se stoga mora pridržavati određenih profesionalnih standarda. Na mjestu zločina, naprimjer, može biti korisno evidentirati sve zatečene predmete, i to prije nego što se uđe na samu lokaciju. Fotografije ili snimci se rade iz različitih perspektiva, najčešće iz sva četiri ugla sobe, ako je riječ o zatvorenom prostoru. U toj situaciji istražitelju je korisno da pokuša napraviti snimke iz perspektiva drugih osoba, npr. svjedoka koji navode gdje su se nalazili u vrijeme incidenta ili službenog osoblja koje se prvo nađe na terenu. Kako bi se stekao što bolji uvid u situaciju na terenu, predmeti od interesa za istražitelja se trebaju snimati u sekvenci od šireg ugla kadriranja prema užem. Ovu akciju prati i pisana evidencija o lokaciji na kojoj je zatečen navedeni predmet. Ako je on pomjeren, istražitelj ga najprije treba snimiti na poziciji na kojoj ga je i zatekao. Nakon toga se pristupa postavljanju predmeta na njegovu izvornu lokaciju. Također, prije pomjeranja namještaja korisno je napraviti snimak aparatom koji se drži iznad njega radi dokumentiranja izvorne pozicije u odnosu na predmete. Istražitelj treba nositi i papir ili elektronski uređaj za vođenje evidencije, na kojem će navesti metričke vrijednosti udaljenosti između objekata od interesa te, po potrebi, pripremiti opis ili skicu cijele lokacije, uz navođenje datuma, vremena, smjera i postavki aparata.

Sve u svemu, tehnološki napredak na planu mogućnosti i praktičnosti korištenja modernih fotografskih aparata, kamera pa i telefona istražiteljima je značajno olakšao pristup alatima za izradu vizuelnih materijala i prateće dokumentacije. Veliki izbor znači da istražitelj mora biti pažljiv prilikom odabira kvalitetne i pristupačne opreme. U većini slučajeva one će u njegovim rukama igrati bitnu ulogu u pronalaženju odgovora na pitanja ko, šta, kako i kada, koja su esencijalni element svake profesionalno vođene istrage.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *