Softveri

Alarm automatika: Značaj centralizacije i integracije za sustave tehničke zaštite

Od samih početaka u Alarm automatici djeluje i R&D odjel, kojem je glavna uloga podržavanje implementacije IT tehnologija i u kojem se neprestano razvijaju specijalistički softveri za centralizaciju i integraciju tehničke zaštite
Piše: Siniša Radulović, voditelj marketinga, Alarm automatika
E-mail: sinisa@alarmautomatika.com

Softver za centralizaciju signala alarma ABSistemDC razvija se od 1992. godine i koristi ga većina dojavnih centara u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, ali i velik broj krajnjih korisnika koji imaju organizirane vlastite dojavne centre te niz vatrogasnih postrojbi. Svrha mu je osigurati pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma te operateru dojavnog centra olakšati rad. Kako bi se to postiglo, neprestano se osmišljavaju nove i unaprjeđuju postojeće funkcionalnosti softvera, pa je verzija ABSistemDCNG omogućila i videoverifikaciju, za što je softver dobio niz međunarodnih nagrada i Zlatnu kunu. S druge strane, verzija ABSistemDCCloud pruža prednosti najnovije tehnologije softvera u cloudu, a softver podržava prijemnike desetak u regiji najzastupljenijih proizvođača, kao i sve ostale SurGard kompatibilne prijemnike.

Olakšati operaterima
Softver za integraciju tehničke zaštite ABSistemDCi razvija se od 2006. godine s namjerom da se operaterima olakša nadzor i upravljanje nad više integriranih sustava tehničke zaštite putem jedinstvenog sučelja. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sustava tehničke zaštite. Tokom godina u softver je integrirana oprema više od 20 proizvođača sustava, i to ne samo tehničke zaštite nego i onih koji se vezuju na dojavu požara, a u funkciji su sigurne evakuacije ljudi (evakuacijski razglas, panik-rasvjeta, odvođenje dima i topline) te drugih BMS sustava na objektu (klimatizacija, ventilacija, liftovi itd.). Specifičnost ABSistemDCi softvera je integracija opreme različitih proizvođača, što za investitore znači da mogu iskoristiti opremu koja već postoji na objektu i po potrebi dodavati nove sustave drugih proizvođača.

Rješenja za parkirališta
Parkiranje i upravljanje parkirnim mjestima jedan je od gorućih problema današnjice i velik broj poslovnih subjekata kontinuirano traži način na koji bi bolje upravljali javnim i privatnim parkiralištima i garažama. Na zahtjev korisnika Alarm automatike krenulo se u razvoj rješenja ovog problema putem sustava tehničke baziranih na novim tehnologijama. Tako je razvijen ABSistemPARK, rješenje upravljanja kontrolom pristupa vozila na zatvorena parkirališta, odnosno ona na koja mogu ući samo vozila s dozvolom kao što su, naprimjer, hotelska naselja. Softver omogućava identifikaciju vozila putem LPR kamera, povezan je s bazom u kojoj su pohranjene registracijske oznake vozila s dozvolom ulaska, te upravlja rampama koje se automatski podižu i propuštaju takva vozila na parking. Putem njega su integrirani i semafori za usmjeravanje prometa te interfoni koji omogućavaju komunikaciju vozila i operatera, koji sustavom može upravljati daljinski. Autorizaciju pristupa je kroz rezervacije moguće uvesti unaprijed, što je posebno zanimljivo za primjenu u hotelima jer gosti ne gube vrijeme na ulaz u hotelski parking, a i hotelijerima jer mogu onemogućiti izlaz vozila gostima koji nisu podmirili račun (anti passback).

Dostupne su i inačice rješenja koje omogućavaju usmjeravanje prometa putem semafora na dio parkirališta na kojem ima slobodnih mjesta, kategorizaciju vozila (autobus, motocikl, osobni automobil, automobil s prikolicom) i s njom vezanu naplatu parkinga putem blagajni na samom parkiralištu i to na način da se na računu ispisuje i registarska oznaka vozila. Moguća je i rezervacija parkirnih mjesta unaprijed te primjena u objektima koji imaju više ulaza i izlaza. Softverski integrirana rješenja osiguravaju brži ulaz i izlaz vozila, informaciju o broju i poziciji slobodnih parkirnih mjesta, usmjeravanje prometa, olakšavaju naplatu i podižu razinu sigurnosti.

Brojanje posjetitelja, izdavanje ulaznica i upravljanje pristupom
Točni podaci o broju posjetitelja predstavljaju ključnu informaciju za bolje upravljanje poslovanjem u različitim djelatnostima, koja se može koristiti u širokom spektru funkcija – od sigurne evakuacije posjetitelja nekog kluba ili stadiona do kontrole naplate ulaznica nekog muzeja. Budući da je informacija o broju kupaca suštinska za poslovanje prodavaonica i temelj mnogobrojnih poslovnih analiza, brojanje posjetitelja se najčešće primjenjuje u trgovinskom sektoru. Prikupljeni podaci se koriste radi bolje organizacije poslovanja (za optimizaciju broja djelatnika u smjeni, odabir vremena u kojem će se obavljati popravci ili čišćenje) te unapređenja prodaje (jesu li se broj kupaca i prodaja u vrijeme reklamne kampanje povećali). Softver ABSistemCounter putem IP videonadzora bilježi broj posjetitelja u bazu podataka. Omogućava centraliziranu evidenciju broja posjetitelja u više dislociranih objekata te izradu različitih poslovnih i marketinških analiza i izvještaja. Softver ABSistemTicketing služi za ubrzavanje i upravljanje ulaskom ljudi na stadione i u javne objekte. Integrira online prodaju karata, terminale i barijere za kontrolu pristupa, videonadzor i softvere za vođenje poslovanja. Omogućava regulaciju ulaska samo u određeno vrijeme i kroz barijeru koja vodi do mjesta za koje je ulaznica kupljena.

Rješenja integracije ovise o potrebama korisnika
Rješenja softverske integracije i stavljanja tehničke zaštite u funkciju unapređivanja poslovanja se kontinuirano razvijaju i prilagođavaju potrebama korisnika. Primjer je ABSistemGuestManager, koji se primjenjuje u objektima u kojima se posjetitelji pri ulasku moraju identificirati. Kontrola pristupa i ispis akreditiva koji omogućava određenu razinu pristupa su integrirani sa skenerom osobnih dokumenata, čime se prijava posjetitelja značajno ubrzava. Za potrebe centara za gospodarenje otpadom razvijeno je rješenje ABSistemGreen, kojim su integrirani kontrola pristupa, rampe, vaganje vozila, LPR kamere, semafori i ispis dokumenata. Omogućava identifikaciju vozača i vozila te automatski ispis dokumenata usklađenih s propisima.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *