Najave II Softveri

Digitalni potpisi lijek za globalnu ekonomiju

Kako pandemija koronavirusa nastavlja mijenjati svijet kakav smo poznavali, mjere koje se primjenjuju za njeno zauzdavanje dovode do naglog širenja primjene pojedinih tehnologija koje trebaju osigurati nastavak funkcionisanja ekonomije.
Priredila: redakcija a&s Adrije
E-mail: redakcija@asadria.com

Jedna od “interventnih” tehnologija danas su zasigurno i digitalni potpisi, koji prkose ograničenjima primjene karantina i socijalnog distanciranja. Nekada tek sramežljivi glasnik dolazeće digitalne epohe, ova tehnologija danas služi kao sredstvo održavanja u životu poslovnog svijeta, kojem i u eri pandemije i dalje trebaju potpisi na ugovorima i drugim važnim dokumentima koji su krvotok svjetske ekonomije. Digitalni potpisi (klasični ili biometrijski) koriste se za dokazivanje identiteta pojedinaca i predstavnika pravnih lica i dostavljaju se u elektronskom formatu, uz istovjetan nivo valjanosti kao i kod potpisa mastilom ili olovkom. U eri prisilne izolacije njihova primjena postala je nova poslovna “normalnost”, pri čemu globalne kompanije prijavljuju značajne skokove u primjeni ove tehnologije, a prvi put se situacija brže mijenja i na području tehnološki nešto inertnijeg Balkana.

Potpisivanje licem, okom i otiskom prsta
U kompaniji Techsign DOC kažu da institucije sve više počinju shvatati da tehnologija digitalnih potpisa nije opcionalna, posebno u vrijeme kada se traži ubrzavanje procesa izrade ugovora i njihovog upravljanja. Tu ulogu igra i vještačka inteligencija (AI), odnosno sveobuhvatne platforme koje na jednoj adresi nude traženje digitalnih potpisa, njihovu izradu, izmjene i poništavanje ugovora te praćenje njihove realizacije. Techsign DOC kao odgovor nudi eSigning tehnologiju, kod koje se posebno ističu biometrijskih potpisi kao napredni vid e-potpisa. Za razliku od standardnih digitalnih potpisa, kod njihove se biometrijske verzije prate i fizički parametri i obrasci ponašanja potpisnika. Time se ovi potpisi mogu koristiti ne samo u poslovnom svijetu nego i za međudržavne dokumente. Sličnu namjenu ima i Smooth Pass tehnologija iste kompanije, kod koje se potpisivanje vrši uz provjeru lica, glasa, šarenice oka i otiska prsta potpisnika, bez opasnosti da ovi podaci budu nenamjerno podijeljeni s nepoželjnim akterima. Ovdje je primjenu našao i cloud, pri čemu se u oblak sele različiti alati za digitalne potpise namijenjeni korporacijama i malim i srednjim preduzećima. Jednostavnost praćenja tokova izrade i potpisivanja ugovora i srodnih dokumenata u oblaku nameće se kao rješenje u kriznim situacijama kao što je pandemija jer ove platforme nisu ograničene administrativnim granicama niti traže fizički kontakt potpisnika. Zbog toga čak i državna tijela sve više okreću pogled ka platformama čiju je širu primjenu poslovni svijet tražio godinama.

Tehnologija imuna na koronavirus
Jasne prednosti tehnologije digitalnih potpisa u eri pandemije posebno su jasne organizacijama kod kojih je upravljanje potpisima dio svakodnevnih radnih obaveza. Tu su na prvoj liniji notari, koji širom svijeta bilježe rast potražnje za digitalnim potpisima. Osim reorganizacije rada, ovi subjekti danas su prinuđeni da se daju u potragu za platformama koje će im omogućiti jednostavnije upravljanje digitalnim potpisima, a očekuje se da će digitalni potpisi postati norma u sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji modernog društva. Prije toga kompanije i državne institucije morat će kreirati i ponuditi infrastrukturu za lakšu primjenu elektronskih potpisa i tako ostati spremne na sve potencijalne buduće izazove ovog tipa.

Kompanija Klaviyo, koja se fokusira na optimizaciju online poslovanja, objavila je da će se dosta organizacija u konačnici ipak snaći u ovoj situaciji i iz nje izaći čak i jače, ali da će mnoge na teži način morati naučiti kako efikasnije koristiti digitalne potpise i usvojiti ih kao preduvjet za normalno odvijanje poslovanja. Digitalni potpisi su, zajedno sa širom primjenom VPN mreža, postali dio budućeg virtuelnog radnog mjesta. Njegove ključne komponente su napredna digitalna komunikacija i alati za mjerenje produktivnosti. To se posebno odnosi na startupe, koje trenutna pandemija tjera na traženje različitih operativnih, organizacijskih i finansijskih prečica, među kojima je i šira primjena digitalnih potpisa. Dokaz za to je relativno stabilno poslovanje kompanija koje nude platforme za upravljanje digitalnim potpisima u eri krize. Mnoge su se pokazale imunim na aktuelne tržišne poremećaje i zabilježile čak i rast tržišne vrijednosti, navode u kompaniji TechSign DOC.

Širu primjenu mora pratiti i nova legislativa
Širenje primjene digitalnih potpisa ipak neće ići dovoljno brzo bez usvajanja prateće legislative, koja će ići u korak s aktuelnim trendovima. I za to je potreban globalni pristup, uz svijest da će u početku sigurno biti regionalnih varijacija. Naprimjer, na području SAD-a u 2020. godini digitalni potpis vam omogućava da kupite nekretninu, dok istovremeno morate isprintati dokumente kao što su oporuka ili punomoć. Razlog za to je činjenica da kod oporuke potpisnik mora imati svjedoke koji će potvrditi njegovu mentalnu i fizičku sposobnost da potpiše takav dokument. Platforme za elektronsko upravljanje ugovorima kakav je, naprimjer, Docusign ne nude takvu mogućnost, upravo zbog mogućnosti falsificiranja potpisa. Isto važi i za ostale dokumente koji traže notarsku ovjeru, jer fizički odlazak do notara u ovim uvjetima izolacije jednostavno nije moguć. Rješenja se vide u primjeni tehnologija, poput gore opisanih biometrijskih potpisa, dok će se, u međuvremenu, digitalni potpisi nadopunjavati primjenom pratećih tehnologija u vidu videolinkova s notarskim uredima, postavljanja fotografija i slika dokumenata uz elektronske potpise i dr.

Situacija u regiji
I na području Jadranske regije došlo je do pomaka u primjeni elektronskih potpisa, u čemu prednjači Hrvatska. U eri pandemije koronavirusa poslovnim subjektima u toj zemlji omogućeno je daljinsko potpisivanje dokumenata, uz besplatni certifikat za korištenje e-potpisa u oblaku. I Zagrebački Holding se pridružio ovom trendu, uz mogućnost korištenja digitalnih potpisa za dobijanje potvrda, koje se sada šalju preko interneta. U Hrvatskoj je već omogućeno državnim službenicima da od kuće digitalno potpisuju akte i zakone putem mobitela, a postoje planovi da se ista opcija ponudi i građanstvu. Iako je izvjesno će epidemija koronavirusa imati gotovo isključivo negativne posljedice po svjetsku ekonomiju, čini se da bi njeno izbijanje moglo gurnuti korisnike i zakonodavce u pravcu brže digitalne transformacije poslovanja, pri čemu će digitalni potpisi po važnosti za zaštitu ekonomije imati sličnu ulogu kao maske i respiratori u borbi protiv fizičke bolesti.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *