Home Security Services Kategorija Fizička zaštita (Page 2)

Fizička zaštita

Fizička zaštita Lična zaštita Security Services

Sastavni dijelovi koncepcije plana

Putem naloga primalac će saznati radni nalog prema kojem će se usmjeriti sve radnje i aktivnosti. Radni nalog čini centralni dio sadržaja i može biti predstavljen u pismenoj i/ili grafičkoj formi. Često čak i najjednostavnije ilustracije ili grafički prikazi mogu olakšati sudionicima da brže razumiju radni nalog i prema njemu formiraju ukupnu sliku činjeničnog stanja, […]
Fizička zaštita Security Services

Kako najefikasnije iskoristiti vrijeme planiranja i realizacije?

Da bi planiranje bilo precizno, neophodno je detaljno poznavati vrijeme potrebno za realizaciju svake pojedinačne akcije. Precizno možemo odrediti vrijeme početka neke akcije, ali ne i njeno trajanje i završetak, pa je stoga od velike važnosti da tokom planiranja predvidimo i rezervno vrijeme. Ukoliko se, pak, radi o periodu/stanju kada nema akcija ili prijetnji i […]
Fizička zaštita Security Services

Tehnike prinudnog zaustavljanja vozila

U prošlome tekstu govorili smo o tehnikama kočenja i zaustavljanja vozila te manevrima koje u različitim situacijama trebamo izvesti. Ovaj put upoznat ćemo se sa situacijama u kojima smo prinuđeni naprasno zaustaviti vozilo ili kolonu vozila, načinom blokiranja protivničke strane te opcijama evakuacije ili bijega naše štićene osobe. Piše: Semir Kapetanović E-mail:
Fizička zaštita Security Services

Tehnike gađanja i vladanja oružjem

Za tjelohranitelja je pokret sastavni dio svih taktičkih opcija, bilo da se radi o kontrolisanju ili nekontrolisanju štićene osobe u opasnim situacijama. Što se prije tjelohranitelji pokrenu iz opasnog područja, to je situacija sigurnija za sve sudionike. Upravo zbog toga izuzetno je bitno znati kako u pokretu efektivno savladati sve opasnosti. To se, naravno, postiže […]