Tehnologija i proizvodi Videonadzorni sistemi

NAS i SAN tehnologija – nova svjetla na zvjezdanom nebu

Na muzičkoj sceni u SAD-u je prisutan rap muzičar Nas, koji je značajno utjecao na estradnu industriju. U svijetu videonadzora također postoji „NAS“ koji je jednako značajan. U pitanju je mrežna pohrana podataka (NAS), odnosno tehnologija koja predstavlja odmak od konfiguracija baziranih na serverima. Zahvaljujući mrežnoj pohrani, podaci se snimaju i čine dostupnim svima unutar mreže. Zbog toga se radi o idealnom rješenju za velike instalacije gdje se pohrana podataka mora rasporediti unutar više lokacija

Izvor: a&s International

E-mail: editorial@www.asadria.com

NAS i mreža za pohranu podataka (SAN) predstavljaju tehnologije koje se temelje na mrežnoj pohrani umjesto na serveru. NAS predstavlja jednostavnije i ekonomičnije rješenje za zaštitu pouzdanosti i integriteta podataka, što je postao ključni faktor u vrijeme sve veće potražnje za zaštitom podataka na duže staze. “Napadi izvedeni tokom bostonskog maratona 2013. godine razotkriveni su uz pomoć pohranjenih videonadzornih snimaka koje su napravile kamere lokalnih poslovnih subjekata i one za gradski videonadzor. To je pokazalo važnost videonadzora i pohranjivanja videomaterijala na pouzdan način”, kaže Greg Pellegrino, voditelj proizvoda u kompaniji Pivot3. U prošlosti pohrana se uglavnom vršila preko servera ili radne stanice. Vremenom se javila potreba za razdvajanjem servera i platformi za pohranu, i to iz više razloga. Kao prvo, veći kvalitet videa doveo je do proporcionalnog rasta količine podataka, što je predstavljalo opterećenje za servere. Drugo, pohrana preko servera pokazala se ranjivom u odnosu na prirodne ili ljudskom rukom izazvane katastrofe, poput napada 11. septembra, kada su svi podaci izbrisani. Javila se potreba za rješenjem koje može odgovoriti na različite rizike.

Smanjenje opterećenja

Mrežna pohrana podataka NAS, u sklopu koje podacima pristupa i raspolaže grupa klijenata preko interneta, postala je popularna među kućnim i poslovnim korisnicima. Za videonadzorne proizvođače to znači mogućnost da i sami profitiraju od ove tehnologije preko smanjenja opterećenja servera i pohrane videomaterijala na različite lokacije. “Na taj način, čak i ako se nešto desi na lokaciji na kojoj se nalazi videonadzorna oprema, snimci i ostale informacije koje ona kreira pohranjuju se na drugoj lokaciji koja s tim događajem ne mora imati veze”, kaže Quenton Miao, direktor globalnog marketinga u kompaniji D-Link.

“Uz NAS, čak i ako se nešto desi na lokaciji na kojoj se nalazi videonadzorna oprema, snimci i ostale informacije koje ona kreira pohranjuju se na drugoj lokaciji.” 

Quenton Miao, direktor globalnog marketinga u kompaniji D-Link

“Zahvaljujući NAS tehnologiji, instalaciju je moguće izvesti sa ili bez uključivanja IT odjela. SAN sistemi skoro uvijek podrazumijevaju uključivanje IT odjela.”

Alastair McLeod, direktor kompanije Veracity

NAS i SAN

I NAS i SAN tehnologije predstavljaju optimalna rješenja za pohranu podataka u sklopu videonadzornih projekata. To obuhvata raspon od manjih instalacija do onih većih, sa stotinu i više kamera i rokovima čuvanja datoteka od preko 30 dana, poput bolnica, fakulteta, aerodroma, stadiona i zatvora. Iako obje tehnologije imaju svoje mjesto u svijetu videonadzora, među njima postoje ključne razlike. S tehnološke tačke gledišta, NAS uređaji koriste pohranu na nivou datoteke, pri čemu se podaci spremaju i čine dostupnim za pristup kao datoteke. SAN tehnologija, s druge strane, koristi pohranu podataka u vidu blokova fiksne veličine, pri čemu se podaci bilježe i učitavaju kao blokovi koji se preko optičkih vlakana razmjenjuju između platformi za pohranu, servera i klijenata. U poređenju sa kompleksnošću SAN tehnologije, NAS je jednostavniji u više segmenata, uključujući instalaciju.  “Zahvaljujući NAS tehnologiji, instalaciju je moguće izvesti sa ili bez uključivanja IT odjela. SAN sistemi skoro uvijek podrazumijevaju uključivanje IT odjela”, kaže Alastair McLeod, direktor kompanije Veracity.

NAS uređaji su i isplativiji jer koriste postojeće mrežne resurse umjesto skupljih optičkih kanala koji se koriste za SAN. “Trošak instalacije SAN-a je znatno veći nego za NAS tehnologiju sa istim kapacitetom za pohranu podataka”, kaže Max Wu, voditelj proizvoda u kompaniji Synology. Isto tako, održavanje i popravke NAS sistema su jeftinije, čime se minimiziraju troškovi posjedovanja za korisnike.

Konačno, NAS sistemi omogućavaju identifikaciju fizičke lokacije pohranjenog materijala. “Kod naprednijih sistema koji su posebno dizajnirani za videonadzor ovo predstavlja važnu prednost jer se dokazni materijal može odmah zaplijeniti preuzimanjem diskova. U slučaju SAN tehnologije, to je nemoguće”, kaže McLeod.

Pogodni za velike projekte

SAN tehnologija se, s druge strane, skoro uvijek koristi u instalacijama kod kojih su potrebni ogromni kapaciteti za pohranu visokih performansi, kao i tamo gdje postoji adekvatna mrežna infrastruktura koja je može podržati. SAN obično zahtijeva visok nivo prilagođavanja koji je tipičan za velike projekte, dok korištenje optičkih kanala predstavlja veliki trošak. “Ovaj tip rješenja obično najbolje funkcionira u okruženjima poput banaka, telekom-operatera ili podatkovnih centara gdje brzina, integritet podataka i prilagođavanje igraju najvažniju ulogu”, kaže Miao.

Wu iz kompanije Synology tvrdi da SAN tehnologija predstavlja odgovor u slučaju da instalateri traže rješenja za pohranu podataka na jedinstvenoj lokaciji, jer ona nudi fantastičnu brzinu i performanse u kombinaciji sa medijima u vidu optičkih vlakana. “Ipak, u većini slučajeva krupne instalacije se koriste za potrebe uspostavljanja videonadzornog sistema na više lokacija i njihovog povezivanja preko interneta. To može biti razlog za instalaciju više NAS uređaja”, kaže on. Iako su se i NAS i SAN tehnologije pokazale pogodnim za velike projekte, NAS je stekao popularnost i među kućnim korisnicima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća, jer predstavlja učinkovito i ekonomično rješenje za pohranu. “NAS se pokazao kvalitetnim rješenjem za korisnike koji žele instalirati dvije od osam kamera i snimati u intervalu od jedne ili dvije sedmice”, kaže Wu.

Potencijal kombiniranja NAS i VMS tehnologija

Zahvaljujući jačoj procesorskoj snazi modernih vieonadzornih uređaja, proizvođači su razvili NAS uređaje koji su već integrisani sa softverom za upravljanje videom (VMS). Ovaj softver je obično uključen u paket sa serverom u standardnim instalacijama za pohranu. Zahvaljujući ovoj integraciji, eliminisana je potreba za serverima, što olakšava instalaciju za kućnu upotrebu ili mala i srednja preduzeća. “Ovo je korisno i praktično rješenje za male samostalne sisteme. I mi podržavamo ovaj koncept integrisanjem Milestone Arcusa u naš kompaktni Coldstore sistem”, kaže Alastair McLeod, direktor kompanije Veracity.

“Kada su u pitanju velike instalacije poput projekata koji uključuju hiljade kamera, robusna NAS ili SAN struktura nudi dovoljno kapaciteta za pohranu i performanse. Ipak, u većini slučajeva u ovom sektoru NAS će u pogledu troškova i performansi biti sasvim dovoljan.” Ukratko, na kraju od samih korisnika zavisi koju tehnologiju će odabrati na temelju svojih specifičnih potreba.

Integritet podataka je neizbježan faktor

Pohrana zabilježenog videa na siguran i zaštićen način unutar ograničenog vremenskog perioda ima ključnu ulogu u kontekstu videonadzora. Zbog toga NAS uređaji moraju biti pouzdani i osigurati zaštitu podataka u svakoj situaciji. Moderni NAS uređaji nude sljedeće karakteristike s ciljem svođenja rizika od gubitka podataka na minimum.

Redundancija

Adekvatna izrada sigurnosne kopije podataka ima važnu ulogu jer se integritet podataka može sačuvati čak i u slučaju otkazivanja diskova. RAID je tehnologija koja služi za bilježenje podataka i izradu njihovih kopija, nakon čega se svi oni distribuiraju prema različitim čvrstim diskovima kako bi se spriječio gubitak podataka čak i slučaju kvara diskova. Većina današnjih NAS modela nudi RAID tehnologiju na različitim nivoima.

NAS uređaji i druge platforme za pohranu obično koriste RAID 5 i 6 u verziji sa više ležišta za diskove. Za RAID 5 potrebna su najmanje tri čvrsta diska, pri čemu će jedan služiti kao podrška za prva dva. Na taj način se otkazivanje jednog diska može tolerisati. Za RAID 6 potrebna su četiri diska i moguće je tolerisati otkazivanje dva diska. Za NAS sistem sa samo dva čvrsta diska RAID 0 je najpogodnije rješenje za zaštitu podataka.

Život na rubu

Nestabilne internetske veze dovode do ispadanja IP kamera iz mreže. U tom slučaju snimanje na NAS uređaj se prekida. Noviji NAS modeli, poput onih koje nudi Synology, rješavaju ovaj problem tako što automatski aktiviraju „rubno“ snimanje na samu kameru čim se detektira prekid konekcije unutar mreže.

Oprez sa napajanjem i propusnošću

Prekid napajanja NAS uređaja može dovesti do obustave rada i uzrokovati gubitak i oštećenje podataka. Zato se korisnicima preporučuje korištenje UPS rješenja za ključne uređaje za pohranu podataka kako bi se spriječio gubitak podataka usljed prekida napajanja. I propusnost mreže igra važnu ulogu. Nemogućnost da ona i kapaciteti za pohranu izađu na kraj sa brzinama prikaza videa može dovesti do gubitka podataka čak i prije nego dođe do same pohrane. Zato je uvijek potrebno razmisliti o propusnosti prije same instalacije sistema.

Važan faktor koji utječe na iskoristivost propusnosti u videonadzornom okruženju jeste i kompresija videa. Stepen kompresije određuje sistemsku potrebu za propusnošću. Najpoznatiji standardi za kompresiju dostupni na tržištu su Motion JPEG, MPEG-4, i H.264, koji je do danas postao dominantna tehnologija za kompresiju. H.264 može reducirati potrebe za kapacitetima za pohranu i propusnošću za više od 80 posto u odnosu na Motion JPEG i za 50 posto u odnosu na MPEG-4, a da pri tome ne ugrozi kvalitet slike. Ipak, postoje i drugi faktori koje treba razmotriti. “H.264 je optimalan format za situacije kada je propusnost ograničena, a korisnički računar mora posjedovati više snage radi dekodiranja. S druge strane, MJPEG-u treba više mrežne propusnosti, ali i manje računarske snage za dekodiranje”, kaže Wu.

Odabir adekvatnog NAS proizvoda

Prilikom odabira adekvatnog NAS proizvoda korisnici trebaju potražiti rješenja koja su kompatibilna s njihovim sistemima i ispunjavaju njihove ciljeve. Prilikom dizajniranja videonadzornog sistema i odlučivanja o kupovini NAS uređaja, korisnici obično trebaju obratiti pažnju na sljedeće faktore.

Propusni kapacitet

On zavisi od različitih faktora, uključujući i broj korisnika koji pristupaju uređaju, količinu podataka koji se u određenom intervalu prenose na i sa uređaja, kao i od postojeće mrežne tehnologije. Imajte na umu da je visoki propusni kapacitet samo mit. Konkretne potrebe, zapravo, zavise od kapaciteta za pohranu i dužine roka za čuvanje podataka.

Lahkoća rukovanja

NAS uređaj mora biti jednostavan za instalaciju i rukovanje jer neki integratori i krajnji korisnici ne posjeduju potrebne IT vještine za postavljanje složenog sistema. Zbog toga lahkoća rukovanja igra važnu ulogu. “NAS sistem mora imati mogućnost samostalne konfiguracije u smislu instaliranja i dodavanja diskova. Proširivanje kapaciteta diskova mora se moći vršiti u hodu i bez prekida snimanja”, kaže McLeod.

Skalabilnost

Skalabilnost je važna u situaciji kada korisnik nema uvid u zahtjeve u pogledu kapaciteta tokom početne faze planiranja. Iako se kapaciteti mogu izračunati kako bi se utvrdila potrebna količina kapaciteta za pohranu i naknadno kupila prateća rješenja, mogu se javiti i nepredviđeni faktori, poput povećanja broja kamera i rezolucije. To može dovesti do potrebe za širenjem sistema na duže staze. NAS predstavlja idealno rješenje za ovaj problem. Iako je ograničen brojem čvrstih diskova koje može podržati, on se može proširiti i tako omogućiti korisnicima da u mrežu uključe dodatne jedinice u različitim intervalima i kada to njima odgovara. Tako NAS postaje idealno rješenje za sve one koji u budućnosti planiraju širenje kapaciteta za pohranu.

Trajanje snimanja

Poznavanje dužine snimanja može pomoći prilikom utvrđivanja kapaciteta potrebnih za pohranu. Istovremeno, državnim propisima su utvrđeni rokovi čuvanja zabilježenih materijala i oni se razlikuju od zemlje do zemlje. “Na Bliskom istoku 120 dana je uobičajeni rok. U Velikoj Britaniji to je obično 31 dan, iako napredne aplikacije mogu zahtijevati i do šest mjeseci. Dvije godine je uobičajeno u mnogim saveznim državama SAD-a za zatvorske institucije”, kaže McLeod.

Svijetla budućnost

Kao tehnologija za pohranu podataka, NAS adekvatno ispunjava svoju zadaću. Ova tehnologija je pouzdana, ekonomična i omogućava pohranu podataka u različitim regijama, što je čini idealnim rješenjem za manje korisnike, kao i za one krupnije koji upravljaju različitim lokacijama. Kako se NAS može koristiti za cijeli spektar aplikacija izuzev videonadzora, poput automatizacije domova i tzv. interneta stvari (Internet of Things), njegova važnost i status u budućnosti se mogu samo razvijati. Da različiti uređaji za pohranu imaju nastup, NAS bi sigurno bio zvijezda.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *