Bankarstvo / finansije Vertikalna tržišta

Sigurne banke, danas i sutra

Prevare i računarski kriminal najčešće su spominjane prijetnje po bankarski sektor u posljednjih nekoliko godina. Iako se na prvi pogled čini da tradicionalni sigurnosni sistemi više nisu u fokusu pažnje, banke i danas investiraju ogromna sredstva u svoje sisteme tehničke i mehaničke sigurnosti. Izmjene planova i interijera banaka su, zajedno sa željom ovih institucija da maksimalno iskoriste postojeće sisteme, značajno utjecali na projektovanje i implementaciju modernih sigurnosnih sistema
Izvor: a&s International
Banke na sebe preuzimaju važnu obavezu čuvanja našeg novca. Iako se većina ovog novca danas koristi u formi elektronskih podataka i bajtova, banke su i dalje jedna od prvih institucija koje nam padaju na um kada spomenemo sigurnosne sisteme. U njima su takvi sistemi obično izbalansirani između diskretnih i nenametljivih sistema poput dugmeta za aktiviranje alarma i malih skrivenih kamera (npr. onih koje se postavljaju u blizini šaltera ili na bankomate) i nešto vidljivijih mjera u vidu velikih kamera ili prisustva zaštitara. Vidljivi sigurnosni sistemi imaju dvostruku svrhu, jer služe kako za odvraćanje potencijalnih kriminalaca tako i za uvjeravanje klijenata da je banka zaista sigurna za pohranu njihovog novca. Videonadzorni sistemi u bankama obično obuhvataju nekoliko kamera s različitim funkcijama. Izvan banke infracrvene kamere vrše nadzor tokom dana i noći. U samom objektu kupolaste i bullet kamere koriste se za nadzor predvorja i šaltera kako bi se došlo do jasnih snimaka i forenzičkih dokaza. Glavni zadatak ovih kamera je sprečavanje nezakonitog upada neovlaštenih lica te nadziranje kancelarije i sprečavanje gubitka imovine.

Izazovi bankarskog sektora 

Glavni izazov s kojim se suočavaju sigurnosne kompanije i sistem-integratori jeste usklađivanje sigurnosnih potreba pojedinačnih banaka i zahtjeva koje postavljaju rukovodeće strukture ovih institucija. „Zaštita samih banaka nije isto što i zaštita poslovnog sjedišta ili podatkovnih centara, jer su banke češće na udaru kriminalaca koji pretpostavljaju da se u njima nalazi novac“, objašnjava Matt Frowert, direktor marketinga u sektoru finansijskih usluga u kompaniji Tyco Integrated Security. Zbog toga je standardni nivo sigurnosti i odbrane znatno viši u banci u odnosu na druge poslovne prostore. Česte su situacije da se zastarjeli sistemi ili njihove različite verzije nalaze u regionalnim filijalama iste banke u nekoj zemlji, što otežava centralno upravljanje. Osim toga, mogu se pojaviti i interne prepreke uvođenju izmjena i nadogradnji u skladu s potrebama poslovnih standarda, i to zbog finansijskih ograničenja. Ima situacija i kada je lokalno osoblje nedovoljno iskusno ili obučeno u pogledu korištenja sigurnosnih mjera i sistema. Dodatni izazov ponekad predstavljaju i planiranje i raspored, posebno kod uvođenja zahtjevnijih tehnoloških nadogradnji u velikim finansijskim institucijama s brojnim uredima i filijalama.

Novi dizajn interijera banaka

Banke su posljednjih godina mijenjale tradicionalni dizajn interijera kako bi ga učinili atraktivnijim za klijente. Manje banke su otvorene u sklopu tržnih centara i supermarketa. Tradicionalni interijeri i dizajn su modificirani i danas nude otvorenije prostore za manje osoblja čije je polje odgovornosti također prošireno. „U ovim novim bankama ima više automatike i sistema, što znači da one ne posjeduju iste količine gotovog novca kao tradicionalne filijale“, kaže Frowert. „Tokom pokušaja pljačke napadača može zbuniti manjak gotovine i odsustvo sefa, za razliku od standardnih filijala. Ovi novi okviri za banke utječu na sigurnost samih klijenata, kao i na sigurnosno-zaštitni model samih banaka“, kaže on. Zbog toga se danas stavlja akcenat na nove sisteme koji nude bolju zaštitu bankomata pomoću anti-skimming tehnologije, kontrole pristupa i adekvatnih mjera osvjetljenja za bankomate kako bi se omogućila adekvatna zaštita klijenata.

Prednosti integrisanih sistema za banke

Kao i drugim kompanijama, i bankama su potrebni sistemi koji nude sigurnost, zaštitu, efikasnost i uštede. „Kvalitetan VMS softver može integrisati četiri sistema, kao što su videonadzor, kontrola pristupa, alarmni i interfonski sistemi koji se koriste za komunikaciju s klijentima banke na drugim lokacijama, naprimjer prilikom korištenja bankomata na udaljenoj lokaciji“, kaže Nathan Chen, voditelj proizvoda i rješenja u kompaniji Dahua Technology. Svaki sistem uključuje nekoliko komponenti: alarmni sistemi, naprimjer, uključuju vatrodojavne alarme, seizmičke senzore za detekciju pokušaja prokopavanja ulaza u banku i dugmad za aktiviranje u slučaju opasnosti. Sistemi kontrole pristupa objedinjavaju čitače kartica, biometriju, magnetne senzore na vratima i sl. Zahvaljujući njima banke imaju jedno integrisano rješenje umjesto četiri samostalna sistema. Osim toga, senzori poput detektora dima ili temperature sada se ugrađuju u kamere i mogu slati obavještenja o alarmu direktno na sistem digitalnih videosnimača (DVR). Na ovaj način banke mogu iskoristiti nekoliko senzora na jednoj platformi i sniziti troškove.
Integracija sistema također je važna za zaštitu od internih prijetnji koje dolaze od uposlenika, jer one mogu nanijeti veliku materijalnu štetu. „Sve popularnija mjera u zaštiti od internih prijetnji putem integrisanih sigurnosnih sistema uključuje povezivanje kontrole pristupa sa upravljanjem identitetima“, objašnjava Frowert. Njihovom integracijom finansijske institucije mogu ograničiti pristup uposlenika sigurnosno osjetljivim zonama, pratiti vrijeme ulaska i izlaska uposlenika iz zgrade na nivou pojedinca ili odjela, ali i koristiti korelacijske dijagrame i SIEM sisteme za praćenje, evidentiranje i kontrolu aktivnosti uposlenika. Zahvaljujući praćenju ovih sistema, menadžeri mogu detektirati uposlenike koji pokušavaju ući u dio zgrade za koji nemaju ovlasti, evidentirati ove aktivnosti i nastaviti pratiti ponašanje uposlenika u slučaju da ono vodi ka izbijanju internog incidenta.

Hibridni digitalni i mrežni videosnimači

Ova vrsta videosnimača omogućuje integraciju postojećih analognih kamera i modernih IP kamera. Njihova primjena može pomoći bankama da izvuku maksimum iz postojećih starijih sistema i osiguraju fleksibilnost u pogledu dodavanja kamera ili testiranja novih kamera i tehnologija. „Naše klijente zanima kako mogu zaštititi svoja ulaganja u postojeću infrastrukturu, a da pri tome iskoriste prednosti novijih tehnologija. Prisutan je trend prelaska na nove mrežne videosnimače jer oni mogu produžiti korištenje videonadzornih sistema i krajnjem korisniku ponuditi napredne funkcije“, tvrdi Stefano Torri, direktor prodaje za područje Evrope u kompaniji March Networks, koja posluje u sklopu kompanije Infinova. Na taj način se osigurava podrška za analogne i IP kamere, a organizacijama se omogućava da na selektivan način testiraju i postavljaju IP kamere u kombinaciji s postojećim analognim uređajima. „U bankama se razmišlja o dalekosežnijim prednostima tehnologija koje koriste, tako da mrežni videosnimači, naprimjer, nude naprednije funkcije u oblasti videokompresije i upravljanja pohranom podataka u odnosu na starije digitalne videosnimače. Isto važi i za korištenje H.264 standarda kompresije, koji je optimiziran za ograničavanje šuma kod videosignala i tako daje oštriju sliku uz smanjenu potrebu za propusnošću i kapacitetima za pohranu. Ove stavke su bitne ako u nekoj banci postoji potreba za praćenjem videa na temelju korisnički definisanih kriterija, poput detekcije kretanja, vršenja transakcija ili alarma. Osim toga, u bankama i finansijskim institucijama sve je prisutniji trend korištenja softvera za inteligenciju i analitiku“, dodaje on.

Analitika

Primjer primjene analitike u bankama jeste praćenje sumnjivog zadržavanja, poput detektiranja osoba koje se nepotrebno zadržavaju u blizini bankomata. U slučaju detekcije ovakvog događaja, sigurnosno osoblje može pristupiti videu u stvarnom vremenu i odlučiti je li potrebno preduzeti neku akciju. Analitika, također, može ponuditi informacije o ponašanju korisnika (npr. za prebrojavanje ljudi i nadzor formiranja redova) koje se mogu razmjenjivati na nivou organizacije s ciljem unapređivanja kvaliteta ne samo videonadzora nego i pruženih usluga korisnicima i marketinga. Naprimjer, banke na taj način mogu analizirati vrijeme zadržavanja i čekanja u filijalama i mijenjati osoblje kako bi se osiguralo da dovoljan broj službenika opslužuje klijente. Osim povezivanja različitih sistema u filijalama, banke mogu vršiti razmjenu informacija među različitim lokacijama. Ova funkcija danas je sve popularnija i nudi sveobuhvatniju sigurnost. Inteligentne videoaplikacije omogućavaju internom istražitelju da prati sumnjive transakcije i o tome obavještava filijale. „Naprimjer, unošenjem broja ukradene kartice u sistem može se pristupiti svim kratkim videoklipovima na kojima se vide s njom povezane transakcije unutar čitave bankarske mreže“, objašnjava Torri. Ove informacije menadžeri sigurnosti mogu ne samo proslijediti direktorima filijala nego ih iskoristiti kao dokazni materijal za policiju.

Ulazak bez ključa

Osim videoanalitike, banke koriste detekciju upada i mogućnost ulazaka bez ključa kako bi unaprijedile sigurnost i ostvarile uštede. Zamjena ili izrada novih brava banku može koštati i do tri miliona američkih dolara godišnje. Kako bi se smanjili rizici i troškovi povezani s korištenjem tradicionalnih brava, banke implementiraju nove bežične brave koje u kombinaciji s jeftinim pristupnim karticama služe za otvaranje ulaznih vrata. Ove nove tehnologije olakšavaju praćenje aktivnosti pojedinaca ili specifičnih ulaznih tačaka unutar banke.

Mogućnosti koje nudi bankarski sektor

Banke su relativno konzervativni akteri na sigurnosnom tržištu i obično čekaju na implementaciju isključivo provjerenih i testiranih rješenja. Zbog svoje veličine i brojnih lokacija one se ne odlučuju za česte promjene sigurnosnih sistema. Zato su bankarskom sektoru namijenjena rješenja koja mu omogućavaju da iskoriste prednosti postojećih sistema, integrišu više funkcija i uključe nove tehnologije.

Pet savjeta za odabir idealnog sistema u bankarskom sektoru 

Matt Frowert, direktor marketinga u sektoru finansijskih usluga u kompaniji Tyco Integrated Security, nudi pet savjeta za instalaciju kvalitetnog sigurnosnog sistema namijenjenog bankama:
1. Pronađite iskusnog integratora specijaliziranog za rad sa sistemima tehničke i mehaničke zaštite namijenjenih bankama;
2. Potražite partnera koji nudi podršku kako za pojedinačne filijale tako i za centralne bankarske institucije (odnosno banke koje posluju s državnim institucijama, velikim korporacijama ili drugim bankama);
3. Povežite se sa organizacijama na nivou sigurnosne industrije, poput Američkog udruženja bankara, koje vam mogu dati preporuke u vezi s dobavljačima za druge banke u vašoj regiji;
4. Standardizirajte vodeće sisteme za kontrolu pristupa, videonadzor i detekciju upada koje podržavaju dobavljači sa odgovarajućim iskustvom ulaganja u tehnologije;
5. Investirajte u saradnju i obuku bankarskog osoblja kako biste im omogućili da efikasno koriste sisteme (npr. aktiviranje alarma na nivou filijale, upravljanje distribucijom šifri unutar filijale i sl).

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *