Fizička zaštita Security Services

Vrste opasnosti prema porijeklu

Osobe koje se bave bliskom zaštitom ličnosti moraju se informirati i o postojanju određenih grupa ili bandi, o krugu i mustri njihovog djelovanja, kako bi ih eventualno zaobišle, jer opći kriminal čine delikti, opasnosti i prijetnje koje nisu planirane direktno protiv štićenih osoba i onih koji ih štite, ali im u tom momentu nanose štetu. Znači, oštećeni nisu razlog tog djelovanja, ali su njegove žrtve. Kroz pripremu i preventivno djelovanje tjelohranitelji taj rizik minimiziraju i u većini slučajeva ove opasnosti drže pod kontrolom.

Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training Association)
redakcija@asadria.com

Potencijalna prijetnja jedan je od elemenata bliske zaštite ličnosti. Svaki novi posao osobama koje se bave bliskom zaštitom ličnosti sa sobom će donijeti opasnosti koje svaki put moraju biti dobro procijenjene. Opasnost ćemo najlakše podijeliti na osnovu porijekla, pa ćemo dobiti četiri grupe:

  • opasnosti svakodnevice,
  • konkretne opasnosti,
  • opći kriminal,
  • usmjereni kriminal.

Opasnosti svakodnevice

Život sa sobom nosi razne opasnosti koje imaju negativan utjecaj na nas. Npr., razne nesreće, od onih koje smatramo nesrećama tehničke prirode kao što su avionske, automobilske, željezničke i druge, do onih prirodnih kao što su požari, poplave i druge katastrofe nastale prirodnim putem. U poslu bliske zaštite ličnosti ove opasnosti, iako nenamjerno i neplanski, ipak idu naruku i u korist protivnika i ometaju osobe koje učestvuju u bliskoj zaštiti ličnosti u obavljanju posla. Uzroci ovih opasnosti leže u zakazivanju ljudskog ili tehničkog faktora s jedne strane, te s druge strane u raznim prirodnim uzročnicima koji su vezani za određeno područje. Ishod ili posljedica ovih opasnosti je u svakom od ovih slučajeva šteta za život, zdravlje ili uložena sredstva ljudi. Postoji li mogućnost da se adekvatno suprotstavimo ili pripremimo za ovakve situacije? Rješenje ili odgovor bi trebao biti u povećanju općeg opreza i kvalitetnijeg zapažanja našeg okruženja, veće zapažanje u trenutku, kao i povišen stepen reakcije (povećanje svijesti) na uočene izazove prijetnje iz okruženja. Povećanje svijesti znači i održavanje svog psihofizičkog stanja na većem nivou pripravnosti.

Konkretne opasnosti

Koje su to, nazovimo ih, temeljne opasnosti i prijetnje u poslu bliske zaštite ličnosti? To su, naravno, najčešće opasnosti od vatrenog oružja, eksplozija, napadi na sredstva transporta kao što su automobili, avioni i sl. Međutim, kroz specifičnosti svakog zadatka, klijenta ili ugovora dolazi do nekih dodatnih opasnosti. Pri tome glavnu ulogu igraju direktno okruženje, geopoložaj i kultura. Ne mora uvijek naš klijent biti ugrožen direktnim napadom neke osobe, opasnosti mogu biti i drugog karaktera i tipa. Navest ćemo samo nekoliko primjera direktne opasnosti koja je vezana za neki konkretan zadatak, a takvih primjera je bezbroj. Recimo, boravak štićene osobe u nekom industrijskom postrojenju ili fabrici nosi sa sobom čitavu paletu opasnosti. Ako se radi o posjeti nekom postrojenju s visokim naponom, postoji opasnost od strujnog udara, ili posjeta hemijskoj industriji može proizvesti razne kožne iritacije ili čak trovanja. Naravno da postoje sigurnosni standardi i pravila u takvim kompanijama, ali posao tjelohranitelja je da se brine za svog klijenta, u ovom slučaju tako što će ga napomenuti da se pridržava pravila zaštite, radilo se o nošenju zaštitnog šljema, naočala ili druge zaštitne opreme. Kada osoba koja se bave bliskom zaštitom ličnosti dobije određeni posao, s njim dobije i njegove opasnosti. U slučajevima kakav je naveden kao primjer, istraživanje je najbolja prevencija jer će tjelohranitelj kvalitetnim obavještajno-istraživačkim radom dobiti potrebne informacije koje su ključne za uspješno obavljanje posla. Iznenađenje može svesti na minimum ili čak eliminirati.

Opći kriminal

Protivnici osoba koje se bave bliskom zaštitom ličnosti, odnosno, oni sa druge strane zakona često provode razne kriminalne aktivnosti, a da one nisu usmjerene direktno protiv neke osobe. To znači da nije bitno ko je ta osoba ili koja je to ličnost, koju instituciju, organizaciju ili kompaniju predstavlja, ona je, jednostavno, u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Ovdje se pretežno radi o deliktima kao što su krađe automobila, džeparenja, krađe tašni, te druge „sitne“ krađe, ali se može raditi i o napadu na skupine ljudi ili manifestacije, a tjelohranitelji i štićene osobe su u tom momentu na tom mjestu. Tjelohranitelji se moraju ozbiljno posvetiti ovom općem ili neciljanom kriminalu kao opasnosti, a ne samo da pažnju usmjeravaju na direktne opasnosti koje sami planiraju na putu od tačke A do tačke B. U većini slučajeva su te štete u „granicama“, ali je štićena osoba ili osobe koje je štite bez novčanika sa dokumentima, bez kreditnih kartica ili bez vozila. To sa sobom nosi mnogo nejasnoća i neugodnih pitanja. Podneblje i kultura kod ovih opasnosti igraju glavnu ulogu. Diplomatska predstavništva zemalja odakle dolaze štićene osobe i lokalne policije tjelohraniteljima mogu dati veoma bitne informacije o načinu djelovanja kriminalnih skupina i njihovim sposobnostima. Osobe koje se bave bliskom zaštitom ličnosti moraju se informirati i o postojanju određenih grupa ili bandi, krugu i mustri njihovog djelovanja, kako bi ih eventualno zaobišle, jer ovaj tip kriminala čine delikti, opasnosti i prijetnje koje nisu planirane direktno protiv štićenih osoba i onih koji ih štite, ali im u tom momentu nanose štetu. Znači, oštećeni nisu razlog tog djelovanja, ali su njegove žrtve. Kroz pripremu i preventivno djelovanje tjelohranitelji taj rizik minimiziraju i u većini slučajeva ove opasnosti drže pod kontrolom. Ključ uspjeha je u samoj svijesti i znanju da se ovakve opasnosti nalaze svuda okolo štićenih osoba i njihovih štićenika i da mogu u svakom momentu biti usmjerene protiv njih. A najveća opasnost je stav pojedinih osoba zaduženih za blisku zaštitu ličnosti da takve opasnosti njih ne mogu zadesiti.

Usmjereni kriminal

Pod ovim pojmom sjedinjeni su svi delikti, napadi, opasnosti i prijetnje koje su usmjerene prema određenoj osobi. U ovom slučaju počinioci imaju jasne ciljeve, bila to smrt, odnosno, ubistvo, otmica, osveta, neki vid kažnjavanja ili bilo koja druga šteta po zdravlje, život, slobodu djelovanja i izražavanja ili ugled te osobe. Počinioci traže žrtvu po raznim kriterijima i pretpostavkama šta mogu ostvariti i počinju s pretvaranjem svojih planova u djelo. Ovdje se radi o aktivnom protivniku čije djelovanje tjelohranitelj može ograničiti poznavajući poziciju i djelovanje svoga klijenta. U ovim slučajevima često pristižu prijeteća pisma iz kojih tjelohranitelji dobiju mnogo informacija o profilu napadača i razlozima za napad. U mnogo slučajeva su osobe zbog svoje pozicije ili pripadnosti raznim organizacijama političke, vjerske ili privredne strukture permanentno izložene opasnostima i prijetnjama pojedinaca ili skupina čije namjere nije uvijek jednostavno prepoznati.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *