Industrija / Proizvodnja Istraživanja Svijet Uredi / Poslovni prostori

HEP Grupa se još jednom oslonila na MSR-Electronic

Koristiti energiju jednom, a profitirati dvaput princip je kombinovanog ciklusa proizvodnje toplote i električne energije (CHP). Dok su se električna energija i toplota do sada obično proizvodili odvojeno, kogeneracija kombinuje ove procese. Rezultat je potreba za manjom količinom goriva. Primjena kogeneracije nudi ogroman potencijal za zaštitu klime i očuvanje resursa, jer doprinosi smanjenju emisije CO2 i potražnje za primarnom energijom.

TE-TO Sisak

HEP Termoelektrana-toplana Sisak (HEP Grupa) je hrvatska energetska kompanija u Sisačko-moslavačkoj županiji, južno od Zagreba. Više od jednog stoljeća se bavi proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem električnom energijom. Posljednjih decenija bavi se i distribucijom i snabdijevanjem toplotne energije i prirodnog gasa.

Cijela termoelektrana se sastoji od različitih proizvodnih jedinica. Visokoefikasni blok C kombinuje proizvodnju toplotne i električne energije. Pokreće se prirodnim gasom, proizvodi električnu energiju od 235 MW i toplotnu snagu od 50 MWt. Prirodni plin, koji je uglavnom sačinjen od metana, idealno je gorivo za kogenerativna postrojenja. U industriji prerade gasa, sistemi upozorenja na plin kompanije MSR-Electronic mogu u velikoj mjeri smanjiti rizik od požara i eksplozije, jer pružaju vrlo rano upozorenje na opasne situacije.

Copyright HEP Group

Fiksni detektori za sigurno mjerenje koncentracije metana

MSR-Electronic razvija i proizvodi pouzdane fiksne plinske detektore. Trajno praćenje i pohrana izmjerenih vrijednosti primarno služi za zaštitu od eksplozije, a time i života ljudi i opreme. Nakon sistema za detekciju ugljik-monoksida uvedenog 2016. godine, HEP Grupa još jednom se oslonila na MSR-Electronic, ovaj put za mjerenje koncentracije metana.

PolyXeta PX2 plinski detektor

MSR-ov detektor plina PolyXeta2 PX2 za Atex zonu koristi se za detekciju curenja metana. Plinski senzor s mikroprocesorom s izlaznim signalom te relejima za alarm i kvarove (svi certificirani u skladu sa SIL2 normom) mjeri koncentraciju zapaljivih plinova i para u zraku koristeći infracrveni senzorski element i katalitički senzorski element (pelistor). Vrijednosti analognog signala (4–20 mA), kao što su izmjerene vrijednosti i aktiviranje alarma, šalju se u distribuirani kontrolni sistem (DCS). Digitalni signal detektora šalje se u ventilacijski ormarić kako bi se aktivirali dodatni ventilatori i isključile zračne komore.

Digitalni prijenos podataka preko RS 485 sabirnice i analogni 4–20 mA čini senzor pogodnim za povezivanje na: PolyGard2 seriju gasnih regulatora, druge kontrolere i ostale uređaje za automatizaciju kompanije MSR-Electronic. Kao opcija, PolyXeta2 senzor također je dostupan sa LCD i relejnim izlazom.

Senzori sa LCD-om imaju integrisanu rutinu kalibracije koja se pokreće izvana pomoću permanentnog magneta bez otvaranja kućišta. U slučaju alarma ili greške, pozadinsko svjetlo se mijenja iz zelene u crveno. Kalibracija senzora bez LCD displeja se vrši preko praktičnog MSR kalibracijskog uređaja STL06-PGX2 ili softvera PCE06-PGX2.

Detektore metana u blizini plinskih turbina i u zoni završne filtracije plina na bloku C, u zoni 2, postavio je MSR Electronicov hrvatski partner Aurel d.o.o.

Dodatne informacije o MSR-ovim proizvodima možete pronaći u online katalogu ili u web-trgovini.

MSR-Electronic’s methane gas detector PX2

MSR-Electronic’s methane gas detector PX2

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *