Istraživanja Menadžment sigurnosti Zdravstvo

HID Global: Povratak na radna mjesta samo uz obnovu vjere u sigurnost

Potreba za fizičkim povratkom na radna mjesta u čijoj je srži obnova globalno poljuljanog povjerenja u sigurnost samih poslovnih prostora i javnih mjesta dva su ključna cilja kompanije HID Global kada je u pitanju borba protiv pandemije. Fokus je na tehnologiji koja može održati radna mjesta otvorenim i time odmah “isplatiti” svoje postojanje. Zato se HID Global odlučio na vlastitu tehnologiju koju korisnici već imaju instaliranu, a kojoj su sada dodijeljene i dodatne uloge. To su, u prvom redu, rješenja koje mogu automatski odrediti lokaciju radnika u stvarnom vremenu i pratiti historiju njegovog kretanja. Pri tome se Bluetooth odašiljači povezuju s privjescima koje nosi osoblje, a historija kretanja ostaje poželjan parametar i kod praćenja potencijalnog pravca širenja zaraze, uz bonus u vidu brze i fleksibilne instalacije. “Velika većina kupaca kupuje infrastrukturu jer je ona relativno jeftina. Većina kupuje hardver, a zatim plaća softver kao uslugu”, navode u HID-u. Čak i uz vakcine i manje stroge propise u pogledu socijalnog distanciranja, organizacije moraju učiniti sve da se zaposlenici i posjetioci osjećaju sigurno.

Beskontaktna kontrola
S tehničke strane, fizički pristup je glavno područje interesa HID Globala kada je u pitanju davanje doprinosa borbi protiv globalne bolesti. Pretrpani ulazi, liftovi i zajednički radni prostori prijetnja su sigurnom socijalnom distanciranju. Upravljanje kontrolom pristupa može pomoći u usmjeravanju kretanja zaposlenika u željenom smjeru, što donosi dobre rezultate u kombinaciji s aktivnostima na vođenju evidencije o radnom vremenu.

Pri tome, sistemi za fizičku kontrolu pristupa (PACS) mogu koristiti servise dostupne na lokaciji kako bi podržali praćenje kontakata i smanjili gužvu, kao i ponuditi pametno upravljanje posjetiocima. Da bi se došlo do sigurnih prostora, potrebno je optimizirati operacije, osigurati da osoblje dođe do pravih informacija, kao i da osobe koje ulaze u zgradu budu svjesne politika koje se primjenjuju. Iako tehnologija može igrati značajnu ulogu u kontroli socijalne distance i ostalih potreba povezanih s pandemijom, politike su ključne za uspješan fizički povratak na posao. Jako bitno je, naprimjer, imati kvalitetne sisteme vođenja evidencije. PACS sistemi generišu zapisnike, izvještaje i arhivski materijal. Ako se dobro iskoriste, mogu ponuditi neprocjenjive informacije. Upravitelji zgrada mogu iskoristiti ove ključne podatke da prate ko je bio u objektu i kada i tako dobiju potpuniju sliku o operativnim rizicima.

Bežično izdavanje akreditiva i usluge lociranja
I automatski pokretači vrata, rotirajuća i klizna vrata mogu pomoći u smanjenju kontakta na prometnim ulaznim i izlaznim tačkama. Oni se mogu kombinirati s beskontaktnim akreditivima i čitačima kako bi se došlo do veće sigurnosti, uz minimiziranje površinske kontaminacije. Tu je i primjena čitača s velikim dometom koji koriste Bluetooth Low Energy (BLE) vezu za bolje performanse čitanja na daljinu. S dometom čitanja do nekoliko metara, BLE može dodatno udaljiti zaposlenike koji bi se inače mogli naguravati oko čitača i vrata. Beskontaktni akreditivi također podržavaju higijenske protokole za prijavljivanje na mreže, plaćanje ili korištenje štampača.

Moderni sistemi s bilo koje lokacije mogu slati akreditive na svaki ovlašteni uređaj, što znači da zaposlenici i posjetioci mogu dobiti svoje akreditive bez potrebe za kontaktom. Posjetioci uvode novu varijablu u ovaj proces. Njihovi akreditivi se provjeravaju prilikom ulaska, a iz sigurnosnih razloga se mora pratiti njihovo kretanje u zgradi. Tu postoji i potreba za potencijalnim praćenjem kontakta. Kvalitetna politika i napredne tehnologije mogu osigurati sigurno kretanje posjetilaca. Rješenja za upravljanje posjetiocima mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa sistemom kontrole pristupa na nivou organizacije.

Automatizacija praćenja kontakata
Ključnu ulogu u držanju fizičke distance među ljudima ima svijest o tome gdje se oni nalaze u svakom trenutku. Slično načinu na koji se GPS koristi na otvorenom, usluge lociranja koriste BLE odašiljače koji šalju signale do gatewaya. Ti mrežni prolazi mogu prepoznati lokaciju pojedinaca u fizičkom prostoru. Identitet osobe može biti zabilježen na ID kartici koja kontinuirano šalje signale, čime se kreira virtuelna mapa lokacije u odnosu na fiksne mrežne prolaze. Usluge lociranja menadžmentu daju alat u ruke da može djelovati proaktivno, a ne reaktivno u svojim nastojanjima da promovira fizičko distanciranje. Na taj način se u svakom trenutku može znati broj ljudi u određenom prostoru. Povezani odašiljači šalju informacije i o popunjenosti prostorija. To, naprimjer, znači da se osoblje informira o tome koji su prostori slobodni, a koji zauzeti. Štaviše, ovi sistemi mogu automatizirati praćenje kontakata jer se pomoću njih zna je li neko stupio u kontakt s osobom čiji je test pozitivan na COVID-19.

Tehnologija i najbolje prakse se nadopunjuju
Da bi ove mjere bile efikasne, poslodavci će morati primijeniti općeprihvaćene najbolje prakse u vezi s iskorištavanjem prostora, a naročito higijenom. U nastavku su neke od ključnih politika.
Vizuelna komunikacija – kao ključ za provođenje novih politika i postupaka, vizuelna komunikacija je dobar način da se ljudima predstave nova očekivanja.
Dezinfekcija ruku – stanice za dezinfekciju ruku moraju biti dostupne svim zaposlenim i osoblje treba podsjećati da često pere ili dezinficira ruke.
Održavanje fizičke distance – rasporedite mjesta za sjedenje kako biste omogućili odgovarajuće socijalno distanciranje, dodajte natpise na zidovima i oznake na podu kako biste preusmjerili protok ljudi, zabranite nenajavljene sastanke u sobama i privremeno onemogućite sadržaje u zajedničkim prostorima.
Beskontaktne tehnologije – gdje god je to moguće, obustavite procese koji zahtijevaju dodirivanje ili ih ograničite na jednu osobu. Sarađujte s dobavljačima usluga kako biste identificirali i implementirali tehnologije i procese koji ne podrazumijevaju dodirivanje, posebno u zonama gdje je to često, poput vrata i dizala.
Lična zaštitna oprema – medicinski stručnjaci širom svijeta preporučuju svima da nose masku preko usta i nosa. Poslodavci bi maske trebali staviti na raspolaganje svim zaposlenicima.
Pojačano redovno čišćenje – sve površine koje se često dodiruju trebaju se čistiti i dezinficirati nekoliko puta dnevno. To može uključivati stolove i kvake, prekidače za svjetlo i telefone. PACS tehnologije kao što su tastature i biometrijski čitači također se moraju često dezinficirati.
Ažurirane politike za posjetioce – implementirajte politike pristupa za posjetioce koje ograničavaju kontakte tokom boravka u prostoriji. To uključuje upitnik o zdravstvenom stanju, ekrane za mjerenje temperature i ograničavanje nepotrebnog kretanja.

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *