Industrija / Proizvodnja Istraživanja Najave II Obrazovanje Zdravstvo

Zelene i održive prakse imaju mjesto u industriji sigurnosti

Jedno je pitanje ključno u promenjivom ambijentu sigurnosne industrije: koliko zaista razumijemo ekološke i održive prakse? Ovo pitanje poslužilo je kao temelj sveobuhvatnog istraživanja koje je proveo asmag.com u saradnji s kompanijom Hikvision. Istraživanje “Održivost i sigurnosna industrija” poslužilo je da se ispipa puls tržišta o ekološki osviještenim praksama u ovoj industriji

Izvor: asmag.com ; E-mail: redakcija@asadria.com

Istraživanje koje imate pred sobom je, uz odgovore velikog broja ispitanika, slika i prilika razmišljanja sigurnosnih stručnjaka o ovoj temi. Pozivi za učešće poslani su preko društvenih medija, web-stranice asmag.com i ciljanih kontakata putem e-maila. Učesnici su, pri tome, bili pomno segmentirani kako bi se došlo do što raznolikijih perspektiva.

Segmentiranje ispitanika

Istraživanje se stoga fokusiralo na potencijalne razlike na tržištima različitih regija, uz podjelu ispitanika u dvije široke kategorije na zapadnu (Sjedinjene Američke Države, Evropa i Bliski Istok) i azijsku hemisferu (Azija i Okeanija). Rezultati nude uvide u preovlađujuće stavove zapadnih i azijskih tržišnih igrača o principima održivosti. Pitanja su pripremljena tako da budu sveobuhvatna, uz želju da se otkrije nivo svijesti tržišta o zelenim i održivim praksama i tehnologijama. Ispitanici su se izjasnili o prevladavajućim trendovima u oblasti ekološke tehnologije u sigurnosnoj industriji i načinima na koje oblikuju proces donošenja odluka u kompanijama. Istraživanje je ispitalo i temeljni značaj ekološke tehnologije i pratećih praksi prilikom donošenja odluka o kupovini, kao i ključne faktore i karakteristike u složenom procesu odabira proizvoda.

Ključni aspekti održivosti

Za početak, istraživanje je ukazalo na potrebu za kvalitetnijom edukacijom i razmjenom informacija. Iako postoji veliki interes za ekološke prakse i tehnologiju, praktična razmatranja kao što su karakteristike uređaja, izdržljivost, reputacija brenda i budžetska ograničenja igraju važnu ulogu prilikom donošenja odluka o kupovini. Poruka je jasna: proizvođači i brendovi ne samo da moraju naglasiti aspekt održivosti svojih proizvoda već i efikasno prenijeti informacije o njegovim praktičnim funkcijama i primjenama koje se tiču korisnika u stvarnom svijetu.

Potencijal leži u rastućoj potrebi za edukacijom

Većina zapadnih i azijskih tržišnih igrača upoznata je sa zelenim i principima održivosti na osnovnom nivou. Međutim, istraživanje ukazuje na potrebu i priliku za dodatnom edukacijom i razmjenom informacija s tržištem.

Prema rezultatima ankete, većina ispitanika (88%) iz oba regiona izjavila je da je upoznata s temom istraživanja, što ukazuje na dovoljno visoku svijest o njenom značaju u industriji sigurnosti. Ovaj nivo svijesti može se pripisati rastućem globalnom fokusu na održivost i ekološku odgovornost u posljednjih nekoliko godina. U tom periodu proizvođači sigurnosnih uređaja sve više su uključivali principe održivosti i energijske efikasnosti u svoje proizvode, s fokusom na smanjenje ugljičnog otiska u okviru proizvodnih procesa i lanca opskrbe.

Međutim, prisutna je i razlika u nivou razumijevanja, kao i implementacije. Tačnije, 61% ispitanika iz tzv. zapadne grupe navelo je da razumije i primjenjuje ekološke prakse u svom poslovanju, u poređenju sa 55% azijskih ispitanika. S druge strane, 39% zapadnih i 45% azijskih ispitanika navelo je da donekle ili nikako ne poznaje materiju. To pokazuje da postoji nemali broj aktera koji su ili u ranim fazama usvajanja mjera održivosti ili se suočavaju s izazovima u njihovoj implementaciji.

 

Veliki interes za nabavku proizvoda koji štede energiju

Većina ispitanika je ekološke inicijative rangirala veoma visoko i pokazala veliki interes za nabavku proizvoda koji štede energiju. Što se tiče ekoloških i niskougljičnih inicijativa, ukupno 47% ispitanika je navelo da im je to veoma važno, dok 18% smatra da su im one donekle važne. Zanimljivo je da je 30% ispitanika (sljedeća najveća grupa) navelo da im je to uglavnom nevažno.

Ovo je povezano s više faktora. Jedan od njih je pitanje troškova. Ulaganje u tehnologiju i procese fokusirane na budućnost može odvratiti manja preduzeća jer ove inicijative možda neće ponuditi trenutni povrat uloženog. Drugi se tiče poslovnih ciljeva – inicijative povezane s održivošću su od sekundarne važnosti u odnosu na hitnija pitanja kao što su budžeti ili operativni izazovi.

Na pitanje da li im je važno da kupuju proizvode koji štede energiju i nude nisku potrošnju kako bi doprinijeli ekološkim i niskougljičnim praksama, veliki broj ispitanika je odgovorio potvrdno: 50% azijskih ispitanika je reklo da je ova karakteristika veoma važna u odnosu na 44% zapadnih ispitanika. Ukupno, samo 5% je reklo da im to nije uopće važno. Ovaj rezultat nije iznenađujući. Proizvodi koji štede energiju su lako dostupni i još lakše se implementiraju. Njihove prednosti su opipljivije i neposrednije jer dolaze u vidu manjih računa za struju.

Zapad prednjači u potražnji za ekološkim proizvodima

Potražnja za zelenim sigurnosnim proizvodima i rješenjima prisutna je i na zapadnim i na azijskim tržištima. Ipak, ona je nešto konzistentnija među zapadnim ispitanicima, uz potencijal za rast na području Azije. Rezultati istraživanja pokazuju da zapadni ispitanici bilježe veću potražnju za ekološki prihvatljivim proizvodima i rješenjima, pri čemu 11% njih navodi redovne, a 33% česte narudžbe klijenata, dok ostali rijetko ili nikada ne dobijaju ovakve zahtjeve. Brojke su niže za ispitanike iz Azije (10%, odnosno 12%). Međutim, visokih 39% azijskih ispitanika navodi povremene narudžbe ovih proizvoda, što može ukazivati na sve veći interes za održiva rješenja.

Ključni trendovi zelenih tehnologija

Kako većina ispitanika dovoljno poznaje ovu materiju, od njih je zatraženo da navedu neke zelene tehnologije i proizvode na tržištu. Ovo ima dvojaku namjenu: prvo, da potvrdi njihovo razumijevanje teme, i drugo, da se prepoznaju aktuelni trendovi. Na osnovu njihovih odgovora, lako je uočiti ključne trendove kada su u pitanju ekološke tehnologije relevantne za industriju sigurnosti.

Solarna energija kao glavna ekološka karta na tržištu

Većina učesnika navela je solarnu energiju kao važan alternativni izvor energije, posebno u primjenama kao što su kamere na solarni pogon i slični sigurnosni proizvodi ili videonadzorni sistemi. Istraživanje je pokazalo da značajan dio ispitanika ističe solarnu energiju kao održiv alternativni izvor energije za različite primjene, uključujući kamere na solarni pogon i druge sigurnosne uređaje. Učesnici su iznijeli svoja zapažanja o ovoj temi, pri čemu su neki naveli da su se do sada susreli sa solarnim napajanjem i ekološkom ambalažom proizvoda.

Drugi su istakli da preferiraju PTZ kamere na solarni pogon i visokoefikasne solarne punjače za mobilno napajanje za sigurnosnu opremu. Osim toga, ispitanici su naveli sve širu primjenu solarnih panela za napajanje kamera za rad na otvorenom kao rastući trend u industriji. Prema njima, korištenje solarne energije za napajanje sigurnosne opreme i sistema smanjuje zavisnost od tradicionalne elektromreže i smanjuje emisije ugljika.

Na pitanje da li su ranije imali iskustva u korištenju sigurnosnih proizvoda na solarni pogon, većina je odgovorila pozitivno. Međutim, između ove dvije grupe postoje razlike: 81% ispitanika dolazi iz zapadnih zemalja naspram 52% iz Azije. Ovo korespondira s ranijim izvještajima o većem broju ovakvih projekata i višoj svijesti o njihovoj važnosti kod zapadnih tržišnih igrača.

Pametno upravljanje energijom

Ispitanici su se osvrnuli i na IoT rješenja za upravljanje energijom koja integrišu senzore, rasvjetu i sigurnosne uređaje i sisteme. Ova integrisana rješenja omogućavaju dinamička prilagođavanja promjenjivim uslovima na terenu, kao što su potreba za dodatnim osvjetljenjem, snimanjem i daljinskim upravljanjem. Odgovori ispitanika se mogu podijeliti u nekoliko podgrupa na osnovu tipa poželjnih proizvoda.

Pametni rasvjetni sistemi i senzori niske potrošnje

Unutar ove grupe gotovo polovina (43%) ispitanika je navela tehnologiju LED rasvjete, dok su se neki pozvali i na LED rasvjetne sisteme visokih performansi. Međutim, većina (57%) ispitanika se fokusirala na pitanje na koji način efikasna kontrola rasvjete može optimizirati potrošnju energije.

Učesnici su iznijeli opažanja o poboljšanoj energijskoj efikasnosti, uz navođenje primjera situacija u kojima pametni sistemi osvjetljenja mogu automatski prilagoditi jačinu rasvjete na osnovu ambijentalnih uslova i detektiranog prisustva ljudi putem senzora. Na taj način se pomaže u smanjenju svjetline sistema rasvjete. Osim toga, 24% ispitanika je iskazalo interes za senzorima niske potrošnje. Ovi senzori su ključni u smanjenju sistemske “gladi” za energijom i kapacitetima za pohranu jer aktiviraju osvjetljenje ili snimanje tek kada se otkrije pokret ili se prepoznaju odgovarajuće aktivnosti. Ispitanici su, osim toga, naveli i primjenu bežičnih senzorskih mreža za praćenje ambijentalnih parametara i sigurnosnih rizika, detektore za automatizaciju kontrole sigurnosne opreme, DAS detekciju baziranu na vlaknima, niskonaponske proizvode, LED rasvjetne sisteme i solarne sisteme.

Energijski efikasna oprema

U segmentu istraživanja o energijski efikasnoj opremi, 13% ispitanika posebno se osvrnulo na sigurnosne uređaje koji su sposobni da efikasno upravljaju potrošnjom energije i troškovima, bilo kroz sam dizajn bilo kroz režime rada za uštedu energije. Veliki broj ispitanika, njih 70%, naveo je da preferira uređaje s niskom potrošnjom energije, naglašavajući njihovu ulogu u smanjenju troškova. Ovaj stav potvrđen je i fokusom na brigu klijenata u vezi s napajanjem opreme i toplinom koju ona proizvodi. Mnogi ispitanici su pozdravili napore proizvođača da poboljšaju energijsku efikasnost svojih uređaja.

Koncept režima rada za uštedu energije koji mogu staviti uređaje u stanje mirovanja kada se ne koriste privukao je pažnju 24% učesnika. Oni su naglasili važnost funkcija poput automatskog isključivanja i pohvalili rješenja nove generacije nadzornih kamera i senzorskih uređaja koja uključuju naprednu tehnologiju obrade slike i režim mirovanja za smanjenje utroška energije.

Visokih 41% ispitanika naglašava značaj bežičnih veza i reduciranog kabliranja za kvalitetniju raspodjelu energije i upravljanje. Oni navode primjere poput kontrole pristupa pomoću PoE napajanja, solarne CCTV tehnologije i tehnologija bežične komunikacije i niske potrošnje za prijenos podataka između sigurnosnih uređaja. Ove ekološke tehnologije su dobile pohvale ne samo zbog očuvanja energije već i uštede prostora i resursa.

Spomenuto je i virtualizirano računarstvu u oblaku, pri čemu je 29% ispitanika podržalo ovaj pristup kao način za konsolidaciju servera i smanjenje potrošnje energije za napajanje i upravljanje IT sistemima. Učesnici su naveli i migraciju na oblak, daljinsko programiranje i održavanje i kamere na solarni pogon s pohranom u oblaku.

Nadalje, 18% učesnika je naglasilo važnost tehnika kompresije videozapisa u želji da se smanje zahtjevi za hardverom, prostorom za pohranu i energijom. Pohvalili su i inovacije poput pametnih kodeka koji minimiziraju potrebe za pohranom.

Proizvođači prate politike zaštite okoliša i prevencije zagađenja

Posvećenost proizvođača zaštiti okoliša i prevenciji zagađenja privukla je pažnju 59% učesnika, koji su naveli više politika i standarda. Što se tiče standarda, tokom istraživanja se najviše spominjao ESG (ekološko, društveno i korporativno upravljanje), a nakon njega i Direktiva RoHS, odnosno Evropska direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Komentari ispitanika su se primarno odnosili na zagađivače, energijsku efikasnost i rad ekološki osviještenih fabrika. Učesnici su istakli različite ključne aspekte, uključujući upravljanje zagađivačkim supstancama, jačanje energijske efikasnosti i usvajanje ekoloških praksi u fabričkim postrojenjima.

Naprimjer, učesnici su naglasili važnost ekoloških procesa proizvodnje i poslovanja i njihovog usklađivanja s javnim politikama poput Evropske direktive o ograničenju opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Posvećenost održivosti naglašena je i u komentarima koji se odnose na potrebu da se proizvodni procesi učine ekološki održivijim, uz fokus na energijsku efikasnost i korištene materijale.

Upotreba ekoloških materijala

Najmanje 23% učesnika istraživanja fokusiralo se i na korištenje ekološki prihvatljivih materijala u proizvodnji sigurnosne opreme. Ova tema se tiče sve veće brige proizvođača za primjenom ekološki prihvatljivih materijala koji ne samo da smanjuju upotrebu štetnih materija već i minimiziraju utjecaj na okoliš tokom proizvodnje i odlaganja proizvoda. Učesnici su naglasili značaj materijala koji se mogu reciklirati, kao i sigurnosnih proizvoda dizajniranih da budu održivi. Naglasak je stavljen i na razvoj proizvoda s većom održivošću uz korištenje trajnijih materijala kako bi se smanjila potreba za zamjenom ili popravkom, a istovremeno povećala energijska efikasnost. Neki proizvođači već sada nude proizvode s produženom garancijom i materijale koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti, čime se promovira održivost ne samo u proizvodima već i u ambalaži.

Šta korisnike tačno zanima?

Pogledajmo sada kako sve navedene prakse utječu na ponašanje korisnika prilikom nabavke sigurnosne opreme. Usput ćemo obratiti pažnju i na aktuelne trendove ekoloških i niskougljičnih inicijativa unutar sigurnosne industrije. Prilikom donošenja odluka o kupovini igrači na sigurnosnom tržištu daju prioritet dizajnu i funkcijama uređaja, nakon čega slijede status brenda i cijena. Prakse ekološke održivosti su na posljednjem mjestu na listi prioriteta.

Potrebno dati prioritet dizajnu i funkcijama uređaja

Iako je većina ispitanika u anketi navela da su im zelene i niskougljične inicijative veoma važne, evidentno je da prilikom donošenja odluka o kupovini opreme praktičnost ima prednost. Dizajn i karakteristike uređaja, reputacija brenda i cijene imaju neposredne i konkretne implikacije po svakodnevne poslovne operacije. Ekološke i niskougljične inicijative mogu se smatrati dugoročnim ciljevima koji su manje relevantni za poslovanje organizacija u svijetu sigurnosti. To ima veze s početnim troškovima i problemima povezanim s tranzicijom i integracijom ekološke tehnologije i praksi. Moguće je da sigurnosni eksperti danas prosto ne uviđaju da su trenutno dostupna rješenja usklađena sa specifičnim potrebama njihovih projekata. Ovo naglašava potrebu za pristupačnim, isplativim i praktičnim ekološkim rješenjima i edukacijom tržišta kako bi se industrija preusmjerila na uravnoteženiji pristup praktičnosti i održivosti u budućim odlukama o kupovini.

Trajnost proizvoda i niska potrošnja energije na vrhu liste

Kada je u pitanju ekološki dizajn uređaja, sigurnosni tržišni igrači najveću važnost pridaju trajnosti proizvoda, nakon čega slijedi dizajn s niskom potrošnjom energije. Održiva pohrana i režimi rada za uštedu energije su na trećem mjestu, a po važnosti dalje slijede alternativni izvori energije i održivi materijali u proizvodnji uređaja.

Trajnost proizvoda je ključna za sigurnosna rješenja (npr. za videonadzor i kontrolu pristupa) gdje zastoji i često servisiranje mogu imati veće posljedice. Štaviše, karakteristike izdržljivosti i energijske efikasnosti mogu dovesti do konkretnih ušteda troškova na kraće i duže staze. Nešto slabiji fokus na održivoj pohrani, alternativnim izvorima energije i održivim materijalima ukazuje na to da, u ovom trenutku, praktična funkcionalnost ima prednost u odnosu na ekološke faktore u donošenju odluka o kupovini.

Sigurnosni uređaji na solarni pogon su najprominentnija ekološka tehnologija među ispitanicima, ali je ona, iznenađujuće, završila tek na četvrtom mjestu u tabeli.

 

Prepoznatljivost brenda igra ključnu ulogu

Za tržišne igrače u svijetu sigurnosti prepoznatljivost brenda je ključna, što se posebno odnosi na brendove koji su ekološki osviješteni i posjeduju industrijske ekološke certifikate. Sljedeći po važnosti je fokus na održivoj proizvodnji i proizvođačima koji sklapaju partnerstva isključivo s dobavljačima koji se pridržavaju strogih ekoloških standarda.

Ako brendovi kvalitetno promoviraju svoju ekološku politiku i industrijske ekološke certifikate, tržišnim igračima u industriji sigurnosti će biti lakše da donose utemeljene odluke. Na taj način se otvaraju i nove poslovne prilike. Promoviranje ekološke osviještenosti jača kredibilitet proizvođača, a brendovima pruža konkurentsku prednost jer to znači da nude održiva rješenja i opcije koje donose dugoročne uštede.

Uloga ekološki prihvatljivih materijala u lancu opskrbe

Ispitanici su jednaku važnost dali i korištenju ekološki prihvatljivih materijala za ambalažu i smanjenju ugljičnog otiska kroz lanac opskrbe.

Ukupno 80% ispitanika je navelo održive lance opskrbe kao važan faktor. Ovaj pristup podrazumijeva optimizaciju transportne logistike i prakse pakovanja kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.


Visokih 79% ispitanika podržava ekološki osviještene napore proizvođača da smanje svoj ugljični otisak kroz održivu ambalažu i smanjenje otpada (npr. eliminacijom prekomjerne plastične ambalaže i korištenjem biorazgradivih materijala). Ovo je potvrđeno kada su i zapadni i azijski ispitanici naveli da preferiraju opciju ekološke ambalaže. Navedeno upućuje na obećavajući pomak ka ekološki svjesnijem ponašanju korisnika.

Ravnoteža između ekološke svijesti i praktičnih potreba

Kako bi istraživanje bilo što temeljitije, ispitanici su pozvani da navedu faktore koji su ostali u drugom planu. Zanimljivo je da se većina komentara u ovom segmentu vraća na praktična razmatranja koja su ponovo u centru pažnje.

Prioriteti prilikom nabavke

Značajnih 59% komentara odnosilo se na kvalitet i performanse kao najvažnije faktore. Ove opaske su naglasile značaj faktora kao što su kvalitet, učinak i cijena prilikom donošenja odluka o nabavci. Naprimjer, učesnici su naveli da “prvo treba razmotriti potražnju, brend i reputaciju”. Drugo, kada se već uradi sveobuhvatna usporedba cijena i performansi, bira se oprema s boljom cijenom.

Za 41% ispitanika ROI (povrat uloženog) i troškovi igraju centralnu ulogu u razmatranjima prilikom nabavke. Naglašena je i važnost usklađivanja cijena s pogodnostima i povratom uloženog. Učesnici navode i značaj faktora kao što su dostupnost i usporedba cijena. Iako smatraju da su ekološke i održive karakteristike ključne, one ne bi trebale dovesti do znatnog poskupljenja tehnologije u odnosu na postojeće opcije.

Koja je uloga tehničke podrške, servisa i kompatibilnosti?

Kada su u pitanju tehnička podrška, pružanje usluga i kompatibilnost, 31% ispitanika je navelo da su im ovi aspekti uglavnom važni. Kompatibilnost se fokusira na dva aspekta: kako će se nabavljeni uređaj ili rješenje integrisati s postojećim sistemima i u kojoj mjeri proizvod podržava aktuelne ekološke standarde. Prateći faktori uključuju kompatibilnost uređaja, odnosno njegovu spremnost za besprijekornu integraciju sa sigurnosnim sistemima i drugim uređajima, usklađenost sa zakonskim standardima, pridržavanje sigurnosnih standarda i posjedovanje ekoloških certifikata. Nadalje, 14% ispitanika je istaklo važnost postprodajne podrške i servisa za nabavljene uređaje. Oni su izrazili potrebu za saradnjom s dobavljačima s jakom tehničkom podrškom i sistemom postprodajnih usluga kako bi se osiguralo pravovremeno rješavanje problema s opremom i njen normalan rad. Odabir poznatih brendova i renomiranih dobavljača također je naveden kao važan faktor nabavke zbog kvaliteta i postprodajne podrške koju oni mogu pružiti.

Izazovi primjene ekoloških praksi u industriji sigurnosti

Primarni izazovi koje su ispitanici naveli u ovom segmentu uglavnom su usklađeni s odgovorima iz prateće ankete o ovoj problematici. Iako je usvajanje ekoloških i niskougljičnih praksi u porastu, one još nisu prepoznate kao ključne u industriji sigurnosti. Ovo ukazuje na priliku za kvalitetniju edukaciju tržišta, s fokusom na olakšavanje organizacijama da biraju između različitih rješenja koja nude opipljiv povrat uloženog. Pri tome, važnu ulogu igraju i praktične karakteristike i funkcije proizvoda, kao i garancije da neće biti problema koji se odnose na integraciju ekoloških uređaja i tehnologija s postojećim rješenjima.

Na pitanje o dodatnoj podršci ili resursima potrebnim da bi sigurnosna industrija usvojila zelene i niskougljične prakse, ispitanici su ponovo naglasili potrebu da se ovaj proces pojednostavi kako bi tržišni igrači mogli pravilno procijeniti proizvode i uraditi usporedbe na osnovu dostupnih informacija. To uključuje pružanje jasnih i razumljivih informacija o energijskoj efikasnosti proizvoda i njihovoj usklađenosti s priznatim ekološkim standardima.

 

Budućnost zelenih i niskougljičnih praksi u industriji sigurnosti

Na pitanje o primjeni ekoloških i niskougljičnih praksi u narednim godinama ukupni odgovori ispitanika ukazuju na pozitivne trendove, sa samo 4,7% učesnika koji su naveli da održivost i dalje neće biti prioritet za sigurnosnu industriju.

Većina učesnika u istraživanju (22,9%) predviđa da će proizvođači moći privući širu bazu kupaca i istaknuti se na tržištu tako što će jasno predstaviti svoje ekološki osviještene proizvode, brendove i certifikate. Od organizacija i krajnjih korisnika se također očekuje da se pripreme za strožije državne propise u bliskoj budućnosti (22,6%). Usvajanje ekoloških proizvoda osigurat će da njihova sigurnosna rješenja i prakse budu usklađeni s budućim ekološkim standardima, čime se izbjegavaju potencijalne novčane kazne.

Dodatnih 22,6% ispitanika navelo je da će tehnološki napredak zelene proizvode učiniti jeftinijim, odnosno pristupačnijim široj publici. Ovo bi, u konačnici, kreiralo ciklus u kojem su svi akteri na dobitku: pristupačne cijene će potaknuti više korisnika da koriste ekološki prihvatljive proizvode, što će rezultirati povećanom uštedom energije i troškova.

 

 

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *