Fizička zaštita Security Services

Značaj i uloga različitih nivoa sigurnosti i sigurnosnih mjera

Nakon što smo se u prošlome broju upoznali sa timovima za zaštitu, istraživanje i logistiku, te shvatili važnost i ulogu vozača, u ovom tekstu govorit ćemo o drugim, ništa manje bitnim timovima koji djeluju u jedinici ili odjelu za blisku zaštitu ličnosti

Pripremio: Džemal Arnautović, instruktor IPSTA-e (International Personal and Security Training Association)

Kod službi i institucija sa policijskim i drugim ovlastima u većini slučajeva se planira ili uključuje i jedan ofanzivni element. Interventni tim prati zaštitni tim u unaprijed dogovorenom razmaku ili odstojanju i bazira se na timu od tri do osam ljudi u specijalno opremljenom vozilu, koje se koristi samo kao oružje. Također, tim je opremljen „dugim cijevima“, dimnim bombama i suzavcima, kao i alatima za upad, šljemovima, oklopima i drugom zaštitnom opremom potrebnom za  suprotstavljanje neprijateljski nastrojenim aktivnostima druge strane. Ovaj tim intervenira prilikom otvorenog sukoba sa neprijateljem i koristi se za sistematski ili dinamički upad u opsjednute ili zauzete prostorije. U slučaju sukoba, ovaj tim je direktna podrška zaštitnom timu. U takvoj situaciji, tim za pratnju se brine o evakuaciji štićene osobe, dok interventni tim preuzima direktan sukob sa neprijateljem. Prilikom odgovora na prijetnje, ali samo kada su timovi uvježbani da rade zajedno, interventni tim je od neprocjenjive vrijednosti, tj. veoma koristan element, ali samo državnim službama sigurnosti. To je zbog toga što u nekim državama privatni tjelohranitelji uopće ne smiju nositi vatreno oružje, a kamoli još imati i ovako opremljene skupine, odnosno timove.

Tim za opservaciju

Ovaj tim je naša tzv. produžena ruka u pribavljanju svih vrsta informacija. Sastav ovog tima ovisi o zadatku i težištu informacija koje se prikupljaju. Recimo da sigurnosne službe u ovaj tim, pored tjelohranitelja, obavezno uključuju iskusne promatrače ili istražitelje, kao i detektive.

Sigurnosne mjere – zaštitni krugovi

Sigurnosne mjere su sve aktivnosti koje su potrebne da bi se određena osoba i njene aktivnosti, kao i prostor u kojem se kreće i boravi, djelotvorno zaštitili. U osnovi razlikujemo tri varijante zaštite ili tri kruga osiguranja:

  • Uski ili prvi krug,
  • Srednji ili drugi krug,
  • Široki ili treći krug.

Uski ili prvi krug

Pod ovim pojmom se smatraju timovi za pratnju i zaštitni tim te sigurnosne mjere koje se preduzimaju u užem okruženju štićene osobe. Radi se o tome da se direktne opasnosti i prijetnje otklone od štićene osobe čak i u najgorem slučaju kada je potrebno svojim tijelom zaštititi osobu. To uslovljava konstantni vizuelni kontakt i, ako je potrebno, razmak koliko je dohvat ruku štićene osobe kako bi se moglo odmah i efektivno djelovati u slučaju napada. U svakodnevnoj praksi potrebno je imati zaista istančan osjećaj kako bi se štićenoj osobi dalo dovoljno slobodnog prostora, a ipak biti dovoljno blizu da se može pravovremeno reagirati na svaku opasnost ili eventualan napad. Ako se radi samo sa prvim krugom osiguranja, obaveza je da se uvijek odrade pripremni radovi, odnosno da se pripremi teren sa jednim od timova koji će mnogo ranije otići na mjesto dolaska i istražiti teren. Tu obavezu bi trebao preuzeti zaštitni tim, dok tim za pratnju svakako ostaje uz štićenu osobu.

Srednji ili drugi krug

Pod ovim pojmom mislimo na organizaciju u koju spadaju istraživački tim i timovi za osiguranje štićenih ciljeva i faza mobilnosti. U ovom krugu se radi o tome da se okolina osmatra i kontrolira kako bi se ustanovilo da li je bilo nekih promjena,  odnosno da li se neprijatelj već pozicionira na nekom od naših ciljeva ili faza mobilnosti o kojima smo ranije detaljno pisali. Kada se nađemo u novom okruženju ili dođemo na novi teren (prostor), vrlo je važno da ustanovimo stvarno stanje stvari i okoline kako bismo lakše ustanovili i primijetili svaku novonastalu promjenu. Također, moramo odmah prikupiti sve važne podatke i informacije vezane za teren i okolinu, koje šef osiguranja mora dobiti kako bi mogao planirati eventualne manevre ili evakuaciju. Dalje je važno da se svi objekti nadziru i štite u odsustvu štićene osobe i tima za pratnju kako bi se isti mogli vratiti na sigurno područje bez nekih „iznenađenja“. Ovisno o stepenu ugroženosti štićene osobe i okoline, ovaj krug, po potrebi, može samostalno funkcionirati bez prvog kruga, odnosno sigurnosne mjere koje potpadaju pod ovaj krug uvijek se provode, dok se mjere iz uskog kruga provode samo po potrebi. Postoji mnogo mogućnosti i varijanti kako sve to kombinirati, a te obaveze preuzimaju istražni i zaštitni timovi.

Široki ili treći krug

U ovom krugu su sigurnosne mjere koje se dešavaju, odnosno primjenjuju u širem ili daljem okruženju oko štićene osobe. Tim iz ovoga nivoa sigurnosti ima ovlaštenje ili mogućnost da u svakom trenutku, ovisno od situacije na terenu i procjene nadležnog, smanji tu distancu. Obično su ovi timovi, da tako kažemo, udaljeni, pa zato i imaju širi ugao gledanja i mogu primijetiti pojave koje se iz neke druge perspektive ne primijete. Upravo zbog ovoga, treći krug i postoji. Ukoliko se podudara sa našom taktikom te ukoliko se radi o organizacijama sa manjim budžetima za osiguranje – npr. kod neodređenog ili nepostojećeg stepena ugroženosti – može se uspostaviti samo ovaj krug. U kombinaciji sa prethodna dva kruga, ovaj krug bi bio kao jedan sistem za uzbunu, odnosno tim koji bi probleme nastojao rješavati u samom začeću. Ovdje bi se radilo, da kažemo, o nadzoru i otkrivanju neprijatelja prilikom faze izviđanja ili istraživanja terena. Taktički, ovo je jedna odlična sigurnosna mjera, ali iz finansijskih razloga nije uvijek ostvariva i izvodiva. Ako se odlučimo samo za ovaj nivo osiguranja, onda se štićena osoba i njene aktivnosti posmatraju isključivo sa jedne sigurne distance, naravno sa njenim znanjem.

Ova mjera je posebno „ugodna“ za one sa strane, tj. one koji se ne moraju integrisati u samo okruženje štićene osobe, čime se smanjuje i obim posla, ali i izdaci. Uprkos tome, moramo biti spremni da u svakom trenutku, u slučaju da se sigurnosna situacija pogorša, ipak budemo na pravome mjestu i odradimo svoj posao adekvatno kako bismo zaštitili štićenu osobu. Na neki način od nas se traži „majstorluk“ da zaštitimo klijenta, a da istovremeno ostanemo neprimijećeni te da ni u kojem slučaju ne otkrijemo neke od svojih aktivnosti. Ovu obavezu prvenstveno preuzima tim za opservaciju.

Na odabir nekih od ovih mjera puno utječe i sam profil klijenta. Ima klijenata koji su gotovo neprimjetni, ne eksponiraju se previše u javnosti kako ne bi bili definirani kao potencijalni cilj. Ovo izravno utječe na sigurnosne mjere podjednako kao i profil osobe koja je konstantno u centru pažnje i koja želi biti u centru pažnje kako bi pokazala sav svoj raskoš. Prvi i drugi krug osiguranja se mogu primijeniti kod oba profila ličnosti. Ovisno o taktici, neprijatelju želimo pokazati prisustvo osiguranja na terenu. Kod osobe sa nižim profilom to će biti neupadljivo, a kod osobe sa visokim profilom imamo obavezu da potencijalnim neprijateljima demonstriramo silu kako bismo im cilj učinili tvrdim i nedostižnim. Ali, u ovom slučaju moramo računati sa ozbiljnijim napadom od strane neprijatelja.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *