Fizička zaštita Security Services

Osnovna pravila za vožnju u grupi

I polazak sa nekog mjesta također je „škakljiv“ trenutak. U mnogim slučajevima to se mora veoma brzo desiti i obično prije nego što smo ispravno zauzeli poziciju, konvoj se već kreće na ulici, a vrata se automatski ili manuelno iznutra zaključavaju radi sigurnosti. No, vožnja ulicama i autoputevima također predstavlja izazov za zaštitu ličnosti

Obratiti pažnju na egidu i probati naći barem 2 manje slike za tekst – N.K.

U normalnom slučaju stražnje prateće vozilo kreće prvo i tako omogućuje VIP vozilu da se bez opasnosti ubaci u saobraćaj. Ukoliko postoji i prednje vozilo, važno je da vozač VIP vozila uvijek parkira tako da, u slučaju potrebe, može samostalno krenuti. Iako se, ovisno o situaciji, prednje i prateće vozilo postavljaju kao zaštitne barijere, ista ne smiju nikad ograničiti mobilnost VIP vozila.

Dolazak

Dolazak na novo ili već poznato mjesto također može predstavljati situaciju koja zahtijeva posebnu pažnju. Često prije željene destinacije prolazimo ili ulazimo u zonu opće opasnosti. Ovisno o situaciji i položaju, jedan tjelohranitelj iz tima za izviđanje ili tima za zaštitu već nas očekuje i upućuje. Po pravilu, ova osoba je pozicionirana tako da vozač VIP vozila prednjim farom može direktno voziti prema osobi koja daje upute i tako optimalno uskladiti odstojanje, kako uzduž tako i bočno, tako da štićena osoba može izaći direktno ispred ulaza ili možda čak i na crveni tepih. Prednje i prateće vozilo postavljeni su tako da mogu ponuditi optimalnu zaštitu od napada sa vozilima ili da se mogu koristiti kao privremena zaštita u slučaju razmjene paljbe. Ukoliko je moguće, vozači ostaju uz vozila sve dok ne uslijede dalje upute od vođe tima ili vođe operacije i tako održavaju mobilnost. Ovisno o situaciji, obično je potrebno kraće vrijeme za donošenje odluke da li će štićena osoba ostati na mjestu ili će odmah ponovo poći. Čim prednje i prateće vozilo više ne budu potrebni kao štit, moguća zaštita ili barijera, ista se stavljaju na raspolaganje shodno okruženju. Imajte na umu da upadljivo parkirana vozila ispred zgrade odmah otkrivaju prisutnost važnih osoba i privlače interes.

Tim iskrcan

Na paradama ili drugim sporim vožnjama kroz mnoštvo ljudi, bilo da se radi o fanovima ili demonstrantima, u zavisnosti od procjene može biti neophodno hodati pored vozila kako bismo lakše nadzirali opasnost ili u ekstremnom slučaju odbranili štićenu osobu od istih. Prednost ove mjere je definitivno bolji pregled izvan vozila. Naravno, ovako su tjelohranitelji direktnije izloženi opasnostima, ali isti vjerovatno bolje primjećuju šta se odigrava u okruženju nego kad sjede u vozilu. Prilikom kretanja pješke također je važno da je komunikacija jasno propisana, a područje motrenja raspodijeljeno.

Zaustavljanja/semafori

Potrebno je razlikovati zaustavljanje vezano za uvjete u saobraćaju i efektivno zaustavljanje, odnosno kratkoročne obustave vožnje uz moguće napuštanje vozila. U ovom slučaju ponašamo se kao i kod dolaska na odredište, izlazimo iz vozila i zauzimamo poziciju. Ovisno o tome šta štićena osoba odluči, raspoređujemo se za pratnju pješke ili nastavljamo voziti ka odredištu. U zavisnosti od mjesta zaustavljanja, moramo zauzeti adekvatan položaj koji je prilagođen situaciji. Na semaforima i kod zaustavljanja na raskrsnicama pokušavamo da se zaustavimo na način da smo blago istureni u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, tako da niko ne može ometati niti prepoznati našu štićenu osobu. Zaustavljamo se uvijek bočno istureni, tako da i vozilo koje vozi iza nas ima dobar pregled. Strana štićene osobe bi uvijek trebala biti zaklonjena od opasnosti koliko god je to moguće.

U saobraćaju

Jedna traka

Na ulicama sa jednom trakom vozimo blago bočno istureni, a VIP vozilo treba biti udaljeno od potencijalne opasnosti koliko je god moguće. Kod saobraćaja iz suprotnog smjera moramo uvijek prosuditi da li će opasnost prije stići sprijeda ili straga i shodno tome postaviti prateće vozilo.

Dvije trake

I kod dvije trake u istom pravcu vozimo blago istureni lijevo, VIP vozilo je također krajnje lijevo, dok druga vozila idu više desno ili ka desnom rubu. Na autoputevima je bolje voziti brzo lijevom trakom jer tako postoji manje opasnosti da će neko sa svojim vozilom napasti VIP vozilo. Na zaustavnoj traci vrebaju potencijalne opasnosti i moramo biti spremni da fleksibilno reagujemo.

Prestrojavanje u drugu traku

Ukoliko se u normalnom slučaju vozač VIP vozila želi prestrojiti u drugu traku, isti to čini kratkim paljenjem žmigavca. Nakon toga zadnje prateće vozilo vrši prestrojavanje u drugu traku i omogućuje vozaču VIP vozila da se sigurno prestroji. Prednje vozilo manevriše istovremeno kad i VIP vozilo. Ukoliko se prednje vozilo neočekivano prestroji, isto se mora u svakom slučaju pratiti jer je vrlo vjerovatno da pokušava izbjeći neku opasnost.

Više traka

Ista načela vrijede kao i kod dvije trake. Ako je to moguće, srednja traka se treba koristiti samo zato da bi se došlo sa krajnje lijeve u krajnju desnu traku. U sredini nije pametno voziti jer opasnosti mogu doći sa obje strane.

Skretanje

Prilikom skretanja prateće vozilo straga pokriva VIP vozilo, što znači da se praktično na istoj visini vozi iza ugla i nakon toga odmah ubacuje jedno iza drugog. Uprkos tome, moraju se poštovati pravila prvenstva u saobraćaju.

Kružni tok

Veličina kruga je presudna u kružnom toku. Ukoliko je moguće, i ovdje postupamo kao i kod skretanja. Ukoliko ima dovoljno mjesta, onda zadnje prateće vozilo treba pokrivati VIP vozilo pri ulasku u kružni tok, a zatim osigurati pojedinačne izlaze. Kod pratnje sa tri vozila i ukoliko ima dovoljno mjesta, VIP vozilo se može općenito zakloniti i sa dva vozila.

Silaženje na autoput

Izuzetno je važno da se cijeli konvoj može brzo uključiti na autoput. Stražnje prateće vozilo i ovdje počinje kao prvo i osigurava desno traku tako da se druga vozila mogu sigurno uključiti u saobraćaj.

Nekoliko pravila za motorizovanu zaštitnu pratnju

Komunikacija i značenje pojedinačnih znakova sa svjetlom moraju prije kretanja biti jasno utvrđeni i svim sudionicima biti dobro poznati. Ključne pozicije, opasne zone i moguća djelovanja protivničke strane, kao i željeno ponašanje poznati su svakome u timu, a prije svega vozačima. Opasnost se mora moći učinkovito prijaviti i bez radija. Prateće vozilo se može postaviti iza ili naprijed. Vođa tima zaštitne pratnje sjedi u pratećem vozilu radi veće slobode djelovanja. Osoba odgovorna za štićenu osobu nalazi se u ViP vozilu, naprijed na desnoj strani. S obzirom da VIP vozilo određuje brzinu vožnje, drugi se moraju ravnati prema njemu. U VIP vozilu se zna šta štićena osoba želi i može se udovoljiti njenim željama. Konvoj se mora pridržavati propisa cestovnog saobraćaja. Iz taktičnih razloga je razumno da se varira sa snagom tima i brojem vozila na često korištenim rutama kako bi se protivničkoj strani odali različiti utisci. Tjelohranitelji koji se voze imaju zadatke poput: nadgledanja dodijeljenog prostora, dojave nečega, navigacije, fotografisanja, identifikacije vozila koji slijede itd. Ako je moguće, vozi se taktički – blago istureno. Fizika vožnje, brzina, odstojanje, putevi kočenja ili vremenski utjecaji se moraju opsežno izračunati. Vozačima su poznate glavne i alternativne rute i iste mogu biti aktivirane s jednom natuknicom.

Pozicija na kojoj sjedi štićena osoba se treba varirati! Kroz stakla se ne bi trebala moći vidjeti štićena osoba. Parkirana vozila predstavljaju opasnost. Kada vozimo pored parkiranih vozila, moramo dobro obratiti pažnju na ista. Semafore i kružne tokove bi trebali prolaziti kao zatvoreni konvoj, eventualno prilagoditi brzinu ili sačekati najbolji trenutak. Svaki vozač je odgovoran za svoje djelovanje i mora imati kontrolu nad vozilom u svakoj situaciji. Konvoj mora stalno ostati zajedno, bez da se druga vozila ubace između. To se mora racionalno odvijati i stalno uz rizik odvagati koje se mjere moraju sprovoditi ili šta predstavlja veći potencijal opasnosti za štićenu osobu. Uvijek se približiti ciljnom objektu što je moguće bliže, a vrata štićene osobe direktno povezati sa odredištem. Uvijek zadržati odstojanje čak i u konvoju koji stoji, a zbog mogućnosti bježanja.

Ukoliko se opaze aktivnosti protivničke strane, ista se moraju odmah saopćiti cijelom timu. Shodno situaciji, prije dolaska se moraju voziti taktičke „osmice“.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *