Fizička zaštita Security Services

Biti koncentrisan i znati kako postupiti u svakoj situaciji

U ovom broju nastavit ćemo sa temom psihologija, a pisat ćemo o mentalnoj pripremi neophodnoj za uspješno obavljanje poslova zaštite, kao i o školovanju kao temeljnoj pripremi za ovu vrstu posla

Vrlo je važno da naša pažnja u datom momentu bude na odgovarajućem nivou i ispravno usmjerena. U protivnome ćemo biti iznenađeni ili šokirani aktualnim dešavanjima. Naravno, u svakodnevnici ovog posla izuzetno je teško tokom čitavog dana držati permanentno visok nivo pažnje i koncentracije. Sa tim resursima „pažnje“ i „koncentracije“ moramo pažljivo raspolagati kako bismo mogli kvalitetno funkcionirati.

Mentalna priprema

Iz tog razloga se, baš kao i piloti aviona, u obuci koristimo tzv. piramidom boja ili svijesti. Nije bitno upotrebljavamo li boje ili neki drugi simbol za obilježavanje pojedinih nivoa ili levela, bitno je da svi članovi našega tima podjednako razumiju i primjenjuju iste.

crvena

narandžasta

žuta

bijela

*crna ide ispod piramide i i oko paralelno sa kosnicama.

Bijela

Bijela predstavlja stanje u kojem smo u potpunosti opušteni, odnosno relaksirani, i kada naše okruženje vrlo slabo poimamo ili uzimamo u obzir. Ovakvo stanje možemo tumačiti kao pozitivno i kao prednost, pogotovo kada smo u sigurnom okruženju, odnosno okruženju prijatelja ili osoba u koje imamo potpuno povjerenje, te kada nismo opterećeni poslom. U ovakvom stanju ne bismo trebali ni auto voziti, jer bismo mogli ugroziti nekoga.

Žuta

Predstavlja stanje kada naše okruženje uzimamo u obzir opušteno ali dovoljno svjesno. Poimamo šta se oko nas dešava i u kojem bi se pravcu stvari trebale odvijati. Ovo je idealno stanje, pogotovo kada duže vrijeme čekamo štićenu osobu ili pazimo na neki objekat. Kod vožnje to znači da pratimo odvijanje saobraćaja i uzimamo u obzir namjeru i djelovanje učesnika u saobraćaju.

Narandžasta

Predstavlja stanje pripravnosti. Napeti smo i povišen je stepen koncentracije. U mislima se pripremamo za ono što bi moglo uslijediti i tražimo odgovor na pitanje: „Šta ćemo uraditi ako…?“ Možda već otkopčavamo futrolu ili u vožnji počinjemo sa naglim kočenjem, u svakom trenutku smo spremni preuzeti inicijativu i konsekventno i odmjereno djelovati. Ovo znači da smo spremni!

Crvena

Predstavlja fazu konfrontacije! Prisiljeni smo djelovati u djeliću sekunde. To može biti upotreba vatrenog oružja, evakuacija štićene osobe, ali i bezopasni manevar izbjegavanja sa automobilom. U svakom slučaju, bili smo spremni i sada se možemo u potpunosti „podesiti“ prema aktuelnoj situaciji. Važno je, također, da se što prije vratimo iz „crvenog stanja“ u stanje koje je odgovarajuće aktuelnoj situaciji. Na treninzima smo više puta doživjeli da se bijeg ne završava tako brzo ili da se čitav šanžer ispuca prije nego se procijeni da je za stepen niža pripravnost ili opasnost. Također, ne trebamo iz crvenog stanja „prebacivati“ u bijelo, jer situacija nakon našeg djelovanja nije odmah prošla. Naprotiv, moramo oprezno promatrati kako se situacija dalje odvija (prelazi u narandžasto) i postepeno smanjivati ili ponovo – shodno situaciji – odmah djelovati.

Crna

Ova boja predstavlja stanje oko piramide poznato kao blackout. Ovo se dešava kada iz bijelog modusa „prebacimo“ u crveni. Totalno smo iznenađeni i ne možemo djelovati, a simptomi ili napadi straha nas jednostavno zalede.

Školovanje i trening

Državne službe (vojska i policija) imaju interna školovanja koja su isključivo usmjerena na područje bliske zaštite ličnosti, a u kojima svoje službenike obučavaju za taj posao. Svi ti kadrovi su već prošli kroz osnovne obuke i imaju veliko iskustvo, tako da ih treba upoznati sa taktikama i ostalim posebnostima vezanim za zaštitu ličnosti. U privatnom sektoru situacija je drugačija. Ovdje imamo kadrove koji općenito imaju malo ili nimalo znanja i iskustva iz oblasti zaštite, a bliske zaštite da i ne spominjemo. Zato je takvim kadrovima prije pristupanja ovom području prvo potrebno temeljito školovanje. U nekim evropskim zemljama diplome i certifikati se dobijaju putem komora, a priznati su u svakoj zemlji. Također, postoje mnoge ustanove i udruženja koja nude školovanja i obuke: od dvosedmičnih kurseva do dvogodišnjih studija sa praktičnim blokom, koje su usmjerene na sigurnost općenito, ali skoro da ne postoji nijedna koja nudi neutralno i ciljano školovanje. Visoke izazove i zahtjeve koje ovaj posao stavlja pred nas nije moguće savladati u nekom kursu od dvije sedmice. To bi mogao biti tek jedan dobar trening i možda doškolovanje za profesionalce.

Paralelno tome, i pojedinci nude vrlo interesantne kurseve, ali koji su vezani za jednu temu ili segment. Nažalost, osobi koja je početnik izuzetno je teško kombinirati, usvojiti i uskladiti znanja uzeta sa više različitih adresa i mjesta. Često se u takvim kursevima olahko prelaze veze između segmenata, odnosno one nisu naglašene ili čak ni definirane, što predstavlja najveći problem ove vrste školovanja.

Koncept svakog kvalitetnog školovanja bi trebao imati sljedeće u svom sadržaju:

 • Lično školovanje/opće znanje pojedinca
 • Safety školovanje
 • Security školovanje

Pod pojmom lično školovanje mislimo na to da se pojedinac, prije svega, upozna sa svojim pravima i obavezama u ovom poslu, a onda i sa sljedećim temama koje će mu biti od koristi u svakodnevnom životu i na svakom radnom mjestu:

 • predstavljanje (znati sebe ili nešto predstaviti),
 • kulturni krugovi,
 • orijentacija/navigacija,
 • radne tehnike, planiranja i organiziranja,
 • izgradnja ličnosti,
 • nastup, stil i forma,
 • poznavanje stranih jezika

Safety školovanje je pojam pod kojim smatramo sljedeće:

 • prvu pomoć sa proširenim znanjem o reanimaciji,
 • prevenciju od požara,
 • savladavanje požara,
 • upravljanje vozilima,
 • evakuaciju i spašavanje,
 • pomoć u vodi.

Security školovanje je malo širi pojam i vezan je striktno za ovaj posao. Njega čini:

 • rukovanje i upotreba vatrenog oružja,
 • defanzivni i ofanzivni treninzi vožnje automobila (jer se i automobil koristi kao oružje prilikom evakuacije, bijega),
 • samoodbrana, bliska borba,
 • rukovanje tehničkim sredstvima i pomagalima,
 • evakuacija pod djejstvom neprijatelja,
 • komunikacija i ponašanje pod stresom i u kriznim situacijama,
 • primijenjena psihologija, odnos prema neprijatelju,
 • proširivanje znanja o napadačima i njihovim taktikama i sredstvima koja koriste,
 • opservacija i tehnike vezane za tu oblast,
 • tehnička zaštita, alarmni i video sistemi, kao i sredstva za prisluškivanje,
 • oprema i logistika,
 • taktika,
 • planiranje i provedba istog,
 • zaštita objekata,
 • putovanja posmatrana sa sigurnosnog aspekta.

Ove teme čine temelj i krov ovog posla i moraju se kako teoretski tako i praktično obraditi. Naravno, težište će se postaviti tamo gdje i kako situacija nalaže. Vremenom će se svako „malo više“ udubiti u određenu oblast za koju će se i specijalizirati, ali bi dobro bilo da se poznaju bar osnove i drugih tema, što, nažalost, u većini slučajeva nije tako.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *