Konferencije Seminari

Godišnja konferencija Komore zaštitara FBiH

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine je sredinom juna u Sarajevu organizovala poslovno-stručnu konferenciju “Privatna zaštita – uslužna privredna djelatnost”

Priredila: redakcija a&s Adrije; E-mail: redakcija@asadria.com

Organizacijom ove konferencije se zainteresovanim stranama, a prije svega donosiocima zakona, nastojala skrenuti pažnja na specijalizirane privredne subjekte koji na bh. tržištu obavljaju privrednu uslužnu djelatnost zaštite ljudi i imovine, o čemu se inače malo govori ili se takvi subjekti ne doživljavaju kao dio privrede. Ove firme, zapravo, dijele sudbinu svih drugih djelatnosti privrede, kao i njihove probleme, o čemu su strukovne asocijacije privrednika i poslodavaca u više navrata u proteklom periodu govorili.

Aktueliziranje tema

Rad Udruženja poslodavaca Federacije BiH i njihove aktivnosti je na početku konferencije predstavio Igor Baroš. On je naglasio da je privatna zaštita dio sistema sigurnosti društva kao uslužna privredna djelatnost koja raspolaže značajnim ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za izgradnju sigurnosti zajednice, ali i javnih dobara. Zato se aktuelizirala tema o zaštiti kritične infrastrukture i obavezi donošenja Zakona o kritičnoj infrastrukturi, što je dio obaveza pristupa jedinstvenom sistemu EU-a. O ovome je u svojoj prezentaciji govorio i prof. dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, dok je prof. dr. Armin Kržalić, predavač s istog fakulteta, predstavio rezultate istraživanja “Trend privatne sigurnosti u Bosni i Hercegovini”.

Aktuelne trendove u privatnoj zaštiti i izazove koji su pred sektorom privatne zaštite predstavio je Muris Prnjavorac, generalni sekretar Komore zaštitara FBiH, dok je o značaju strukovnih udruženja u kreiranju poslovnog ambijenta na primjeru Sjeverne Makedonije prezentaciju održala Verica Mileska Stefanoska, predsjednica Komore privatnog obezbjeđenja te zemlje. Održana je i panel-diskusija, u kojoj su učestvovali predstavnici komora privatne zaštite S. Makedonije, Srbije i Hrvatske, a podršku su prisustvom i obraćanjem dali federalni ministar policije Ramo Isak te predsjednik Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH Dragan Mioković.

Jasne poruke i zaključci

Konferencija je poslala jasne poruke da je privatna zaštita uslužna privredna djelatnost te da joj se mora kreirati ambijent poslovanja koji će osigurati njen rast i razvoj. Također, upućena je podrška drugim asocijacijama privrednika i poslodavaca koji se zalažu za smanjenje opterećenja rada, doprinosa i poreza na primanja radnika.

Naglašeno je da je normativni okvir kojim se uređuje sektor privatne zaštite ljudi i imovine potrebno mijenjati i uskladiti sa tržišnim prilikama. Imajući na umu ukupni privredni ambijent i identifikovane brojne ometače razvoja privrede, u prvom redu nedostatak i starenje radne snage, visoka poreska opterećenja te niska primanja zaposlenih u privredi, ovom konferencijom se ukazalo i na potrebu hitne reforme, harmonizacije i liberalizacije propisa kojima se uređuje oblast privatne zaštite u Federaciji BiH, u skladu s nastalim globalnim ekonomskim, tehnološkim i demografskim promjenama.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *