Intervjui

Intervju: Karl de la Guerra, predsjednik i izvršni direktor kompanije KDI

U američkoj KDI kompaniji (Karl de la Guerra, Inc.) uvjereni su da naši gradovi mogu biti mnogo sigurnije mjesto za život i rad, a njihova mreža stručnjaka ih stavlja u jedinstvenu poziciju da na međunarodnom nivou ponude usluge bliske zaštite ličnosti, kao i usluge organiziranja obuke i treninga za tjelohranitelje. Reputacija stečena na globalnom planu govori u prilog tome da su djelatnici kompanije KDI profesionalni, diskretni i efikasni

Razgovarao: Nebojša Bogunović

E-mail: redakcija@www.asadria.com

Iz američke kompanije KDI tvrde da u potpunosti razumiju brigu tjelohranitelja vezanu za zaštitu osoba za čiju sigurnost su zaduženi. Bilo da za njih kreiraju potpuno nov sigurnosni program ili da rade na poboljšavanju postojećeg, u profesionalnom timu kompanije KDI klijenti će pronaći vjernog partnera za dizajniranje sigurnosnih programa u potpunosti prilagođenih njihovim specifičnim potrebama. Globalna profesionalna mreža kompanije KDI razvijana je u proteklih 35 godina, pa su stoga u kompaniji ponosni na profesionalce sa kojima sarađuju, kao i na nivo stručnosti koji nude svojim klijentima tokom procesa treninga i obuke ili tokom sigurnosnog konsaltinga o predstojećim projektima. S obzirom da je kompanija KDI bazirana u američkoj državi Sjeverna Karolina, u gradu Charlotteu, te da jednako uspješno posluje i u zemljama evropskog kontinenta, zanimalo nas je do koje mjere su programi obuke i treninzi koji se koriste u Americi i Evropi, zapravo, slični i primjenljivi u različitim okruženjima, te na koji način kompanija KDI utječe na tržište privatne sigurnosti u zemljama Evropske unije i Adriatic regije. Odgovore na ova, ali i na još neka zanimljiva pitanja dobili smo od gospodina Karla de la Guerre, predsjednika i izvršnog direktora kompanije Karl de la Guerra, Inc. (skr. KDI).

 

a&s Adria: Poštovani gospodine De la Guerra, da li biste bili tako ljubazni da za naše čitatelje kažete riječ-dvije više o vašoj profesionalnoj karijeri? Kako ste se, kao profesionalac koji iza sebe ima karijeru u američkoj vojsci, a onda i policiji, na kraju našli u privatnoj sigurnosnoj industriji?

Karl de la Guerra: Moj razvoj u svijetu bliske tjelesne zaštite visokog rukovodećeg osoblja na međunarodnom nivou počeo je u mojoj najranijoj dobi. Već kao desetogodišnjak sam odlučio da želim biti policajac, jer sam želio da štitim ljude. Dakle, već sa sedamnaest godina sam se pridružio američkim zračnim snagama (United States Air Force), pa sam te iste godine i diplomirao na policijskoj akademiji. 1981. sam dobio prvo zaposlenje kao profesionalni tjelohranitelj, gdje mi je dužnost bila bliska zaštita vojnih generala i gostujućih VIP osoba. Tu je, zapravo, započelo moje interesovanje za ovu profesiju i nastavilo se tokom godina, od sprovođenja zakona u vojnom okruženju, preko sprovedbe zakona u civilnom sektoru, a zatim i u sektoru upravljanja sigurnošću međunarodnog visokog rukovodećeg korporativnog osoblja. Danas vodim vlastitu vodeću američku kompaniju Karl de la Guerra, Inc., o kojoj vaši čitatelji mogu pronaći mnogo više informacija na web-stranici www.teamKDI.com.

a&s Adria: Da li nam ovom prilikom možete reći nešto o vašoj kompaniji KDI i njenim aktivnostima? Na koji način je kompanija KDI uključena u posao unutar sigurnosne industrije Evropske unije i kakva je njena uloga u smislu napretka sigurnosne industrije u zemljama Evropske unije?

Karl de la Guerra: Po definiciji, KDI je kompanija koja na međunarodnom nivou nudi sigurnosni konsalting i obuku za pružanje usluga bliske zaštite ličnosti. Bavimo se sigurnosnim konsaltingom za razne vrste kompanija, uglavnom one koje posluju van domena sigurnosti, kao što su kompanije koje se bave proizvodnjom, te farmaceutske i druge industrijske kompanije. Kada govorimo o našem poslovanju u domenu treninga i obuke, u proteklih devet godina sam dolazio u Evropu kako bih u ime Međunarodne asocijacije pružatelja usluga bliske zaštite i ostalih sigurnosnih usluga (International Bodyguard & Security Services Association – IBSSA) sprovodio aktivnosti na obučavanju pripadnika mađarske nacionalne akademije za sprovođenje zakona tokom njihove godišnje trening-konferencije, koja se održava u septembru svake godine. To je ujedno bilo i moje prvo predstavljanje unutar industrije sigurnosnih usluga u Evropi. Osim toga, često sam putovao širom Evrope i radio sam mnogo na raznim detaljima vezanim za zaštitu, a u saradnji sa sigurnosnim kompanijama iz Evropske unije, posebno onim iz gradova kao što su London, Rim, Pariz i Amsterdam. Pojačali smo naš prodor na tržište u domenu obuke za pružanje usluga bliske zaštite za međunarodno visokopozicionirano korporativno osoblje, prije svega zahvaljujući saradnji sa različitim kompanijama iz zemalja Evropske unije, te zahvaljujući predstavniku naše kompanije gospođi Adeli Krivanek, koja je, zapravo, naš kontakt za klijente iz zemalja Evropske unije. Na koji način mi utječemo na tržište sigurnosti u Evropskoj uniji? Vjerujem da u Evropskoj uniji postoji velika potražnja za američkim stilom obuke za sprovođenje sigurnosnih operacija i pružanje usluga bliske zaštite, tako da ćemo nastaviti nuditi naše usluge treninga i obuke zainteresovanim iz privatnog sektora i vladinih agencija širom Evrope.

a&s Adria: Poslovanje unutar industrije privatne zaštite u SAD-u i zemljama Evropske unije se očigledno razlikuje. Koje su osnovne i najočiglednije razlike između sektora privatne zaštite u Americi, zemljama Evropske unije i Adriatic regiji?

Karl de la Guerra: S obzirom da područje moje stručnosti pokriva blisku zaštitu visokopozicioniranog korporativnog osoblja na međunarodnom planu, mislim da postoji mnogo sličnosti u samome sprovođenju sigurnosnih operacija. Međutim, iako postoji značajna razlika između SAD-a i Evropske unije kada su u pitanju terminologija i praksa, ja bih ipak rekao da postoji mnogo više sličnosti nego razlika u radu agenata zaduženih za blisku zaštitu važnih ličnosti, tjelohranitelja ili profesionalnog izvršnog sigurnosnog osoblja, jer se u biti radi o istim poslovima, a osnovna razlika je samo u korištenoj terminologiji. Pored toga, zakoni koji definišu pružanje usluga zaštite u privatnom sigurnosnom sektoru su različiti u svakoj zemlji, tako da uvijek moramo biti svjesni razlika koje se nameću našem poslovanju zbog postojećih zakona u zemljama u kojima radimo. Kao stručnjaci za zaštitu i profesionalci, dužni smo osigurati dosljednu primjenu zakona koji tretiraju ovu oblast u zemljama u kojima sprovodimo edukativne aktivnosti.

a&s Adria: Do koje mjere su programi obuke i treninga koji su dizajnirani za američko tržište privatne sigurnosti primjenljivi i u evropskim zemljama?

Karl de la Guerra: S obzirom da radimo na globalnom nivou, programi obuke nastali u kompaniji KDI su sasvim usklađeni sa onim što se pokazuje kao potreba u Evropskoj uniji, ali i šire. Naprimjer, svake godine u mjesecu novembru sam, u saradnji sa organizacijom IBSSA i uredom šerifa Yorkške županije u državi Sjeverna Karolina, domaćin međunarodnom kursu bliske zaštite VIP ličnosti. Polovinu polaznika ovoga kursa čine evropski tjelohranitelji, a drugu polovinu američki SWAT službenici i lokalni sigurnosni profesionalci. To stvara jedinstvenu dinamiku u učionici, ali rezultira i izuzetnim uspjehom. I naravno, obuka koju sprovodim svake godine u Budimpešti za organizaciju IBSSA u potpunosti je fokusirana na “međunarodne operacije”, tako da je cjelokupan materijal u potpunosti primjenjiv na tjelohranitelje generalno, a ne samo na tjelohranitelje iz jedne ili dvije specifične zemlje. Zahvaljujući najnovijem sporazumu o saradnji sa organizacijom Total Protections Services Global (TPSG), na čijem je čelu gospođa Phrantceena Halres, a o čijim aktivnostima se vaši čitatelji mogu informisati putem web-stranice www.total-protections.com, pomažemo u stvaranju Centra za obuku za pružanje usluga bliske zaštite ličnosti u državi Sjeverna Karolina, koji će služiti kao globalni institut za polaznike iz cijeloga svijeta.

a&s Adria: U čemu se ogleda važnost međunarodne saradnje na ovome planu i koje koristi iz takvoga pristupa mogu imati zemlje Evropske unije i Adriatic regije?

Karl de la Guerra: Mi živimo u globalnom društvu, tako da posao više nije izoliran na jednom kontinentu. Međunarodno visokopozicionirano korporativno osoblje putuje širom svijeta, a programi zaštite ga moraju pratiti. Upoznao sam, dakako, i tjelohranitelje koji rade isključivo na određenim specifičnim geografskim područjima, ali većina onih koji se bave ovim poslom su tjelohranitelji koji svoje usluge nude na međunarodnom planu. To su muškarci i žene koji pružaju usluge bliske zaštite ličnosti na globalnom nivou. Ova integracija zahtijeva ekstremno dobro poznavanje kultura i protokola, jer upravo su kulture i protokoli ono što utječe na sprovođenje ovih aktivnosti u mnogim zemljama. Što se tiče samoga poslovanja, tu ne postoje granice. Dakle, kao što je za tjelohranitelja u Adriatic regiji važno da zna šta radimo i kako mi to radimo u Americi, tako je i za nas veoma važno da budemo upoznati sa vašom regijom. Mi putujemo gdje god naši klijenti imaju potrebu za našim uslugama. Potreba angažiranja američkih tjelohranitelja u timovima u zemljama Evropske unije ili evropskih tjelohranitelja u timovima za pružanje usluga bliske zaštite ličnosti u Americi je samo razlog više da budemo upoznati sa različitim načinima pružanja ovakvih usluga. Upravo to je prostor u kojem se obuke koje nudi kompanija KDI nameću kao vitalne.

a&s Adria: Šta konkretno kompanija KDI nudi polaznicima svojih kurseva i šta je to što usluge vaše kompanije razdvaja od usluga koje nude slične firme u Evropi i ostatku svijeta?

Karl de la Guerra: Većina treninga se tiču bliske zaštite VIP ličnosti, a sprovode se na vrhunskom nivou po istom uputstvu i priručniku, odnosno informacijama i znanjima za sprovođenje obuke koja su prvobitno razvijana od strane američke tajne službe ili američkog Odjela za državnu i diplomatsku sigurnost. To smatram korisnim jer se na taj način zadržava određen standard kvaliteta obuke širom svijeta. Osim toga, ono što svaku kompaniju koja nudi usluge obuke i treninga čini jedinstvenom su, zapravo, pozadina i iskustvo njenih instruktora. U kompaniji KDI mi smo ponosni da se svi naši postojeći instruktori bave prijenosom znanja iz specifičnih područja u kojima su stručni, kao što su vojska, provedba zakona, međunarodne sigurnosne operacije, hitna medicinska pomoć, avijacija itd. U kompaniji KDI vjerujemo da polaznici naših kurseva i treninga zaslužuju najsvježije dostupne informacije i, da bismo im takve informacije pružili, mi moramo iskoristiti instruktore koji aktivno rade u struci, a ne one koji su u penziji i koji nisu aktivni već dugi niz godina. To je taj nivo obuke i nastave na koji je kompanija KDI ponosna, jer ga može ponuditi širom svijeta.

Kako ostvariti kontakt sa kompanijom KDI?

a&s Adria: Za kraj, da li postoji nešto što vas nismo pitali a što biste željeli poručiti našem čitateljstvu ili uredništvu?

Karl de la Guerra: Svakako, zahvaljujem vam se na ovoj prilici da govorim za a&s Adria magazin i radujem se svojoj narednoj posjeti vašoj regiji. Ukoliko bilo ko od vaših čitatelja želi da kontaktira našu kompaniju, može to učiniti preko naše web-stranice

www.teamKDI.com ili putem telefona 704-607-8762. Sjedište kompanije KDI je smješteno u gradu Charlotte, u američkoj državi Sjeverna Karolina.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *