Intervjui

Intervju: Tomislav Hodak, menadžer sigurnosti u kompaniji Atlantic Group

Uprava Atlantic Grupe prepoznala je i podržava sigurnost i zaštitu kao jedan od preduvjeta vlastitoga uspjeha.Odjel korporativne sigurnosti kroz svoje redovne i izvanredne aktivnosti kontinuirano radi na podizanju svijesti o važnosti sigurnosti i zaštite za siguran i nesmetan rad svih zaposlenika. A same aktivnosti su raznolike: od uspostavljanja i nadzora nad provođenjem jedinstvenih pravila za sve lokacije, internih samoprovjera, opisivanja i praćenja naših aktivnosti i ciljeva kroz Integrirani sustav kvalitete (CQM), pa do raznih vrsta edukacija, predavanja i radionica za sve zaposlene

Razgovarao: Damir Muharemović

E-mail: redakcija@www.asadria.com

a&s Adria: Gospodine Hodak, menadžer ste korporativne sigurnosti u jednoj od najvećih regionalnih kompanija. Možete li nam se, za početak, predstaviti i detaljnije opisati strukturu vaše kompanije, rizike sa kojima se suočavate i izazove koji stoje pred funkcijom koju obavljate?

T. Hodak: Atlantic Grupa jedna je od vodećih prehrambenih kompanija u regiji s poznatim robnim markama koje, uz asortiman vanjskih partnera, podržava i snažan vlastiti sustav distribucije na svim tržištima u regiji. Proizvodi Atlantic Grupe imaju značajnu prisutnost u Rusiji, zemljama Zajednice Nezavisnih Republika i zapadne Europe, a s asortimanom sportske prehraneje vodeća europska kompanija u ovom segmentu. Vjerojatno čitatelji poznaju veći broj naših brendova kao što su Argeta, Smoki, Cedevita, Cockta, inače na listi 10 regionalnih top brendova po istraživanju agencije Valico, ili druge brendove i proizvode kao što su Bananica, Donat MG, Multipower, Grand Kafaili najnovijuzvijezdunašeg asortimana Bakina tajna.Atlantic Grupa zapošljava gotovo 5.000 ljudi, sjedište je u Zagrebu, proizvodni pogoni se nalaze u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji, a tvrtke i predstavništva u 11 zemalja. Proizvode izvozimo na više od 40 tržišta.Operativno poslovanje Atlantic Grupe podijeljeno je u šest strateških poslovnih područja (Kava, Pića, Sportska i aktivna prehrana, Delikatesni namazi, Slatko i slano, Zdravlje i njega), poslovno područje Dječja hrana, pet strateških distribucijskih područja (Hrvatska, Srbija, International, HoReCa, ZND) i dva distribucijska područja (Slovenija i Makedonija). Strateške korporativne funkcije organizirane su centralno i podijeljene na Financije i Korporativne aktivnosti, među kojima je pozicionirana i Korporativna sigurnost.Kao strateška funkcija kompanije,Korporativna sigurnost odgovorna je za uspostavljanje, dokumentiranje, implementiranje, održavanje i kontinuirano unapređivanje sigurnosti i zaštite zaposlenika, infrastrukture, informacija, integriteta i ugleda od mogućih opasnosti.Osim procesa operativne sigurnosti osoba i imovine,korporativna sigurnost Atlantic Grupe odgovorna je za procese zaštite i sigurnosti na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, te je jedan od glavnih nositelja aktivnosti vezanih uz ISO 22000 „Food Safety“normu.

a&s Adria:Koliko sama djelatnost AtlanticGrupe, s obzirom da se bavite proizvodnjom i distribucijom, utječe na Vašu strategiju razvoja zaštite lica i imovine? Koliko poslovi koje obavljate utječu na odabir mjera zaštite koje će se implementirati?

T. Hodak: Mjere sigurnosti i zaštite koje provodimo na pojedinim lokacijama ujednačujemo i usklađujemo, s jedne strane, sastandardima kompanije, ali i s procjenama vrste i intenziteta ugroza specifičnih za pojedinu lokaciju i vrste operacija koje se provode, a sve to u cilju postizanja i održavanja očekivane razine sigurnosti i zaštite.Korporativna sigurnost u pravilu već u projektnoj fazi sudjeluje s analizama i prijedlogom primjerenih sustava zaštite.

a&s Adria:Stručnjaci iz oblasti korporativne sigurnosti često adresiraju pitanje odnosa menadžera korporativne sigurnosti i uprave kompanije kao ključno u ovom segmentu poslovanja. Kakav je Vaš odnos sa upravom kompanije i da li ona prepoznaje značaj poslova sigurnosti?Šta Vaš odjel čini na podizanju svijesti o važnosti sigurnog poslovnog okruženja unutar Vaše kompanije?

T. Hodak: Korporativna sigurnost je već dugi niz godina u Atlantic Grupi prepoznata kao korporativna funkcija koja odgovara članu Uprave Atlantic Grupe za korporativne aktivnosti. Uprava je prepoznala i podržava sigurnost i zaštitu kao jedan od preduvjeta za uspješan rad i rast kompanije.Odjel korporativne sigurnosti kroz svoje redovne i izvanredne aktivnosti kontinuirano radi na podizanju svijesti o važnosti sigurnosti i zaštite za siguran i nesmetan rad svih naših zaposlenika. Aktivnosti su zaista raznolike: od uspostavljanja i nadzora nad provođenjem jedinstvenih pravila za sve lokacije, internih samoprovjera, opisivanja i praćenja naših aktivnosti i ciljeva kroz Integrirani sustav kvalitete (CQM), pa do raznih vrsta edukacija, predavanja i radionica za sve razine zaposlenih.

Naravno, sve ove aktivnosti se mjere i analiziraju najmanje jednom godišnje, te se prezentiraju Upravi,a koriste se kao podloga za osmišljavanje i prilagođavanje naših aktivnosti za naredni period.

a&s Adria:Da li i u kojoj mjeri stručna edukacija i mediji Vama i Vašim kolegama pomažu u unapređenju poslovanja Atlantic Grupe? Da li smatrate da su mediji bitan faktor u oblasti sigurnosti i zašto? Koje bi bile Vaše preporuke nama koji se bavimo medijskom promocijom sigurnosti?

T. Hodak: Atlantic Grupa predaje veliku pažnju edukaciji i osposobljavanju svih svojih zaposlenika, jer je prepoznala da je kontinuirana edukacija neizostavna za kvalitetno obavljanje aktivnosti iz područja odgovornosti. Za razliku od općih medija koji se pitanjima sigurnosti i zaštite bave jedino u slučaju ozljeda, incidenata ili drugih izvanrednih situacija, mediji iz područja sigurnosti i zaštite imaju svoju važnost jer nam donose informacije o novim tehnologijama, propisima i standardima u svijetu i regiji, ali pomažu i profesionalnim iskustvima kolegica i kolega koji se bave sličnim aktivnostima.

a&s Adria:Koje kriterije mora ispunjavati savremeni menadžer sigurnosti? Koje vještine treba imati, koliko je dodatna edukacija bitna, a ne samo visoko obrazovanje?

T. Hodak: Teško je jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje jer kriteriji ovise o vrsti i djelatnostima organizacije, ali i od očekivanja Uprave, kao i o stupnju razvoja te vrsti i razini ugroženosti u okruženjima u kojima organizacija posluje.

Premamojem mišljenju, izuzetno je važno da menadžer, osim stručnosti iz područja odgovornosti,što bolje poznaje ključne procese kako bi mogao osmisliti i implementirati primjerene aktivnosti. Također, držim da menadžer, osim iskustva, stručnosti i znanja iz područja sigurnosti i zaštite, mora posjedovati i druge menadžerske vještine i znanja kako bi kvalitetno mogao upravljati timovima te prepoznati i pratiti izazove i promjene s kojima se organizacija susreće.

a&s Adria:Neki teoretičari govore da će funkcija menadžera korporativne sigurnosti biti zamijenjena funkcijom menadžera za upravljanje rizicima. Vaše mišljenje o ovome pitanju? Da li primjećujete takve tendencije u vlastitom poslovanju?

T. Hodak: Risk Management daje dobar alat kompanijama za sistematizirano prepoznavanje, planiranje i prilagodbu aktivnosti usmjerene ka smanjenju izloženosti kompanije rizicima i povećava mogućnost postizanja poslovnih ciljeva. Risk Managementje usmjeren ka analizite sistematizaciji mjera za uklanjanje ili umanjenje većeg dijela mogućih rizika za kompaniju, a sigurnost i zaštita je samo jedno od područja koji zahvaća. Zadržavanje rizika na prihvatljivoj razini uz pomoć jasno definiranih procesa, sistematiziranog pristupa i analize temeljem Risk Managementai dalje će biti sastavni dio aktivnosti odgovornih stručnjaka za pojedine procese, u suradnji s drugim funkcijama podrške, pa tako i stručnjaka za sigurnost i zaštitu i uz asistenciju Risk Managera.

a&s Adria:Smatrate li da postojeća zakonska regulativa u dovoljnoj mjeri uređuje segment korporativne sigurnosti? Da li u tome vidite razliku u poslovima sigurnosti u odnosu na sistem koji je postojao ranijih godina?

T. Hodak: Zakonska regulativa u pojedinim područjima kojima upravlja Korporativna sigurnost Atlantic Grupe, poput zaštite na radu i zaštite od požara,vrlo je detaljno uređena. S druge strane, na tržištima na kojima posluje naša kompanija je prilično nejednako uređeno područje privatne tjelesne i tehničke zaštite, što premošćujemo implementacijom najbolje prakse sa razvijenijih tržišta te, sukladno tome, definiramo naša očekivanja prema partnerima.

a&s Adria:Koliko se savremene mjere sigurnosti i zaštite primjenjuju u strategiji zaštite u Vašoj kompaniji, sa naglaskom na elektroničke sisteme sigurnosti?Koje mjere preduzimate na adekvatnoj zaštiti podataka, koji su rizici na tom polju, da li ste imali cyber napade ranije i kako ste ih rješavali? 

T. Hodak: Svakako da nastojimo pratiti najnovije trendove i u ovom području, te ih zavisno od procjena i analize ugroženosti i očekivanih benefita koristimo.Kao i druge kompanije pratimo sva zbivanja i razvojte u koordinaciji s Odborom za informacijsku sigurnost, IT stručnjacima i vanjskim partnerima pokrećemo aktivnosti i predlažemo mjere za smanjenje izloženosti. Kao vlasnik velikog broja prava iz područja industrijskog vlasništva nastojimo ih na odgovarajući način štititi te poduzimamo sve potrebno da spriječimo sve vrste ugroze u ovom području.

a&s Adria:Na koji način pratite savremene tokove zaštite od požara i da li ste imali nekih većih incidenata u toj oblasti? Koje mjere zaštite na radu provodite u Atlantic Grupi?

T. Hodak: Kao društveno odgovorna kompanija poštujemo sve propise iz ovog područja, a briga o zaštiti od požara sastavni je dio naših aktivnosti već na projektnoj razini. Do sada nismo imali većih incidenata u području požara. Osim zakonom propisanih aktivnosti, provodimo redovite dodatne edukacije i vježbe, interne samoprocjene te posebnu pažnju pridajemo servisiranju i ispravnosti ugrađene opreme.

a&s Adria:Na koji način rješavate pitanje transporta i prijevoza novca?Da li u tom segmentu koristite usluge drugih kompanija i možete li nam reći Vaše mišljenje o outsourcingu u poslovima sigurnosti i zaštite?

T. Hodak: Kako bi Atlantic Grupa mogla svoje resurse i financijska sredstva kvalitetno usmjeriti na ključne biznise, a s druge strane omogućiti korisnicima unutar kompanije brz odziv i visoku razinu usluge,prepoznali smo outsourcing u području tjelesne i tehničke zaštite kao dobro rješenje. Međutim, i pored dugogodišnjih odličnih partnerskih odnosa s kompanijama koje pružaju usluge u području privatne tjelesne i tehničke zaštite, na svakoj lokaciji organizirali smo i provodimo svakodnevni monitoring kvalitete i razine usluge, te bez odlaganja pokrećemo postupke za njihovu korekciju u slučaju odstupanja od ugovorenog.S druge strane, aktivnosti vezane uz zaštitu i sigurnost na radu te zaštitu od požara provodimo s vlastitim,posebno educiranim stručnjacima koji sudjeluju u procjenama rizika, neprestano su prisutni na mjestu rada i detaljno poznaju sve proizvodne i distributivne procese. Takvim pristupom ostvarujemo minimalni broj ozljeda na radu te osiguravamo da Atlantic Grupa i povezana društva budu prepoznata kao sigurno i poželjno mjesto za rad, te poželjan i pouzdan poslovni partner.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *